וכפר אדמתו - עמו

מהו המחיר בדם שעם מוכן לשלם? המחיר בדמעות של אמהות ושל בנים? - פרופסור שלום רוזנברג מתייחס לאירועים של ימינו.

חדשות כיפה פרופסור שלום רוזנברג 25/12/02 00:00 כ בטבת התשסג

פרשנים רבים מלווים את מאורעות הדמים שאנו חיים היום ומנסים להסביר את סיבתם. קשה להשתכנע שהמומחים המלומדים מלאי הבטחון העצמי, יכולים להסביר את החידות הרבות שבהתנהגותם של הפלשתינאים והנהגתם. אילו יכולנו להתגבר על היותנו חלק במאורעות היינו מצליחים ללא ספק לקבל כמה שיעורים מעולים על פסיכולוגיה פוליטית ועל דרכיה הנעלמות של ההיסטוריה.

בהסתכלות ראשונית רוצה אני לעמוד על תופעה אחת חשובה. מלחמה היא "משחק" בו אנו מקבלים החלטות, משלמים מחיר ומצפים לקבל פרס. במשחקים אנו משתמשים בטקטיקות. ועלינו לנסות ולהבין אותן. אחת הטקטיקות המסוכנות ביותר בכלכלה היא תופעת מחירי ההיצף או הדמפינג. מדינה מוכרת מוצרים מתחת לעלותם כדי לשבור את התעשייה של מדינה אחרת או של כלכלה מתחרה. כמובן שכאשר הטקטיקה הזאת מצליחה, ניתן להעלות את המחירים לרמות גבוהות הרבה יותר, כי אין כבר מתחרה. לפנינו משחק פרדוכסלי. ההצלחה העתידה היא פונקציה של ההפסדים שהמשחק מוכן לספוג בשלב הראשוני של מאבקו.

לדעתי לא הושם לב מספיק לעובדה שגם במלחמה יש דמפינג. מהו המחיר בדם שעם מוכן לשלם? המחיר בדמעות של אמהות ושל בנים? מהו המס בדם ודמעות שמממשלה מוכנה להטיל על האוכלוסייה? טקטיקה של היצף ודמפינג בדם מופעלת על ידי הפלשתינאים. לכאורה שומעים אנו מהצד הפלשתינאי הסתייגות בגין הפער בין האבדות. אולם הם אינם מדברים על המעטת הקרבנות, אלא על איזונם! נראים הדברים שלפנינו שוב עניין טקטי, אולי של כבוד לאומי, ולא של משקל הכאב שהקרבנות גורמים.

כיצד ייתכן להלחם נגד דמפינג זה? כמובן, במקומות פגיעים אחרים. לדאבוננו, אנו חיים במאבק בו מתנגש קדושת הדם במיתוס האדמה. ישראל חייבת להשתמש במפת האינטרסים האסטרטגיים ששורטטה יותר מפעם ולנצל את המלחמה בה אנו חיים כדי לעשות שינויים גיאוגרפיים על פי צרכיה. וזאת, אף אם הדבר יהיה כרוך בפגיעה בכרמים, מטעי זיתים או בתים. לפנינו אפשרות אמיתית ליצור את המציאות של ההפרדה בין הישויות הפוליטיות. אין ספק שזאת צריכה להיות גם הדרך לטפל בביטחון בכבישים ובדרכים. זאת ועוד. אנו חייבים לפעול גם בהכשרת הקרקע ליישובים שעלולים להדרש לקלוט תושבים ממקומות מבודדים. וזאת עלינו לעשות עכשיו.

יש משמעות למדיניות ההבלגה כדי לא לגרום לנפגעים רבים בקרב האויב, וזאת עוד לאורה של הטלביזיה הבינלאומית. אלא שטרקטור מצטלם פחות טוב מאשר ילד פגוע. והוא אינו כלול במוצרים המוצעים במחירי היצף. כמה מופלא הוא לראות כאן משמעות חדשה בדברי התורה: "וכפר אדמתו - עמו". האדמה תקום את דמם של הנופלים.