סגור
שומרים על ההנחיות

למי מותר לעבוד בסגר? הרשימה המלאה

לאחר לחץ כבד של משרד האוצר, קבינט הקורונה אישר שורה ארוכה של החרגות מהסגר, כדי לאפשר פעילות מינימלית במשק. בין השאר יוחרגו: ענף הבנייה, חברות ייצוא, תעשיות ביטחוניות ושירותי רווחה | הרשימה המלאה

חדשות כיפה
ז בתשרי התשפא
,
25 בספטמבר, 2020 8:56
כלכלת קורונה. שוק מחנה יהודה

כלכלת קורונה. שוק מחנה יהודהצילום: אוליבר פיטוסי, פלאש 90

קבינט הקורונה אישר הבוקר (ו') במשאל טלפוני את התקנות המגבילות את הפעילות במקומות העבודה, שייכנסו לתוקף בשעה 14:00, בהמשך לסגר אותה אישרה אמש הממשלה במטרה לעצור את התפשטות נגיף הקורונה.

שיא שלילי נוסף: 7,527 נדבקו בקורונה ביממה | הכנסת תצביע על תקנות הסגר

במהלך הלילה הקלה הממשלה, לאחר לחץ כבד של משרד האוצר, בשורה של ענפים שאמורים היו להיסגר, והם ייחשבו כחיוניים במהלך הסגר ויוכלו להמשיך לפעול. ההחלטות הפכו את הסגר הנוכחי לדומה לסגר שהוטל בתקופת פסח, על אף שבתחילה תוכנן להיות חמור ממנו. במליאת הכנסת החל אמש הדיון בתיקוני החוק הנדרשים לאישור ההגבלות החדשות, ובמהלך הלילה הן נוסחו בוועדת החוקה, רק בשעות הקרובות צפויה המליאה להצביע על ההגבלות בקריאה שנייה ושלישית.


(הצהרת ראש הממשלה נתניהו, אמש)

שר האוצר ישראל כ"ץ בירך על ההחרגות ואמר כי "הסגר החונק עליו הוחלט ברביעי בישיבת הממשלה, עלול היה להביא לפגיעה חסרת תקדים בעסקים. מברך את קבינט הקורונה שאישר את התקנות החדשות, לפיהן חלק מהמפעלים והעסקים יפעלו כרגיל במהלך הסגר".

הנחיות הסגר

הנחיות הסגרצילום: משרד הבריאות

ההגבלות החדשות: מה אסור ומה מותר | המדריך המלא

ההחרגות מהסגר שאישר הקבינט

על פי תקנות ההחרגה שאישר קבינט הקורונה, נקבע כי החל מיום  ה- 25.9.20 ועד ליום ה-10.10.20 תוגבל הפעילות במקומות העבודה לחלוטין למעט מקומות העבודה הבאים:

1. חברות העוסקות בעבודות בינוי לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים.

2. חברות העוסקות בעבודות תשתית בכלל זאת פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה,  אנרגיה, תקשורת, מים וביוב.

3. תאגידים ביטחוניים ובכלל זאת אלתא מערכות, תעשיה אווירית, רפא"ל, התקני מצב מוצק (המ"מ), אלביט, תומר וחברות בנות- עד 60% ממצבת כוח האדם.

הנחיות הסגר

הנחיות הסגרצילום: משרד הבריאות

4. מפעל למתן שירותים חיוניים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז- 1967.

5. מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א-1951, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה- מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם.

6. משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית, מוסד להשכלה יעבדו במתכונת חירום.

7. מפעל טכנולוגי מועדף לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959, לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה.

8. עובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), תש"ף-2020 ותקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), תש״ף-2020.

9. הגעת עובד לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית.

הנחיות הסגר

הנחיות הסגרצילום: משרד הבריאות

10. מגזר פיננסי- כל נותן שירות פיננסי אחר לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו- 2016, לרבות תאגיד שעיסוקו במתן אשראי ופטור מחובת רישיון למתן אשראי בהתאם לתקנה 3 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים.

11. רשות לניירות ערך.

12. רשויות ניקוז.

13. נמלים ותחנות הסגר בנמלים.

14. פיקוח וטרינרי על מזון, על בעלי חיים ועל מוצרים מבעלי חיים.

15. הביטוח הלאומי.

16. יחידות הנוער ברשויות המקומיות לפי חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א- 2011, לרבות הפעלת מתנדבים, יחידת קידום במחלקת החינוך כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א- 2001, ובכלל זה פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון. פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק, לרבות באמצעות מבני מוסדות ומתקני רשויות מקומיות.

17. שירותי רווחה לרבות שירותי תמיכה לילדים ונוער בסיכון, מסגרות המספקות קורת גג זמנית או ממושכת או מספקות הגנה, הזנה, טיפול וסיוע לאנשים חסרי קורת גג, אנשים חסרי עורף משפחתי, אנשים המתמודדים עם התמכרויות או אוכלוסיות בזנות, מסגרות יומיות כוללניות לנערים ונערות על קצה רצף הסיכון והניתוק ומסגרות יומיות כוללניות לנערים ונערות על קצה רצף הסיכון והניתוק.

18. מעונות יום שיקומיים ומעונות יום רב תכליתיים.

19. הרשות לשיקום האסיר לרבות מרכזים שיקומיים המופעלים בידי הרשות לשיקום האסיר או מי מטעמה.

20. מסגרות שיקומיות המופעלות במסגרת סל השירותים הפסיכו-סוציאליים לנכה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959  [נוסח משולב], על ידי משרד הביטחון, בפיקוחו של המשרד, מטעמו או במימונו.

21. מי שפועל בתחום מכירה, אחסנה והובלה של מוצרים לחגי תשרי.

22. פקחים שהוסמכו לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998.

23. מעבדות מחקר שמחייבות נוכחות פיסית.

24. בריאות- משל"ט, חמ"ל ומוקדים הנותנים שירות למשרד הבריאות, או לטיפול בקורונה, לרבות מערך קטיעת שרשראות ההדבקה, נותני שירות למשרד הבריאות. 

הנחיות הסגר

הנחיות הסגרצילום: משרד הבריאות

25. מתן שירות ייעוץ מס לשם קבלת מענקים מהמדינה שמחייבים נוכחות פיזית.

26. מפעל תומך ביטחון - מקום עבודה שאינו תעשייה ביטחונית, המספק שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של משרד הביטחון ויחידות הסמך, הוועדה לאנרגיה אטומית, המטה לביטחון לאומי, צה"ל, המוסד למודיעין, שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, הרשות הארצית לכבאות והצלה- עד 60% ממצבת כוח האדם.

27. וועדות לתכנון ובניה לרבות רישוי ופיקוח בניה.

על מעסיק שרשאי לאפשר שהיה של עובדים במקום העבודה, חלה החובה למנות ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים למניעת התפשטות הנגיף (התו הסגול), הוצב שילוט במקום בולט בנושא והמנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה חתמו על הצהרה.

25.09.2020

1. החרגות מסוכנות (אזרח זועם)

החרגות שאינן קשורות בקיום הציבור - בטחון כללי, בטחון אישי, בריאות, הזנה והיגיינה, יכולת ביצוע תשלומים לציבור ולספקי השירותים החיוניים מסכנות בטחון המדינה, מוכנות לסכנות נוספות ויכניסו אותנו לסגר נוסף במחיר כלכלי כבד נוסף וחיי אדם. לא הפיקו לקחים מפתיחת הכלכלה.
סגר מוחלט זה מה שנדרש!

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

ההתיישבות החדשה במעלה שי שפונתה צילום: משפחות גרעין "מעלה שי"

תיעוד: אלימות שוטרים בפינוי המאחז לזכר הנרצח

קרא עוד