סגור

דו"ח מבקר המדינה: תושבי יו"ש מופלים לרעה

דו"ח מבקר המדינה מצביע על ליקויים בפעילות המנהל האזרחי ובפעילות משרדי הממשלה הנוגעים באזור יהודה ושומרון. חלק מהליקויים נמשך כבר שנים. מועצת יש"ע: "רק ריבונות תטפל לעומק ותפסיק את האפליה". רגבים: "לסגור את המינהל האזרחי". צה"ל: "הפערים טופלו מיידית או בהטמעה"

חדשות כיפה
יג באב התשפ
,
03 באוגוסט, 2020 14:37
אפרת, גוש עציון

אפרת, גוש עציוןצילום: Hadas Parush/Flash90

יו"ר הכנסת, ח"כ יריב לוין, קיבל היום (ב') בלשכתו את הדו"ח השנתי מידי מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן. הדו"ח כולל בין היתר התייחסות להיערכות להגנת העורף מפני איום טילים ורקטות, ההיערכות להגנה על מתקנים חיוניים מפני טילים ורקטות, היערכות משרד הביטחון וצה"ל למימוש מזכר ההבנות עם ארה"ב בנושא הסיוע הבטחוני, קציני מטה במינהל האזרחי, היבטי בטיחות בכבישים באזור יהודה ושומרון ונושאים רבים אחרים. 

קציני מטה במינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון

המינהל האזרחי כפוף למפקדת מתאם פעולות הממשלה בשטחים, שייעודו בין היתר, ליישם את מדיניות הממשלה באזור יהודה ושומרון ולקדמה בתחומים אזרחיים, בתיאום עם משרדי הממשלה, צה”ל ומערכת הביטחון. לפי החקיקה החלה באיו”ש, על המינהל האזרחי לנהל את העניינים האזרחיים באיו”ש לרווחתה ולטובתה של האוכלוסייה ולשם הספקת השירותים הציבוריים והפעלתם, ובהתחשב בצורך לקיים מינהל תקין וסדר ציבורי. 

בחודשים ספטמבר 2018 עד יוני 2019 בדק משרד מבקר המדינה את פעילות קציני המטה במינהל. בביקורת נבחנו נושאים ארגוניים ובוצעה בקרה על פעילותם והעסקתם כעובדי מדינה. הביקורת התמקדה בפעילות משרדי קמ”ט תעסוקה, משפטים ורישום מקרקעין ובלשכת התכנון. במהלך הביקורת קיים משרד מבקר המדינה הליך של שיתוף נציגים של הציבור הפלסטיני בנושא תעסוקה, מקרקעין ותכנון וכן נציגים של הציבור הישראלי המתגורר בשטחי איו”ש.

מהדו"ח עולה כי קיימים ליקויים בפעילות המינהל ובפעילות משרדי הממשלה האחראים להנחייתם המקצועית של קציני המטה באזור יהודה ושומרון. תיקון הליקויים שעלו בביקורת, שחלקם נמשכים כבר שנים רבות, ישפיע על מימוש ייעודו של המינהל ובכלל זה יביא לשיפור השירות לאוכלוסייה ביהודה ושומרון. 

הליקויים העיקריים עליהם מצביע הדו"ח: העדר מבקר פנים, היעדר מחשוב מערך רישום המקרקעין באיו"ש, היעדר גיבוי ותיעוד של מרשם המקרקעין, עיכוב בפרסום פרוטוקולים של ועדות התכנון, פערים בבקרה על מעסיקים בישובים ישראליים באיו"ש, סחר בהיתרי העסקה ותשלומי "עמלות" למתווכים, כפיפות דואלית של קציני המטה למינהל ולמשרדי הממשלה. 

הדו"ח מצביע על אי קידום הסדרי רישום מקרקעין בתחומי ההתיישבות הישראלית באיו"ש. נוכח מחלוקות בין המינהל ומשרד המשפטים, לא קודמו הסדרי רישום מקרקעין, דבר שגרם לפגיעה בתושבים הישראלים באיו”ש בכל הנוגע ליכולת שלהם לרשום בעלות וזכויות על מקרקעין בספרי רישום המקרקעין באיו”ש ומנע לפרקים את קידום תהליך מחשוב נושא המקרקעין באיו”ש.

בנוסף, הדו"ח מדבר על היעדר מחשוב למרשם המקרקעין ביהודה ושומרון ועל רישום קרקעות שמתבצע באמצעות ספרים פיזיים. משכך, הרישום חשוף לטעויות, לאי-דיוקים, להטיות מכוונות במקרים חריגים ולרמת שירות שאינה מיטבית.

במועצת יש"ע מיהרו להגיב על מסקנות הדו"ח ואמרו כי רק ריבונות תפסיק את האפליה בין תושבי האזור לשאר אזרחי מדינת ישראל: "שנים רבות שאנו מנסים לעורר את הדיון על הבעיות הרבות הכרוכות בכך שגוף צבאי שהוקם למטרות אחרות לגמרי, מנהל כיום את חיי השגרה של התושבים הישראליים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. דבר זה יוצר פערים רבים ואפליה כלפי הישראליים החיים באזור בשירותים הממשלתיים. נדרש שינוי מצב מן היסוד ותיקון שורשי של העניין על ידי החלת החוק הישראלי המלא במרחבי יהודה, שומרון ובקעת הירדן".

"מבין כל שורה ושורה בדו"ח מבקר המדינה על המנהל האזרחי, זועק הצורך לסגור את המנהל האזרחי ולהטמיע את אנשי המקצוע שלו בתוך משרדי הממשלה", אומר מאיר דויטש מנכ"ל תנועת רגבים. "בסוגיית המקרקעין, עולים שני כשלים מרכזיים שאנו מתריעים עליהם רבות לאורך השנים", מוסיף דויטש. "היעדר הממשקים בין המנהל האזרחי למשרדי הממשלה, והעובדה כי אין בקרה ממשית ובלתי תלויה על היקף פעילותם של הקמטי"ם השונים, הן בכמות והן באיכות, מובילה אף היא לכרסום נוראי ביכולת המשילות, באכיפת החוק, ובהתוויית סטנדרטים מקצועיים המקובלים במדינת ישראל ובמדינות מערביות".

היבטי בטיחות ואחריות בנוגע לתחזוקת כבישים באזור יהודה ושומרון

באיו”ש, שבו מחזיקה ישראל בסמכויות הביטחוניות והאזרחיות, מבצע צה”ל לצורכי הגנה וביטחון פעילות מבצעית הכוללת, בין היתר, פעולות אלה: הקמתם של מתקנים צבאיים שונים, פריצתם או חסימתם של צירי תנועה והצבתם של אמצעי ביטחון ומיגון בתשתיות דרכים המשמשות את צה”ל ואת הציבור.

בחודשים ספטמבר 2018 עד אוגוסט 2019 בדק משרד מבקר המדינה את סוגיית האחריות לתחזוקת כבישים באיו”ש ואת נושא הצבתם של אמצעי מיגון למיניהם בתשתיות דרכים המשמשות את צה”ל וגם את הציבור. הביקורת בוצעה בצה”ל בפיקוד המרכז ובמינהל האזרחי באיו”ש, במשרד הביטחון, במשרד התחבורה, במשטרת ישראל, בחברת נתיבי ישראל ובמשרד המשפטים.

לסיכום קובע הדו"ח, תיקון הליקויים שעלו בדוח זה יאפשר להבטיח את השמירה על הסדר והביטחון הציבוריים ועל בטיחות משתמשי הדרך תוך תיאום טוב יותר בין כלל הגורמים הצבאיים והאזרחיים המופקדים על הביטחון והמחויבים גם לשמירת הבטיחות של משתמשי הדרך.

בתגובה על ממצאי הביקורת מסר צה”ל כי הוא למד את הממצאים והמסקנות שמציג המבקר, כי הנושא הוא “בעל השלכות בטיחותיות חמורות”, וכי “פיקוד מרכז פועל בימים אלה להסדרה ואיסוף מכשולים ואלמנטים הפרוסים בשטח, והכל תוך התייחסות להיבט הבטיחות והביטחון ותוך איזון ביניהם”.

ראש מועצה מקומית אפרת, עודד רביבי, הגיב לדו"ח על מצב הכבישים ביו"ש ועל התייחסת המבקר למנהל האזרחי וקבע כי המסקנות מחייבות החלת החוק הישראלי ביו"ש. "עם כניסתו לתפקיד שר הביטחון התקיים מפגש בינו לבין ראשי הרשויות ביו"ש במהלכו אמר בכנות שר הבטחון גנץ כי כבר עתה מתקשה המנהל האזרחי לתת מענה לצרכים של מאות אלפי המתיישבים. נוסף על דבריו עולים הסוגיות השונות עליהם מצביע המבקר ובכלל זה התייחסות לסוגיית הכבישים."

גם ראש מועצת בית אל שי אלון התייחס לדו"ח מבקר המדינה בנוגע לכשלים בהתנהלות המנהל האזרחי ביו"ש, ואמר כי "רק תושבי יהודה, שומרון ובקעת הירדן צריכים להתמודד עם ההשלכות של הבעיות במנהל האזרחי בגלל שבניגוד לשאר תושבי ישראל רק הם אזרחים סוג ב'. החלת הריבונות הישראלית היא לא רק החלטה היסטורית על זכותנו בארץ הזאת היא גם עשיית צדק עם כל אחד ואחת מהתושבים המבקש לנהל חיים אזרחיים רגילים. הגיע הזמן שהמנהל האזרחי יסיים את תפקידו".

צה"ל: "פועלים בשיתוף הממשלה"

היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים מברכת על הביקורת ותפעל למימוש מסקנותיה באופן מהיר. הדו"ח התקבל ביחידה לפני מספר חודשים והפערים שהועלו בו, טופלו באופן מידי או נמצאים בתהליך הטמעה.
 
קציני המטה במנהל האזרחי פועלים מטעם יחידת המתפ"ש ליישום מדיניות הממשלה באזור יהודה ושומרון ולקדמה בתחומים אזרחיים בתיאום עם משרדי הממשלה, צה"ל ומערכת הביטחון. הקמ"טים אשר משמשים כנציגות מקצועית של משרדי הממשלה, פועלים במטרה לספק שירותים ציבוריים ולהפעיל אותם בהתחשב בצורך לקיים מנהל תקין וסדר ציבורי.
 
ביחס לטענות העולות בדו"ח ולפיהן קיימת בעייתיות שמקורה בכפיפות הדואלית של הקמ"טים, נדגיש כי המנהל האזרחי מקבל את המלצת המבקר ופועל כבר בימים אלו בשיתוף משרדי הממשלה לטובת הסדרת והגדרת תוכן ההנחיה המקצועית לקמ"טים, לרבות היקף הפיקוח והבקרה המקצועית הנדרשים לגביהם.
יחד עם זאת, יודגש כי אין משימה הנפגעת מיחסים כאלו או אחרים בין המנהל האזרחי למשרדי האם, כמו גם השירות לתושבי האזור. כמו כן, נבהיר כי תכניות העבודה של הקמ"טים מאושרות על ידי משרדי האם ועל ידי ראש המנהל האזרחי, ולצד תהליכי מעקב על ביצוע המשימות ומימוש היעדים, מתקיימים תהליכי בקרה עתיים לרבות מופעי סיכום חציון ושנה. בנוסף, נציין כי המנהל האזרחי קיבל לאחרונה את אישור נציבות שירותי המדינה להעסקת מיקור חוץ לטובת ביצוע ביקורת פנימית, ופרסום המכרז נמצא בשלבים מתקדמים.
 
בנוגע לפערים שהועלו בדו"ח אשר מתייחסים לתחום ניהול משאבי האנוש, נציין כי בשנתיים האחרונות הולכת ונבנית יחידת הון אנושי ייחודית למנהל האזרחי אשר עם הקמתה יינתן מענה הולם לחלק נכבד מן ממצאי הדו"ח. נושא זה מובל על ידי נציבות שירות המדינה ונמצא כעת במשא ומתן בין המדינה לבין הסתדרות עובדי המדינה.
 
בנוגע לטענות המתייחסות להעסקת עובדים פלסטינים ביחידה לרישום מקרקעין, נבהיר כי לעובדים מקומיים אין מעורבות בעסקאות בהן מעורבים ישראלים, וטיפולן של עסקאות מסוג זה, כמו גם הגישה אל תוכנן, מתבצעות על ידי העובדים הישראליים בלבד. לאור האמור, על אף מעצרו של העובד המקומי על ידי הרשות הפלסטינית - לא קיים חשש מזליגת מידע הנוגע למכירת קרקעות לישראלים. עם זאת, מעצרו נבדק לעומק על ידי גורמים במנהל האזרחי למול גורמי הביטחון הרלוונטיים ברשות הפלסטינית, זאת על מנת להבטיח כי לא זלג כל מידע ממודר. כמו כן, באשר לטענות של גורם הפעיל בתיווך קרקעות באיו"ש, נבהיר כי עד לכתיבת שורות אלו לא התקבלו ראיות התומכות בטענות כי הועבר מידע ממודר על ידי עובד מקומי במשרד קמ"ט מקרקעין לגורמים כאלה או אחרים ברשות הפלסטינית.
 
בנוגע למימוש מודל התעסוקה נדגיש כי המנהל האזרחי פועל למימוש המודל, כפי שאושר על ידי הממשלה, מתוך הבנה ברורה כי מדובר במהלך גדול בעל השפעה חיובית רחבה על תחום תעסוקת הפלסטינים בישראל. מהלך זה צפוי למנוע את פעולות הסחר בהיתרים, וכן לבטל את התלות של העובד הפלסטיני במעסיק, זאת על ידי הנפקת ההיתר על בסיס מכסות סקטור ולא על בסיס מכסות אישיות של מעסיקים – כפי שמתנהל כיום. מימוש מודל שכזה - המהווה שינוי מהפכני בתהליך הנפקת היתרי התעסוקה בישראל - הינו תהליך מורכב שדורש זמן לא מבוטל להיערכות וביצוע, התלוי בין היתר בתיאום אל מול משרדי ממשלה נוספים מלבד המנהל האזרחי. נדגיש כי המנהל האזרחי פועל ללא לאות למימוש המודל במהרה, כפי שכבר החל בפועל בבחינת המודל באזור התעשייה עטרות, לצד עבודה מתקדמת בבניית מערכת ממוחשבת ייעודית למימוש המודל.
 
בדו"ח הביקורת צוין כי קמ"ט תעסוקה אינו מממש את חובתו לאכוף את השימוש ברישיונות עבודה של עובדים פלסטינים ביישובים ישראלים בתחומי איו"ש. יש לציין, כי ביחידת קמ"ט תעסוקה אין תקינה ליחידת פיקוח ואכיפה, אך עם היוודע על מעסיק אשר מפר את החוק – המעסיק מזומן לבירור אצל קמ"ט תעסוקה ובמידת הצורך נסגרים לו רישיונות העבודה.
 
בנוגע להיעדר מחשוב למרשם המקרקעין באיו"ש, נדגיש כי המנהל האזרחי מקבל את המלצת המבקר ופועל על מנת להאיץ את מחשוב רישום המקרקעין באיו"ש באמצעות המערכות המתאימות לכך. כמו כן, נציין כי המנהל האזרחי נמצא בעיצומו של פרויקט סריקת תיקי המקרקעין, זאת על מנת לגבות את המידע ולמנוע אובדן שלו כתוצאה מנזקים בשל פגעי טבע או יד אנוש. עד כה הושקעו בפרויקט מאות אלפי שקלים ובמסגרתו גובו ונסרקו כל המסמכים הרלוונטיים, לרבות כל תיקי העסקאות במקרקעין וכן כל תיקי 'היתר עסקה' במלואם. השלמת הסריקה קשורה באופן ישיר להקצאת משאבים וכוח אדם מתאים, שכן בלעדיו לא ניתן עוד לפנות משאבים קיימים ביחידה.
 
היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים והמנהל האזרחי ימשיכו לבצע את משימתם במקצועיות ובשקיפות, תוך יישום בפועל של ההמלצות העולות בדו"ח מבקר המדינה, וכן יוסיפו לפעול לשיפור מרקם החיים של תושבי יהודה ושומרון באמצעות כלל המשאבים העומדים לרשותם.

03.08.2020

1. כל אחד במדינה הזו חושב שהוא מופלה לרעה? החרדים החילונים תושבי יו"ש חלאס!!! תנו כבר יחס שווה לכולם ותלמדו להסתכל על הדברים הטובים במדינה (מה זה משנה)

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

מיקי זוהר צילום: יונתן זינדל/פלאש 90

הטיסות לאומן: מיקי זוהר מקדם מתווה בניגוד לעמדת גמזו, ראש עיריית אומן: "אסגור את העיר"

קרא עוד