כלות הש"ס

חגיגת סיום הש"ס אינה רק נחלתם של לומדי הגמרא, אלא גם של נשותיהן, התומכות ומאפשרות ללימוד להתקיים

חדשות כיפה אבנר פורת 03/01/20 11:43 ו בטבת התשפ

כלות הש"ס
אילוסטרציה, צילום: shutterstock

אומרים שישנן מאות נשים שמסיימות את הש"ס במסגרת לימוד הדף היומי, למרות שאינן מצוות. ויש להן שכר טוב בעמלן, כמי שאינו מצווה ועושה.

יש מאות אלפי גברים שמסיימים את הש"ס במסגרת לימוד הדף היומי, ובכך מממשים את חובת קביעות העיתים שלהם לתורה. בהתמדה מופלאה של דף אחרי דף הם הוסיפו לחייהם את מתיקות לימוד הגמרא.

יש רבבות רבות של לומדים, שאינם נצמדים לדף היומי. אלו שבחרו להקדיש את זמנם הפנוי ללימוד גמרא בעיון ובהעמקה, בלא להיצמד לקצב ולהספק מסוים. הם מביאים לידי ביטוי את לימוד התורה במובנו השלם והתכליתי, זה שיורד לעומקן של סוגיות בעמל ויגיעה בכדי לפצחן ולעמוד באמת על דברי תורה. להם אין בדרך כלל אירועי סיום והוקרה המוניים כפי שאנו רואים בימים אלו, אבל מי ישער את גודל שכרם ומעלתם.

וישנן מאות אלפי נשים, אשר אינן פותחות דף גמרא, אך הן אלו ששולחות ותומכות, מגבות ודוחפות, ובכך הן מהוות חלק מהותי ביותר בקיום העולם על ידי ריבוי התורה שבו. על פי דברי הגמרא במסכת סוטה (דף כא,א) בכך הן זוכות להיות שותפות בלימוד התורה בתכליתו ברמת המצווה ועושה. בגמרא בברכות (דף יז,א), שאותה יתחילו לומדי הדף היומי במחזור י"ד ביום ראשון, שם מובאים גם כן אותם הדברים.

נאמר שגדולה ההבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים יותר מן האנשים. שמעתי על כך הסבר מהרב נבנצל שליט"א, שכאשר האיש הולך ללמוד תורה, שכרו הוא על פי נטו הזמן שלמד בפועל ועל פי ההעמקה שהעמיק על פי יכולותיו. אך אצל השולחות, התומכות המגבות והדוחפות, אין את אותו הפער בין הברוטו לבין הנטו, ושכרן גדול לעילא ולעילא.

שנזכה כולנו להידבק בתורה הקדושה ובלימודה.

הכותב הוא אבנר פורת, רב צבאי במיל', פעיל חברתי.