השארו מעודכנים

הכניסו לתיבה את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, ותקבלו התראה בכל פעם שמתפרסם עדכון כשרות חדש באתר. אין יותר פשוט מזה

הצטרף
בית הלל

רבנים, תפסיקו להתעסק בגוף שלי

האם פסיקה כל כך מדויקת, המלאה בתיאורים של הגוף, אכן מסבה את תשומת הלב מן הגוף או שמא היא דווקא ממקדת את תשומת הלב שם?

הרבנית איילת ליבזון
י"ט טבת תשע"ג, 01/01/2013 14:24

הרב שלמה אבינר פרסם לאחרונה כללי צניעות מפורטים לנשים וילדות החל מגיל שלוש. התקנות פוסקות כיצד לכסות כל אחד מן האיברים בגוף, אלו צבעים מותרים ואסורים ללבישה, כיצד יש לאסוף את שיער הראש, ואילו בדים נחשבים בעיני הרב לשקופים. דבריו של הרב מקוממים אותי בכמה מישורים שונים – כאשה, כאם וכלומדת. 

נתחיל מן הסוף: כלומדת הלכה, אני מביטה בארון הספרים שבבית המדרש ושואלת את עצמי מנין לקח הרב אבינר את הכללים הללו. אני פותחת את משנה תורה, את השולחן ערוך ואת מפרשיו ומוצאת מקורות מוגבלים ביותר לפסיקה מן הסוג הזה. אמנם מפורסמת המימרה האמוראית על "טפח באשה ערווה" (ברכות כד ע"א), אך האם הרב אבינר באמת סבור שראוי שאשה תכסה כל טפח בגופה, כולל אצבעותיה? לא כך פורשה הגמרא לאורך מסורת ישראל. ואכן, השולחן ערוך (אורח חיים סימן עה) מביא הלכה זו כמוגבלת לזמן קריאת שמע בלבד, כפי שהיא מופיעה בהקשרה המקורי בתלמוד.

נראה יותר שהרב אבינר שואב את דבריו מהלכות מן הסוג הבא:

מקום שדרכן שלא תצא אשה בשוק בכפה שעל ראשה בלבד עד שיהיה עליה רדיד החופה את כל גופה כמו טלית נותן לה בכלל הכסות רדיד הפחות מכל הרדידין... אבל גנאי הוא לאשה שתהיה יוצאה תמיד פעם בחוץ פעם ברחובות, ויש לבעל למנוע אשתו מזה ולא יניחנה לצאת אלא כמו פעם אחת בחודש או פעמים בחודש כפי הצורך, שאין יופי לאשה אלא לישב בזוית ביתה שכך כתוב "כל כבודה בת מלך פנימה". (רמב"ם, הלכות אישות יג, יא)

בראשית דבריו תולה הרמב"ם את הלכות הצניעות שהוא פוסק בנורמות הרווחות בעולם הכללי שהוא שרוי בתוכו, ולא במקור הלכתי מוקדם. נדמה שהרב אבינר הולך בדרכו של הרמב"ם ופוסק את הלכות צניעות לדורנו לאור החברה הכללית. אלא שבניגוד לרמב"ם, המבסס את מודל הצניעות שלו על מודל הצניעות הרווח בדורו, הרב אבינר מסתכל החוצה ופוסק כנגד מה שהוא רואה מחלונו. ככל שהפריצות והפרובוקציה הולכות ומתגברות בחברה הכללית, כך על האשה היהודיה להגן ולשמור על גופה מפני המבט הגברי החודר. לא מן הנמנע שהרב אבינר סבור, כמו הרמב"ם, שראוי שאשה תקפיד על "כל כבודה בת מלך פנימה" (פסוק שהוא מרבה לצטט) ותצא מביתה רק פעם או פעמיים בחודש. לאור פסיקתו לאחרונה שאוסרת על נשים להיבחר לכנסת נראה שזהו אכן האידאל אליו הוא חותר.

השאלה, לפיכך, הינה האם החברה הדתית מוכנה לקבל את האידאל הזה, או שהיא סבורה שיש להבין את דברי הרמב"ם כמוגבלים לזמנו בלבד. הרמב"ם משקף כאן תפיסה שנשים יהודיות צנועות צריכות להתלבש לפי נורמות הצניעות הרווחות בימיהן. ואכן, רוב הפוסקים שעסקו בשאלה זו עד המאה העשרים ציינו רק שיש להתנהג באותה צניעות הנהוגה בחברה הכללית. אף אחד מן הפוסקים עד המאה העשרים לא ראה לנכון להקדיש מקום נרחב לפירוט מדויק של כללי הצניעות, כיון שצניעות היתה משהו מובן ואיטואיטיבי. וכאן בדיוק אנחנו מגיעים לבעיה של דורנו. החל מהמהפכה המינית של המאה ה-20, הולכת ומתרחבת החשיפה של הגוף, וליתר דיוק – של הגוף הנשי. עובדה זו מציבה לעולם הדתי שתי בעיות: ראשית, התקשורת איננה מציעה לנו מודל בעולם הכללי של לבוש צנוע ופשוט. שנית, החשיפה ההולכת וגוברת של הגוף הופכת אותו לחפץ המשמש ככלי לקידום מכירות, וכאנשים דתיים צורמת לנו ההחפצה הזו של האדם הנברא בצלם. התגובה מפני החפצה זו ניתנת על ידי כיסויו של הגוף הנשי. זהו המקור לפסיקתו המחמירה של הרב אבינר, ודומה שמזוית זו ניתן להבין אותה כראויה ביותר. השאיפה של הרב ושל אחרים כמותו הינה להגן צלם אלוקים שבאדם, ולהסב את תשומת הלב מן הגוף החשוף אל "הגן הנעול" של הנשמה (כשם ספרו של הרב).

אלא שכאן הבת שואלת: האם זוהי באמת הדרך? האם פסיקה כל כך מדויקת, המלאה בתיאורים של הגוף, אכן מסבה את תשומת הלב מן הגוף או שמא היא דווקא ממקדת את תשומת הלב שם? יתרה מכך, האם ראוי בכלל שגברים יהיו אלו שיכתבו תיאורים מן הסוג הזה? ומה בנוגע להלכות צניעות לגברים? מדוע הנחת היסוד היא שרק לגברים יש יצר, והנשים הן אלו הצריכות בו-זמנית להתגונן ולהגן על הגברים בעודן מכסות את גופן?

כאמא לילדה בגן השומעת כבר עתה על כללי צניעות בסיסיים, אני מודאגת מאוד מן הכיוון אותו מסמן הרב אבינר. הרעיון שילדה בת ארבע או חמש תשאל את אמה מדוע אסור לה ללבוש צבע אדום או ירוק ואמה תענה לה שאין הדבר צנוע מחרידה בעיני. לא פחות מפחידה היא המחשבה שאחיה השומע מן הצד יבוא לזהות את עצמו כחיית טרף בלתי מרוסנת שיש להגן עליה ולהתגונן מפניה. כך, במקום האידאל של "הצנע לכת עם אלקיך", המצווה כל אדם לעצב את התנהלותו בעולמו של הקב"ה באופן צנוע, הולכת ומתגבשת לה חברה בעלת עוצמות מיניות גבוהות ביותר, באופן שאיננו הולם כלל את הגילאים אליהן הוראות אלו מכוונות.

לבסוף, כאשה אני נרתעת מן העיסוק ההולך וגובר של רבנים שונים בגופי שלי. אינני מתנגדת לעקרון הצניעות כשלעצמו אלא למישטור גוף האשה בידי רבנים שהינם בהכרח גברים. הלכות צניעות הראויות עוברות באמצעות דוגמא אישית מן ההורים לילדיהם – הזכרים והנקבות כאחד. המבט הצנוע איננו מופנה החוצה אלא פנימה, והצניעות בלבוש צריכה להיות חלק ממארג ערכים שלם של צניעות בבית, באירוח, באירועים שאנו עורכים ובהתנהגות הבסיסית שלנו עם הזולת. העובדה שבעשורים האחרונים יושבים תלמידי חכמים ומקדישים את מאמציהם למאות ואלפי עמודים המגדירים איך צריכה האשה הדתיה להיראות מעידה על רעה חולה המצויה בקרבנו. היכן היא הספרות המקבילה על צניעות הגברים? כמובן, היא איננה קיימת כלל, ועובדה זו מעידה כאלף עדים על התפיסה שהספירה התורנית הציבורית שייכת לגברים, ואם נשים נמצאות שם – הן אורחות לעת מצוא. בת ישראל כשרה הרוצה להתנהג לפי הציפיות הללו תחשוש לעמוד בפני קהל מעורב, לדבר בפומבי או לעבוד בחברה מעורבת. אם לשם מועדות פניו של הרב אבינר, ראוי שהוא יאמר זאת בגלוי. לאלו מאיתנו השואפים לראות את קידומן של נשים בחברה, ראוי שנקשיב היטב לדברי הנביא מיכה ונבין ש"הצנע לכת עם אלקיך" הינה דרישה לתיקון החברה ולא להדרת הנשים ממנה.  

הכותבת הינה חברת "בית הלל".

לחצו על הלייק ותקבלו את כל הסיפורים לפייסבוק שלכם
תגובות
כתוב תגובהתמונה
1. נכון
טליבן וומאן 1/1/2013 2:31:00 PM
מאוד .כל מילה שלך נכונה ואמיתית וחבל שהרב אבינר הופך להיות הרבה מסאטמר....
תמונה
2. כרבלתא בשוקא!
יהודה 1/1/2013 2:41:00 PM
את אשה נחמדה מאד, אבל אין לך יד ורגל בהלכה ובלמדנות, שכן ישנה גמרא שתגרום לך לא לישון בשקט בלילה, ואותה משום מה בחרת להסתיר (או שלא למדת אותה אף פעם- מה שיותר מסתבר לי..):
"קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם...כי הא דרב אדא בר אהבה חזייה לההיא כותית דהות לבישא כרבלתא בשוקא סבר דבת ישראל היא קם קרעיה מינה אגלאי מילתא דכותית היא שיימוה בארבע מאה זוזי "- ובכן- תלמדינו רבניתינו: מה מסקנת הגמ´?! אני אעזור לך- רק בגלל שהאישה היתה כותית- יש צורך לשלם לה, אך אם היא היתה יהודיה- היה צריך לעשות לה מה שעשה רב אדא בר אהבה- כיוון שהלכה בלבוש לא צנוע שנקרא "כרבלתא"- ומהי כרבלתא? נחלקו רבותינו, יש מהם שסוברים שיש בבגד זה כלאיים (ואז אין קשר אלינו) ויש שסוברים שהבעיה שהבגד היה אדום, ולכן- לא צנוע..

אז הנה עוד מקור נחמד, ולהבא- תגידי תודה שאף רב עוד לא קורע את הבגדים מהבנות שמתלבשות לא צנוע..
תמונה
3. אני איתך חברה
AdiPK 1/1/2013 2:48:00 PM
כל העיסוק המופרז בגוף האשה ובמישטורו הוא מגעיל. לי אישית גורם לרצות לצאת לגמרי מהממסד הזה
תמונה
4. מאמר דמגוגי ומזעזע
משה 1/1/2013 2:54:00 PM
1. ההתקפה כאילו הספרות התורנית היא "שייכת לגברים, ואם נשים נמצאות שם – הן אורחות לעת מצוא", היא כפירה בסמכות תורה שבע"פ, שכדאי שאפילו ´בית הלל´ יתנערו ממנה ומהר.

2. המקורות לדברי הרב אבינר מפורטים בספרו ´גן נעול´ (כפי שציין בסוף המאמר), וציטוט מעוות מהשולחן ערוך המשמיט את דברי המשנה ברורה ושאר המפרשים שם, צריך להיגנז, ולא להיות נשלף בהתקפה.

3. המאמר מבטא בורות בנושא, היוצרת קושי נפשי עם קיום ההלכה. הלכות צניעות מתפרטות לפרטים, כמו הלכות בשר וחלב (המזלג בן יומו או לא? נגע בבבשר קר או חם? חריף או לא?) וטבילה.
תמונה
5. נא להתחיל
שי 1/1/2013 3:02:00 PM
לקרוא מהסוף. תראו שהיא מבית הלל ואז תבינו למה היא מחפשת כמה שפחות קדושה וכמה שיותר חופש מודרני ליברלי.

בית הלל זה אסון רוחני ענק לעם ישראל!!!!
הם נראים נחמד מדברים על תורה מצטטים מקורות אבל לאט לאט הם ישמידו לנו את היהדות.
אני כבר נוטה מאד לכיוון החרדי כי שם הרבנים יודעים תורה באמת ויראי שמים באמת. לא רואים סיינפלד בלילות חורף
ארוכים וכותבים הגיגים מחשבתיים במקום ללמוד גמרא בעיון.

חברים שלי אמרו לי שהר המור ישיבה מעולה מכל הבחינות אבל כשדיברתי עם חברים ציונים שלי הם אמרו לי אלה התחרדו והקצינו. אז אם הישיבה הטובה היחידה שלכם בעיניכם היא מוקצה אתם כבר לא שווים כלום.

 
תמונה
6. מסכימה לגמרי..
מחפשת את הדרך : 1/1/2013 3:23:00 PM
נקודה למחשבה.
תמונה
7. חוץ מהרב אבינר
שמאי 1/1/2013 3:33:00 PM
חוץ מהרב אבינר איני מכיר רב נוסף שעוסק בנושא הזה ובודאי שלא מפרסמו ברבים על כן אני מתפלא על הכותרת: רבנים הפסיקו להתעסק בגוף שלי" הפניה צריכה להיות אישית לרב אבינר.
תמונה
8. חכמים הם להרע
עידו 1/1/2013 3:45:00 PM
פסיקת הלכה אינה עניין של ידע בלבד, אכן הכותבת מתגלית כידענית גדולה, וממילא רואה את עצמה כבר שיח הלכתי עם הרב אבינר, אבל פסיקת הלכה קשורה לעמל תורה ושימוש תלמידי חכמים, וכשמנצלים את הידענות ההלכתית לעודד מציאות שהיא ההיפך מהדרכתה של תורה (דיבור מול קהל מעורב) על זה נאמר רבים חללות הפילה ועצומות כל הרוגותיה זו תלמידה שלא הגיעה להוראה ומורה. לגופו של עניין ודאי שכל מי ששכלו ועיניו בראשו מבין שהעיסוק הפרטני בגדרים המחייבים כיסוי בגופה של אשה אינו רצוי, ודרך המלך היא בהעברת המסרים כדוגמא אישית מאם לבתה אבל בדור פרוץ ויתום כשלנו, בזמן שהדוגמא האישית לעיתים קרובות היא שלילית ובזמן שקמים תלמידים שלא הגיעו להוראה ומחנכים ההיפך, אז צריכים רבנים אמיתיים ללכלך ידיהם בעיסוק המפורט בהלכות צניעות ממש כמו שדוד המלך מעיד על עצמו שבזמן שמלכי אומות העולם יושבים בכבודן, הוא יושב ומלכלך ידיו בדם שפיר ושליא.
תמונה
9. הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה פ"א הי"ג כותב
יוסי 1/1/2013 3:52:00 PM
שלנשים אסור ללמוד תורה כיוון שהן מוציאות דברי תורה לדברי הבאי לפי עניות דעתן.
הנה מאמר שמוכיח את זה יפה מאוד.
תמונה
10. הכל בראש
ליאור 1/1/2013 3:57:00 PM
כמובן שזו שאלה של גבולות, אך יותר מכך זו שאלה של מה יש לנו בראש. אם המילה צניעות היא עבורינו מושג קדוש ונשגב שמגיע מתוך אמונה וטהרה, אז גם הדיבורים על סנטמיטרים וסוגי בדים, לפרטי פרטים עשויים להיות דיבורים קדושים שאין בהם שמץ של "צניעותנות", אלא רצון כנה לקביעת אמות מידה. מלך ישראל התעסק בשפיר ובשלייה למען עם ישראל, כך מוטל על כל רב בישראל להתעסק גם בפרטי הפרטים של הצניעות בישראל כמו בכל גדר הלכתי שהו.

אם כל מה שיש לנו בראש זה מין ומיניות, אז כל גילוי והופעה של דיבור על צניעות עשוי לצערינו להפוך לעיסוק אובססיבי בצניעות, שאינו אלא פריצות. כך גם אדם שזה האובססיה שלו, עלול לראות את המידה הרעה שלו אצל אחרים. אינני מכוון חלילה לרבנית כותבת המאמר, איני מכירה, אך אני כותב באופן כללי על הלך הרוח הזה.

הצניעות הנכונה, כמו כל דבר בעבדות ה´ יתברך, חייבת לשלב בתוכה רוח-ענקים של נשגבות, של עבודה בגדלות, של אמונה, אהבת ויראת ה´, ומתוך כך דווקא חייבת היא לעסוק בפרטי הפרטים של ההלכה. לרומם את החיים המעשיים מתוך ההכרה שאנו פועלים בעולמו של הקב"ה.

שנזכה :)
תמונה
11. ולכתוב פה מאמר עם הטיות המילה "גוף"
מסיר מסכות 1/1/2013 4:16:00 PM
30 פעם- זה כן מתאים לך?
למה לא כתבת מכתב לרב אבינר?
תמונה
12. סוף סוף קול שפוי
אריאלה 1/1/2013 5:13:00 PM
תודה לרבנית איילת שמציגה את קולה של היהדות השפויה והיפה.
ולכל המטקבקים שכותבים בארסיות - אם כך התורה שלמדתם גורמת לכם להתבטא, חבל שבזבזתם זמן על הלימוד.
תמונה
13. ועכשיו יבוא איזה צעיר וזוטר ויחרים אותך (ל"ת)
1/1/2013 5:23:00 PM
תמונה
14. נו, צריך עוד הוכחה
לוי יצחק 1/1/2013 5:37:00 PM
שכל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תיפלות?
תמונה
15. חזקי ואמצי
גבי 1/1/2013 5:43:00 PM
כל הכבוד ! מאמר נפלא וכל מילה סבלע.
אל תשימי לב לעמי ארצים שכותבים כאן תגובות. משום מה הם מרשים לעצמם לבזוז תלמידות חכמים כי הם חושבים שבתוך גברים הם בהכרח יותר חכמים. עצוב.
חזקי ואמצי ושנזכה לעוד מאמרים יפים ופסיקה נשית.
תמונה
16. צר לי לומר לך גברת מבולבלת
אור ה´ 1/1/2013 6:01:00 PM
ראשית מיד כשהתחלתי לקרוא- גם הפסקתי ואני מוחה על ביזוי ת"ח שאת לא מגיעה לזרת של רגלו.
שנית, גם אני קראתי את ההלכות וכל כך שמחתי! כל כך התחזקתי ולמדתי וחיפשתי במה אני יכולה להשתפר ומה אני עוד לא מקיימת, ושמחתי במה שכן! לא היה בי שביב מחשבה מהמחשבות שעברו לך בראשך, אולי כי לי יש ביטול והערכה להלכה ולצניעות וקדושה ואת רחוקה ממנה כרחוק מזרח ממערב.
תמונה
17. כתבת יפה מאוד! (ל"ת)
יודע קצת 1/1/2013 6:08:00 PM
תמונה
18. דוד המלך: מלכלך ידי בשפיר ושליא לטהר אשה לבעלה..
מחוצפת לועגת לדברי חכמים 1/1/2013 6:13:00 PM
חלקים נרחבים במסכת נדה מדברים על גוף האשה - כמו"כ יש הל´ צניעות וכולי.
זוהי אשה שמייצגת את עצמה ורק את עצמה היא אינה יכולה לדבר בשם הדת היהודית.
שהיא התושב"כ ובע"פ יחדיו.
וכבר הביאו המגיבים האחרים מקורות די והותר!!
והלימוד זכות שכך חינכו אותה שכ"א יכול "להמציא" דת כלבבו!
תמונה
19. לא תזיק לך קצת צניעות.
נעם 1/1/2013 6:56:00 PM
ובמישור אחר: את נופלת באותה המלכודת שממנה את מזהירה. אם לא הייתם עושים מהמאמר רעש כל כך גדול, סך קוראיו היה מסתכם בכמה מאות תלמידי מכון מאיר ויושבי בתי הכנסת שמחפשים לקרוא דברי תורה דווקא, ולא את הרכילות המזרוחניקית של "מצב הרוח" והלעומתיות המכעיסה של "גילוי דעת". שפכתם נפט למדורה שניסיתם לכבות, ועכשיו הזמן לשתוק.
תמונה
20. תגובה עצובה ומלאת בורות...מתביישת כאישה (ל"ת)
מיטל 1/1/2013 7:00:00 PM
תמונה
21. האם יש מבחני הסמכה לרבניות?
1/1/2013 7:17:00 PM
או שהתואר מחולק למי שהיא בת של ... או אשתו של...? יש לאסור שימוש בתואר רבנית ללא הסמכה רשמית של מוסדות המדינה אחרת זה כמו להשתמש בתואר עורכת דין או שופטת בלי הסמכה.
תמונה
22. לגב´ ליבזון, כמה הערות
א. כהן 1/1/2013 7:27:00 PM
שלום וברכה,
תודה רבה על דברייך הכנים. רציתי להוסיף רק מספר הערות:
א. גם לגברים יש הלכות צניעות, והרב אבינר הינו הרב שמדגיש זאת הכי הרבה בימינו, אם כי אני מסכים שלא באותו פירסום. למשל, שרוולים ארוכים, מכנסיים ארוכים, גופיה מתחת לחולצת צוארון, "ראוי" גרביים אם נועלים סנדלים, ובגדים לא מושכים תשומת-לב, לא יקרים מדי ועוד.
ב. כלפי גברים ישנו נושא נוסף, לא פחות מדובר ולא פחות קשה להתמודדות, והוא שמירת העיניים (וכן ייחוד, שחוק וקלות ראש, שמירת המחשבה, וכמובן, שמירת הברית) - שמירת העיניים לא מסתכמת בבגדים אותם אבחר בבוקרו של יום ללבוש, אלא זו התמודדות יומיומית שאם אינך בחור ישיבה הטמון בבית המדרש זו התמודדות קשה מנשוא. רק אתה יודע איפה אתה נמצא בסולם הזה, אתה מלא ייסורים פנימיים, המצפון אוכל אותך, ומאוד קשה לבקש עזרה וייעוץ, עם כל הבושה הכרוכה בזה. עוד יותר בעידן שלנו, בו חלק מרכזי בתרבות הינו סדרות טלויזיה, סרטים, שלטי חוצות, ואפילו סתם הליכה ברחוב. גם בתחום הזה הרב אבינר הוא אחד המובילים, גם בבירור הצורך בדבר וגם בייעוץ ובעזרה אינסוף.
ג. אם יש לפרט את המקומות בגוף, זו אכן שאלה כבדת משקל. ראשית, לטעמי בשאלה כבדה כזו בה נראה כי רב נוקט עמדה כ"כ בקלות, כדאי ביותר לשאול אותו על-כך ישירות, שכן מן הסתם גם הוא היה טרוד בשאלה הנוקבת שהיצגת, ובכל זאת בחר בכך. אישית, אין לי הכרעה ברורה. אמנם גם נביאינו הקדושים, אשר נשאו בקול רם את המובנים הכללים של הצניעות כפי שהיצגת, גם הם לעתים פירטו בביקורתיות דברים דומים. למשל, דבריו של ישעיה הנביא בעניין בנות ציון, המפרט מאוד את פריטי הלבוש.
דבר נוסף, אם נסמוך על אינטואיציה ומסורת משפחתית, הלא בימינו כבר אין הרבה מסורות כאלו. חושבני, שאם נשאל כל אישה בת 30-40 בימינו שמקפידה על חצאית, מדוע היא מקפידה על כך - פשוט שבהרבה מקרים קשה לומר "אמי שלי הקפידה" על הדור הקודם של הציונות הדתית.. כמעט ודאי שניתן לזקוף זאת לצד מורי הלכה שאמרו זאת במפורש. הטענה היא אם לא אומרים בבירור אז לא יודעים. וכן, ישנן נשים אשר רוצות לדעת את הגבולות המדוייקים מטעמיהן. ובכל אופן יש לברר זאת עוד.
כל טוב
תמונה
23. ה"רבנית" שמזלזלת ברבנים
גרשון 1/1/2013 7:27:00 PM
מי ששירתה בצבא בניגוד להדרכת הצניעות הראויה שמוסכמת על דעת כל רבני ישראל, היא זו שמנסה לחנך אותנו מהי צניעות. טוב, היא היתה מפקדת בחיל חינוך בקורס קציני הוראה וגדנ"ע, אז היא ממשיכה לחנך אותנו, אז אני מציע לך הצעה דומה לשלך: לאן פניך מועדות? לחנך בנות ללכת לצבא? לחנך את הנוער שלנו לזלזל בהוראת הרבנות הראשית לכל דורותיה? אם כן, אז תאמרי זאת בגלוי, בלי להסתתר מאחורי מקורות שפירשת כרצונך.
תמונה
24. הרב אבינר צודק לגמרי - עוד בפנים
1/1/2013 7:57:00 PM
הרב אבינר מבסס את דבריו על הלכות פסוקות.
גם בהלכות חכמי התלמוד דנו בפרטי פרטים. הלכות אלה הם הבסיס לקיום עם ישראל.
הגישה שאת מציגה - לא מראה על ידיעה מקיפה של מקורות ההלכה האלו.
תמונה
25. הרבנית, אני כל כך לא מסכימה איתך...
דנה 1/1/2013 8:03:00 PM
חייבת להגיד שבשבת בעלי ואני ראינו את מה שהרב כתב וסוף סוף הרגשתי גאווה ייחודית בזרם שלנו. למדצי באולפנא ובמדרשה ובמשך כל שנות חיי ראיתי שהזרם הדתי די בורח מנושא הצניעות בלבוש ומדבר על צניעות בכלל. ואילו אצל החרדים הם לר מתביישים להגיד תכלס איך מתלבשים ואיך לא. תמיד היה לי קשה שאצלנו לא מדברים על זה. והנה הגיע הרב אבינר ושם את הקלפים על השולחן ולא פחד להגיד מה מותר ומה אסור.הגיע הזמן. ונא לא לשנות מדברי הרב, הוא לא אמר שצריך לכסות את כל היד.הוא הדגיש שזאת החמרה.
תמונה
26. כרבלתא בשוקא - מסקנת הגמרא
אחד קטן 1/1/2013 8:04:00 PM
שלא כדבריך, מסקנת הגמרא היא: "א"ל מה שמך אמרה ליה מתון אמר לה מתון מתון ארבע מאה זוזי שויא:". ובפירושו השני של רש"י - "מתון מתון לשון המתנה אם המתנתי הייתי משתכר ד´ מאות זוז". נראה לי שגם לך הקופץ בראש לקרוע את הכרבולת ראוי לקבל מעט מן המתינות שלמד רב אדא בר אהבה ממעשהו.
תמונה
27. המשפט
אליקו 1/1/2013 8:15:00 PM
האחרון שמופיע בסוף הכתבה באותיות קטנות - אומרת הכל.
תמונה
28. אז במה נתעסק?... (ל"ת)
הרב שליט"א 1/1/2013 8:22:00 PM
תמונה
29. תיקון ל24 - הכוונה להלכות נידה שחז"ל דנו בפרטי פרטי פרטים (ל"ת)
1/1/2013 8:28:00 PM
תמונה
30. כנראה שאת לא רוצה למצוא מקורות...
משה 1/1/2013 8:51:00 PM
הא לך מקור אחד מני רבים המתעסק באופן מפורט בגוף האשה, וההקשר של המקור שהוא בריאת האשה מלמד כי צניעותה של אשה אינה נגזרת של מה שמקובל באותו דור אלא עניין מהותי שלא ישתנה כלל ועיקר: מדרש רבה בראשית פרשה י"ח אות ב´:
רבי יהושע דסכנין בשם ר´ לוי אמר: ויבן כתיב, התבונן מאין לבראתה. אמר:
לא אברא אותה מן הראש, שלא תהא מיקרת ראשה;
לא מן העין, שלא תהא סקרנית;
ולא מן האוזן, שלא תהא צייתנית;
ולא מן הפה, שלא תהא דברנית;
ולא מן הלב, שלא תהא קנתנית;
ולא מן היד, שלא תהא ממשמשנית;
ולא מן הרגל, שלא תהא פרסנית,
אלא ממקום שהוא צנוע באדם, אפי´ בשעה שאדם עומד ערום אותו המקום מכוסה.
ועל כל אבר ואבר שהיה בורא בה היה אומר לה: תהא אשה צנועה, אשה צנועה, אף על פי כן (משלי א): ותפרעו כל עצתי.
לא בראתי אותה מן הראש, והרי היא מיקרת ראשה, שנאמר (ישעיה ג): ותלכנה נטויות גרון. ולא מן העין, והרי היא סקרנית, שנאמר (שם ): ומסקרות עינים.
ולא מן האוזן, והרי היא צייתנית, שנאמר (בראשית יח): ושרה שומעת פתח האהל.
ולא מן הלב, והרי היא קנתנית, שנאמר (שם ל): ותקנא רחל באחותה.
ולא מן היד, והרי היא ממשמשנית, שנאמר (שם לא): ותגנוב רחל את התרפים.
ולא מן הרגל, והרי היא פרסנית, שנאמר (שם לד): ותצא דינה:


תמונה
31. ככה בדיוק נשמעת רפורמית!
אטון 1/1/2013 9:10:00 PM
בית הלל הנוראיים
תמונה
32. "כל המבזה תלמידי חכמים..."
ר"מ בישיבת הסדר. 1/1/2013 9:47:00 PM
נכנסת לרשימה של המבזים ת"ח ואני אישית לא מקנא בך. אוי ואבוי אם את קוראת לעצמך רבנית וכך את מחנכת בנות.
תמונה
33. לתרנגול הודו מ 26
אחי, תלמד לקרוא גמרא. 1/1/2013 9:51:00 PM
בדיוק בשביל בורים כמוך ביררתי וליבנתי את הדברים , אתה חמודון אבל לא הבנת את הסוגיא, ר´ אדא בר אהבה אומר שאם היה "מתון", והיה מחכה, היה שואל את האישה למוצאה והיה מגלה שהיא כותית- ולכן לא היה קורע ממנה את הבגד ולא היה מוציא 400 זוז, אך ברור בגמרא שכל החיוב הכספי נובע מכך שהיא כותית ( ועל כן לא מצווה להתלבש בצניעות) ואם היתה היא יהודייה- היתה הצדקה למעשיו של ר´ אדא בר אהבה- והוא לא היה מתחייב חיוב כספי ואף לא מתחרט על מעשיו!!! כל תלמיד כיתה ו´ שקורא את הגמרא מבין את זה..

אז הנה חזרתי על זה עוד פעם, ואם יש עוד תלמיד בכיתה שלא הבין, אשמח לחזור על כך בעוד תגובה! (יש לי הרבה סבלנות והרבה זמן היום)
תמונה
34. למה תמיד תמיד
חיים 1/1/2013 10:37:00 PM
תמיד אתם נלחמים בעודף הקדושה??
תעשו פעם אחת משהו למען חיזוק הרוחניות בעם ישראל.
פמיניסטיות ובית הלל תמיד ככה. רק מנסים להקל ולקרר ולתקוף רבנים. לכו לא יודע לאיפה. נמאסתם עלינו בצורה הכי עמוקה שאפשר. צאו לנו מהחיים. די!!!!!
תמונה
35. דמגוגיה פמיניסטית זולה
שאול 1/1/2013 10:55:00 PM
בתוספת התואר המוזר "רבנית". להזכירך, רבנית היא אשתו של רב, כך שאין בתואר הזה שום דבר שיכול להוסיף לך נקודות זכות כלשהן. "אשת רופא" לא אמורה להבין ברפואה, ו"רבנית", כפי שראינו, לא מבינה בהלכה. נו, שוין, בית הלל.
תמונה
36. ד"ר לאו בדמות אשה... לייטים נמאסתם
אולי חלס כבר? תורידי ת´כיסוי ראש החלקי וזהו 1/1/2013 11:37:00 PM
חלס כבר, אם יש לכם בעיה עם התורה תורידי את הכיסוי ראש החלקי שלך, ושבעלך יפסיק ללכת למעט התפילות שהוא עדיין מתפלל במניין, ותהפכו לחילונים מוצהרים וגמרנו. אבל צאו מהנשמה ותנו לכל השאר להיות דתיים אמיתיים בלי קונצים של רפורמים.
תמונה
37. שימו לב לחלוקה מדהימה בתגובות: גברים ונשים
גבר מבוייש 1/2/2013 12:37:00 AM
כל הגברים שהגיבו הזדעזעו מהכתבה, וכל הנשים הזדהו איתה.

בהנחה שהקוראים של האתר הם פחות או יותר אוכלוסיה דומה מבחינה חברתית, הרי לכם הוכחה ניצחת עד כמה צודקת הכותבת.

אוי, גברים גברים. לפעמים אני מתבייש שאני שייך למינכם...

אל דאגה, נראה שהמהפכה הפמיניסטית ברוך ה´ מצליחה לחלחל אפילו לקוראי כיפה.
תמונה
38. תופעה לא חדשה
ישראל 1/2/2013 1:28:00 AM
מי שמעוניין להבין את שורש התופעה אותה מייצגת כותבת המאמר יכול לעיין בהקדמת המהר"ל לספר באר הגולה שם מסביר באורך על אותם שהם סכלים בהשגת עצמם וחושבים עצמם לשלמי השכל. לגופו של עניין הכותבת מערבבת בין שני נושאים שונים לחלוטין- הראשון והוא הדרך לחנך לצניעות- ודאי שהדרך לחנך לצניעות היא על ידי דוגמא אישית ולא של מדידה בסנטימטרים- אכן בזאת צודקת הכותבת באופן עקרוני, אבל למעשה זו הטחת הראש בקיר שכן מניין יקחו בנותינו דוגמא ברורה לצניעות אמיתית, האם מהאמהות והמחנכות שחלק גדול מהן מושפע ברמה זו או אחרת מהמוחצנות של התרבות המערבית? הנושא השני והוא מה כולל התוכן של צניעות. לדברי הכותבת ערכי הצניעות לא סותרים חברה מעורבת וכניסה של נשים לפוליטיקה, לעומת זאת עומדים דברי חז"ל בעשרות מקומות ומבססים את דמותה של האשה היהודית כעומדת בצניעות, בשפולי הבית, ומשם משפיעה בעצמה רבה על בניינו של עם ישראל, אותה השפעה מהצד שנתפסת על ידי המודרנה כחלישות כוח אינה אלא עצמת חיים גדולה שאותה לוקחים בני הבית- הבעל והבנים ומשפיעים אותה החוצה. לכן, הכותבת הנכבדה, אם באת ללמד אותנו עולם חדש של ערכים, אנא, לא בבית ספרנו, כבר קדמו לך במשך כל הדורות חכמים שונים ומשונים שניסו לעשות תיקונים בגישה ההלכתית ודרכם לא צלחה, עם ישראל המשיך להיות נאמן למקורות הנצח הטובים והישנים, וכל אותם מתקנים למיניהם יחד עם כל התיאוריות שלהם חלפו ועברו מן העולם.
תמונה
39. ללא נושא
מישהי מהדרום 1/2/2013 9:36:00 AM
מאמר עדין צנוע יפה ונכון! כל הכבוד! הצדק איתך, זה פשוט מקומם העיסוק והירידה לפרטים מביכים ומשפילים בענייני צניעות הנשים. וזה עלול לפעול לרעתנו כחברה.
תמונה
40. חוסר צניעות בתגובות
שם 1/2/2013 11:14:00 AM
אם יש משהו שמגיבים הקוראים לעצמם דתיים לוקים בו במיוחד זה כנראה חוסר צניעות. ולא במובן הבגד והגוף. יושבים מגיבים, שוביניסטים ומתנשאים, עולה להם הדם לראש שאישה מעזה בכלל לפתוח פיה בענייני תורה, וכותבים בזלזול ובהתנשאות ובעלבונות מכוערים - שהם כולם עבירות על כמה וכמה איסורים דאורייתא ודרבנן. והכל בשם השמירה על כבוד התורה או כבוד הרב כביכול. הכותבת כתבה עניינית. לא בזתה ת"ח. אדרבה, עוד ניסתה למצוא הצדקות לדברי הרב. יכולתם לכתוב עניינית שאינכם מסכימים ולהביא מקורות סותרים בדיון הוגן. אבל חס וחלילה. דיון הוגן? עם אישה?? המתיימרת להיות ידענית בתורה?? המעזה לא לענות אמן אחרי הרב?? הרי כל רבע-רב צעיר שהיה כותב פה את דעתו המופרכת (כפי שקורא עם לא מעט כאלה, בלי שמות) היה זוכה לכבוד (אלא כמובן אם הוא נחשד על חברות בבית הלל ואז הוא הרי רפורמי שיש להוקיעו ולסקלו בככר העיר ולעזאזל הלכות רכילות ולשה"ר והלבנת פנים בפרהסיה וכו´. אתם מכוערים, אתם שחצנים חסרי-צניעות, חסרי דרך ארץ. וטלו קורה מבין עיניכם לפני שאתם באים להטיף מוסר לכותבת המזוהה בשמה ובתמונתה, מה שאי אפשר לומר על המגיבים. קצתי ב"יהדותכם" מלאת רוע הלב והיהירות. זאת אינה יהדותם של אבותינו ולא של רבותינו ז"ל
תמונה
41. מי את שתדברי כך נגד רב גדול חסרת צניעות שכמותך
1/2/2013 11:44:00 AM
ועוד קוראת לעצמה רבנית - מי נתן לך סמיכה לרבנות???
לכי לעשות כביסה הנהר המחכה לך
תמונה
42. לטוקבקיסטים המלומדים
זאב 1/2/2013 1:03:00 PM
טוקבקיסטים יקרים,

אתם תלמידי חכמים חשובים והכותבת היא בסך הכל אישה, שאינה ראויה לתואר רבנית, ומגיעה מן הארגון המשוקץ "בית הלל".

נכון?

אם כך, בוודאי שלא תתקשו לשתף את הציבור הקדוש במקורות לפסיקתו של הרב אבינר. אנא, במקום לתקוף סתם, פרסמו את הסעיפים בשו"ע וברמב"ם לאיסור בלבישת בגדים בצבעים מסוימים, מידת הדנייר בגרביונים, שרוולים עד לכפות הידיים, וכדו´.

מי שיצליח למצוא הוראות כאלה בדברי הפוסקים, וכל הטוקבקיסטים כאן נדמים כתלמידי חכמים מובהקים, בוודאי לא יתנגד לשתף אותנו.
מי שלא ימצא, יכול להעריך לבד איך הרב אבינר הגיע למסקנות ההלכתיות האלה, ומה גרם לו לחשוב שדווקא גרביונים מסוג כזה וכזה הן צנועות, ולהצטרף לכותבת בשאלה האם זו הדרך שבה צריכה להיפסק הלכה.
תמונה
43. כל כך נדוש... יש עוד מי ששומרת
קרן 1/2/2013 1:21:00 PM
צניעות כדי לא להכשיל גברים?
תמונה
44. שולחן ערוך-אין הלכות צניעות
יהונתן 1/2/2013 3:28:00 PM
מספיק עם התעסקות הכפייתית הזאת! תפתחו ותלמדו שולחן ערוך, אין שם הלכות צניעות!! ההלכה היחידה זה באורח חיים חלק א´ סימן ר"מ וזה עוסק רק בדיני אישות. אין הלכה איך להתלבש וכול אחד יכול לומר מכאן ועד מחר מה שהוא רוצה. יש המון דינים בגמרא ולא כולם נפסקו להלכה, אז לא לנפנף בגמרא. כל כבודה של בת מלך פנימה-ובבקשה תשלימו את הפסוק-ומלבושיה משבצות זהב, תדאגו ללבוש זהב כמו שאתם חרדים לכבודה פנימה.
תמונה
45. יש נשים אומללות שבאמת שטיפת המוח של החרדים עובדת עליהן.
דרול 1/3/2013 12:59:00 AM
תראו כמה הן פוחדות מבית הלל.
תמונה
46. 2ו-4 לא קראתי את שמכם רק את התגובה... והערכתי נכון שאתם גברים... (ל"ת)
חן 1/3/2013 9:11:00 AM
תמונה
47. שאלה
נחמה206 1/3/2013 10:04:00 PM
שאלה - האם מי שלא הצליח להנחיל את הלכותיו / הדרכתו / הנהגתו בביתו שלו רשאי להורות לאחרות / אחרים בתחומים הנדונים?
השתדלו לענות לעניין ולא לזרוק בוץ ורפש, גם אם הוא וירטואלי .
תודה
תמונה
48. יישר כח לכותבת (ל"ת)
זלמן 1/3/2013 11:00:00 PM
תמונה
49. גועל נפש של שוביניסטים
רונה 1/5/2013 3:13:00 AM

נשארתי ללא מילים נוכח רוב התגובות של הגברים כאן.
באמת שלא ראיתי דברים כאלה המון שנים - אנשים חסרי צניעות בסיסית, עם רמה אישית כל כך ירודה.

תתחילו להקשיב לנשים, ויפה שעה אחת קודם.

כי החורבן הוא כאן.

תמונה
50. אכן אין ספק שאת צודקת
חי; 1/6/2013 9:34:00 AM
לצערנו בדור שלנו - הרבנים אבודים. הרב אבינר אינו לבדו, הוא רק חלק ממכלול של רבנים שאיבדו כל קשר למציאות הברוכה בארץ ישראל!! הגיע הזמן שיפסיקו עם החשיבה הגלותית החולנית, ויתחילו לחשוב איך לקדם אהבת חינם בעם ישראל ולא יתעסקו בשטויות הגורמות רק לשנאת הדת ולשנאת חינם בכלל!!
תמונה
51. נשים כחיות מחמד של גברים
1/9/2013 9:32:00 PM
יום יבוא והדת תעבור מן העולם בעזרת ה´

כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד