החילונים נגד קווי המהדרין

תביעת ענק הוגשה כנגד אגד בשל הפעלת קווי המהדרין בין ירושלים לחיפה.

חדשות כיפה אדם צחי 02/09/08 00:00 ב באלול התשסח

ביום ראשון השבוע הוגשה בבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה ענק ייצוגית נגד אגד. הסכום: לא פחות מ-77 מליון שקלים. העילה: אגד מפעילה קווי "מהדרין", ובכך מפלה את הציבור החילוני לרעה.

העותרת, רות יסעור, טוענת לאפליה ישירה ועקיפה בקווי המהדרין מירושלים לחיפה. ההפליה הישירה היא המחיר הנמוך בעשרות אחוזים לו זוכה הנוסע החרדי לעומת זה החילוני - בעוד שנסיעה מירושלים לחיפה בקווים 947 ו-940 תעלה לנוסע החילוני 41 שקלים, הרי שהנוסע החרדי בקו מהדרין 972 ישלם 26 שקלים בלבד. ההפליה העקיפה היא שבעוד הנוסע החילוני מגיע מהתחנה המרכזית בירושלים אל התחנה המרכזית בחיפה (ולהיפך), הרי שקווי מהדרין של אגד עורכים סיבוב משמעותי בשכונות החרדיות וחוסכים לנוסע החרדי את עלות הנסיעה מן התחנה המרכזית לביתו, ואת זמן הנסיעה באוטובוסים העירוניים. לטענת רות יסעור, קיימות בקו 972 לא פחות מ-35 תחנות בסך הכל.

"ייתכן", טוענת התובעת, "כי המשיבה מונעת מכוח מניעים פסולים שמקורם נעוץ ככל הנראה בתן-וקח בלתי כשר, הנובע מכוחם הפוליטי של עסקני הציבור החרדי המתאפיין ברמת ארגון גבוהה ובשימוש נרחב בעוצמתם הפוליטית של נציגיו בכנסת ובממשלה.

חוק איסור הפליה (תשס"א) קובע כי "מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי, או הורות". העותרת טוענת כי במעשי אגד מתקיימת הפליה לטובת קבוצה דתית, שכן נוסע חילוני חש רתיעה מנסיעה בקו בו מתבצעת הפרדה בין גברים לנשים.


נזק של 77 מליון ש"ח (צילום: dlisbona-cc-by)


על פי טענתה, הפסידה רות יסעור בזמן שחלף מאז תחילת הפעלת הקו החרדי (2006), כ-792 שקלים, על פי חישוב של 52 שקלים לכל נסיעה. היקפו של הנזק לחברי הקבוצה מוערך על ידי רות ביותר מ-77 מיליון שקל, וזאת מתוך חישוב הכולל את ההפרש בין מחירי הנסיעה, תוספת הנסיעות העירוניות, מספר מקומות הישיבה בקווי המהדרין והפעלתם של 655 אוטובוסים לשבוע בקווים הרגילים.

חברי הקבוצה מוגדרים כ"כלל הנוסעים בתשלום בקווים הרגילים מירושלים לחיפה, וזאת מיום הפעלתו של הקו החרדי" בראשית שנת 2006".

דובר אגד, רון רטנר, מסר כי "כל עניין הקווים הייעודיים עומד ותלוי בבג"ץ. בהחלטת ביניים הנחה בג"ץ את הרגולטור ואת שר התחבורה להקים ועדה ציבורית שתמסד באופן ברור ונהיר את הפעלת הקווים, גם למי שמשתמש וגם מי שאינו משתמש בהם, כאשר אין חולק שמדובר באוכלוסיה רחבה שעולה בקנה אחד עם הצרכים האמיתיים שלה. בכל מקרה, הנושא יועבר לעיונם של היועצים המשפטיים של אגד והם יערכו נכונה עפ"י החוק".