אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד.

"אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד" - במערך זה נראה איך אפשר להפוך את הסיסמא למעשה...

חדשות כיפה חדשות כיפה 18/12/02 00:00 יג בטבת התשסג

מטרות:
התלמידים יבינו שבכוחו של תלמיד אחד לפגוע בכיתה שלמה, ובכוחו של תלמיד אחד לעזור לכיתה שלמה.
התלמידים יבינו את חשיבותה של הערבות ההדדית.

פתיחה:

משחק החתול והעכבר:
תלמיד אחד עומד בתוך מעגל ילדים (עכבר) ותלמיד אחר עומד מחוץ למעגל (חתול) - מטרתו לנסות לתפוס את זה שבתוך המעגל ולא לתת לשני שמחוץ למעגל לחדור לתוך המעגל וזאת על ידי חסימתו בקשרי ידיים כל פעם שהוא מנסה לעבור מתחתם חוסמים לו את הכניסה על ידי שמנמיכים את הידיים.

מהלך:
 נשאל את החתול איך הוא הרגיש, איך זה להיות מחוץ לחברה. נשאל את עכבר האם חש מוגן על ידי הכיתה.
 נשאל את התלמידים מה התנאים ההכרחיים להצלחת המשחק.
 נוביל את התלמידים למסקנה שמספיק שתלמיד אחד לא יוריד את הידיים בזמן, או ישחרר רק יד אחת מחברו כדי שהחתול יצליח להתפס.

הערה: בשלב זה נדבר אך ורק על המשחק.

נחלק לתלמידים את הדף האימל של שירי לצליל (מקור)
נערוך משפט לבן.
נחלק את הכיתה לכמה קבוצות: סניגוריה, קטיגוריה, בן, הקבוצה שהצטרפה לבן, שירי, קבוצה נטרלית.
ניתן לכיתה 5-10 דקות לנסח טיעונים לכל קבוצה. ונערוך את המשפט לבן.
אחרי המשפט, נשאל את התלמידים האם לדעתם בן זכאי או חייב, כדי לעזור לתלמידים ננסח את השאלה האם מותר לבן לפגוע בכל הכיתה רק בגלל שהוא לא צריך ציון טוב בחשבון.

נשאל את התלמידים אם דברים כאלה קורים גם אצלנו בכיתה, נערוך דיון קצר בשאלה איך מונעים שדבר כזה יקרה אצלנו בכיתה.

נסכם:
כיתה שבה היחיד יוכל לסמוך על הכיתה שתגן עליו היא כיתה שבה הפרט לא יפגע בכלל, או במילים אחרות כיתה מאוחדת היא כיתה שבה לא הכלל ולא הפרט יפגעו.