השרים לא הגישו הצהרת הון | כל הפרטים על הכלי למניעת שחיתות

רוב השרים בממשלת בנט-לפיד ובממשלת נתניהו הקודמת לא הגישו למבקר המדינה הצהרות הון והסתירו את המידע שעשוי לחשוף שחיתות שלטונית | עו"ד נהיר עם כל מה שאתם צריכים לדעת

עו"ד דוד נהיר 16/08/21 09:39 ח באלול התשפא

השרים לא הגישו הצהרת הון | כל הפרטים על הכלי למניעת שחיתות
בנט ושרי הממשלה, צילום: עמוס בן גרשום /לע"מ

עקרון יסוד במנהל תקין ובמניעת שחיתות שלטונית הינו הימנעות מהגעה של עובד ציבור למצב של ניגוד עניינים ומקל וחומר קבלת החלטות במצב של ניגוד עניינים. ביחס לראש הממשלה, השרים וסגני השרים קבעה הממשלה כללים למניעת ניגוד עניינים, בהתאם להמלצת ועדה בראשות שופט בית המשפט העליון שלמה אשר משנת 1977.

במסגרת הכללים למניעת ניגוד עניינים נקבע כי על השרים להגיש למבקר המדינה הצהרות הון, בתחילת כהונתם, בכל שנה ולאחר תום הכהונה. הצהרות ההון של תחילת הכהונה צריכות להיות מוגשות תוך 60 ימים מתחילת הכהונה. הממשלה הנוכחית קיבלה את אמון הכנסת ביום 13 ביוני 2021, לפיכך על השרים חלה החובה להגיש את הצהרות ההון עד ליום 13 באוגוסט 2021.

מה החשיבות של הגשת הצהרות ההון במועד?
על פי התקשי"ר לא ניתן לאשר לעובד מדינה להיכנס לתפקידו לפני שהוא ממלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולפני קביעת הסדר ניגוד עניינים מתאים. כבר מלכתחילה מצבם של השרים שונה שכן הם נכנסים לתפקידם עם קבלת אמון הכנסת מבלי שנבחן בעניינים החשש לניגוד עניינים לפני הכניסה לתפקיד. לפיכך ישנה חובה לבצע בחינה זו בהקדם האפשרי, הן לטובת ההגנה על הערכים של טוהר המידות בשירות הציבורי והן על מנת להגן על השרים עצמם שלא יפעלו במצב של ניגוד עניינים ללא כוונה ויסתכנו בהעמדה לדין פלילי.

בעבר הוגשו על ידי השרים שני מסמכים למבקר המדינה – הן הצהרות הון והן שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים שהוכן על ידי מבקר המדינה הקודם והותאם לאופי הפעילות של השרים. כיום השאלון מוגש ישירות ליועץ המשפטי לממשלה שנדרש לערוך הסדרים למניעת ניגוד עניינים והצהרת ההון מוגשת למבקר המדינה.

מה כוללת בדיקת מבקר המדינה?
הצהרות הון מוגשות על ידי בכירים רבים בשירות הציבורי, לרבות על ידי חברי כנסת, נבחרי ציבור בשלטון המקומי. ההבדל בין הצהרות ההון של השרים לבין יתר הצהרות ההון היא האופן בו הן מטופלות.

הצהרות ההון של השרים מוגשות למבקר המדינה ונבחנות על ידו. מבקר המדינה בוחן האם השרים מילאו את חובותיהם על פי הכללים, למשל האם הם העבירו את האחזקות הפיננסיות שלהם לנאמנות עיוורת, האם הם מכרו, העבירו לאחר או החכירו חברות שהיו בבעלותם לגורמים שאינם קשורים אליהם ועוד חובות נוספות הקבועות בכללים.

עוד בוחן מבקר המדינה האם עולה חשש לניגוד עניינים העולה מהצהרות ההון, וכן האם ישנו צורך של השרים לפנות לוועדה למתן היתרים על מנת לקבל היתר לסטות מהכללים (למשל במצב של הכנסות נוספות מתמלוגים של ספרים וכיוב').

מבקר המדינה מסיים את הבדיקה כאשר "נחה דעתו" שהשרים מילאו את ההצהרה במלואה וכי דיווחו את כל הפרטים הנדרשים.

יש לזכור שדיווח חלקי למבקר המדינה, ביודעין, עלול להביא להעמדה לדין של השר שדיווח דיווח חלקי. בפרשת אולמרט הוא הורשע בסעיף של קבלת דבר במרמה בכך שקיבל את "הנחת דעתו של מבקר המדינה" במרמה (הסתיר מידע ממבקר המדינה ביודעין).

מה הכלים שיש בידי מבקר המדינה לכפות על השרים לקיים את החובות שנקבעו בכללים?
מבקר המדינה איננו יכול לכפות על השרים להגיש את הצהרות ההון ובכלל לקיים את הוראות הכללים. הכלים שכן ניתנו לו מפורטים בכללים והן קובעים שלושה מדרגים:

במדרג הבסיסי, על מבקר המדינה להביא לידיעת ראש הממשלה כי הוא בודק אם שר נהג בהתאם לכללים אלה, ולהמציא לראש הממשלה מידע בנדון.

במדרג השני נקבע, שמבקר המדינה רשאי, אם נסיבות הענין מצדיקות זאת לדעתו, לדווח על סטיה מכללים אלה לועדת משנה שתיבחר על ידי ועדת הכנסת לעניני ביקורת המדינה, ולהביא לידיעתה את ממצאיו. יש לציין כי במשך שנים רבות לא הוקמה ועדת משנה זו, והדיווחים שנמסרו על ידי מבקרי המדינה לדורותיהם היו ספורים שכן במרבית המקרים די היה בהתראה של מבקר המדינה בפני השרים על אי קיום הכללים על מנת שהדברים יתוקנו.

במצב בו מוצא מבקר המדינה כי קיים חשש לעבירה פלילית, קובעים הכללים שעליו להעביר את הענין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה, וזהו המדרג השלישי והחמור מבין שלושתם.

מה תפקידה של התקשורת בתחום זה?
כוחו של מבקר המדינה, גם בתחום הביקורת וגם בתחום זה, נובע מהאמון הציבורי שניתן בו ואמון הגופים המבוקרים בו שכן אין לו סמכות אכיפתית.תפקידה של התקשורת בהקשר זה הוא לחשוף את המידע ולהביאו לידיעת הציבור, שכן ידועה אמרתו של שופט בית המשפט העליון של ארצות הברית לואי ברנדייס "אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר", ובכך לגרום לגופים הציבוריים ולנבחרי הציבור לקיים את המלצות מבקר המדינה.

מהניסיון בנצבר בשנים הקודמות, פרסום שמות השרים שלא הגישו במועד את הצהרות ההון מביא לתיקון המצב לאלתר וסיוע בידי מבקר המדינה למלא את תפקידו בתחום זה.

עו"ד דוד נהיר, שימש בשנים 2012 עד 2019 כיועץ בכיר למבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, ובין היתר היה ממונה על יישום הכללים למניעת ניגוד העניינים של השרים מטעם מבקר המדינה וכן היה מרכז הוועדה למתן היתרים על פי כללים אלה.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר