אם כל הגזילות

"...מי שיגזול מליוני שקלים מקופת המדינה, ישב שנים רבות בכלא ושמו יוכפש בכלי התקשורת הרבים כגונב הרבים ובצדק.אבל מה דינו של זה שגוזל מליארדי שקלים?..." – על אם כל השביתות

חדשות כיפה הרב שמואל אליהו 03/11/03 00:00 ח בחשון התשסד

אם אדם יגזול מאה או אלף שקל, הוא אולי יפטר בעונש קל, באזהרה של בית המשפט. אבל את הכסף הוא יצטרך להחזיר.

אבל מי שיגזול מאה אלף שקל יקנס וישב בכלא שנים רבות.

מי שיגזול מליוני שקלים מקופת המדינה, ישב שנים רבות בכלא ושמו יוכפש בכלי התקשורת הרבים כגונב הרבים ובצדק.

אבל מה דינו של זה שגוזל מליארדי שקלים?

אם אתה נמצא בצד הנכון של המפה הפוליטית אתה יוצא נקי!!

אם אתה שייך לחברה הקיבוצית, או אם אתה שייך להנהגת ההסתדרות הכל שרוי לך, מחול לך, מותר לך. אתה עוד יכול לבקש ולקבל את פרס ישראל.

מי שלא מכיר את הסיפור של קופות הפנסיה שיקרא את השורות הבאות.

"מבטחים" היא קופת פנסיה. אנשים השקיעו בה את כל עתידם, לא לחינם בחרו לקופה הזו שם כל כך מבטיח, הוא צריך ליצור אמינות. ב"קופה" הזו שמים העמלים קשי היום סכום כסף קבוע כל חודש על מנת שתהיה להם אפשרות להתפרנס בימי הזקנה בכבוד. את הכסף הזה מפקידים בידי מי שנחשב נאמן על הציבור. לציבור העמלים לא היתה האפשרות לבחור בין אפשרויות שונות המפלגה בחרה בשבילו את החברות השייכות להסתדרות. שם הם חסכו כסף לימי זקנה.

מדובר בציבור גדול של אלפי אנשים שחסכו שנים על שנים כסף לימי זקנה. מדובר בשבעים מליארד שקל!!

70,000,000,000 שקל

מליון שקל כפול שבעים אלף פעמים!!!

קלטתם את הסכום???

18,000,000,000 מליארד דולר!!!

זה משהו דמיוני!!

לא מדובר בכסף קטן. כאן מדובר במליארדים. כסף כזה לא נעלם בין לילה מישהו יודע איפה הוא נמצא?

מה עשו ראשי ההסתדרות בכסף הזה?

האם השקיעו אותו בבנינים או במפעלים נושאי רווחים?

האם השקיעו אותו במטבע זר?

האם השקיעו אותו במניות של מפעלים עתרי רווח?

לא ולא!!

כמות כזו גדולה של כסף לא נעלמת ביום אחד. בכסף הזה מימנו וממנים עד היום פעולות פוליטיות של קבוצה מאוד שולית בחברה הישראלית. לא ימין. לא התנחלויות. לא ישיבות.

רק שמאל

ושמאל

ושמאל.

--------------------------------

מה היה דינו של גוזל מליונים אם שמו היה דרעי?

מה היה דינו של גוזל מאות מליונים אם הוא היה מהציבור הדתי?

איזה התקפות היו עליו אם הוא היה מעביר את הכסף הזה לתרבות תורנית?

כאן לא גזלו מליונים.

כאן מדובר בגוזלי מליארדים.

בית המשפט העליון היה יוצא מכליו להמציא איזה חוק מיוחד אם מישהו דתי או חרדי היה מתקרב לסכום שכזה.

אבל אם מדובר בהסתדרות שקט!!

הפרקליטות לא חוקרת איפה הכסף הזה נמצא.

המשטרה לא מבררת איך אפשר להשים יד על חלקו של הכסף הזה.

שקט!!

--------------------------------

שמה יאמרו מי שגנב את הכסף הזה כבר איננו ואין את מי להעניש.

לא ולא!!

האנשים הללו קיימים ומכובדים מעל כל במה.

אם הם מתו הספיקו לקרוא על שמם רחובות וכבישים.

אם הם עדיין חיים הם נהנים מהכסף הזה ומטיפים מוסר לאנשי ההתנחלויות שחיים על כספי השכונות!!

--------------------------------

על מה ההסתדרות משביתה את המדינה?

כשמדינת ישראל שראתה לאיזה אסון הולכת המדינה ומקרבת שקרנות הפנסיה האלה הולכים ומתדלדלות היא חוקקה חוק שמפקיעה אותם מידי ההסתדרות ומעבירה אותם לניהול מקצועי. שהכסף לא ילך לאיבוד.

המהלך הזה עלה למדינה ולמשלם המיסים הישראלי שבעים מליארד שקל.

לי

לך

לו

ולויקי כנפו.

נחזור על המספרים.

70,000,000,000 שקל

18,000,000,000 מליארד דולר!!!

אחרי שהמדינה לקחה על עצמה אחריות על גזילה של אחרים ושילמה סכום כל כך גדול באים הגזלנים ומבקשים שום להיות אחראים על הקופה!!

שמעתם???!!!!

על זה נאמר שאין גבול לחוצפה של השמאל הישראלי.

בכסף הזה אפשר לקנות מליון מכוניות!!.

אפשר להקים בו שבעים אלף בתי ספר חדישים!!

אפשר להאכיל בו מליון קשישים במשך שבעים שנה.

אבל הכסף הזה הלך מהמדינה ממני וממך - למקום אחר לכסות את הגזל שגזלו ראשי ההסתדרות.

הכסף הזה היה, והיום הוא איננו!!

--------------------------------

גזל כזה גדול מקביל בהיקפו לגזל דומה של כספי המדינה על ידי הקיבוצים. לא הקיבוצים הדתיים חלילה, רק אלה ששייכים איך לא לצד השמאלי של המפה. אחד הדברים הראשונים שעשה יצחק רבין ז"ל כשנכנס לתפקידו כראש ממשלה היה לכסות את חובות הקיבוצים בערבות מדינה. גם החובות הללו נערכו במליראדים רבים של דולארים. (22,000,000,000 מליארד שקל) הם נוצרו על ידי השקעות לא כלכליות בערכים ותרבות קלוקלת. ערכית ותרבות שהביאה לנהנתנות ולניהול כושל, והכל הביא לחוסר אחריות שהביא למשחק חסר אחריות בבורסה.

--------------------------------

האם המדינה מכסה חובות של ישיבות?

הצחקתם אותנו!!

האם יש חברה שחיה בצימצום כל כך גדול כמו החברה החרדית?

אין בכל מדינת ישראל ציבור שמשלם כמו הציבור הדתי לאומי.

תראו לי עוד מגזר שבו משלמים ההורים כ- אלף שקל בחודש! לכל ילד בישיבה תיכונית או ילדה באולפנא!!!.

האם יש איזה מוסד לחינוך נוער שהורי הילדים משלמים סכומי כסף כאלה גדולים כל חודש?

--------------------------------

החוצפה של ההסתדרות ושל הקיבוצים מקבילה בחוצפתה לחוצפה של אדריכלי אוסלו (גם מהשמאל!!) הם הביאו עלינו הגדול שבאסונות ועוד חוגגים על כך ברבים ימי הולדת למנהיגי האסון בעלות של מליוני דולרים.

האם אתם חושבים שהכסף הזה לא יוצא מכספי משלמי המיסים הישראלי?

יוצא ויוצא.

הם מקימים על קרקע ציבורית מבנים במימון ציבורי ומשלמים לעצמם ולחבריהם משכורות של מאות אלפי שקלים ועוד מבקשים ומקבלים את פרס ישראל ליושר והגינות.

--------------------------------

פרקליטות- בית המשפט עיתונות מישהו שמע עליהם?

הם עסוקים בשמירה על חופש הדיבור, בסגירת "ערוץ שבע" ובמרדף אחרי מי שהזכיר את שם רבין ולא אמר ז"ל בכבוד הראוי לו.