קירוב רחוקים בדרכי נועם

כיצד קירב הצדיק את הסוחר אל היהדות בדרכי נועם?

חדשות כיפה 18/12/02 00:00 יג בטבת התשסג

סוחר אחד השכים פעם לפתחו של רבי ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר וקבל בפניו על קשי פרנסתו ופרנסת בני ביתו.
רבי קדוש! קרא האיש בעיניים דומעות, חנות קטנה לי באחת משכונות העיר והיא פתוחה יום יום מבוקר עד ערב, אך למגינת לבי, פוקדים רק אנשים מעטים את חנותי הדלה; וכתוצאה מכך הפדיון היומי שלי מועט ביותר ובני ביתי ממש רעבים ללחם.
הבין האדמו"ר מדברי האיש, שהוא שקע לאחרונה ביון המצולה ואינו מונע עצמו מפתיחת החנות בשבת קדש, בציפיה לקונים שאינם מבני ברית.
יש לי הצעה בשבילך, העשויה להבטיח לך פרנסה ברווח, קרא האדמו"ר בנועם לשונו לסוחר שישב לפניו. עליך רק להסכים לשתפני ברווחי החנות שלך בהיקף של חמשה עשר אחוזים. מוכן ומזומן! השיב הסוחר בלא היסוסים ועיניו הבריקו מתוך שמחה שבלב.
מיד ערכו השניים הסכם מסחרי כדת וכדין, חפיו נעשה הרבי מאלכסנדר שותף בחלק השביעי מעסקי החנות.
לאחר שתקעו כף ושתו "לחיים" לכבוד השותפות שקמה זה עתה, אמר הרבי לסןחר: כיון שרכשתי בהסכמתך חלק שביעי של הית עסקך, אני בוחר לעצמי את הרווחים של יום אלד בשבוע - הוא יום השבת - והרווחים של ששת ימי המעשה יהיו כולם שלך. ובתוקף זכותי הנ"ל בעסק המשותף אני דורש ממך, שתסגור מהיום והלאה על מנעול ובריח את בית המסחר שלך ביום השייך לי, הלא הוא יום שבת קודש. ואם אמנם כך תעשה, תצליח בעז"ה לעשות חיל בעסקיך בשאר ימות השבוע.
דבריו המשכנעים של האדמו"ר עשו רושם רב על הסוחר, שהבטיח למארחו לשמור מכאן ולהבא שבת קודש כהלכתה. ואכם, האיש קיים את הבטחתו לרבי מאלכסנדר; ומאז והלאה פקדה ההצלחה את ביתו וברכה רבה היתה שרויה בכל עסקיו. בסופו של דבר שינה הסוחר המצליח את ארחות חייו מן הקצה אל הקצה ונעשה חסיד נלהב של האדמו"ר מאלכסנדר.