הרב שמואל מוהליבר זצ''ל

תולדות חייו של הרב מוהליבר זצ"ל - ממנהיגי הציונות הדתית בראשית דרכה

חדשות כיפה מעלה 18/12/02 00:00 יג בטבת התשסג

נולד בחבל וילנה ולמד בישיבת וולוז'ין, שימש ברבנות במקומות שונים, התבלט ביחסו המתון כלפי תנועת ההשכלה וסבר, כי יש צורך בשיתוף-פעולה עם המשכילים לטובת האומה.
לאחר פרעות "סופות בנגב", 1881, עם תחילת ההגירה מרוסיה, יצא בקריאה שיש להפנות את גל ההגירה לארץ ישראל, בנסותו לגייס את תמיכת הרבנים לרעיון זה.
ב1882- יסד את קבוצת "חובבי ציון" בוורשה, נפגש עם הברון רוטשילד ושיכנע אותו לתמוך במושבה עקרון.
ב1884- השתתף בועידת קטוביץ' והוכר כמנהיג המחנה הדתי בתנועה.
ב1893- קרא להקמת "מרכז רוחני" בתוך "חיבת ציון", סיעה שהיוותה בסיס להקמת "המזרחי" ב1902-.
בפולמוס השמיטה ב1889- הצטרף למתירים את עבודת האדמה בתנאים מסוימים.
ב1890- ביקר הרב מוהליבר בארץ וסייע בהקמת רחובות.
כאשר נוסדה ההסתדרות הציונית תמך בהרצל, אבל מפאת מחלתו לא השתתף בקונגרס ה - 1 (1897), נבחר על ידי חברי הקונגרס לחבר הועד הפועל המרכזי.
קיבוץ גן שמואל נקרא על שמו והוקם בו גן האתרוגים, שניטע ב1893- לכבודו.
הרב כתב חיבורים רבים, אבל רוב חיבוריו אבדו ב1906- בפרעות ביאליסטוק. השרידים יצאו לאור בשם "חקרי הלכה ושו"ת".