תלמד ואז תבין.

האם קרה לך פעם בעת התפילה שמצאת עצמך מלמל מילים בלי להבין מה בעצם רוצים ממך? בשביל מה כל יום להזכיר את זה? מה זה נוגע אלי? - מערך פעילות.

חדשות כיפה מעלה 18/12/02 00:00 יג בטבת התשסג

מבוא:
חז"ל תיקנו נוסח אחיד המבטא את הצרכים הכללים של עם ישראל. אם ברצוננו לרדת לסוף דעתם של חז"ל, גדולי הדורות הקודמים , עלינו ללמוד בראש ובראשונה- אמונה.
לעמוד על משמעותם של מושגים בסיסיים כמו: עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, בנין המקדש, גאולה וכדומה.
וכדברי הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל: "עבודה שבלב זו תפילה- ואינו ראוי לעבודה כי אם שיהיה במצב דעת יראת ה' כל-כך, עד שיהיו עניני תפילה קרובים אל לבבו".

מהלך:
שלב א' :
המדריך יחלק את הקבוצה ל- 2 או 3 קבוצות.
כל קבוצה תקבל חלק ממאמר (מקור), ותידרש לפענח את הנאמר בו.
כמובן שלא נאמר לחניכים, כי החלק המצולם הוא מחלק ממאמר גדול, ודרושה הבנה של כמה מושגים ורעיונות כללים כדי להבינו.

לאחר שכל קבוצה תנסה לפענח מה בעצם רצה הכותב לומר,
ישאל המדריך מספר שאלות בקשר למאמר:
* מה הרעיון הכללי המופיע בקטע?
* מהו התיאור הקווי?
* מהם הליקויים של התיאור הקווי?
* מה הכוונה למסר בכוח?
* מה פרוש "מסגרות ההתייחסויות השכליות"?

מדוע היה קשה להבין את הכתוב?
איזה מידע היה חסר לכם?
ברור, כי התמצאות בנושא הייתה עוזרת.


שלב ב' :
בהפעלה זו ננסה להמחיש לחניכים כי עלינו להכיר דברים מקרוב ,על מנת שנוכל להזדהות איתם. המדריך יציג כרזות של מפלגות דמיוניות לחניכים:(ראה בהמשך. כדאי להציג כל כרזה על דף נפרד- כמו בבחירות אמיתיות).
לדוגמא:

שלנו! שלנו! שלנו!
לא שחור לבן.
על המפה.
יחד.


כל חניך יתבקש לבחור מפלגה שלדעתו הוא יוכל להזדהות איתה.
האם תוכן הכרזה בלבד מספיק לנו? האם השערה על מצע המפלגה ישכנע אותנו להזדהות איתה?
מה גורם לנו להזדהות עם משהו או מישהו?
האם אפשר לגרום לאדם להזדהות עם רעיונות או אנשים שהוא לא מכיר?
הזדהות נוצרת על ידי חשיפה לדברים חדשים ועל ידי למידתם.

שלב ג' :
המדריך יחלק לכל זוג חניכים סידור ויבקש מהם לבחור חלקים שהם מצליחים להזדהות עם הנאמר בהם ,וחלקים מהתפילה שהם לא מצליחים להזדהות איתם.
החניכים יציגו את החלקים הנבחרים והמדריך יכתוב על בריסטול בשתי עמודות נפרדות את מה שנבחר.
מדוע אנו לא מצליחים להזדהות עם הקטעים שנבחרו?
האם אנחנו מבינים את משמעותם? האם אנו מודעים לחשיבות שלהם?
כדאי מאד להביא בפני החניכים את דף המקורות:" ואם לא ידע...כיצד יתפלל?" (מקור)
רצוי לצלם מספר עותקים!!!

שלב רביעי:
המדריך יקריא את " התפילה והאדם המודרני" מאת אלי ויזל (מקור)

סיכום:
נוכחנו לדעת כי אחד הקשיים המונעים מאיתנו להזדהות עם כל הנאמר בתפילה הוא חוסר ידיעה או הבנה של מושגים ורעיונות.
לשם כך עלינו להעמיק וללמוד, וכמו שהרב צבי יהודה זצ"ל אומר:"...זהו הלימוד היותר גדול."