שמירת השומרים

בימים אלו בהם נפרצות חומות השבת ובתי עסק מכל המינים ומכל התחומים פותחים שעריהם בשבת כבכל ימות השבוע , ובנוסף מפעלים ומקומות תעסוקה רבים לא חוששים לדרוש מעובדיהם לעבוד גם בשבת... בימים כגון אלו מתעוררת השאלה מה תפקידנו כשומרים אשר השבת נתונה ברשותם כפקדון לעשות ?

חדשות כיפה יוני רוזנברג 22/02/05 00:00 יג באדר א'

"ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתותי תשמורו
כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ד' מקדשכם
ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם
ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש לד'
ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם."
(שמות לא; יג-טז(

פרשת השבוע פרשת כי תשא היא הפרשה בה מצוי הריכוז הגבוה ביותר של החובה והזכות בקיום השבת ושמירתה .

הרש"ר הירש מנסה להסביר כי לא לחינם חזרה התורה שלוש פעמים על המונח "שמירה" וכי יש לראות את השבת מעין פקדון אשר הופקד בידינו לשמירה מאת בורא העולם.

ואם אנו עוסקים בפקדון המסור בידינו כמובן כי חלים עלנו חובות השומרים ועלינו לשמור אותה מגניבה , אבידה וכ"ו .

בימים אלו בהם נפרצות חומות השבת ובתי עסק מכל המינים ומכל התחומים פותחים שעריהם בשבת כבכל ימות השבוע , ובנוסף מפעלים ומקומות תעסוקה רבים לא חוששים לדרוש מעובדיהם לעבוד גם בשבת ,בימים בהם כל המושגים של שיווין הזדמנויות ויצירת תחרות מסחרית הוגנת אינם קימים עוד , בימים בהם רשויות החוק אינם אוכפות את "חוק שעות עבודה ומנוחה" אשר הם עצמם חוקקו ואיש הישר בעיניו יעשה .

בימים כגון אלו מתעוררת השאלה מה תפקידנו כשומרים אשר השבת נתונה ברשותם כפקדון לעשות ?

אומנם שומר פטור מאונס , אולם האם קיימת פה מציאות של "אונס" ? האם אנו עושים ועשינו כל שביכולתנו לנסות ולמנוע ?

לצערי אין ביכולתנו לטעון טענת אונס .

במציאות של היום בו ציבור רחב של דתיים ומסורתים או סתם כאלו שהשבת כיום מנוחה חשובה להם , פוקדים באופן תמידי רשתות וחנויות הפתוחות בשבת וקונים בהם ללא כל בעיה , מפעלים אשר מחללים את השבת בראש חוצות ממשיכם לספק את תוצרתם ללא כל בעיה לכל המגזרים .

מתי יבין הציבור כי חובתו הראשונה היא לנדות ולהחרים את העסקים הללו , הן במישור הכלכלי והן במישור הרעיוני .

מתי יבין הציבור כי חנויות ומפעלים העובדים בשבת ישמחו לקבל אותם בתור לקוחות אבל בשום אופן לא יקבלו אותם כעובדים , מתי יפקח הציבור את עיניו ויבין כי במצב שנוצר אין סיכוי למי שאינו מוכן לעבוד בשבת לעבוד אפילו בעבודות פשוטות כגון שמירה או ניקיון באותם עסקים ומפעלים , וזאת מבלי שהזכיר את התפקידים הניהוליים והעמדות הבכירות.

רבים יגידו שמדובר במיעוט שולי של עסקים , אולם עצרו רגע ותראו שלא תוכלו לעבוד לא במשטרה ולא בחברת חשמל , לא בכביש 6 ולא בעשרות הקניונים הפזורים ברחבי הארץ , לא בחברות שמירה ולא במוקדי שרות וזו רק רשימה חלקית .

על מנת לא לאבד את עתידנו חובה עלינו להקפיד לחזק את שומרי השבת ע"י העדפה מתקנת של החנויות והעסקים הסגורים בשבת .

לצורך כך הוקם אתר "שבתון" אשר נועד למנף ולסייע לעסקים שומרי שבת , הכנסו הרשמו ושמרו על השבת.

www.shabbaton.co.il