בשוך הסערה: הרב שרלו על פולמוס הסרטון של 'חותם'

"הפיתרון היותר טוב הוא אם הציבור ישנה את מנהגו, ויתחיל לפתוח את כיסו, ולהשתתף בתקציבם של תנועות שהוא רואה חשיבות בהן, כל אחד לפי כיוונו ולפי אמונותיו"

הרב יובל שרלו
יח באלול התשעח
,
29 באוגוסט, 2018 11:25
הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלוצילום: אריה כץ

אחרי שמקולפות הקליפות, והדיון החשוב על ה"סרטון הידוע" מיצה את עצמו – אולי נזכה לדון בשאלה המהותית העומדת לדיון במאבק ההדדי בין תנועות הנתמכות חלקית על ידי הקרן החדשה לישראל ובין הנתמכים חלקית על ידי גופים אחרים, וטענות על חוסר הלגיטימיות של דרך זו או דרך אחרת. אמנם, יועצי תקשורת טוענים תמיד כי ככל שהקמפיין נגטיבי יותר – הוא מושך יותר תשומת לב, זוכה לרייטינג גדול יותר, וגורם לתסיסה תקשורתית רבה, וכנראה שדבריהם הוכחו שוב כנכונים. אולם כאן גם מתגלה ערוות התקשורתיות והחולשה הגדולה: היכולת לקיים דיון ענייני, לנסות לשכנע ולהביא לשינוי התנהגותי, לבחור בין העמדות השונות וכדו' - אינה באה לידי ביטוי בסערות האלה, והתחרות היא רק מי יכתוב את הדברים המכאיבים ביותר והמתריסים ביותר. אני בספק אם יש מישהו ששינה את עמדתו בעקבותיה, ובכל מקרה – הבירור היסודי לא התקיים.

כשהסערה שוככת, אפשר לנתח על מה הדיון, ועל ידי כך גם להציע דבר מה מעשי. לפני כל דבר – קשוט עצמך: אין לי ולא היה לי מעולם כל קשר עם הקרן החדשה לישראל. לא קשר כספי ולא שווה כסף, לא קשר רעיוני ולא שותפות פעולה, לא באופן אישי ולמיטב ידיעתי לא בשום גוף שאני חלק ממנו, ואין לי כל נגיעה אישית בקרן הזו משום סוג ומשום צורה. נקודה נוספת, הקשורה ל"קשוט אחרים", היא החובה להיות נקי מד' ומישראל, שהיא חובה מן התורה, וביטויה המעשי הוא שקיפות. עמותות הפועלות על פי חוק חייבות בשקיפות זו, וכל אחד יכול להיכנס ולראות את מקור תקציבן. כך ראוי שיהיה גם על פי ההלכה, וככל שאני מבין – זה אכן מה שנעשה. אם לא – זה מחייב תיקון, מכוח היושרה והנקיות שהתורה מכוונת אליהן.

ועתה לעצם העניין,  למעשה מדובר בארבעה דיונים שונים:

האם מה שעושות התנועות המותקפות, כגון "קולך", "נאמני תורה ועבודה" "מבוי סתום" ודומיהן, או מה שהציעו דמויות בודדות שהותקפו, הוא מעשה חיובי ? אין לי כל ספק כי אם בעיני מתקיפי תנועות אלה היה נראה כי עצם המטרות של התנועות האלה היא חיובית – לא היינו זוכים לסרטון הפלסתר הזה. יש קשר הדוק בין ההתנגדות למטרת התנועות האלה ולמתקפה עליה, ובין העלאת הנושא של הקרן החדשה לישראל, או כפי שאחרים קוראים לה – הקרן לישראל חדשה, ועל כן ראוי להציב את הדברים כך. מדובר בתפישות עולם יסודיות, כמו מתן אפשרות לנישואין המוכרים על ידי המדינה שאינם הלכתיים, מאבקים למען מסורבות גט (ואסור לשכוח את סרבניות הגט), שוויון בחינוך וכדו'. נכון אפוא לקיים קודם כל את הדיון על הנושאים האלה, ולהיאבק על תפישות העולם התומכות בצד זה או בצד אחר של הדיון, ורק לאחר מכן לדון בשאלת הקרן (ראו להלן). הדבר נכון כמובן גם ביחס למתקפות כלפי הגרעינים התורניים, או ארגונים אחרים באותו כיוון. באופן אישי, כתבתי פעמים רבות שקיומן של תנועות כמו קולך, נאמני תורה ועבודה וכדו' הוא חשוב מאוד – לעם ישראל ולתורת ישראל - וטוב לנו כי הן קיימות, ואני שמח גם על קיומם של התנועות המציירות את עצמן כעומדות מהצד השני. באומרי זאת אני מבקש להדגיש כי מטבעם של דברים וכמו לכל אדם - יש לי מחלוקת עם חלק מהפעולות של כל תנועה ותנועה, מכל צד ומכל כיוון, אולם אני שמח על כל תנועה שעושה גם דברים טובים, תומך בפעולות האלה, ולעתים מנהל עימה דיאלוג תוך ניסיון לשכנע, או למצער לא להצטרף, למעשים שעליהם אני חולק. באופן כללי, נראה לי נכון יותר להתקרב לכל פעילות פוזיטיבית, ופחות לזו היוצאת נגד אחרים, אם כי קשה למתוח קו מדויק בין השניים.

מישור שני של דיון הוא: בהנחה שאכן קיימת חשיבות עקרונית בפעילות של תנועות מצדדים שונים – האם ניתן לשמור על "טוהר" הפעילות כאשר מקבלים כסף מגורם זר. זו שאלה שצריכה להיות מופנית אל כל תנועה ואל כל מי שמקבל תרומות מכל מקור – בין מתורמים פרטיים, בין מקרנות, בין מגופים וכמובן גם בין מהממשלה. גם ראשי ישיבה המקבלים תרומות מנדיבי עם צריכים לשאול את עצמם שאלה זו. התשובה לשאלה זו תלויה בגורמים רבים – למן מדיניות ההתערבות של מקור הכספים, ועד יכולת העמידה וחוט השידרה של מקבלי הכספים. נראה לי שנכון יהיה ראשית להסתכל בראי, ולהאמין שכפי שהתוקפים אחרים מאמינים שהם עצמם מסוגלים להיות נאמנים לעולמם הפנימי גם כשמישהו אחר מממן אותם, חובה עליהם להעניק את אותה רמת אמון גם ביחס לאחרים, אלא אם כן הוכח אחרת. אם לא כן, מדובר בעיוורון עצמי, ובגאווה שאין לה מקום, שכוללת גם הכפשות שקריות על אחרים, והלבנת פנים מבזה האסורה על פי ההלכה. למעלה מכך, גם אם אנו טוענים כי לא ניתן כלל להיות נקיים לחלוטין – השאלה היא האם במקום בו יש מעט "נגיעות" אישיות המסקנה היא שצריך לבטל את המהלך כולו, או שאנו יודעים שאנו לא טהורים לחלוטין, אך לא ניתנה תורה למלאכי השרת. כאמור, בשל העובדה שאין גוף שאינו ממומן על ידי אחרים השאלה הזו צריכה להיות מופנית לכל הכיוונים. עמדתי היא שהדבר ניתן, וגופים המקבלים כספים מסוגלים לשמור על עצמאותם, אם כי הם צריכים להקים מנגנוני בקרה ושמירה שלא יתדרדרו חס ושלום למקומות אפלים.

מישור שלישי של דיון הוא נכון להציב את הקרן כמטרה לחיסול, בשל הפעולות הקשות והחמורות שהיא עושה. הנטייה הראשונית היא לראות בכך חובה קדושה, בשל תמיכתה בארגונים המקדמים דברים חמורים מאוד. במבט שני, אפשר שזו טעות גדולה, שכן היא מקדמת את תרבות ההשתקה המשתלטת עלינו. די לנו אם נתבונן במאבקי ה"הדתה" וה"החלנה", במה שמכונה טרור להטב"י וטרור הומופובי, ובכלל בסגנון המאבקים המשתלט עלינו, כדי לעמוד על הסכנה הגדולה שבתרבות זו. ממשנתו של הראי"ה קוק זצ"ל למדנו גם על החשיבות העליונה של תנועות הפועלות בכיוון ההפוך למה שאנו מאמינים בו. אמונתי העמוקה היא שאת עיקר הפעילות צריך לכוון להוספת אורה, ולא לניסיונות הכחדה. למעלה מכך, פעמים רבות שדווקא הפועלים בצורה נגטיבית מעצימים את המתנגדים להם, והתוצאות מתגלות כהפוכות לחלוטין. דומני שחלק מהמאבקים בתוך הציונות הדתית על נושאים מסוימים מתגלה כבומרנג, הפועל בדיוק לכיוון ההפוך.

מישור רביעי של דיון הוא האם קבלת הכספים מהקרן החדשה לישראל, או מכל קרן שאדם סבור שהיא קרן פסולה לחלוטין לאור מטרותיה העיקריות, מחזקת את הקרן ואת יכולתה להשיג כספים למטרות הפסולות בעיני המתבונן, שכן היא יכולה להתעטר על ידי כך בתפארת ה"אובייקטיביות", והתמיכה שלה בגופים שונים, גם אלה שהם חשובים בעינינו. זו שאלה קשה מאוד, וקשה להכריע בה. הסיבה לקושי היא שמול החובה שלא להאדיר את שמה של הקרן – עומדות גם המטרות החשובות מאוד של העמותות, כל אחת לפי דרכה, ומשמעות אי-קבלת התקציב גוררת בעקבותיה צמצום עד ביטול הפעילות החשובה.

אכן כדאי להימנע מלקבל מימון כלשהו מהקרן, ולממן את הפעילות החשובה בדרך אחרת. אולם, הקבוצות המשתמשות במימון הקרן הטוענות שאין ברירה אלא לעשות כך כדי לממש  את פעילותן החשובה. אולם, יש פיתרון הרבה טוב יותר לכל הצדדים: הפיתרון היותר טוב הוא אם הציבור ישנה את מנהגו, ויתחיל לפתוח את כיסו, ולהשתתף בתקציבם של תנועות שהוא רואה חשיבות בהן, כל אחד לפי כיוונו ולפי אמונותיו. אז לא תזדקקנה התנועות למקורות חיצוניים, ולא תענקנה כוח לקרנות בעייתיות, כי אם תהיינה נאמנות לדרכן, ושליחות של הציבור שתומך בהן. בדרך זו גם יתקיים שיח יותר מעמיק בין התנועות השונות ובין התורמים להן, ולא יהיה עוד צורך במאבק דמוני וחסר עכבות. בדרך זו נתברך כולנו, ולא יהיה עוד צורך במאבקים על הנושא הזה.

ובנתיים ? בנתיים טוב לה לכל תנועה להתרכז במה שהיא בונה ולא במה שהיא תוקפת אחרים.

 

שנה טובה

יש לכם מה להגיד? שלחו מאמר דעה למערכת
29.08.2018

1. האם צהר לא תוקצב על ידי קרן אביחי? (תושב מטה בנימין)

האם הקרן לא דרשה לקבוע מי יהיו חברי ההנהלה? את תחומי העיסוק של הארגון? את העמדות שיביע או לא יביע?

דווח על תגובה לא ראויה
29.08.2018

2. הרב יובל. עבור לאקדמיה. זה ממש מקומך. תן לגדולי הדור לפסוק (מעריכה)

בהערכה רבה

דווח על תגובה לא ראויה
29.08.2018

3. לתושב מטה בנימין (יובל שרלו)

הפנו אותי לתגובתך.
א. צהר מומנה בנדיבות על ידי קרן אביחי.
ב.קרן אביחי דרשה שמיסדיה המקוריים של צהר יהיו חברי ההנהלה ולא אף אחד אחר. המייסדים היו הרבנים דוד סתיו, רפי פויירשטיין, מיכה הלוי, צחי להמן ואנכי, וכך נשארו.
ג. קרן אביחי לא עסקה בתחומי העיסוק של הארגון. היא לא נתנה לא הנחיות ולא הוראות. עיקר עיסוקה היה בקידום ניהול תקין ויעיל של התקציב שהיא העניקה. היא קידמה מאוד את צהר בדרכי הניהול, באתיקה, ביושרה הציבורית ובענינים רבים אחרים הנוגעים לדרכי הניהול, ואנחנו אסירי תודה לקרן זו. הלוואי וכולם היו הולכים בדרכה.
ד. קרן אביחי לא עסקה מעולם בעמדות של ראשי צהר. אני מעריך שחלק ניכר של העמדות של ראשי צהר לא היו לשביעות רצונם של הנאמנים.

והאם מותר לי להפנות שאלה אחת אליך:
עד כמה השאלות שלך הן אינפורמטיביות תמימות, ועד כמה יש בהן הטחת האשמות כבדות כלפי הרבנים המובילים את צהר וכלפי קרן אביחי ?!
האם יהיה נכון להפנות לקהל הקוראים את השאלה האחרונה ?!

דווח על תגובה לא ראויה
29.08.2018

4. חברי הנהלת צהר (לתושב מטה בנימין)

בשלב מסוים בתולדות צהר, שאינני זוכר את מועדו המדויק. החליף הרב אלישע אבינר את הרב מיכה הלוי. איני זוכר כל דיון עם קרן אביחי על כך.

דווח על תגובה לא ראויה
29.08.2018

5. הרב שרלו מטה את הדיון בדיוק למקום הלא-נכון. (רותי איזיקוביץ)


השאלה אינה אם "אותן התנועות המותקפות, כגון "קולך", "נאמני תורה ועבודה" "מבוי סתום" עושות מעשים חיוביים", אלא האם תנועות אלה משמשות עלה תאנה לקרן לישראל חדשה (וזה התרגום המילולי הנכון, ובעיקר התרגום הייעודי), דווקא משום שהן, לפחות לכאורה, כאלה.
אלא שרשימת המטרות של אותם ארגונים, גם אם אינה תואמת בדיוק את מטרת העל של הקרן- אכן, לישראל חדשה!- מקדמת אותה מטרה. האם לא מוכח שזה מתחיל בזה וממשיך ב"משפחה" של חד-מיניים, בהם תומכת הקרן כדי להפוך את ישראל למה שפחות יהודית, מוחלשת?
גם אם ארגונים אלה אינם מבינים שהם עלי תאנה לקרן שרוצה במדינת כל אזרחיה ולא במדינה יהודית, קרן שתומכת בארגונים ערביים שמטרתם חיסול ישראל, קרן שכספיה מגיעים מהאיחוד האירופי (השוואת התמיכה הכספית האדירה בקרן, מצד ארגון אנטישמי זה, לארגונים אחרים התומכים במדינה יהודית, היא סרת טעם), הנה הרב לאו שמקבל תמיכה כספית מהקרן, מבין היטב. הוא שיתף פעולה ביודעין ובאופן פעיל, עם מטרותיה- גירוש יהודים בשנת תשס"ה . הקרן היא שיזמה את שטיפת המוח לחיילי הגירוש והרב לאו הוא שהסביר לחיילים הדתיים שהגירוש חוקי.
http://www.mentalpreparation.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=11652&kw=%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%90%D7%95,%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99,%D7%9E%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99,%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9,%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%A4%D7%99-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
לא קראתי במאמר זה דבר על כך.
רוצה הרב שרלו לדון עניינית וכבר כינה את הסרטון – "סרטון פלסתר". האם יש על מה עוד לדון?
זאת ועוד. מוזר, בלשון המעטה, שהרב שרלו מכנה ארגונים ערביים הנתמכים בכסף רב ע"י שתי"ל, כגון עדאלה, בצלם, שוברים שתיקה − "ארגונים המקדמים דברים חמורים מאוד". חמורים? לא בוגדניים?
והנה הגענו לעיקר הבעיה: "משמעות אי-קבלת התקציב גוררת בעקבותיה צמצום עד ביטול הפעילות החשובה של "קולך", "נאמני תורה ועבודה" "מבוי סתום": "אם הציבור ישנה את מנהגו, ויתחיל לפתוח את כיסו, ולהשתתף בתקציבן של תנועות שהוא רואה חשיבות בהן" אזיי לא תזדקקנה לכסף המלוכלך, הניתן ברובו לארגונים עוכרי ישראל. ניתן ע"י טליה ששון לוי, חברת מר"צ שהצליחה בתפקידה הקודם במינהל האזרחי למנוע התיישבות יהודים ככל יכולתה; ע"י משפחת ליאל השמאלנית, מיקירי שמעון פרס, ונעמי חזן. כל אחד בזמנו.
הרב שרלו, טול קורה מבין עיניך.


דווח על תגובה לא ראויה
29.08.2018

6. לרותי איזיקוביץ (שמואל )

אין טעם לדון ולהתפלמס עם אותם אלה המתחברים או המלמדים זכות על הגרועים שבאוייבי הרוח של האומה. במקום זאת הייתי ממליץ לך ולשאר המתעניינים בדבר ללמוד משהו עם טעם ותוכן המבאר כיצד השתלשלה הנכות הרוחנית הזאת לעמ"י ואפילו לבתי מדרשות- "דמונים אקדמיות ויהדות" אפשרי למצוא ברשת.

דווח על תגובה לא ראויה
29.08.2018

7. רותי - הבנת הנקרט (יונתן)

מי שרוצה להגיב לדברים של הרב שרלו גם חייבת לקרןא אותם.
הוא כתב את ה5ענה הזו במישור הרביעו.
חבל על הגסות שלך

דווח על תגובה לא ראויה
29.08.2018

8. לשמואל תודה על ההפנייה. לצערי, אחרי הגירוש ניסינו, חברי הצוות שחקר את (רותי איזיקוביץ)

ההכנה המנטאלית לגירוש, אותה ארגנה הקרן לישראל חדשה, להסב תשומת לב רבני ההסדר לסכנותיה לחיילים, אבל הם לא רצו לשמוע.כך התעצמו הגרורות עד ללהט"בים כיום ושאר מרעין בישין. "איש אינו יודע מהי האמת" נכתב ב"הכנה".

דווח על תגובה לא ראויה
29.08.2018

9. חותם צודקים ומקיימים מצווה גדולה-כנסו (טליה)

"מפרסמים את החנפים מפני חילול ה'" (בבלי יומא פו:), "חנפים - רשעים ומראין עצמם כצדיקים, אם יש מכיר במעשיו מצוה לפרסמם" (רש"י).
מי שמחובר לשונאי ישראל כמו הקרן החדשה (כן, שונאי התורה וההלכה היהודית האמיתית ומחטיאי העם נקראים שונאי ישראל גם אם יש להם תואר רב...אנחנו בעולם השקר להזכירכם..) ומקבל מימון מהם יש להיזהר מהם כמו אש

דווח על תגובה לא ראויה
30.08.2018

10. הרב שרלו מטעה (מיכאל)

בניגוד לדברי הרב שרלו, כל מי שרוצה, יכנס לנתוני עמותת צהר באתר רשם העמותות. בדו"ח המבקר של העמותה, עלה כי בתקנון ארגון צהר נכתב במפורש כי לקרן אביחי יש זכות התערבות במינוי חברי ההנהלה,
כיוון שזה היה לא תקין, בהתאם להנחיית רשם העמותות, ואיום בשלילת אישור העמותה, סעיף זה נמחק מתקנון העמותה. כמו כן בדו"ח מבקר העמותה נמצאו ליקויים רבים, למשל אי הצגה תקינה של התורמים לעמותה. מי שיתבונן יראה כי התורמים מאופיינים בזהות פלורליסטית. קרן אביחי אינה תמימה, היא המייסדת והתומכת של ארגוני יהדות נאו רפורמים רבים.
כיום הקרן אביחי כבר אינהתורם משמעותי לצהר, ואת מקומם ממלאים תורמים בלתי ידועים, שאינם מדווחים באופן פרטני על ידי עמותת צהר. (תחליטו לבד מי יתמוך בארגון ליברלי הנלחם ברבנות הראשית) החלק המכריע של התרומות לצהר הינו מחו"ל, דבר המלמד על היות הארגון נטע זר בחברה הישראלית, עובדה, החלק המכריע של התרומות הינו מחו"ל.

דווח על תגובה לא ראויה
30.08.2018

11. תעשה טובה לעצמך, תהיה בשקט (אביתר יעקב מיכלשוילי)

תשאיר את זה לגדולים ולמבינים ממך

דווח על תגובה לא ראויה
30.08.2018

12. דמגוגיה משוחדת מי שניתמך על ידי הקרן החדשה לעכירת ישראל כבר משוחד (חיים מירושלים)

וכל מגמתו לשנות את פניה של המדינה ממדינה יהודית מסרתית למדינה עם יהדות כביכול מתקדמת כאשר זהו שלב ביניים להפיכת המדינה למדינת כל אזרחיה, זו מטרתה המוצהרת של הקרן וכל השקעותיה הן למטרה זו, לכן לא נראה שהקרן פונה למימון קמפיינים נגדיים לקולך או לרבני צוער(מצערים)וכדומה, אלו ארגונים שהם כלישרת בידיה של הקרן וכל דבריהם הם לאחר קבלת שוחד כספי ועל כגון זה נאמר כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים.

דווח על תגובה לא ראויה
31.08.2018

13. קשה להאמין כמה שנאה חרדלית בכתבי הטקבקים (יוסי)

צדיקים, בליל ר"ה החליפו את החרד"ל בדבש

דווח על תגובה לא ראויה
01.09.2018

14. התבוננות (יאיר)

כל יודע הסטוריה יודע להיכן הם מובילים

דווח על תגובה לא ראויה
01.09.2018

15. אז הציבור אשם שלוקחים כספים ממי שאסור? (גכשד)

נו מה!

דווח על תגובה לא ראויה
02.09.2018

16. נראה שהושמטה המילה "האם" במשפט הראשון בפסקה הנפתחת ב"במישור השלישי" כדאי לתקן תודה (נ.ג)

דווח על תגובה לא ראויה
02.09.2018

17. לרות המיתפלספת, ולביוני הימין (המוכיח בשער)

אתחיל בהתפעלות רבה מדיברי הרב שרלו, יש לברך ברוך שחלק חוכמתו עם יראיו, ניכרים דברי אמת, אי אפשר להתעלם מהתוכן הברור והצלול, הגישה השיטתית והניתוח המשכיל,ה צורה הזהירה והאלגנטית שלא ליפגוע באיש אפילו לא במנוולים שמומחיותם בהסתה, (הסתה נגד יהודים חמורה מעזיבת הקב"ה ותורתו גם יחד ורק על זה הביא ומביא הקב"ה חורבן, ראה מידרשים). יש כאן מגיבים שניראה שכלל לא ירדו להבנת דברי הרב.
מפליאה בפלספנות שלה המתקראת "רותי איזיקוביץ", ושכביכול מחדשת, אבל בעצם מעלה טענה שהרב דווקא עסק בה ונתן לה מענה, (והתקיים "יודע צדיק נפש בהמתו" קווית השינאה וחפצת המחלוקת).
רותי מעלה טענה של השפעת מעגל שני או שלישי, לאמור שקבלת תמיכה מארגון שלילי (לשיטתה) נותנת לגיטימיות לאירגון, והרי על זה ענה הרב ואמר א) הזכיר שחשוב שבחברה או בתורה יהיה מיגוון דעות וגישות, (כם במובן 70 פנים לתורה) ואוסיף שבדברי פרשנות לעינינים שונים כולל לקדיש אמרו כמה גדולי ישראל שמיגוון הדעות והגישות ימשיך גם בימות המשיח כאשר מתואר שמלאה הארץ דעה, הכיצד? משום שכל הגישות לגיטימיות וחשובות ואין מקום לומר זו אמת וזו לאץ אמת אבסולוטית היא רק הקב"ה, מגוון הדעות והגישות חשוב וחיוני לאיזון (שהרי אויה לנו אם גישה מסויימת תישלוט לבדה, זה היה כבר בפרשת מגדל בבל, "דעה אחת ודברים אחדים") ההבדל בימות המשיך אומרים הפרשנים יהיה שמיגוון הדעות ישכון בשלום (מה שרותי מסרבת לעשות)
טענת רותי המתחכמת נתן הרב שרלו תשובה והיא שקשה למדוד את השפעות השוליות ממעגל שני ושלישי וכו, כיון שההשפעות הן לכאן ולכאן ומאזנות את עצמן, למשל לשיטת רותי הקרן החדשה היא השטן בהתגלמותו (השטן הוא רק שליח השם) ולשיטתה קבלת התמיכה נותנת לקרן לגיטימיות (אעסוק בעצם הטענה בהמשך) גם אם הקרן באמת כולה שלילה, וגם אם אכן ניתנת לה לגיטימיות (בעיני מי? רותי וחבריה? או אצל מי שהיא בכל מיקרה לגיטימית) שאז לדברי הרב שרלו יש תופעות משנה אחרות שעובדות הפוך ומאזנות, אתן דוגמה, אם הקרן החדשה לא תממן מוסדות תורה (כאלו שרותי וחביריה היו רוצים שיעלמו כפי שאמר הרב) שאז יהיה לקרן יותר כספים לתמוך באירגונים שלשיטת רותי וחבריה (הכביכול קנאים לדבר השם) הינם ממש עוכרי ישראל, ודי בדוגמה קטנה זו להראות שכמעט בכל נושא ישנן השפעות מעגל שני שלישי וכיוצא בזה, שעל פי רוב בדרך הטבע מאזנות אחת את השנייה. כמובן שרותי תמיד תימצא תירוצים שכן כמו שאמר הרב שרלו תחילת הדברים היא שהמבקרים מתנגדים מלכתחילה לאירגונים התורניים הליברלים, שאם לא היה כך לא היו קופצים בהסתה והאשמות שאירגונים אלו כמעט בוגדים בשל שמקבלים מימון מהקרן החדשה. הרב נוגע בעניין זה של קבלת מימון או סיוע, וטוען שאם המבקרים מאמינים שקבלת סיוע משפיעה על הכיוון של המקבל, שאז טול קורה, או קשוט עצמך, שהרי גם המבקרים מקבלים תמיכה לעיתים אפילו בצורה פלילית (ראה מפלגת ליברמן שרבים ממצביעיה אינם יהודים, ורוצים גיור חפיף, ומקבלי השותפים להלבנת הכספים מועצת השומרון, )
כידוע שמועצת ישע וגופי המיתנחלים, מקבלים תמיכה רבה מגופים נוצריים אוונג'ליסטים החפצים להעביר יהודים על דתם או לפחות קבלת ישו כמשיח וכאל או בן האל או שתיהם יחד עם רוח הקודש (הולי גוסט, במקור) ונישאלת השאלה האם עי כך מכשירים את כוונות ומעשי האוונגליסטים, ואולי אפילו כהשפעה מתמשכת יראו ילדי המיתנחלים שהאוונגליסטים אנשים יקרים, ןאולי בעת יאוש יצטרפו למאמיני ישו, (מעין יהודים משיחיים שהכנסיה אצלם מיתחפשת לבית כנסת, והצלב מוחבה) הרי אי אפשר למדוד עומקן של תופעות לוואי, וזו רק דוגה שעלתה במחשבתית אני בטוח שבחינה מדוקדקת תעלה תופעות לוואי רבות מעצם התמיכה שמקבלים גופי המיתנחלים. שלא לדבר על חברת כנסת מיתנחלת מחברון שגונבת לכיסה או למטרות האירגונים שלה את כספי שכר הדירה בחברון השייכים בכלל למדינה, ואפילו הרב לוינגר יצא נגדה שכן גם הוא ואחרים רוצים להנות מהשלל.
ועתה לשאלה האם הקרן החדשה הינה עוכרת ישראל, כידוע כל מי שאינו ימין קיצוני אינו שותף לדעה שהקרן החדשה עוכרת ישראל, וזה לאחר שטיפת מוח והסתה הנקוטה בייחוד מאז שהימין בשלטון. זה אותו ימין שמסית נגד ביהמ"ש העליון בנשיאות נאור (לשעבר) שהיא ימנית ליברלית מבית רויזיוניסטי שורשי, ונשואה למזכיר ממשלת בגיןץ היא הימין השורשי האמיתי, וכך גם הנשיא ריבלין שדעת הימין המיתנחלי והקיצוני אינה נוחה מימנו וכונה שמאלני (משמע עוכר ישראל), אפילו יור הכנסת סומן כמצריך בדיקה (כלומר שמאלני עם סימן שאלה, או לפחות מהערב רב)ץ הנשיא הקודם שמעון פרס היה נשוא הסתה זולה והפצת עלילות כמו שאימו ערביה. כל מי שאינו ניכנע למאווי המיתנחלים הראים עצמם כמדינת יהודה, והמישתלטית על ישראל (החוטאת) מוכרז כבוגד.
הקרן החדשה מטפחת קולות ליברלים, אירגוני זכויות אדם, אירגונים המקדמים שוויון, תיקשורת אמיצה. וכו, אלו מטרות ראויות מה כם שבימים של היתחזקות מגמות אנטי דמוקרטיות ואפילו פשיסטיות, הטיפוח חשוב ביותר, הכוחות האלו מאליו ניכחדים (לשמחת הפשיסטים שאינם סובלים עמדות המתנגדות להם.) עם כל הגרושים שהקרן תומכת באירגונים השונים, זה כלום, הם קול ענות חלושה והשפעתם אפסית, אלא שרות וחבריה רצים לראות וידוי הריגה.
גם אני לא מרוצה מתמיכה באירגונים מסויימים, אבל מבין שכאשר קרן מכריזה שהיא תומכת באירגוני זכויות אדם, היא לא יכולה לטעון שאירגונים כאלו אם מרבית הנהלתם הינם ערבים ישראלים, שאז היא לא תיתמוך, אני מבין שרות וחבריה רוצים מעין חוקי נירנברג שבהם נגדיר מה האחוזים של מעורבות (או דם) ערבי בכדי שזה יחשב מחוץ לתחום וראוי לחיסול, הנירנברג קבעו המומחים הנאצים שמעל רבע דם יהודי צריך להיות מושמד, כלומר היו מוכנים להשמיד את ה75% דם גרמני, ובלבד שיושמד הרבע יהודי, ניראה שהימין המיתנחלי מיתקרב מאוד לשיטות הנאצים, ואת זה ניבא כבר בעבר הרחוק הנביא ישעיהו (ליבוביץ)ץ
נישאלת השאלה מי שם את רות וחבריה או את המיתנחלים או מדינת יהודה / המערב הפרוע מוצצי דמינו ותקציבינו, ותומכיהם, להחליט מהי נאמנות לעתיד ישראל. הרי אי אפשר להחביא שמסתתרים כאן אינטרסים כלכליים עצומים, סיעת ביריוני הימין שחירחרו מלחמה ליפני חורבן בית ראשון (בניגוד לעמדת הרוב השקט ומנהיגם הנביא ירמיהו ) ביריוני הימין כהרגלם היציגו עצמם כפטריוטים ואת מיתנגדיהם כבוגדים או נירפים. כמובן שבעבר פטריוט חייב היה לעשות עצמו ככזה שה"פטריוטיות" שלו היא מטעמי נאמנות לתורת ישראל, וכך הביאו לחורבן, ניסו לחסל את ירמיהו וניכשלו ואז פנו לרציחת שותפו לסיעה הכהן הגדול גדליהו בן אחיקם, אנו מלומדים ומנוסים ב"פטריוטים" מסוגה של רות וחבריה המצביעים על כל מי שאינו תומך בהם כבוגד.
בית שני: כאשר מנהיגי הישוב והמנהיגות הדתית ראתה את שילטון רומי כרע במיעוטו ובוודאי לא מצדיק מרד (שגם חסר סיכוי) קמו בגליל בירוני ימין מחרחרי מלחמה, וסיבכו את כל הגליל, הרומים כתשו בהם ובישוב, והביריונים ה"גיבורים" ברחו לירושלים לסבך גם אותה, בירושלים הייתה כבר סיעה קטנטנה של מטורפים שסיגלו לעצמם עמדות ימין פטריוטי, ( לצרכי לגיטימציה והצגת מנהיגי הישוב כמשתפי פעולה עם הכובש) אלו הסרקירים, שדקרו בחשאי פקידי מימשל רומים (בירושלים מטעמי קדושת העיר כמעט ולא היו חיילים רומים) כתוצאה מהטירור חסר המטרה, היציבו הרומים חיל בירושלים ואז הסר יקירים פגעו בפעולות פגע וברח בחיליםץ מנהיגי הישוב היסבירו לרומים שזה פלג קיצוני קטן ושהישוב מיתנגד לו ומנסה לאתרם ולהסגירם, (הסגרת פושעים מותרת ואף בנו של רבי שימעון בר יוחי עסק בכך)
והינה הגיעו בריוני הגליל לירושלים וחברו לסירקירים, כפו עצם על הרוב, על סיעת הפרושים בהנהגת רבי יוחנן בן זכאי, סיעה שלבדה היוותה רוב, וסיעת המתיוונים [שהם יהודים כשרים ונאמנים, משכילים המעורים בעולם המיתקדם ותרבות יוון ורומי, ממשיכי הצדוקים שהיו סיעת השילטון זמן ארוך, שהם ממשיכי החשמונאים,] גם זו הייתה סיעה גדולה המעורה בממשל, וניתן להמשילה לשמאל בימינו.
הבירינים כפו עצמם על הציבור הרב, בעזרת אלימות רציחות וטירור, כמו בבית ראשון רצחו ואף ניסו לרצוח את מנהיגי הישוב וידוע על ניסיון לרצוח את רבי יוחנן בן זכאי שניהל בחשאי מגעים עם הרומים, (בזכותו לאחר החורבן נישארה תורה ולומדיה, (תורה אמיתית ולא כמו של רות וחבריה, שזה פרויקט נדלן ושנור וערפדים על ישראל המיחפשים לחרדים לדבר השם, אין בספר המצוות מצוות ישוב הארץ, אבל יש מצווה החשובה יותר מכל המיצוות והיא שמירת שלום בישראל ואפילו אהבת חינם, ואיסור חמור על הסתה ושנאת אחים. בעזה לא היה מעולם ישוב יהודי, אבל המיתנחלים רצו לסבך אותנו ואת צה"ל בשהיה בקןצ צרעות צפוף זה ללא כל הישג או מטרה, (חוץ מהפרויקט נדלן של המיתנחלים) ובכך לרתק שתי אוגדות לוחמות, דבר שסיכל יכולת אימון מה שהביא לתוצאות מילחמת לבנון השנייה וועדת וינוגרד עמדה על כך. לדעת המיתנחלים והימין הקיצוני (שהיום שולט בימין כולו) החזרת סיני הייתה טעות, כלומר לשיטתם לנצח תוכל חרב ולא סתם חרב אלא מילחמות כוללות כל 6 שנים, שניצחון בהן אינו בטוח כלל. ממש כמו החורבן שהביאו 3 פעמים (כולל מרד בר כוכבא, שכל חז"ל היתנגדו לו, ובר כוכבא רצח מיתנגדיו כולל רצח במו ידיו של דודו התנא יצחק המודעי רק בשל שלא תמך בו, מה הישגים של המרד? מטבע בדמותו של בר כוכבא, דגל ואולי גם הימנון, ודיקטטורה גרועה משילטון רומי היחסית נאור, ברור שהמרד היה חסר סיכוי ולבסוף חרשו הרומים אתת הארץ החריבו כל ישוב יהודי, שינו את הרכב האוכלוסיה כך שבשום ישוב לא נותר רוב יהודי ומאיליו אפילו לא הנהגה מקומית עצמאית למחצה.
והנה אנו רואים שלא רק שביריוני הימין הביאו תמיד רק חורבן, אלא שעסקו בהסתה בדיכוי דעות השונות משלהם, מניעיהם היו לאומניים פשיסטיים ורדיפת כוח ושליטה כאשר הם עוטפים זאת בכביכול מטעמי יראת שמיים ואהבת ישראל, (האמת הפוכה) תמיד הציגו עצמם כפטריוטים ונאמנים ואת מיתנגדיהם כבוגדים. ואציין שלכבוד הוא לקרן החדשה להיות באותו מחנה עם הנביא ירמיהו עם הכהן הגדול שנירצח (גדליהו בן אחיכם) עם רבי יוחנן בן זכאי, עם כל חז"ל שזילזלו לחולוטין בבר-כוכבא ומניעיו, עם זבוטינסקי הליברל, ואפילו מנהיג הלחי יאיר שהיה בכלל איש רוח אינטלקטואל משורר וליברל, אפילו בגין היה ליברל, זכורה אמירתו "יש שופטים בירושלים"
אני לא מצפה מרות וחבריה לאמץ את מצע השמאל, וגם לא להפסיק להישמש בתורה ככיסוי למעשיהם, אלא רק להבין שלדעות האחרות יש גם לגיטימיות, ולכן לטעון שקרן הממנת אירגונים שונים אסור להיות בקשר איתה בשל שהיא בין השאר ממנת גם אירגונים שאינם לרוחה של רות וחבריה.
דברי לא ישנו דבר אצל מהרסייך ומחריבייך אלו, אבל בדבר אחד אני בטוח לחלוטין, ההיסטוריה של עם ישראל לא תשקר, היא גם היסטוריה בעלת סממנים החוזרים על עצמם כאשר התנאים חוזרים, וגם יש הבטחה או אזהרה מפורשת מהקב"ה מעוטרת בהסברי חכמינו והמידרשים, המבהירה מעבר לכלצ ספק מה המחיר שנשלם על הסתה והפצת שינאה שאין ספק שהימין עוסק בה, ובכל מיקרה קיימת ללא קשר על מה ולמה ומי היתחיל, וזה מירשם בטוח לחורבן,
מוטב שרות וחבריה מקדמי החורבן יקראו את צוואתו של הרב הספרדי הראשון (ספרדי אמיתי מתון ונאור, הספרדים הם ממשיכי בית הילל מובהקים) (ליפני קום המדינה) הרב בן ציון חי עוזיאל רב ראשי 1939 עד 1953 . בצוואתו הזהיר שקיומו של העם עומד על שתי עמודים עיקריים, השלום והאחדות, בעם, ובלעדיהם אין קיום (ממש כך) יש לשים לב שהוא הולך בדרך חז"ל (במידרשים) לא ציין עמודים נוספים כשווי ערך, או כחשובים לציון בקטגורית חובה לקיומינו, לא ציין לא את התורה והמצוות ומעשים טובים, ולא את הדבקות בשם, ובטח לא "פטריוטיות" ולא הרחבת גבולות, לא היתנחלויות, לא מצוות ישוב הארץ או השטחים שאולי נכבוש (או נשחרר) ולא שחרור ירושלים, ולא בניית בית המקדש. לא כיבוש ארץ פלשת, ולא התנחלות בהרי השוף בלבנון (כפי שהחלו המתנחלים להאחז, וגורשו)
למי שלא עקב אחרי הפילוסופיה האוילית של ההיסטוריון החילוני אגנוסטי בן ציון נתניהו (אביו של הסלסמן החלקלק בנג'מין ניתאי,) אזכיר שלטענת בן ציון שטח שדרכה עליו רגלו של חייל יהודי אסור להחזירו, הוא לא נותן סיבה שכן על תירוץ מהתורה אינו יכול להביא שכן מודה הוא שאינו מאמין, (אוהב מסורת כפולקלור) אם נאמץ חוק זה שהרי יהיה חשש להכניס כוחות לאיזה שהוא שטח שכן נאלץ להישאר בו להחזיקו להיתבוסס בדמינו, וכו, לא משנה לאן יזוז הגבול שהרי תמיד נאלץ להיכנס בכדי להכות באויב בכדי להגיע להכרעה, ומכן שהגבול יורחב בעל קורחנו (נניח שיש לנו מאגר אין סופי של חיילים ואמצעים) ובכל סיבוב אחת לכמה שנים ניתרחב ונישלוט בעוד אוכלוסיה, כאשר שליטה חלקית בעירק חייבה אל האמריקאים במאות אלפי חיילים קורבנות יום יומיים וטריליוני דולרים שאפילו ארהב ובנות בריתה לא יכלו לעמוד בזה. ולזה יקרא פרופ, וכביכול איש רוח, כאשר כל אידיוט יזהה שמדובר ברעיון מטורף וניראה גם בעל הרעיון מטורף. אם יש לגיטימיות לטירוף זה, מה מצאו רות וחבריה פסול בגישת השמאל? עד כדי כך שמנסים לחסלו לחסל את התומכים בו לחסל אירגוני מימון שמממנים את השמאל אבל גם ימין וגם כיפות סרוגות מתונים. כמו כן ברור שרות וחבריה שכביכול מבססים דבריהם על היגיון רציונלי על נתונים וראיות אמפיריות, ועל התורה ועל , ועל מסורת ישראל סבא, הכול מראית עיין בלבד. מעניין כיצד יתרצו ביום הדין הפצת שנאה, קטילת גישת פלגים אחרים בעם, השמצתם, ניסיון לחנקם, הסתה והפצת שינאה,
איזו חוצפה זו לטעון שלארגון יהודי מסויים אין זכות קיום, ואוי לו למי שיקבל מימנו תמיכה, ורק לאירגון של הקוטל יש לגיטימציה, וגם זכות לקבל מימון מהרוצים להעביר את ישראל על דתו.
סיסמת רות וחבריה לאמור שהשמאל רוצה במדינת כל אזרחיה, הינה ריקה חלולה ומוליכה שוללץ המדינה מיתנהלת לפי עקרונות אלו (למראית עיין) מאז קומה, בפועל אנו עושים מה שנידרש בלי להצהיר על כך בפומביא וללא חוקים, ועובדה היא שהקמנו ישובים קהילתיים רק ליהודים או גם כמה נוצרים שראינו בהם נאמנים, סיבסוד הלוואות או אדמות לדיורץ תמיד נעשו בצורה מושכלת בלי להצהיר שיש אזרחים השווים פחות, ואת זה הימציא דווקא השמאל, בית המשפט העליון תחת נשיאות מה שרות מכנה השמאל) שמגר ועד אהרון ברק ועד ביניש, ועד נאור, אישרו במידה גורפתת החלטות ממשלה על מניעת איחוד מישפחות של ערבים ישראלים שהיתחתנו עם ערביי חוץ, חוק השבות מבית היוצר של השמאל, מפלא בין יהודים שלכאורה כל יהודי זכאי לאזרחות ישראלית, וכל היהודים כולל אלו שישבו בישראל ליפני קום המדינה הינם אזרחים מכוח חוק השבות, ואילו כל הלא יהודים אזרחים מכוח תושבותם, כלומר אם יעדרו לכמה שנים אין חובה לקבלם חזרה. כל זה ליפני שרות וחבריה היתחילו להיות "פטריוטים" בגלל פרוייקט הנדלן והמדינה בתוך מדינה.
כך שלכאורה בתיאוריה זו מדינת כל אזרחיה (וכי אפשר אחרת בלי שזה יהיה אפרטהיט גלוי?) ובפועל יש התנהלות אחרת לגמרי, התנהלות מפלה הנחוצה לקיומינו, והמיועדת להגן על הרוב היהודי וגם לקדם הפרדה וכו, ברור שטישטוש הגבולות בין המחנות, או חלילה היתרחבות נישואי תערובת, כאשר הצד השני הוא אוייב בפועל או בפוטנציה ותמיד יהיה כזה, זו סכנה גדולה, ואכן מיסדי המדינה עמדו על העניין ופיתחו דרכים רבות להתנהל מול איום זה ובהצלחה, ומכאן שסיסמת ההסתה שכאילו כל מי שתומך ב"מדינת כל אזרחיה" כשיטה רישמית (כמות שהיא עתה ומאז קום המדינה) הינו חותר להשמדת ישראל, זו גנבת הדעת ומירמה ממש,
ואפילו אם יש מיעוט קטן ומבולבל שמיתכוון ממש לשנות סידרי עולם ולתת לערבים מה שנקרה איחוד מישפחות ויבוא בני זוג והיתרבות מהירה, ועוד כהנה וכהנה זכיויות שישנו את כל המאזן בכלל והמאזן הדמוגרפי בכלל ומקומות הישוב וכו, שזו רעה חולה, שהרי זה מיעוט וישאר כזה ולפיכך אין בכך סכנה כל כך גדולה שיש להשתיקם להחרים כל מי שתורם עבורם, (המימון בזעיר של השוליים הוא בעיקרו להראות לעולם שהמימון אינו מפלה) דווקא הצגת סובלנות, מאפשרת לישראל להיתעקם בדברים אחרים מהדרך השויונית, דברים הרבה יותר קריטיים, כמו כאשר המערכת כולה כולל ביהמ"ש העליון דוחה עתירות ערבים לאיחוד משפחות,
אין ספק שרות וחבריה בוודאי יודעים שאין כל סכנה והדברים כתמול שילשום מאז קום המדינה, ועתה כאשר הימין שולט גם לא יכולה להיות סכנה שמשהו ישתנה לטובת הערבים.
ממדידת הרשתות החברתיות והאיש ברחוב ושיחות הסלון והמגיבים עולה שהימין החדש והברברי יחד עם מפלגת המתנחלים הצליח בהסתה להביא לכך שהשינאה למה שניתפש כשמאל (כל מה שמשמאל לביבי) השינאה גדולה בהרבה מהשינאה לערבים. ולזה תורמים רות וחבריה, וכמור זה בדיוק המרשם לחורבן הבית. אם חפצים רות וחבריה בבניין הבית וחיזוקו יפסיקו את ההסתה ויקבלו ש70 פנים לתורה. והפשע של הסתה ושנאת אחים הוא הגדול ביותר ובל יכופר

דווח על תגובה לא ראויה
02.09.2018

18. ל17 (נועה )

תלמד לפני שאתה כותב- 70 פנים לתורה מתאר זויות ראיה שונות שניתנו מחז"ל בתוך התורה עצמה.
הקרן החדשה היא מצד הטומאה המתלבשת בדמות יהדות ואף יהדות תורנית ואף מתלבשת בדמות בני אדם הנראים כרבנים! ה' ירחם עלינו.. זה מה שכתוב שבסוף כל הדורות "אור וחודך ישמשו בערבוביה" עד שחושך יראו לנו כאור! הקרן שמחזקת רפורמים שהינם אפיקורסים, מחזקת נישואים אזרחיים שמעודדים בעצם התבוללות ומחזקת הפרדת הדת מהמדינה כדי להשמיד את המדינה היהדות בסוף התהליך- היא לא לא לא לא מה70 פנים לתורה. לא. היא מצד השקר,מצד הטומאה, מצד היצר הרע שעובד יותר קשה כדי להפיל אנשים כמוך. והכל בתחפושת ובחיוכים בזקנים ובכיפות. כמו עשיו שניתן לחשוב שהיה נראה כמו איש המערות אבל המדרש אומר שהיה נראה כבחור ישיבה. אבל עדיין היה עשיו.

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

גנץ ונתניהו  צילום: פלאש 90, יונתן סינדל, מארק ישראל סלם

סקר מנדטים: שתי המפלגות הגדולות מתחזקות, אך גוש הימין נחלש

קרא עוד