קולולם – זה כשר?

זה היה רק עניין של זמן עד שהרב אבינר יחווה את דעתו על הטרנד החדש שהגיע אפילו לבית הכנסת. האם זו יוזמה מבורכת בעיניו?

חדשות כיפה הרב שלמה אבינר 25/03/18 10:03 ט בניסן התשעח

קולולם – זה כשר?
קולולם לזכר הרב בלר, צילום: צילום מתוך הקליפ

ש: יש מיזם חברתי חדש של שירה המונית עם נגנים ומנצח .  זה כשר?
ת: ודאי לא.  יש שני איסורים הלכתיים: א. עירבוב גברים ונשים.  ב. שירה מעורבת.

ש: ואם זה בבית כנסת, כך שנפרדים?
ת: אז אין בעיה של עירבוב, אבל יש עדיין בעיה של שירה מעורבת.  אבל יש בעיה נוספת של פגיעה בקדושת בית כנסת, שהוא דבר חמור, עיין מאמר "למקדש מעט" של מרן הרב קוק (מאמרי הראיה 511). וכנראה שגם אלה רואים את אלו.

ש: ואם שרים שם שירי קודש?
ת: אז עוד יותר חמור.  כל עבירה שהיא בתוך הקודש, היא יותר חמורה,  כדברי מרן הרב קוק על שירה מעורבת בבית הכנסת (שם).

ש: כידוע, נפסק שאסור לאיש לשמוע אשה, ומה אם איש שומע נשים רבות או אנשים רבים שומעים נשים רבות?
ת: זה יותר חמור - מוכפל במספר האנשים.  זו גמרא מפורשת: "זמרי גברי ועני נשי (גברים שרים ונשים עונות) - פריצותא (פריצות).  זמרי נשי ועני גברי (נשים שרות וגברים עונים) - כאש בנעורת (הבערת היצר).  למאי נפקא מינה (מה יוצא לנו מהגדרות אלו, הרי שניהם אסורים)?  - לבטולי הא מקמי הא (לבטל זה לפני זה, אם אי אפשר לבטל את הכל, אז לבטל את הכי חמור)" (סוטה מח א).  רש"י: "אם אין שומעין לנו לבטל את שניהם, נקדים לבטל את זה שהוא כאש בנעורת" (ועי' במאירי).

ש: אני מבין שקולולם הוא גם פריצותא גם אש בנעורת.  אבל טוענים שיש בו מעלה שהוא מאחד בשירה אנשים מכל קשת החברה הישראלית?
ת: ודאי טוב להתאחד, אך לא על ידי עבירה.  עיין בספר אהבת חסד לחפץ חיים.

ש: אז איך להתאחד?
ת: קודם כל, אפשר לעשות קולולם לחוד לגברים ולחוד לנשים.  שנית, יש להבין ברצינות שאיחוד חוויתי חולף אינו איחוד אמיתי.  איחוד אמיתי הוא צה"ל, במסירות נפש אחד על השני ועל כלל ישראל.

ש: ובחיי יום יום?
ת: לעוזר לזולת, לעשות חסד לזולת.  זו אהבה אמיתית.

[ראיין: הרב מרדכי ציון]