תפילה לחתן לפני הטבילה במקווה

10/09/07 00:00 כז באלול התשסז

מקווה מים, צילום: shutterstock
מקווה מים, צילום: shutterstock

רבונו של עולם, הריני בא לפניך בשמחה רבה להודות לך על שהחיתני וקימתני והגעתני לזמן הזה, וזיכיתני לישא אשה כדי לקים מצות פריה ורביה. ושמח לבי ויגל כבודי על אשר הודעתנו על ידי עבדיל חכמי ישראל שהנושא אשה מוחלין לו עוונותיו. הנה כי כן, הריני מתחרט חרטה גמורה על כל מה שעשיתי נגד רצונך הטוב, ועל כל מה שקצרתי בעבודתך, ואני רוצה בלב שלם ובנפש חפצה לשוב בשובה שלמה לפניך, ולעבדך באמת תמיד כל הימים עבודה שלמה כדת מה לעשות. והריני מוכן לטבול גופי במקוה טהורה לשם תשובה, וכדי לקנות קדושה וטהרה לעבוד את בוראי בקדושה ובטהרה.

ויהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, שתרחם עליף ותעלה עלי כאילו עשיתי כל מה שמוטל עלי לעשות. וכאילו כונתו בכל הכוונות הרצויות לכון, וכשם שאני מטהר גופי הקרוץ מחמר למטה כן תטהר נפש רוח נשמה מכל סיג חלאת וטמאת זהמת עונותי, הרב כבסני מעווני ומחטאתי טהרני. ותשפיע על נפש רוח נשמה שפע קדושה וטהרה לעבדך באמת תמיד כל הימים עבודה שלמה, עבודה כדת מה לעשות. לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני. לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכנתיה. ואני מוכן ליקח אשה על ידי חופשה וקידושין ושבע ברכות כדת משה וישראל לעשות נחת רוח ליוצרנו, ולתקן הדברים בשרשן למעלה במקום עליון, ויהי נעם ה' אלהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו.

ויהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתתן את האשה הבאה אל ביתי כרחל וכלאה, ותהיה לי האשה הזאת בסימנא טבא ומזלא לאורך ימים ושנות חיים. ונגילה ונשמחה יחד בבנים ובבנות, ורב טוב לעבודתך וליראתך, ותמהר ותחיש לגאלנו, ותבנה בית קדשנו ותפארתנו. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. כי ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה, אל מלא רחמים יהמו נא רחמיך עלינו שמח נפשנו בישועתך, וטהר לבנו לעבדך באמת. שמח תשמח רעים אהובים, עשה למען רחמיך הרבים ולמען אבותינו הקדושים: אברהם יצחק וישראל עבדיך. ולמען משה ואהרון יוסף ודוד. ולמען כל הצדיקים זכותם תגן עלינו, עשה למענך לא למעננו, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

 

כתבות נוספות

/
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר