שאל את הרב

לימוד תורה בחדר ממוזג

הרב גלעד שטראוס הרב גלעד שטראוס 17/06/24 11:30 יא בסיון התשפד

שאלה

שלום כבוד הרב, מסופר על הרשב"י אשר למד תורה במערה יחד עם בנו, הם אכלו חרובים, כיסו עצמם בחול ולמדו תורה כל היום.

מדוע אנו לומדים תורה כיום בחדר עם מזגן ומזון מזין אם חז"ל הקריבו כל כך הרבה למען עולם התורה?

תשובה

בס"ד

שלום רב,

יש מקורות מפורסמים יותר וברורים יותר:

כך היא דרכה של תורה: פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל. ואם אתה עושה כן - אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא.

'הסכת ושמע ישראל' - כתתו עצמכם על דברי תורה, כדאמר ריש לקיש. דאמר ריש לקיש: מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה? שנאמר 'זאת התורה אדם כי ימות באהל'.

אבל לא מדובר בחובה לסבול כדי ללמוד תורה אלא בנכונות לסבול ולוותר על פינוקים כדי ללמוד תורה. אם נקלעת לנסיבות בהם אין לך לא מזגן ולא אוכל מעודן בכל זאת תלמד תורה ולא תוותר על הלימוד.

אבל כאשר אפשר ללמוד בחדר ממוזג ולאכול מזון טעים ומזין - תנאים אלו משפרים את יכולת הלימוד ואיכות הלימוד - וודאי הדבר רצוי ומבורך.

הרמ"א מסביר שלימוד התורה צריך להיות ערך קודם להנאות העולם:

לא יחשוב האדם לעסוק בתורה ולקנות עושר וכבוד עם הלמוד, כי מי שמעלה מחשבה זו בלבו אינו זוכה לכתרה של תורה, אלא יעשה אותו קבע ומלאכתו עראי, וימעט בעסק ויעסוק בתורה. ויסיר תענוגי הזמן מלבו ויעשה מלאכה כל יום כדי חייו, אם אין לו מה יאכל, ושאר היום והלילה יעסוק בתורה.

כתבות נוספות