חדשות כיפה

עלייה להר הבית? "רק בביאת המשיח"

הרב יוסף אליהו, בנו של הרב מרדכי אליהו, מספר בריאיון עמו על דעת אביו בכל הנוגע לעלייה להר הבית. לדבריו, "דעתו הייתה שאסור בשום פנים ואופן להיכנס בכל שטח". בנוגע לבניית בי"כ במקום הוא אומר: "לא כתוב דבר כזה"

התנגד לעליה להר הבית. הרב מרדכי אליהו

התנגד לעליה להר הבית. הרב מרדכי אליהוצילום: פלאש 90. יוסי זמיר

המכתב שבו הציע לבנות בית כנסת בהר הבית, שאלת הכיבוש וסוגיית הריבונות, המדידות הונות בשטח ומתי נוכל לעלות. בנו של הרב מרדכי אליהו, הרב יוסף אליהו, מבאר בריאיון שנערך על ידי ארגון "מורא מקדש", את שיטת אביו בכל הנוגע לעלייה להר הבית בימינו. 


 

ש: מה הייתה דעת הרב אליהו זצ"ל, מו"ר אביך בעניין כניסה להר הבית בזמן הזה?
"
דעתו הייתה שאסור בשום פנים ואופן להיכנס בכל שטח הר הבית והוא כתב את זה ממש בספר, ספר  ההלכה פרק ט' הלכה ט"ז הוא אמר שכמובן אדם צריך להשתדל להתפלל במקום הכי קדוש, בעיר העתיקה, בבית הכנסת שרואה את מקום העזרה וכולי, וזו הלשון שמה 'כל שבית הכנסת קרוב יותר לבית המקדש קדושתו גדולה יותר כי שם שער השמים. אבל אסור להיכנס ולהתפלל במקום המקדש עצמו  - היינו בכל הר הבית - כיוון שכולנו טמאים בטומאת מת ושאר טומאות. ואפילו אם נטהר משאר הטומאות אין אנו יודעים את המקום המדויק של העזרה והחיל'.

"זו דעת הרב זצ"ל שאי אפשר להיכנס להר הבית היום בכל השטח כולו כי אנחנו לא יודעים את המקום המדויק, ואנחנו גם טמאים טומאת מת ואפילו אם אדם יטבול זה לא יעזור שום דבר".

ש: מדוע אי אפשר לסמוך על המדידות שעשו בהר הבית?
"
כי יש כמה שיטות במדידות וזה איסור כרת, והרב ראה את כל השיטות ואני זוכר בתור בחור שהרב בדק את זה ולקח צילומי אוויר ובדק את כל המקומות ואחרי שהוא עשה בדיקות הוא שלח את אחד הרבנים שיביא לו את כל צילומי האוויר, לא זוכר את שמו.

ש: הרב זלמן קורן?
"
יכול להיות, בסופו של דבר דעת הרב הייתה שאין לנו את המקום המדויק".

ש: האם שאלו את הרב בעניין זה שהערבים משתוללים בהר הבית? ועל ידי העלייה לכאורה אנחנו מחזקים את הריבונות בהר. טוענים היום שאם אנחנו לא נעלה להר הבית אז הר הבית ייפול בידי הערבים, האם שאלו את זה גם את הרב זצ"ל?
"
שאלו את הרב, ודעתו הייתה שאף על פי כן שאנחנו אסור לנו לעלות כיוון שזה איסור כרת. מה הפירוש של הדברים? אני יכול להגיד פירוש של עצמי. פעם שאלו את הרב האם רב קהילה יכול להזמין אנשים שיבואו בשבת במכונית לבית הכנסת כדי לתת בהם שיחות ולקרב אותם לתורה. התשובה שלו הייתה 'אנחנו לא צריכים לעזור לקב"ה, מה שהקב"ה מתיר לנו לעשות אנחנו עושים, מה שהוא לא מתיר לנו לעשות אנחנו לא עושים'. אנחנו לא צריכים להיות יותר חכמים ממה שכתוב בתורה. אם על המקום כתוב שזה איסור כרת אז אנחנו לא עולים, נקודה. לחזק את הריבונות? הקב"ה יעשה את מה שהוא צריך לעשות!

ש: הרב הרי סבר שיש להקים בית כנסת, כתב שראוי להקים בית כנסת בהר הבית!
"לא בהר הבית. לא כתוב דבר כזה. אני גם זוכר הוא הראה לי את המקום שהוא מדבר על זה, זה מדובר בגבול לפני הכותל ממש לפני הכותל איפה שיש שם את הבניינים שצמודים לכותל, זה ממש לפני הכותל ושזה יהיה יותר גבוה ממה שנמצא שם, כדי שבית אלוקינו יהיה יותר גבוה כפי המבואר בשולחן ערוך. אלה היו דבריו, והוא אמר את זה כל הזמן.

"גם בכל הספרים, גם הפסקים, ובמיוחד בספר ההלכה שהוא דקדק וכתב אותו וממש עבר עליו והגיה אותו כמה וכמה פעמים, דעתו שאסור לעלות להר הבית. ויותר מזה! אם היה צד של דבר, למה הוא אף פעם לא עלה?! והוא יליד העיר העתיקה, והכיר את המקומות והכיר את השיטות ולא היה בקי ממנו בנושא הזה בכל השיטות כולן והוא לא עלה. ודעתו הייתה לכל מי ששאל אותו שאסור לעלות".

ש: מתי לפי דעת הרב אליהו זצ"ל נוכל לעלות להר הבית?
"בעזרת ה', אנחנו מאוד מקווים שהמשיח יבוא היום ובעזרת ה', הרב היה אומר שכתוב 'כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון' מה זה עין בעין? הוא היה אומר שבית המקדש ירד משוכלל מן השמים ואנחנו פוסקים בזה כמו רש"י וזה מופיע בספר מאמר מרדכי חלק ג' יש לו מאמר ארוך על הנושא הזה, וכתוב 'טבעו בארץ שעריה' זאת אומרת שהשערים יעלו מלמטה, אז עין אחת תהיה למעלה, לראות איך בית המקדש יורד, ועין אחת למטה לראות איך השערים עולים. 'עין בעין יראו בשוב ה' ציון' שיהיה בעזרת ה' במהרה היום, ואז נוכל להיכנס".

ש: ולפני זה לא נוכל להיכנס לפי דעת הרב לכל שטח הר הבית?
"אין שום צד שאפשר להיכנס".

ש: מה הייתה דעת הרב לגבי חיילים ושוטרים?
"משהו אחר. חיילים ושוטרים זה כבר מותר להם להיכנס לצורך בטחוני זה משהו אחר. בעזרת ה' שנראה כהנים בעבודתם ולווים בדוכנם וישראל במעמדם ויראו עינינו וישמח ליבנו".             

16.05.2018

1. דברים ברורים, אך זה לא יעזור, ימשיכו להתווכח (מיכאל פרנקו)

יש כאלה שמתווכחים עם הרב אליהו זצ"ל מה היתה דעתו. מביאים חצאי מכתבים מלפני 40 שנה לסתור מה שכתב בספריו בסוף ימיו, וגם אמר לבניו ולתלמידיו המובהקים דברים ברורים.
"לא התכוונתי בהר הבית" - "לא נכון, כן התכוונת"...

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

2. ב"ה דברים ברורים. לא ברור איך יש כאלה שמנסים להמציא אחרת בדעת מורנו הרב אליהו זצ"ל (אבי)

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

3. מה החידוש? האם מישהו חולק שלפי כל הראשונים לציון לדורותיהם אסור לעלות באיסור מוחלט? (אברהם)

וכן כל הרבנים הראשים האשכנזיים. כולל הרב גורן כשהיה רב ראשי

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

4. כתלמיד של מרן הרב אליהו זיע"א (בנימין)

אני מתקשה להשלים עם הדברים, כי נחלתנו הפכה לזרים ובידינו לשנות זאת. נוסף לכך, הרי מדובר בספק ספיקא של איסור כרת.

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

5. לא נכון (ישראל מידד)

עם כל הכבוד לבנים של ולרבנים חיים, אני אישית ישבתי עם ודיברתי עם ושמעתי את הרב אליהו לפני שהיה לראשל"צ במסגרת פעילות אל-הר-ה' בסוף שנות ה-70 ותחילת ה-80 ודעתו הייתה שונה ובהחלט בעד כניסה ובעד בנייה בתוך הה"ר. השמועה הייתה שברגע שהמשרה הממלכתית נראתה באופק, הרבנית לחצה עליו ולכן פתאום צץ הרעיון שביהכ"נ ייבנה מבחוץ ובגובה מעל חומת המתחם. ויש דברים בכתובים.

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

6. ל-5, גם אם כדבריך, וכי "הבן של" לא ישב ודיבר עם הרב? ואתה מביא ראיה בבחינת "מרחיק עדותו" מלפני עשרות שנים והוא מביא אמירות עדכניות (והלכה כבתראי)

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

7. ל-5, תתבייש! איך אתה מוציא לעז על מרן הרב אליהו זצוק"ל, ששינה דעתו ההלכתית בגלל לחצים? אתה אומר שהוא כתב בספרו דברים שהוא לא מסכים איתם?! (יצחק נקש)

ה' ירחם עליך

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

8. ל-4, זה ממש לא ספק ספיקא, הרבה יותר חמור. (משה)

הרב בדק את כל המקומות והכריע.

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

9. הזוי (דביר)

זה אמיתי??
במחילה מכבוד הרב, כיצד אפשר להתכחש לדברים שאמר וכתב במפורש לבנות בית כנסת בהר הבית???
לאלוקים פתרונים

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

10. ל9 החצוף, אתה מתווכח לא רק עם הרב יוסף על דעת אביו, אלא עם מרן הרב מרדכי אליהו בעצמו על דעת עצמו, שהרי כתב במפורש בשו"ת הרב הראשי, בסוף ימיו – עמ (יוחאי )

"בזמנו הצעתי לבנות בית כנסת, לא בשטח הר הבית ממש, אלא מחוץ לחומה בצד מזרח, במקום גבוה שיראה למרחוק... עי' מה שכתבתי בתחומין ג עמ' 423" – א"כ דברים ברורים, והרב מתייחס פה למכתב שאתה מנופף בו שהוא כתב לרה"ג זלמן קורן.
ועוד שכך מעיד הבן שלו ששמע ממנו, ואני שמעתי זאת מהרב זעפרני, שגם שמע ממנו בדיוק איפה התכוון, כמו דברי הרב יוסף.
אז תפסיק עם החוצפה!!!

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

11. חוצפה או יושרה (ל10)

אף אחד לא אמר שהרב אליהו זצל לא אמר להקים בית כנסת מחוץ להר. אבל הרב במפורש כתב ואמר לבנות בית כנסת גם בתוך ההר. כך שצריך להיות ישרים ולעמוד מול הדברים בכנות.
מי שרוצה להתכחש לאמת זו זכותו

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

12. בית כנסת בתוך ההר (בית כנסת בהר)

מוזמנים לראות כאן את הכתבה
http://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93-%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%A2-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%A9%D7%A8/

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

13. ל11 תפסיקו לשקר. הרב שם מסביר את כוונתו במכתב שאתם מנופפים בו. וגם הרב יוסף והרב זעפרני מעידים שהרב הסביר להם בדיוק על מה הוא מדבר. (משה יצחקי)

אתם רוצים לעלות ולצפצף על הרב אליהו- תעלו. אבל אל תדברו בשמו, ואל תסלפו את דבריו! די! תהיו ישרים!

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

14. יושרה?? (ל13)

לומר שהרב אליהו זצל לא אמר להקים בית כנסת בהר הבית זו יושרה?????
כל בר דעת שקורא את מכתביו רואה במפורש שכתב להקים בית כנסת בהר הבית באופן שאין חשש שייכשלו. בנו הרה"ג שמואל העביר על כך שיעור שלם. ישנם עדויות רבות שאף אמר כך במפורש.
לכל היותר אפשר לרצות לטעון שחזר בו, אך לסלף את דבריו ולקרוא לזה יושרה????

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

15. ל13, כשהרב בעצמו מבאר בספרו בדיוק למה התכוון, זה יותר חזק מעדויות עמומות שאתה כותב בטקובק,גם אם כדי לבסס טענתך אתה קורא להן "רבות" (משה יצחקי)

הרב סרן שמועתי לא יכול להתווכח עם הרב מרדכי אליהו זצ"ל בביאור כוונתו.
השומע ישמע, ומי שרוצה להמשיך לכתוב בתגובות על ששמע שיש עדויות וכו', שימשיך...

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

16. הויכוחים פה מיותרים. מי שלא השתכנע עדין שום דבר לא ישכנע אותו. תמיד יהיה לו מה לענות. ביטול תורה. (נחמיה)

ביטול תורה ממש להמשיך להתווכח פה. וזה עוד לפני שמנדל כתב פה את החוצפות שלו.

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

17. בסדר, הרב אליהו אסר. ומה פסק הרב עובדיה יוסף זצ"ל? (יהודי תמים)

אני לא בסוגיא

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

18. כמובן גם הרב עובדיה אסר, כמו כל שאר הראשונים לציון (עונה ליהודי תמים)

וכן כל הרבנים הראשיים לדורותיהם

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

19. מזכיר את החלטת מועצת הרבנות הראשית, תשמ"ו, בראשות הרב אברהם שפירא זצ"ל, והרב מרדכי אליהו זצ"ל]. (ישעיהו)

"אסור לכל אדם להיכנס לשטח הר הבית,
כיוון שלא נתבררו הגבולות של השטח המקודש ואין לנו טהרה בימינו,
והוא מהאיסורים החמורים, הקיים עד ביאת משיח צדקנו"
[החלטת מועצת הרבנות הראשית, י' שבט תשמ"ו,
בראשות הרב אברהם שפירא זצ"ל והרב מרדכי אליהו זצ"ל].

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

20. וגם מרן הרב קוק זצ"ל (גם הרב אליהו זצ"ל)

וגם בנו הרציה זצ"ל לא חולקים על מצוה זו (ועשו לי מקדש) הגוררת אחריה כחצי תורה.

אדרבה מרן הרב זצ"ל כתב (בספרו משפט כהן סימן צד), ש"לא צריך נביא ולא מופתים ואם משמים מגלגלים אפשרות, כי אז יש מצוה וחובה גם לבנות הבית וגם להקריב ואפילו קרבן אחד".

דא עקא, שמשמים לא מגלגלים [לא בית מקדש ולא שום מצוה אחרת] כשאין התעוררות מלמטה, והרי אין שום אפשרות ותועלת לשום התעוררות מלמטה, אם חס וחלילה הר הבית יהיה יודנריין [רק כשיהיו יהודים בהר הבית ובהמון, יהיה אפשר להתחיל אט אט ב'עבודת בית המקדש'], ואין זה משנה הסיבה אם מצד הערבים אם מצד הממשלה ואם מצד הצדקנים.

כיום הזה גדולי תלמידי מרן וכל שיש לו מח בקדקדו כבר מבין, שכל עוד הוא בעצמו 'אישית' לא יופיע בהר הבית ויסחוב אחריו את משפחתו שכניו ידידיו, אף אחד לא יבנה בשבילו את בית המקדש! ואפילו רשיון לעשירית האיפה סולת למנחה לא יקבל, לא מכורש לא מהאייתולה, לא מארדואן לא מטראמף לא מנתניהו לא מגבוה לצדק לא ממערכת הבטחון התחתון ואפילו לא ממועצות וחכמי התורה שריהם ויועציהם!

בדיוק על גאולת תורת המקדש וקדשיו בהר הבית ברגלים וברגליים ובכל יום ובעגלות ילדים, נאמר אם אין אני לי מי לי ?

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

21. בנו וממשיך דרכו הגאון הרב שמואל אליהו שליט"א (הראל)

"רוב שלומות לרב! אני חבר בצוות הכותבים באנצקלופדיה "ויקיפדיה". הייתי רוצה להבין את דעתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל בעניין עלייה להר הבית. מצד אחד, הרב זצ"ל כתב במאמרים ואף במכתבים שיש לבנות בית כנסת על ההר וכה כתב: "לפי המצב הנוכחי חוזר אני... על הצעתי והיא לבנות בית כנסת ומקום לתורה ותפילה בשטח שמותר להיכנס אליו והכניסה והיציאה תהא מבוקרת שאין אפשרות ללכת יותר ממקום המותר ובזה אנו לא גורמים לאחרים לדרוך על מקום אדמת קודש." מנגד, הרב חתם על כרוזים האוסרים על עלייה להר הבית. מה היתה בדיוק דעת הרב בעניין העליה להר ל'מקומות המותרים', אליהם עולים כיום שומרי תורה ומצוות? אשמח אם הרב ירחיב בנושא. בתודה"

תשובת הרב- "שלום וברכה. דעת הרב זצ"ל שיש להתרגל לעלות להר, אך כנראה שזה צריך להיות בשלבים. על כן לאחר הכותל השלב הוא להקים מקום מסודר לתפילה על ההר. עלייה לא מבוקרת עלולה להביא מכשול למקומות שכעת א"א להיכנס אליהם. ברכה והצלחה שמואל אליהו רב העיר צפת"

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

22. הרב יצחק שילת שליט"א (דביר)

כך גם כתב הרב יצחק שילת שליט"א:
"בי' בשבט תשמ"ו פרסמו הרבנים הראשיים לישראל דאז, הרב אברהם אלקנה שפירא והרב מרדכי אליהו זצ"ל, קריאה אל כל רבני ישראל אשר נדבה רוחם אותם, לעסוק בבירור ענין הכניסה להר הבית בזמן הזה, הגבולות המותרים והאסורים וכו'. בעקבות קריאה זו כתבתי מאמר שפורסם ב'תחומין' כרך ז', ומסרתי אותו לרבנים הראשיים, אשר אמרו שכתבתי דברים נכוחים, אבל הביעו את החשש שכל עוד אין גבולות מסומנים המצב עדיין בעייתי.

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

23. הרב ישראל אריאל שליט"א (דביר)

הרב ישראל אריאל שליט"א:
"כשנתיים לאחר מלחמת ששת הימים נערך כנס בבית כנסת 'תורת חיים' בעיר העתיקה, עוד בטרם הוקמה ישיבת 'תורת כהנים'. בשולחן הנשיאות ישבו רבנים ודיינים וביניהם הרב מרדכי אליהו, הדיין ר' פייבל פרנק ועוד.
הרב מרדכי אליהו נשא דברים, כשהוא יוצא חוצץ מול העובדה שההר נתון לשליטת הערבים. לבסוף יצא בהכרזה בדבר החובה לבנות בית כנסת בתוך הר הבית כשלב לקראת בניין המקדש. בסיום דבריו עמדתי ונתתי לו צ'ק על אלף לירות (הייתי באותם ימים אברך המתפרנס בצמצום). האוירה היתה כאילו מניחים אבן פינה למחרת. הצ'ק כמובן לא נפרע עד היום.
בעניין העלייה להר שמעתי כמה אנשים שסיפרו לי שהתיר להם לעלות".

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

24. הרב אליעזר ולדמן שליט"א (דביר)

כך כתב הרב אליעזר ולדמן שליט"א בחוברת 'קומו ונעלה' עמ' 16:
"באותה תקופה הסכים הרב אליהו להיות נשיא של תנועת 'אל הר ה' שהוקמה ע"י ר' יואל אליצור נ"י ועודדה עליית יהודים להר הבית למקומות המותרים".

דווח על תגובה לא ראויה
16.05.2018

25. ואז מה? (יאיר)

א..יש עוד הרבה רבנים אחרים שמתירים. לא בגלל שהרב אליהו עם כל גדולתו אסר,אנחנו נפסיק לעלות. ב. הוא בעצמו אמר לבנות בית כנסת בהר. מזה מבין שיש מקומות בהר שגם הוא סובר שמותר לעלות ורק בגלל חשש שיעלו במקומות אחרים אז הוא אסר. ג. בוקר טוב אכן אנחנו בחנות משיח. ד. כן הקב"ה מחכה שנעזור לו לקדם את הגאולה. עלה נעלה בקדושה ובשמחה

דווח על תגובה לא ראויה
17.05.2018

26. לדביר מתגובות 22-24 - ציטוטים על סיפורים מלפני 40 שנה לא רלוונטיים-לעומת מה שהרב כתב בספריו בסוף ימיו, אסר לכל השואלים אותו כפי שמעידים כל תלמידיו המו (משה יצחקי)

נשמע בקולו כמה פעמים: "אין שום היתר להכנס להר הבית!!!!!!"-כך ענה הרב ברדיו עשרות שנים אחרי הסיפורים-שמועות שאתה מביא, ולא הזכיר דבר מכל מה שהזכרת. אז או שחזר בו או שתברר בדיוק. מה גם שסיפור 22 מפורש שהרב אסר, סיפור 23 זה נגד מה שהרב פסק בספרו שביהמ"ק ירד מהשמים, כפי שהזכיר הרב יוסף כאן, ונשארנו רק עם סיפור 24 הלא ברור.

דווח על תגובה לא ראויה
17.05.2018

27. לדביר מתגובות 22-24 - ציטוטים על סיפורים מלפני 40 שנה לא רלוונטיים-לעומת מה שהרב כתב בספריו בסוף ימיו, אסר לכל השואלים אותו כפי שמעידים כל תלמידיו המו (משה יצחקי)

נשמע בקולו כמה פעמים: "אין שום היתר להכנס להר הבית!!!!!!"-כך ענה הרב ברדיו עשרות שנים אחרי הסיפורים-שמועות שאתה מביא, ולא הזכיר דבר מכל מה שהזכרת. אז או שחזר בו או שתברר בדיוק. מה גם שסיפור 22 מפורש שהרב אסר, סיפור 23 זה נגד מה שהרב פסק בספרו שביהמ"ק ירד מהשמים, כפי שהזכיר הרב יוסף כאן, ונשארנו רק עם סיפור 24 הלא ברור.

דווח על תגובה לא ראויה
17.05.2018

28. ל26 (דביר)

מדוע כבוד לא מבין, שזה שהרב אסר באופן ברור ומוחלט בציבור, זה לא סותר שהוא במפורש רצה וקרא להקים בית כנסת בהר הבית באופן שאין חשש שייכשלו?
במקום להתכחש לדברים מפורשים שכתב ואמר, אפשר לראות מהי באמת שיטתו.

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

ראש מועצת בית אל, שי אלון צילום: באדיבות המצולם

ראש מועצת בית אל: "נחסום את הציר לתנועת ערבים - בגופנו"

קרא עוד