ליל סדר חלבי

סיפור שיחמם לכם את הלב לקראת חג הפסח.

חדשות כיפה 12/12/02 00:00 ז בטבת התשסג

לרב העיר בריסק בא לפני הפסח יהודי לשאול שאלה בהלכה: "רבי, האם אפשר לצאת ידי חובת ארבע כוסות גם בחלב, ולא ביין, כי אין לי די כסף לקנות יין?"
הוציא הרב סכום נכבד מארנקו, ונתן לשואל: "הא לך לקנית יין".
"אבל - נרתע האיש- באתי לברר הלכה ולא לבקש צדקה".
ענהו הרב "הכסף נתון לך כהלואה, ולא כנדבה, ולכשירחיב לך ה' - תחזירהו לי".

משיצא, שאלה הרבנית: מדוע נתת לו סכום כה גדול, הרבה יותר מהדרוש לקנית יין?
השיב לה הרב: מתוכן שאלתו למדתי שחסר לו כסף לא רק ליין, כי אם גם לסעודת בשר, ודגים, שהרי לו היה לו בשר, כלום היה שואל אם יוכל לצאת ידי חובה בחלב? משמע, זקוק הוא לצרכי יין, בשר וכל שאר הסעודה על כן נתתי לו כדרוש לקנית כל הסעודה.