ברכת כלה - נוסח 3

חדשות כיפה 10/09/07 00:00 כז באלול התשסז

ברכת כלה - נוסח 3
ברת כלה, צילום: shutterstock

אדון יחיד מלא רחמים , צופה ומביט עד סוף כל הדורות,

המנהיג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים ,תהא השעה הזאת שעת רחמים

ועת רצון מלפניך. רבנו של עולם , הרי אני באה אליך בשמחה רבה, להודות לך

על שהחייתנו וקיימנו לזמן הזה,ויגל כבודי ובשעה הקדושה הזו ,עת מוחלים כל העוונות,

הריני מתחרטת חרטה גמורה על כל מה שעשיתי נגד רצונך הטוב,ועל כל מה שקיצרתי

בעבודתך,ואני רוצה בלב שלם ובנפש חפצה לעבדך באמת מכאן והלאה לתמיד. "לב טהור

ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי" ותפילתי בעת זאת לבנין בתינו ,בנין עדי עד

מתוך יושב ,טהרה וענווה. ונזכה לבריאות הגוף ולאור עליון,ותרחם על

כנסת ישראל עם קודשיך. ותבטל ותמתיק כל הדינים מעל כל עמך ישראל

בגשמיות וברוחניות. אבינו שבשמים ,אני___________ בת__________

הניצבת לפניך היום מוכנה להנשא ל__________ בן _________

בקדושה ובטהרה ע"י חופה וקידושין ושבע ברכות. יהיה רצון

מלפניך שתתן לי את האיש שאני נכנסת לחופה עמו בסימן טוב

ובמזל טוב לאורך ימים, ונזכה לדור באהבה ובשלום,

בקדושה ובטהרה כרצונך באמת, נגילה ונשמחה

יחד בבנים ובבנות ורוב טוב. "שמח תשמח

רעים אהובים כשמחך יצירך

בגן עדן מקדם" אמן,

כן יהי רצון


עוד ברכות כלה :

ברכת כלה - נוסח 1

ברכת כלה - נוסח 2

ברכת כלה - נוסח 4

ברכת כלה - נוסח 5