פעולה לשבת פסח

על משמעות ה"אני העצמי" ועל כניעה ללחץ חברתי.

חדשות כיפה 12/12/02 00:00 ז בטבת התשסג

מטרת הפעולה:
להבהיר לחניכים שחרות היא המשמעות ל"אני העצמי" ולעיתים בחברה אנו נסחפים עם הזרם ונכנעים ללחץ חברתי ומאבדים את אישיותנו לטובת החברה.

מהלך הפעולה:
מוציאים שני חניכים החוצה והמדריך יראה לחניכים הנוכחים בחדר מספר דפים שעליהם מצוירים כדורים וחפצים שונים. הנוכחים יטענו על אחד הצבעים שהוא בהיר יותר, לדוגמא "אדום" יהפוך ל"ורוד" וכו'..
לאחר ההסכם נכנס החניך. המדריך ישאל את כל החניכים איזה צבע זה? וכולם יענו בצבע במוטעה. החניך שיצא בתחילה יתנגד והמדריך יעבור על הצבעים מספר פעמים וישאל את החניכים שוב ושוב על שהחניך הנ"ל ישתכנע...

לאחר מכן ערכו דיון בנקודות הבאות:
איך הרגיש החניך שחשב דבר אחד והחברה הכריחה אותו לחשוב אחרת?
למה נכנע לחברה, הרי זו דעתו?
מה הבעיה שכולם יהיו דומים בגישותיהם?

סיכום:
כשאדם נכנע ללחץ חברתי הוא לא מממש את עצמו. פסח מסמל עבורנו בעיקר את אי ההיסחפות. "במה נשתנה" שואלים שאלות, מחפשים תשובות לדברים לא מובנים. לא מקבלים כל דבר כמובן מאליו.
גם אצל "ארבעת הבנים" כל אחד מגיב אחרת, כל אדם שונה, כל אדם ודעותיו הוא, ועל כן על כל אחד להביע את עצמו ולממש את האני העצמי שבו, החשוב לחברה.