ירושלים נפרדת מהשיכונים: אושרו עוד 3 תכניות ל"פינוי בינוי" בשכונות הוותיקות בבירה

הוועדה המחוזית ירושלים החליטה לאשר 3 תכניות בנייה חדשות בהיקף כולל של מאות יחידות דיור, מתוכן ייבנו גם דירות להשכרה ארוכת טווח, ראש העיר משה ליאון: " נמשיך במדיניות זו במטרה להוסיף יח"ד רבות ככל האפשר"

חדשות כיפה חדשות כיפה 06/03/23 12:33 יג באדר התשפג

ירושלים נפרדת מהשיכונים: אושרו עוד 3 תכניות ל"פינוי בינוי" בשכונות הוותיקות בבירה
הדמיה לתכנית התחדשות עירונית במתחם בן זכאי 31 , צילום: יגאל לוי אדריכלים ומתכנני ערים

עיריית ירושלים, באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובניה המליצה להפקדה בוועדה המחוזית 3 תכניות "פינוי בינוי" חדשות, תכנית מוקד אזרחי ברחוב פייר קניג: תכנית במתחם הרחובות מקור חיים, פייר קניג ויעקב בן דב, בשטח של כ-16 דונם

פייר קניג: מגדל מגורים בן 30 קומות ובו 115 יח"ד להשכרה ומבנה מגורים בן 12 קומות הכולל 42 יח"ד

התכנית מציעה ביטול שטח בייעוד דרך מאושרת לשימוש חניה, שטח לבניין ציבור לצורך מגרש סחיר למגורים, מסחר וצורכי ציבור, כלפי רחוב פייר קניג, שבו עתידה לעבור הרכבת הקלה ועיבוי שטחי בניה במגרש מאושר למבני ציבור. בתחום התכנית קיימים מבני בתי ספר ומבני ציבור נוספים, מבנה מגורים בחזית אחורית, הקיים כלפי רחוב מקור חיים וחניון רכבים לחזית רחוב פייר קניג.

התכנית מציעה בניין הכולל דירות להשכרה למשך 15 שנה

בשטח הדרך המאושרת, התכנית מציעה הקמת מגדל מגורים בן 30 קומות ובו 115 יח"ד להשכרה לחזית רחוב פייר קניג, כאשר בקומות המסד למגדל הפרשות מבונות לצרכי ציבור וחזית מסחרית.

הדמיה לתכנית מוקד אזרחי במתחם מקור חיים - פייר קניג - יעקב בן-דב

הדמיה לתכנית מוקד אזרחי במתחם מקור חיים - פייר קניג - יעקב בן-דב צילום: אלונים גורביץ אדריכלים בוני ערים

בנוסף, התכנית מציעה הריסת מבנה המגורים הקיים כלפי רחוב מקור חיים, תוך שינוי ייעוד משטח למבני ציבור לשטח מגורים, לצורך הקמת מבנה מגורים בן 12 קומות הכולל 42 יח"ד. כמו כן, מוצע עיבוי זכויות בנייה למבני הציבור הקיימים במתחם.

השכונות הירושלמיות נפרדות מהשיכונים הישנים ועוברות למגדלים

ההצעה היא להקים מבנה בעירוב שימושים על רחוב פייר קניג, בשטח בו אושר ייעוד דרך עבור חניה בתכנית הרכבת קלה - הקו הירוק, כך שהחניה הציבורית שאושרה תוטמן בתת הקרקע במלואה, ויוקם מבנה התואם את אופי רחוב פייר קניג, דבר שיאפשר יצירת דופן בנויה ופעילה לשדרה משמעותית בעיר, שצפויה להיות עירונית ואינטנסיבית והינה גם ציר רכבת קלה כאמור.  

התכנית מציעה בניין הכולל דירות להשכרה למשך 15 שנה ושטח עבור שימושים ציבורים בהיקף של כ- 1200 מ"ר. מגישי התכנית הינם: רשות מקרקעי ישראל ועורך התכנית הינו משרד "אלונים גורביץ אדריכלים בוני ערים".

הדמיה לתכנית להתחדשות עירונית ברחוב בר יוחאי 1-3

הדמיה לתכנית להתחדשות עירונית ברחוב בר יוחאי 1-3 צילום: קרדיט לסטודיו O2A

פינוי בינוי ברחוב בר יוחאי 1-3 שם יהרסו השיכונים וייבנו 2 מגדלי מגורים חדשים בני 34 קומות - עם סה"כ 330 יח"ד

תכנית במתחם רחוב בר יוחאי 1-3, אשר נמצאת בצומת הרחובות בר יוחאי ויעקב פת - אזור שכונות השיכונים בין הוותיקים בירושלים. במתחם קיימים 2 מבני מגורים בני 5 קומות, עם סה"כ 94 יח"ד קיימות בשטח של כ-4.466 דונם. 

התכנית מציעה פינוי והריסת מבני המגורים ובניה חדשה של שני מגדלי מגורים חדשים בני 34 קומות, מעל 2 קומות מסד, הכוללים חזית מסחרית ושטחי תעסוקה, עם סה"כ 330 יח"ד חדשות.  בנוסף, מוצעות הפרשות לצרכי ציבור בשטח קומת המסד, במפלס אחורי הנמצא כלפי השטח הציבורי הפתוח הקיים.

הוועדה ביקשה לבחון יצירת מעברים לתחום שכונת קטמונים, בדגש לפארק הקיים בחזית האחורית לפרויקט, ויצירת חזית אחידה של 2 קומות מסד לחזית רחוב פת. תכנית זו הינה אחת מהתוכניות המקודמות בשכונת קטמונים ח'–ט', כחלק ממערך התחדשות העירונית בעיר. מגישי התכנית הינם מגדלי ברגר 2 ועורך התכנית הינו משרד "סטודיו או 2 איי" (O2A).

ברחוב בן זכאי 31 יהרס בניין אחד, במקומו ייבנו 2 מגדלים עם סה"כ 210 יח"ד

תכנית במתחם רחוב בן זכאי 31, אשר נמצא בין רחוב בן זכאי לרחוב טוביה בן חפץ. במתחם קיים שיכון מגורים בן 4 קומות עם סה"כ 55 יח"ד, בשטח של כ-3.193 דונם. התכנית מציעה פינוי והריסה של שיכון המגורים ובניה חדשה של שני מגדלי מגורים, הכוללים חזית מסחרית כלפי רחוב בן זכאי - מגדל אחד בן 30 קומות והשני בן 16 קומות, עם סה"כ 210 יח"ד. 

הדמיה לתכנית התחדשות עירונית במתחם בן זכאי 31

הדמיה לתכנית התחדשות עירונית במתחם בן זכאי 31 צילום: יגאל לוי אדריכלים ומתכנני ערים

בנוסף, מוצעות הפרשות מבונות לצרכי ציבור עבור מעון יום, גני ילדים, שלוחת מתנ"ס ובית כנסת, וכן מעבר להולכי רגל בין שני מגדלי המגורים, המקשר בין רחוב בן זכאי לרחוב טוביה בן חפץ. גם תכנית זו הינה אחת מהתוכניות המקודמות בשכונת גוננים א' – ו', כחלק ממערך התחדשות העירונית בעיר.  מגישי התכנית הינם: תשובה יצחק קטמונים בע"מ ועורך התכנית הינו משרד "יגאל לוי אדריכלים ומתכנני ערים".

ראש העיר ירושלים: "העיריית ירושלים עירייה תמשיך במדיניות ההתחדשות העירונית"

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "אישרנו תכניות בניה משמעותיות וחדשות, הכוללות דיור להשכרה והתחדשות עירונית. ירושלים בעיצומה של מהפכה בכל היבטי הבניה והתשתיות. המדיניות העירונית מקדמת פיתוח והתחדשות למען תושבי הבירה והבוחרים להקים בה את ביתם. העירייה תמשיך במדיניותה זו במטרה להוסיף יח"ד רבות ככל האפשר, לצד המשך פיתוח המרחב הציבורי, התחבורה הציבורית והשירותים העירוניים הניתנים לתושב".