שאל את הרב

מקדיש

הרב גלעד שטראוס 17/05/22 17:54 טז באייר התשפב

שאלה

ב"ה

לכיפה

שלום כבוד הרב גלעד שטרואס

הסבר מקדים: פסוקנו מצות מעריך שדה שיתן בערך הקצוב בפרשה.

ויקרא פרק כז טז

וְאִם מִשְּׂדֵה אֲחֻזָּתוֹ יַקְדִּישׁ אִישׁ לַה' וְהָיָה עֶרְכְּךָ לְפִי זַרְעוֹ זֶרַע חֹמֶר שְׂערִים בַּחֲמִשִּׁים שֶׁקֶל כָּסֶף

ספר החינוך מצוה שנה - מצות מעריך שדה שיתן בערך הקצוב בפרשה

ואחר שפירשנו השקלים, ראוי שנפרש שיעור החומר כמה הוא. דע שהחומר הוא מדה אחת שנקראת כור, והכור הוא שני לתכים, והלתך ט"ו סאין, נמצא החומר שלשים סאין, שהן י'

(10) איפה, שהאיפה שלש סאין, ידוע הדבר. וכבר ידענו גם כן מדברי רבותינו זכרונם לברכה עירובין כ"ג ע"ב שמקום שיש בו חמשים אמה על חמשים אמה (25*25 מטר = 625 מ”ר) הוא בית סאה, כלומר שהוא מזרע (שזורעים) סאה (כ 8.3 ליטר) שעורים, והן אלפיים וחמש מאות אמה בתשבורת (50*50 אמות). נמצא שמקום הראוי לזרוע חומר שעורים שהוא שלשים סאין (249 ליטר), יש בו חמשה ושבעים אלף אמה בתשבורת (30 חלקות של 50*50 אמה אמה זה ½ מטר ולכן 30*625 מ”ר = 18750 מטר רבוע) (1. חומר = כור = כ 249 ליטר נפח חיטה).

האם זה 8.3 ליטר זרעים על 625 מ"ר (נראה לי מעט) ?

האם החישוב שלי בסוף נכון ?

תודה ממשה

תשובה

בס"ד

שלום רב,

עשיתי את החישוב למיטב הבנתי. נראה לי שהגעתי לאותן תוצאות כמו שלך.

דע שהחומר הוא מדה אחת שנקראת כור, והכור הוא שני לתכים, והלתך ט"ו סאין, נמצא החומר שלשים סאין, שהן י' (10) איפה, שהאיפה שלש סאין, ידוע הדבר.

וכבר ידענו גם כן מדברי רבותינו זכרונם לברכה עירובין כ"ג ע"ב שמקום שיש בו חמשים אמה על חמשים אמה הוא בית סאה, כלומר שהוא מזרע (שזורעים) סאה שעורים, והן אלפיים וחמש מאות אמה בתשבורת (50*50 אמות).

נמצא שמקום הראוי לזרוע חומר שעורים שהוא שלשים סאין, יש בו חמשה ושבעים אלף אמה בתשבורת (30) חלקות של 50*50 אמה.

כמות בליטרים:

סאה = 8.3 ליטר;

30 סאה = 8.3*30 = 249 ליטר

שטח:

בית סאה = 50*50 = 2500 אמה מרובעת;

חומר שעורים = 2500*30 = 75000 אמה מרובעת.

חישוב במטרים:

בית סאה 25*25 = 625 מ"ר

שטח של חומר שעורים: 625*30 = 18750 מ"ר

סיכום:

בשטח של 18750 מ"ר זורעים 249 ליטר שעורים.

כתבות נוספות