"הרב בני לאו אמר שאין איסור הלכתי שבנות יתגייסו? זהו שקר גמור"

הרב איתן קופמן יוצא בחריפות נגד הדברים שהושמעו בכנס לבנות שמועמדות לגיוס לצה"ל ומונה את כל האיסורים ההלכתיים שאמורים לדעתו למנוע גיוס דתיות לצבא

הרב איתן קופמן
ז בכסלו התשעט
,
15 בנובמבר, 2018 9:50
חיילות דתיות. למצולמות אין קשר לכתבה

חיילות דתיות. למצולמות אין קשר לכתבהצילום: נבו כץ

בכתבה באתר 'כיפה' דווח על כנס המעודד בנות להתגייס, מטעם 'אלומה'. בכתבה מצוטט הרב בני לאו שאמר בכנס: "מבחינה הלכתית אין שום סיבה בעולם שבת לא תתגייס לצה"ל".

הוא לא אמר שזו דעתו האישית, אלא אמר באופן גורף, למאות בנות שלא מכירות את הסוגיה, שאין שום בעיה בנושא. אם הציטוט נכון, ואני מדגיש, אם הוא נכון, הרי זהו שקר גמור!

יש כאן הטעיה וניצול ציני של בנות שלא מכירות את עולם התורה, את הרבנים של הציבור הדתי, ואת דעותיהם בנושא גיוס בנות לצבא. למען מי שלא מכיר את הסוגיה, כתבתי כאן את עיקרי הדברים ואת דעת הפוסקים בנושא, הלכה למעשה.

מבחינה הלכתית, יש שלש נקודות הקשורות לגיוס בנות לצבא, המובאות בהלכה ובפוסקים: 

1. האם מותר לאשה לשאת נשק, מחמת האיסור "לא יהיה כלי גבר על אשה"? בסוגיה זו נחלקו הפוסקים, לכן אי אפשר לומר שאין כאן כלל בעיה.

2. האם מותר בכלל לאשה להשתתף במלחמת מצווה? שכן מצד אחד הגמרא אומרת ש"אין דרכה של אשה לעשות מלחמה", ו"אין דרכה של אשה לכבוש", ו"כל כבודה בת מלך פנימה", ומצד שני המשנה אומרת שבמלחמת מצווה הכל יוצאים אפילו "חתן מחדרו וכלה מחופתה". ביישוב סתירה זו, יש שלוש דעות שונות בפוסקים: יש אומרים שאכן במלחמת מצוה, נשים חייבות להשתתף למרות שאין דרכן לכבוש. יש אומרים שאסור להן להלחם, וכל ההיתר הוא רק לספק מזון ומים ללוחמים, ויש אומרים שאין כאן היתר לנשים להשתתף במלחמה כלל וכלל. אם כן, זו מחלוקת רצינית, ולא מוסכם על כולם שמותר לנשים להיות במלחמה.

3. נקודה נוספת בסוגיה היא בעיית הצניעות הנוצרת מערבוב בחורים ובחורות בצבא. הן מצד הפגיעה ב"קדושת המחנה", כאשר פגיעה בצניעות היא מהדברים המסלקים שכינה מהמחנה, והן מצד מצבה הרוחני האישי של הבחורה, הנחשפת לאוירה הלא טובה שיש בצבא בכל הקשור ל(חוסר) צניעות, ולאווירה הקיימת במפגש שבין בחורים ובחורות בחברה החילונית. בעיית הצניעות גוברת לדעת פוסקים רבים, על החובה להשתתף במלחמת מצווה, גם אם יש כזו.

אם כן, בכל שלשת הנקודות, יש מחלוקות קשות. יתירה מזו, פוסקים רבים אוסרים על בנות, הלכה למעשה, להתגייס לצבא, ובראשם פסיקתם של הרבנים הראשיים, האוסרים לבנות להתגייס לצבא. לפני שאתן מספר דוגמאות לכך, אקדים ואומר, שרוב בנין ורוב מנין של הפוסקים הדתיים לאומיים, בעשרות השנים האחרונות - אוסרים מכל וכל גיוס בנות לצבא, בכל מסגרת ובכל הקשר, בוודאי בתור הוראה גורפת וכוללנית. לכן, לומר לבנות שלא מכירות את הסוגיה שאין שום בעיה הלכתית ושהן עושות מצוה, למרות שיש חשש סביר שגיוסן הוא יותר עבירה ממצווה – זה פשוט הטעיה וחוסר ישרות. לדעתי הרב לאו צריך להתנצל על דבריו בפני אותן בנות.

להלן מספר ציטוטים מרבנים שונים בענין:

הרבנות הראשית פסקה כבר בשנת תשי"א, בחתימת הרב הרצוג והרב עוזיאל, פסק "שגיוס נשים, אפילו פנויות, במסגרת צבאית באיזו צורה שהיא אסור בהחלט". הרצי"ה כתב שבעניינים ציבוריים כאלו רק הרבנות הראשית צריכה לפסוק, "ומי שרוצה לדעת באמת צריך לשאול את "השופט אשר יהיה בימים ההם" – הרבנים הראשים!!!".

עד היום, כל הרבנים הראשיים לא שינו פסיקה זו, והם חתומים עליה. כך שבחורה המתגייסת לצבא הולכת נגד פסקם של הרבנים הראשיים שהיו בעשרות שנים האחרונות, וביניהם הרב עובדיה יוסף, הרב מרדכי אליהו, הרב אברהם שפירא. האם ניתן לומר שאין כאן בעיה הלכתית? האם יש לרב בני לאו בכלל סמכות ושיעור קומה הלכתית לחלוק על רבנים אלו?

הרב ולנברג, בעל שו"ת ציץ אליעזר פוסק: "ודין תורה הוא האיסור החמור שפרסמו בשער בת רבים גאוני וגדולי התורה בא"י, שאיסור חמור הוא לגייס נשים במסגרת צבאית באיזה אופן שהוא...כי הדבר הזה יכול חלילה להיות לרועץ לעם ישראל כולו ולא יוסיף ה' חלילה להוריש גויים מפנינו". הרב מן ההר כותב ש"אי אפשר שתחול חובה ומצווה על אישה לצאת למלחמה...אשה שיצאה מעצמה אומרים לה שתחזור".

הרב משה וולנר כתב: "וכשם שאסור לגייסה, כן אסור לה להתנדב מרצונה".  הרב יעקב אריאל כותב במפורש: " מתן לגיטימציה לעצם גיוסן של נשים שהוא מנוגד להלכה". הרב זלמן מלמד כותב: "מוסכם על כל רבני ישראל שאסור לנשים להתגייס לצבא והסיבה העיקרית היא משום צניעות...הנזק המוסרי עולה על התועלת. על כן התרומה של הבנות למדינה צריכה להיות בדרכים אחרות ולא במסגרת הצבא". הרב אבינר מכריע הלכה למעשה: "בודאי אנו מכריעים להמנע". הרב דרוקמן אמר בכנס בנושא: "עם כל אהבתנו באמת לצה"ל, אנחנו חושבים שצה"ל איננו מקום לבנות" וכן הרב אליעזר מלמד פוסק על גיוס בנות לצבא ש"אסור שיתגייסו".

נסיים בדברי הרב נריה זצ"ל, אבי הכיפות הסרוגות, וממנהיגיה הבולטים של הציונות הדתית, ואת דבריו אני מפנה לא רק לרב בני לאו אלא לכל מארגני הכנס, וזה לשונו: "מי שדוחף בנות בישראל להתגייס לצבא במצב כזה, הוא נטול כל אחריות מוסרית". 

מוקדש לכל הגיבורות ההולכות לשרות לאומי, לשרת את האומה לפי רוחם של גדולי הדור ומנהיגיו. ומוגש כחומר למחשבה לכל המתבלטות האם להתגייס לצבא.

הכותב הוא מרבני ארגון 'דרך אמונה'

15.11.2018

1. שים לב (ניסים)

על הערתך הראשונה כתבת שיש מחלוקת שיש דעות לכאן ולכאן
על הערתך השניה כתבת שיש מחלוקת שיש דעות לכאן ולכאן
ואז אתה מגיע לעניין הצניעות ופה אין מחלוקת ?
האם הצניעות היא דבר מדיד האם רק חצאית שנוגעת ברצפה כשרה (כפי שיש כאלה שסוברים כן) או חצאית מתחת לברל מספיקה
ואז אתה מגיע לציטוטים של רבנים שמתנגדים
המאמר לא עונה על השאלה . כתוב אותו מחדש

דווח על תגובה לא ראויה
15.11.2018

2. מצטרפת לדברי ניסים קודמי (שש)

ולגבי הערבוב , והיה מחניך קדוש , נשים יכולות לעבוד בחברות , בבתי חולים , בבתי משפט עם גברים , והן אלו שהופכים את הצבא למחנה לא קדוש ... להיות קרביות זה אכן בעיה , אבל במודיעין , בקשר , במחשבים זה בדיוק הדאכ=גה למים כפי שהתיר הרדבז

דווח על תגובה לא ראויה
15.11.2018

3. למגיבים 1 ו-2 נושא הצניעות מדיד בידי גדולי ישראל והם הכריעו על פי הכרותם את המציאות (שלמה )

השוואת עבודה אזרחית במקום מעורב לאווירה בצה"ל, מנותקת מהמציאות.
לא סתם התורה הזהירה במיוחד על הקדושה במחנה הצבא שנוטה לעיסוק בגוף וברגש וממילא מסוכן בהרבה (מה עוד שרוב ככל החיילים רווקים).
למגיבה 2 הזלזול בפסיקת גדולי הדור בגלל דעה שלך ומחשבתך שאת (וקומץ רבנים שאינם מגדולי הדור) מבינה טוב מהם את דברי הראשונים, שחצני בעיני.

דווח על תגובה לא ראויה
15.11.2018

4. יישר כח הרב איתן על דבריך המאירים (אחד שיודע)

דווח על תגובה לא ראויה
15.11.2018

5. אמירה חסרת אחריות, הרב בני לאו אינו פוסק. הוא מושך את היהדות לחור שחור (גיימס הטפילד)

דווח על תגובה לא ראויה
15.11.2018

6. מה פסק בנושא כבוד הרב הראשי הגר"י מצגר שליט"א (רונן)

על פי פסיקת רבם של כל ישראל בזמנו הגר"י מצגר שליט"א - מה דעת תורה?

דווח על תגובה לא ראויה
15.11.2018

7. אני לא הבנתי (שושואיסט)

אז איך השירות הלאומי שולח בנות לעבוד באגפים שלמים במשרד הביטחון? ואיך הוא עושה קמפיין לשב''כ ולמוסד? ומה ההבדל בין מורה חיילת לבת שירות שמלמדת בבית ספר?

דווח על תגובה לא ראויה
17.11.2018

8. רפורמים עליך שמשון (יהודי של אמת)

רוצים שתהפכי לדלילה...
תצילי את עצמך ותברחי מהמקום שנקרא צבא...

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

טוויטר. חזק בישראל צילום: pixabay

זהבה גלאון ניצחה את עמית סגל בטוויטר

קרא עוד