הרב צבי קלישר

הרב קלישר זצ"ל הוא אבי הציונות הדתית – המעשית. מעט מתולדות חייו.

חדשות כיפה מעלה 18/12/02 00:00 יג בטבת התשסג

1795-1874 רב בקהילת טהורן שבפרוסיה, למדן מופלג ועם זה בקי בחכמות חיצוניות, שפרסם ספרים ומאמרים בחקר התורה והתלמוד וגם בשאלות פילוסופיות, ויחד עם זה הקדיש מאמרים רבים לבעיות הזמן ולכל המתרחש בעולם היהודי. כל ימיו חפש פתרונות לעתיד עמו ואת מיטב מאמריו המוקדשים לנושא זה כנס בסיפרו "דרישת ציון" בו ניסה להוכיח מן התורה ומדברי חז"ל, כי גאולת ישראל תבוא רק על- ידי פעולה עצמית. בספר זה הוא גם מטווה את הצעדים הראשונים שיש לנקוט כדי כדי ליסד מדינה יהודית בארץ ישראל.
הוא אף הציע לחדש את עבודת הקורבנות בירושלים . ספר זה שימש זמן רב כספר יסוד להסדרת רעיון השיבה לארץ בחוגים חרדיים ואף תורגם לכמה שפות. בהכניסו יסוד אנושי פעיל לתוכנית הגאולה עורר את התנגדותם של רבים בן זמננו .
לאחר פרסום הספר התמיד הרב קלישר במסעי תעמולה על פני ארופה כדי לרכוש את לב הציבור ובמיוחד את מנהיגיו. הוא פנה לעשירים יהודים וניסה לשכנעם לקנות קרקע בארץ הקודש. בשנת 1839 ניסה להשפיע על אנשיל רוטשילד שיפעל אצל מוחמד עלי ששלט בארץ שימכור את ארץ ישראל לצרכי התיישבות יהודית .
תוכניותיו דברו על דאגה לקיום היושבים בארץ עד שיוכלו להתפרנס מתנובת אדמתם, יסוד בתי ספר (בעיקר בחקלאות!) לכין שומרים, ובקיצור תוכנית מעשית לכל פרטיה. את תוכניתו ניסה הרב קלישר להגשים בפועל ולמטרה זו כינס מועצת רבנים ועסקנים שהיו בדעה אחת עימו, אך רק כעבור שנה (1861 )נוסדה החברה לישוב ארץ ישראל.
החברה לא קיימה את התקוות שתלו בה מיסדיה וכעבור שנה התפרקה .
הרב קלישר, אשר כשלון החברה נגע עד מאד לליבו, פנה אז לחברת "כל ישראל אחים" שניסה להטותה לדרך המוליכה לישוב א"י , אך התוצאה היחידה ממאמצים אלה היתה יסוד בית ספר "מקוה ישראל" . אז קם הרב קלישר ויחד עם ידידו הרב גוטמכר הקימו את "פקידי חברת ישוב א"י " שהם עמדו בראשה, ומאז רוכזו ענייני ישוב הארץ בידיו. הוא הפך כתובת למתעניינים ומבקשי עליה . מאמציו להשיג מימון לקנות קרקעות בא"י נכשלו מלבד הפרדס היהודי הראשון שרכש השר מונטפיורי בהשפעתו .

משנתאכזב גם מכוח, חידש הרב קלישר את פעולת ההטפה שלו, פרסם מאמרים נסע מעיר לעיר, כינס אסיפות עורר לבבות וקרא למעשים.
עד סוף ימיו לא חדל הישיש מלפעול למען הרעיון היקר לו בחייו, ואף כי מבחינה מעשית לא השיג הרבה, הרי הניח את היסוד מעשים שבאו אחריו ברוחו ובהשראתו - הרב קלישר הוא אבי הציונות נדתית – המעשית . על שמו קרוי קיבוץ טירת צבי.