נשוי וטס לאומן? חשב מסלול מחדש

מהגמרא, דרך הרמב"ם, השולחן ערוך, האחרונים והרב עובדיה יוסף, לכולם יש מה להגיד על הנסיעה לאומן בראש השנה. הרב בן ציון אלגאזי קורא לבעלי המשפחות - הישארו בבית!

הרב בן ציון אלגאזי
כג באלול התשעח
,
03 בספטמבר, 2018 14:56
טסים לאומן. למצולמים אין קשר לכתבה

טסים לאומן. למצולמים אין קשר לכתבהצילום: פלאש 90

בשנים האחרונות הולכת ומתגברת התופעה של נסיעת רבים וטובים לקברו של הצדיק רבי נחמן מברסלב באומן. שאלות הלכתיות רבות ישנן סביב הנסיעה כגון: יציאה מהארץ לצורך ביקור בקברי צדיקים, תפילה בקברות צדיקים ועוד. אנו נעסוק בנושא מההיבט של הנוסעים הנשואים העוזבים את נשותיהם ומשפחתם בחג לצורך 'נסיעת רשות', אף שיש בה התעלות (לפי דברי השוהים שם בר"ה).                                                              
ראשית, עלינו לברר את מעמדו של ראש השנה. האם נחשב הוא כיום חג שחלים בו דיני שמחה כשאר החגים שעליהם נאמר "ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך"?.  
הגמ' בפסחים ק"ט ע"א כתבה: 'חייב אדם לשמח את  בניו ובני ביתו ברגל שנאמר ושמחת בחגך ובמה משמחם...'
השו"ע בהלכות ר"ה או"ח ס' תקצ"ז כתב: "אוכלים ושותים ואין מתענים בר"ה".                             והרמב"ם בהלכות יו"ט  כתב: "שבעת ימי פסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם אסורים בהספד ובתענית וחייב האדם להיות בהם שמח וטוב לב שנאמר ושמחת בחגך...ויש בכלל אותה שמחה לשמוח הוא ובניו ובני ביתו". מלשון הרמב"ם מוכח שאף ר"ה בכלל מצוות השמחה שהרי כתב "ושאר ימים טובים" משמע שגם בר"ה יש חיוב לאכול בשר ולשתות יין ולשמוח ולשמח את בני ביתו.                                                           
המשנה ברורה על דברי השו"ע כתב: "שאוכלים ושותים ושמחים" - רוצה לומר אף שהוא יום דין, מכל מקום מצות  "ושמחת בחגך" שייך גם בר"ה שהוא בכלל חג כדכתיב: "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו". 
ונאמר בנחמיה: "לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו – כי קדוש היום לאדוננו.." משמע, שדין ראש השנה כדין שאר החגים שחייב אדם לחוגם בחוג משפחתו ולשמחם.                  
אומנם, "השאגת אריה" בסי' ק"ב הסתפק אם בר"ה יש מצות שמחה כמו בשלש רגלים, אך בפשטות נראה בפוסקים שיש בו דין שמחה (אף שבזמן המקדש לא היה קרבן שלמים בר"ה).
על כן, נראה כי אנשים נשואים מן הראוי שיקיימו את מצוות שמחת ר"ה בביתם עם נשותיהם וילדיהם. וחובה על האב להיות עם ילדיו בתפילות ר"ה, ינחה אותם בתפילה הייחודית, ילמד עמהם בימים מרוממים אלה ולא יסתובבו כצאן ללא רועה. 
בחורים שאין עליהם ריחיים על צווארם יהיו במקום שחשים שהם מתעלים ביותר.                          
בעל הרוצה לנסוע ואשתו מוחה, הזכות בידה לעכבו כיוון שעליו מוטלת מצוות השמחה בחג וחינוך הילדים. והמתעקש יש בזה גם מידת האנוכיות שכן זכיה בדין זה להיות חלק מהכלל והכלל בתוך הבית פנימה.                                                                                                                          
הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שנשאל על הנוסעים לאומן אמר: "...כל יהודי טוב שהוא בר דעת, ליל ראש השנה צריך להקדישו למשפחה. כולם אוכלים יחד ושותים יחד ושמחים יחד זה חג,  חג - צריכים לשמוח בו... לא יעזוב את ביתו וילך למקום אחר זה לא דרך שלימדונו רבותינו שאנו הולכים בעקבותיהם". - עכ"ל הגר"ע יוסף זצ"ל. ראוי להדגיש שהרב ציין שהחסידים, הנוהגים כל השנה במנהג חסידות ברסלב, הרשות בידם לעשות כן.
בטוחני שגם החפץ לנסוע לקברו של הצדיק אך נשאר בביתו ומשקיע בתורה בתפילה, חינוך ושמחה במשפחתו זכות זו תגן בעדו לשנה טובה וזכותו של הצדיק תהיה לו למגן וצינה לכתיבה ולחתימה טובה. בזכות שלום הבית ושמחת הימים נזכה שתחל השנה ברגל ימין.

הכותב הוא ראש מכון צורבא מרבנן

03.09.2018

1. ליקוי מאורות ... (משה אהרון)


בס"ד

אחים אל תתפתו לעבודת אלילים
אל תטוסו .!
מכל בחינה שהיא הדבר פסול ומעיקרו
ראשית זה דרישה אל המתים ופולחן קברים.....
וזו גם נטישת ארץ חמדה שרק בה עיני ה' כמשגיחות.......
והגרוע מכל זו נטישת המשפחה בחג של ראשית ושמחה.........
רבי עקיבא נטש אשתו 24 שנה.
וכנגד זה כל מה ש"הרוויח" - 24 אלף תלמידים
מתו כלא היו
אין אל מול אין

דווח על תגובה לא ראויה
03.09.2018

2. משה רעיא מהימנא.... (משה אהרון)


בס"ד.

משה לא זכה להיכנס לארץ
וגם לא להיקבר בה .
וכל כך שקברו לא יהא מוקד לעליה לרגל.
זאת ועוד קברו גם נעלם.
שלא יצאו בעבורו את הארץ.
ואפילו לא כברת דרך
של זוטות

דווח על תגובה לא ראויה
07.09.2018

3. והזונות הגויות מי ישמח אותן?! (נתי חתוכה)

גם להן יש דין התעלות והעלאת ניצוצות מבירא עמיקתא טינופיא בשרגא מעליה.

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות צילום: Ben Hakoon

"חשש ממשי למשוא פנים": אלו המקרים בהם שופט צריך לפסול את עצמו

קרא עוד