ברכת כלה - נוסח 2

חדשות כיפה 10/09/07 00:00 כז באלול התשסז

ברכת כלה - נוסח 2
חתונה כתובה גירושים גירושין חתן כלה, צילום: shutterstock

ריבונו של עולם, הריני באה לפניך בשמחה גדולה

להודות לך על שהחייתני וקיימתני והגיעתני לזמן הזה

וזיכיתני להכנס לחופה עם _______ חתני המיועד לי.

שמח ליבי על אשר הודיעתני על ידי עבדיך החכמים

שביום חופה מוחלים לכל העוונות.

הנה כי כן, הריני מתחרטת חרטה גמורה על כל מה שעשיתי נגד עבודתך ועצתך הטובה

ואני רוצה בלב שלם ובנפש חפצה

לשוב בתשובה שלמה לפניך ולעבדך באמת

מכאן והלאה תמיד.

אבי שבשמיים-

אני האשה ______ בת _______ הניצבת לפניך היום בקדושה ובטהרה כדת משה וישראל עבדיך, מוכנה להכנס לחופה עם החתן ____ בן ____ בעלי

הנני מתפללת לפניך שתמלא ברחמים עלינו בשעה קדושה זו, ותזכנו להקים בית נאמן בקדושה ובטהרה לעבודתך, ותרבה אהבה ואחווה ושלום ורעות ביננו, ותזכנו לחיים ארוכים ומאושרים,

חיים של טובה וברכה, חיים של אושר וכבוד.

ותזכנו למצוא חן וחסד בעיניך ובעיני כל רואינו, ותתמיד בריאותינו, ותשמרנו מכל דבר רע, ותזכנו לזרע של קיימא,

ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו, ותטע בליבנו אהבתך ויראתך לעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם.

ותזכנו להיות בשמחה כל חיינו,

ותברכנו ברכה שלמה ברוב עוז ושלום, כדבר שנאמר:

"יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום"

חנני וענני ושמע תפילתי כי אתה שומע תפילת כל פה,

אמן, כן יהי רצון.עוד ברכות כלה:

ברכת כלה - נוסח 1

ברכת כלה - נוסח 3

ברכת כלה - נוסח 4

ברכת כלה - נוסח 5