חיילים גויים בצבא

הרב אבינר מתראיין בעקבות דבריו של תא"ל אלעזר שטרן,קצין חינוך ראשי, כי "חיילים לא יהודים הם פחות טובים"

חדשות כיפה עידן יוסף 12/12/02 00:00 ז בטבת התשסג

במהלך ביקור בבסיס בצפון, אמר קצין חינוך ראשי, תא"ל אלעזר שטרן, כי "חיילים לא יהודים הם פחות טובים". בדבריו התייחס לחיילים שעלו ממדינות חבר העמים, וציין שהוא אינו מדבר על חיילים דרוזים, צ'רקסים ובדואים "שכרתו עם ישראל ברית-דמים". דבריו באו לאחר התרבות המקרים בהם מבקשים חיילים שעלו מחבר העמים להישבע את שבועת האמונים לצה"ל על ספר הברית החדשה. חיילים לא יהודים הם פחות טובים?
אין לי מושג, זו שאלה עובדתית. ככה ההיגיון אומר, אבל איך אני יכול לדעת. אם הוא אומר כך, מן הסתם שהוא יודע מה שהוא אומר, ואומר דברים נכונים. כנראה שהוא מעיד דברים מן המציאות. ההיגיון אומר שמי שהוא מעם ישראל לוחם טוב יותר עבור עם ישראל ממי שאינו מעם ישראל.

אפשר לסמוך עליהם בקרב?
תלוי. יכול להיות. אמנם לפי ההלכה, כותב הרמב"ם, לא מגייסים לצבא מי שאינו יהודי. לפעמים יש יוצאים מן הכלל, אם אנחנו בודקים ובוחנים. מה, נגיד שווינגט לא היה נאמן לנו כשהקים לנו את "ההגנה". הרי היה גוי ובכל זאת היה נאמן. באופן כללי צריך חיילים יהודים, אבל יש עולים שעלו מחבר העמים והם אמנם לא יהודים – אבל אני מבין שיש להם אבא יהודי, או משהו מעין זה והם מרגישים יהודים – הסברה אומרת שהם נאמנים. אלו דברים שימים יגידו מה קורה. בסופו של דבר מי שאינו יהודי צריך להכריע אחת ולתמיד. הרב קוק אומר שהארץ תקיא. כלומר, יתברר שמי ששייך לארץ והוא "בפנים", אבל את מי שאינו שייך הארץ תקיא. הוא יעזוב. אבל בינתיים לא צריך לדחות אותם. הנה הוא בא ומתגייס לצבא ונלחם. הוא נאמן ולמה להוציא עליו לעז. גם אצלנו בישיבה בירושלים העתיקה אנחנו רואים מאבטחים ומלווים מחבר העמים, שאמיצים ומסורים מאוד לעבודתם. אנחנו לא בודקים בציציות.

אולי צריך היה להקים יחידות נפרדות לחיילים אלו?
זה שטויות. זה לא מציאותי מבחינה קרבית. אלא כמו שאמרתי קודם. אנחנו לא רואים שהם אינם נאמנים, אז לא צריך להטיל בהם דופי. עצם זה שהם מתגייסים וחלקם נהרגים בצבא – זו כבר מעלה.

אינך חושש שיותר ויותר חיילים לא יהודים יתפסו תפקידי מפתח בצה"ל?
לא צריך לחשוש. יש מפקדים לא יהודיים גבוהים בצבא. על פי ההלכה צריך להיות רק חייל יהודי, וקל וחומר שרק מפקד יהודי. ככה ההלכה, אבל יכול להיות שלפעמים יהיו יוצאים מן הכלל. לכל כלל יש יוצאים מן הכלל. את היוצאים מן הכלל צריך לבחון עניינית. גם בצבא של דוד המלך היו חיילים שאולי היו גויים כמו איתי הגיתי ואוריה החיתי. אלו יוצאים מן הכלל. הבעיה היא לאו דווקא של הצבא. הבעיה היא שבארץ ישראל יש הרבה גויים. כמאתיים אלף מעולי חבר העמים הם גויים. זו הבעיה. אי אפשר לגייר אותם. הם אינם רוצים להתגייר. מה יהיה, זאת השאלה. כיצד נפתור את הבעיה הכבדה הזו? כנראה חלק יתגיירו וחלק יעזבו בסופו של דבר.

מה לגבי שבועה על הברית החדשה?
גם בזה הוא צודק. זה לא יתכן. אי אפשר להיות ישראלי נוצרי. צריך למצוא לכך פתרון. חיילים דתיים, למשל, לא רצו להישבע אמונים לצה"ל, כי על פי התורה שבועה היא דבר חמור מאוד. ודאי שהם מתכוונים להיות חיילים נאמנים אבל לא להישבע. לכן הם מכריזים "אני מצהיר". הרי זה בסך הכל טכס. אם הוא בא לצבא, ברור שהוא נאמן, אחרת למה הוא בא. אלא שזה רק טכס. טכס יפה וחשוב.

ואם חייל ירצה להישבע על קוראן?
אותה תשובה. זה דבר מוזר. שיצהיר. שהרי זה טכס בעלמא. בין שהצהיר ובין שלא הצהיר הוא חייב לציית. לא שייך שחייל יבוא ויאמר "אני לא הצהרתי ולכן לא אציית לפקודה".

לאחרונה שוב עלה גם הנושא של קבורת חיילים שאינם יהודים בבתי קברות צבאיים. מה עמדתך בנושא זה?
בזה אין מה לעשות. אי אפשר לקבור אותם יחד עם יהודים, אפשר לקבור על יד. בדברים מסוג זה התשובה היא שעל ההלכה אי אפשר לעבור, וגם לא צריך לפגוע.

אז מה הפתרון?
מבלי להיכנס לפרטים, צריך לפעול בחכמה, בטקט ובעדינות.