מי הם הגדולים המתירים שירות לאומי? - תוספת

נשאלו באתר עשרות שאלות בנושא השירות לאומי.

בגדול גישת הרבנים באתר היא בעד. אך רציתי לבקש בקשה קטנה אך כ"כ חשובה, מי הם אותם גדולי ישראל המתירים שירות לאומי?

זאת לא הפעם הראשונה שאני שואל, ומעולם לא נענתי.

ת"ל

תוכן התשובה:

שלום וברכה,
וסליחה על העיכוב המשמעותי.
גדולי ישראל שמתירים שירות לאומי - כשהוא נעשה שלא בכפיה אלא מתוך בחירה של הבת, וכשהוא נעשה במסגרת כללי הצניעות - הם למשל הרב אליהו (ראה קישור לתשובה של בנו, שמדגיש תמיד שכל דבריו הם על דעתו של אביו:
https://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=4617)

הרב אברהם שפירא, הרב נבנצל (אני יודע באופן אישי שהוא התיר ללכת לשירות לאומי שנעשה במסגרת טובה), הרב יעקב אריאל, ואני בטוח שיש עוד רבים אלא שכרגע איני משמש בתור לשכת מודיעין...
השבוע התחדש לי שגם החזון איש, שכתב ששירות לאומי הוא בבחינת ´יהרג ואל יעבור´, דיבר על שירות לאומי בכפיה, כלומר כזה המחוייב על פי חוק, ואין מדבריו כל ראיה לשירות לאומי הנוהג בזמננו.
ראה על כך:

http://www.yeshiva.org.il/ask/viewask.asp?id=21503

http://www.yeshiva.org.il/ask/viewask.asp?id=21543

כל טוב
יעקב.

[תגובה]:
אמנם החזו"א לא דיבר על התנדבות משום שלא היה מדובר על התנדבות אך מסתבר מאוד שהיה אוסר גם בהתנדבות כמו שעשו ממשיכי דרכו כהסטייפלער הרב שך ר´ צבי פסח פראנק ועוד וגם כאן נקטו בלשון של יהרג ואל יעבור. ויותר מזה אף הרב מרדכי אליהו אוסר ואפ´ בהתנדבות!!!
והנה ציטוט מתוך דברי הרב מרדכי אליהו:"אין שום היתר לאפשר לבנות ללכת לשרות לאומי אפילו מה שנקרא בהתנדבות".
(עיטורי כהנים,גליון 104,עמ´ 30,תשרי התשנ"ד)
ולגבי הרב שפירא אשמח למקור.
אז על מה אתם נשענים?

אני מפרסם כאן קישור לדעת גדולי ישראל בדבר ומקורות לדברי.
נ.ב
מסתמא שלא תפרסמו את הקישור. אז לפחות תפרסמו את ההודעה גם בלי הקישור, כי מחילה אבל דבריכם הם טעות ומטעים.

[תשובה לתגובה]:

שלום וברכה,
אני מקוה שדבריך נכתבים מתוך בקשה כנה של האמת, ועל סמך זאת אני מפרסם אותם.
את הקישור שהבאת אכן לא פירסמתי, משום שמדובר באתר שמבזה גדולי ישראל, ומשתמש לשם כך גם בחצאי אמיתות. מניסיון אני יודע שלא יפרסמו שם שום דבר שמנוגד ל"עובדות" שהם כותבים, גם אם יוכיחו להם באותות ובמופתים שהם משקרים במודע, ואם כן כל מבקש אמת ירחק מהם, כי הם לא כאלה.
אני מציע לך לעשות בדיקה פשוטה כדי שתיווכח בדבר בעצמך. ציטטת בשם הרב אליהו שלדעתו אין שום היתר ללכת לשירות לאומי. אין לי את חוברת עיטורי כהנים לפני ולכן אין לי דרך לדעת אם הציטוט הנ"ל (שמקורו באתר) הינו שלם או חלקי. בין כך ובין כך, הרב שמואל אליהו נשאל ישירות לדעתו של אביו, והוא השיב שאביו אינו מתנגד לשירות לאומי באופן גורף, אלא כל מקרה נידון לגופו, וכמו שכתבתי לפני כן. לכן גם אם הציטוט מהחוברת הוא ציטוט שלם, הרי יש לפניך הבהרה מפורשת המשלימה אותו.
ראה:
http://www.moriya.org.il/shut/indexid.asp?id=53

הצעתי היא לפנות לאתר אותו ציינת ולהציג בפניהם את הדברים. אם הם מבקשי אמת, אז הם יודו בטעותם. אולם אם הם יתעלמו מהדברים – סימן שאי אפשר להאמין למילה אחת שכתובה שם. מה דעתך?

לגבי דעתו של הרב אברהם שפירא, איני יודע בשביל מה אתה צריך מקור. הנחת היסוד שלי היא שיש בינינו יחסי אמון, לא? כיון שבכל זאת שאלת אכתוב שאיני יודע אם דעתו כתובה או שהיא נשארה כתורה שבעל פה. אתה מוזמן לגשת לישיבת מרכז הרב ולברר את דעתו ישירות.
איני רוצה להתפלמס על דעתו של החזו"א, מה שברור הוא שהוא עצמו לא התייחס לשירות לאומי בכפייה ואם תקרא את הקישור שהבאתי בפעם הקודמת תראה שגם הנימוקים שהוא כתב הם נימוקים לשלילת שירות לאומי בכפיה ולא בהתנדבות. יתכן כמו שכתבת שהוא היה אוסר גם בהתנדבות, כשם שיתכן שלא.
בתחילה חשבתי ששאלתך מכוונת לגדולי דור שבחיים. אני מבין שהתכוונת גם לגדולי דור שכבר בגן עדן, ולכן אזכיר שגם הרב צבי יהודה זצ"ל התיר ללכת לשירות לאומי ואף ראה בכך מצוה (שוב, כשהוא נעשה במסגרת כללי ההלכה והצניעות). אף כאן אין לי הוכחה כתובה לדברי ואיני רואה בכך צורך. אם אתה רוצה, אתה יכול לשאול את תלמידיו ישירות, למשל את הרב יעקב אריאל והרב זלמן מלמד, שמשיבים שניהם באתר ישיבה.
איני מתכוון להתפלמס כאן על הערכת גדלותם של תלמידי חכמים ולכן השמטתי מדבריך את המשפטים שעסקו בכך.
כל טוב
יעקב.

[תוספת לתשובה]: לאחר זמן התברר לנו שהמחלוקת ביננו לבין בעל האתר הנ"ל (המכנה עצמו יואל אלחנן) ביחס לשאלה מהי דעת הרב אליהו, היא למעשה מחלוקת בין... הרב שמואל אליהו עצמו לבין יואל אלחנן. ולא עוד, אלא שיואל אלחנן טוען שהרב שמואל אליהו פשוט משקר, כדבריו בדף הבית שלו: "ראשית-אולי תסביר לנו למה הר´ מרדכי אליהו צריך את בנו שידבר במקומו?? הוא לא יכול לענות בעצמו לשאלה זו?? הר´ שמואל אליהו לא נאמן עלינו באף מלה שיוצאת מפיו, ואין לו שום בעיה גם לומר ההיפך מדעת אביו".
אני רוצה להזכיר שהרב שמואל אליהו הוא יד ימינו של אביו הרב אליהו, והרב אליהו נותן בו אמון מוחלט. ניתן לעיין למשל בדברי הרב אליהו בהקדמה לקיצור שולחן ערוך שלו, שיצא בעריכת הרב שמואל אליהו. וצר לנו שבעל האתר הנ"ל לא מתבייש לכתוב כך כנגד תלמידי חכמים גדולים.
(כמובן שהטענה מדוע הרב אליהו צריך את בנו שידבר במקומו היא טענה מגוחכת. לרב אליהו יש עיסוקים רבים ואין לו זמן לשבת ולכתוב תשובות באינטרנט. וגם לי הקטן אין זמן בשביל לנסוע לרב אליהו ולבקש ממנו שיכתוב בפירוש שבנו יכול לייצג אותו, ונראה לי מגוחך ומיותר לחלוטין לעשות זאת. ודאי שלא אעשה זאת רק משום שיש מישהו שהחליט שהרב שמואל אליהו שקרן). "ואלו שאין להם חלק לעולם הבא... ואפיקורוס - רבי ורבי חנינא אמרי תרוויהו: זה המבזה תלמידי חכמים" (סנהדרין צט ע"ב).
כתבתי את הדברים כדי שידעו הגולשים באיזה רמה של אתר מדובר, ולא משום שהאתר עצמו ראוי להתייחסות.

דבר אחרון - אני מבקש מכל המגיבים למיניהם שלא יסתתרו מאחורי שמות בדויים. יש לי יסוד ברור להניח שחלק מהתגובות כאן מפוברקות לחלוטין, ואי"ה בקרוב תיערך בדיקה פשוטה לבירור הענין.

התשובה התקבלה מחברים מקשיבים,
יח בתמוז התשסו
,
14 ביולי, 2006
לקריאה נוספת
12.08.2006

1. אני המום (יניב)

ברור לי שלא תפרסמו את תגובתי אז לעיניכם בלבד.
עד מתי אתם חושבים שיחזיקו השקרים שלכם?
מה תאמרו בבית דין של מעלה שישאלו אתכם איך הטעתם ציבור שלם?
אתם אנשים דתיים למען השם, יש דין ויש דיין וידוע שמחטיא אדם יותר גרוע מהורגו!!!
עד מתי תמשיכו להפיץ את הדעות הכוזבות שלכם שנוגדות את דעת תורה לחלוטין ואתם יודעים את זה.
תחזרו בכם לפני שיהיה מאוחר מידי כי חומת השקרים מתחילה להתפורר והספר דת הציונות בתנופה ועכשיו יוצאת עוד מהדורה ברוך השם עם עוד מידע וככל שתמשכו את הקץ ככה יכאב יותר שיגלו את הפרצוף האמיתי שלכם שלא ברצונכם, אז תודו בטעות וכידוע אין דבר העומד בפני התשובה.
שבוע טוב


תגובת הרב
אני באמת מקוה שאתה כותב את הדברים מתוך כאב אמיתי, אבל בכל מקרה חבל להשתמש בסגנון לא מכובד כזה. וכדאי מאוד לעיין בהקדמת הנצי"ב לספרו ´העמק דבר´, שמבאר מדוע נקראו האבות ישרים. בהצלחה.

דווח על תגובה לא ראויה
13.08.2006

2. אין שום התר מגדולים!!! (במקרה נכנסתי)

דווח על תגובה לא ראויה
14.08.2006

3. להתרחק מדעותיכם זה מדאורייתא דכתיב (הבל הבלים אמר קהלת)

ושימו לב לדבריו של הרב יצחק יוסף (שכתב מרן רבינו עובדיה יוסף שליט"א בהסכמותיו שעבר על כל פסק ופסק שבספריו) שהורו כך כל גדולי הדור שאם יש אחד שטוענים שמתיר ח"ו שירות לאומי הרי שהוא לא מגדולי הדור.
ובכן כך כותב מרן ה"קהילות יעקב" (הסטייפלער) מיד ששמע על היוזמה של שירות לאומי בהתנדבות אחרי שמביא את הפסק של הרצ"פ פרנק ומרן הגרא"ז מלצר והגאב"ד מטשעבין ומרן רבי זליג ראובן בענגיס שבו נאמר "יהרג ועל יעבור" על חובת שירות לאומי אזרחי:

"ולאשר כהיום שנת תשל"ב עת צרה היא ליעקב כי בעוונותינו הרבים מתכננים שוב להפעיל וללחוץ על גיוס בנות בצורת התנדבות לשרות לאומי, ובהיות כי ברור שרובם ככולם של המתגייסות יתקלקלו ויתדרדרו הן באמונה ודעות והן בקדושת בת ישראל ושמירת הדת שכל זה הוא ב"יהרג ואל יעבור" ראיתי הכרח לחזור ולפרסם פסק דין הנ"ל מאדירי התורה ז"ל שנתפרסם בשנות תשי"ב-תשי"ג"

למכתב זה מצטרפת גם מועצת גדולי התורה של אגו"י (הרבנים הגאונים: מרן הגרא"מ מן שך, מרן הגר"ח שמואלביץ´, מרן הרה"ג רבי יחזקאל אברמסקי, האדמו"ר מגור הג"ר ישראל אלתר והאדמו"ר מויז´ניץ הג"ר חיים מאיר הגר) וז"ל: "ואנחנו החתומים מטה מודיעים דעת תורה כי האיסור הנ"ל (היינו פסק הגאונים משנת התשי"ב שפסקו יהרג ואל יעבור אודות שירות לאומי אזרחי) שריר וקיים בכל תקפו גם עתה ואיסור חמור הוא לבת ישראל לילך להתנדבות לשרות לאומי בכל מסגרת שהיא ואנו פונים לכל בנות ישראל ולהוריהם שלא להיגרר אחרי פיתויים כי הענין הזה הוא מהאיסורים שאנו חייבים למסור נפשנו עליו".

גם גדולי ישראל מקרב יהדות ספרד מפרסמים איסור עליו חתומים 70 רבנים מגדולי חכמי הספרדים באותו הזמן (ביניהם מרן ה"בבא סאלי" רבי ישראל אבוחצירה, הגרב"צ אבא שאול ,רבי מרדכי שרעבי, רבי עובדיה יוסף, רבי שלום לופס, רבי יהודה צדקה ראש ישיבת פורת יוסף) וז"ל: "גזירה זו שבאה במסווה של התנדבות לשירות לאומי קשה ומסוכנת לישראל שבעתיים מגזירת העברה על הדת בפרהסיא באשר מוסווית היא במעטה של התנדבות. על כן אנו חוזרים ומכריזים ומזכירים במשנה תוקף את פסק הדין של גדולי הדור שפסקו בשעתו ש"גיוס בנות לשירות לאומי" הינו כגיוס לצבא ואסור באיסור מוחלט"

בנו של הגר"ע יוסף הרב יצחק יוסף שליט"א מסכם זאת בספר הלכות שהוציא לבנות ישראל (אוצר דינים לאשה ולבת) בשנת התשמ"ט (17 שנים אחרי שהשירות הלאומי הפך להתנדבותי) וז"ל (סי´ לז´ אות ל´ עמ´ שפד´): "אסור באיסור מוחלט לבנות להתגייס לשירות צבאי, ואף לשירות לאומי, וכל כבודה בת מלך פנימה להיות תחת השגחת הוריה. וכבר הורו כן כל גדולי הדור, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך"

ונסיים בדבריו של מי שהצה"ד מנסה כלפי חוץ להציגו כמורה ומכוון דרכה הר´ מרדכי אליהו שכותב בתשובה לשאלה שהופנתה אליו ע"י הרב אביגדור נבנצל וז"ל: "אין שום היתר לאפשר לבנות ללכת לשרות לאומי אפילו מה שנקרא בהתנדבות" (עיטורי כהנים, גליון 104, עמ´ 30, תשרי התשנ"ד)
(עד כאן דעת תורה)

ושימו לב לדברים החמורים שכתב הרה"ג שמואל אליהו שנגרמים מהשרות לאומי רח"ל.
ולסיכומו:
"מקום שנמצא ב"שליטה" של אדם אוהב ואיכפתי לבנות. שימי לב למילים: "שליטה" של אדם אוהב ואיכפתי. זה שהמפתחות נמצאות בידים שלו חייב להיות מישהו מאוד קרוב ואיכפתי. לפחות כמו ההורים אם לא הם בעצמם. אם תמצאי מקום כזה תרויחי מכל העולמות. אם לא – אל תלכי ל"שירות לאומי". בודאי תמצאי הרבה הזדמנויות לעזור לעם ישראל הרבה יותר משנה אחת."
או במילים פחות מכובסות: דעת תורה כולל אבי שליט"א אוסרת את השירות הלאומי המסוכן חוץ ממקומות שנמצאים רק באגדות על כן הורו לנו חחכמינו במשנה
"עשו סייג לתורה" (אבות א,א)
בנתיים לא הבאתם שום מקור רציני לדבריכם חוץ משמעתי וכו.
תגובת הרב
א. תודה על המקורות שמהם הבהרת יפה שיש גדולי דור חשובים שאוסרים ללכת לשירות לאומי. ב. לגבי דעת הרב אליהו, תשאל את הרב אליהו בעצמו אם כוונתו היתה למקומות שקיימים רק באגדות ג. אתה כותב את דבריך כאילו אני עומד על כסא הנאשמים, ואם לא אביא מקור לדברי אז אוי לי ואוי לנפשי. אולם אני איני מרגיש כך, ולכן איני רואה צורך לטרוח ולחפש מקורות כתובים לדברים שאני יודע אותם, רק לצורך ההתנצחות בינינו. כבר הצעתי לך כמה דרכים שדרכם אתה יכול לברר את דעת גדולי הדור שציינתי.

דווח על תגובה לא ראויה
15.08.2006

4. למסקנה (הבל)

דווח על תגובה לא ראויה
24.08.2006

5. בת אולפנה ()

מאוכזבת מאוד מאוד מדוע הולכתם את בנות ישראל התמימות שולל מדוע הסתרתם בפנינו את כל רשימת הרבנים המתנגדים לשירות לאומי?מדוע נתתם לנו להאמין כי השרות הוא מצווה בעוד שרבנים גדולים וחשובים התנגדו לשירות? מדוע הסתרתם מאיתנו את האמת? לאור הידעה שהתגלתה לי בענין השרות ולאור התגובה המאוד לא אמינה ולא מבוססת על אף מקור אלא רק משמועות. חוששני כי אצטרך לברר את כל הדרך שבה חונכתי עד היום האם באמת היא הדרך אמיתית או שמא הטעו אותי ואת חברותי

תגובת הרב
לבת האולפנה היקרה. דבר ידוע הוא כי קיימות מחלוקות רבות (אם כי כמובן לא בעיקרי היהדות) בין תלמידי חכמים. בשאלות הנוגעות ליחס למדינה ולכלל ישראל - אני הקטן קיבלתי את דעת רבותנו השייכים לבית מדרשו של מרן הרב קוק וממשיכי דרכו, ונדמה לי שגם השואלים כאן מודעים לכך, ואם היו רוצים לברר את דעת הרבנים החרדים הם לא היו שואלים את שאלותיהם כאן.
לשואל השאלה לא טרחתי מעולם לחפש מקור כתוב כי כל מטרתו היתה לקנטר. כיון שאת שואלת כדי לברר, אציין שדעת הרב צבי יהודה כתובה בתחומין כרך ג´, עמוד 387. לגבי דעת הרב אליהו, ציינתי כבר את הקישור לדברי בנו הרב שמואל אליהו שהעיד על דעת אביו, ואיני יודע מדוע יש צורך ביותר מכך. לא היה איכפת לי להביא גם מקור שבו הרב אליהו כותב את דעתו בעצמו, אולם איני יודע אם הדברים כתובים באיזשהו מקום - הרב אליהו לא הוציא ספרי הלכה מסודרים מלבד ´הלכות חגים´, ואין לי יכולת ועניין לעשות מחקר בנושא. כך גם לדברי הרב שפירא, שהספרים שהוציא בכתב הם בעיקר ספרי חידושים על הגמרא, ודאי שלא ליקוטי הלכות.

דווח על תגובה לא ראויה
25.08.2006

6. נדמה לי שיש כאן אי הבנה (רפי)

דווח על תגובה לא ראויה
20.09.2006

7. בחייכם נו (טימי)

דווח על תגובה לא ראויה
10.07.2007

8. תרשו לי לשאול שאלת תם (יוסי)

דווח על תגובה לא ראויה
07.09.2008

9. סיבכתם (הדרוש)

דווח על תגובה לא ראויה
12.10.2008

10. אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים (אני)

דווח על תגובה לא ראויה
06.12.2009

11. מצטער לאכזב (אבי לוי)

דווח על תגובה לא ראויה
27.10.2011

12. התחרפנתם?! (עח)

דווח על תגובה לא ראויה
22.02.2012

13. ללא נושא (אתם לא מבינים- לכותב תשובה 9)

דווח על תגובה לא ראויה
29.09.2012

14. אין לעונה תשובה מפורשת (אלינור)

דווח על תגובה לא ראויה
30.09.2012

15. ספר ´´דת הציונות´´ באמת בתנופה (אלינור)

בס´´ד
אם משהו לא נכון בספר הזה הרי שאתם יכולים לערער עליו ולתבוע את הכותב , למה אתם לא עושים זאת ? חששני שכל הכתוב שם אמת ..
תגובת הרב
איך בדיוק אנחנו יכולים לתבוע את הכותב? באיזה בית דין?

מה הכונה ´לחשוש´ שמה שכתוב שם אמת. אתה מוזמן לבדוק את הדברים, אם אנשים שאתה מאמין להם ולראות.

אם אתה רוצה, יש בידי הקלטות ותיעודים אותנטיים של מאות מקומות בהם הכותב כתב דברים מופרכים ושקריים לחלוטין

דווח על תגובה לא ראויה
06.10.2013

16. מהיכן אתם שואבים את המקורות שלכם? (אלמוני)

כתבתם שכל כך הרבה רבנים מתירים את השירות הלאומי , נשמח לשמוע היכן הם גילו דעתם שמותר ועדיף לעשות שירות לאומי ולא מדרשה ואם כך הוא הדבר , מדוע אינם מתראיינים ומאפשרים לאחרים לצלם אותם מתירים את הדבר בפרהסיא כדי שלא יהיה בלבול כל כך גדול בעם ישראל?
תגובת הרב
לא רואה צורך להשיב על הטענה.
אני חושב שמוסכם, שראוי ונכון שכל בת, לפני שעושה שירות לאומי, תלך ותעשה ´שאלת חכם´ לגבי המקום שבו היא עושה את השירות
מעבר לכך, אין שום בלבול. יש מתירים ויש אוסרים. יש בנות שהולכות ויש בנות שלא הולכות. זוהי מחלוקת, כמו מחלוקות רבות נוספות בתורתנו הקדושה

דווח על תגובה לא ראויה
16.02.2017

17. מקרה חירום (())

אם אני די חייבת לעשות שירות אז מותר לעשות שירות לאומי? כי אם אני לא טועה שמעי שהרב מרדכי אליהו התיר לעשות שירות במקרי חירום ובתנאי שהבת תחזור הבייתה ולא תעשה שירות רחוק ותצטרך להיות עם בנות בדירה.
תגובת הרב
כדי לקבל את התשובה טובה ביותר עבורך

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

ראש הממשלה נתניהו צילום: מארק ישראל סלם, פלאש 90

ראש הממשלה: "מי שמאוכזב מהעיכוב בריבונות לא מבין את גודל ההישג"

קרא עוד