זמני היום

כו בכסלו התשפד / 09/12/2023

זמני היום בתל אביב

  1. עלות השחר05:12
  2. זמן טלית ותפילין05:35
  3. זריחה06:30
  4. סוף זמן קריאת שמע09:01
  5. סוף זמן תפילה09:52
  6. חצות היום11:33
  7. מנחה גדולה11:58
  8. מנחה קטנה14:30
  9. שקיעה16:36
  10. צאת הכוכבים17:03