לומר הלל ביום העצמאות?

הרב אבינר במאמר הלכתי, דן בסוגיה האם יש לומר הלל בברכה ביום העצמאות, וביום ירושלים?

הרב שלמה אבינר 22/04/15 09:16 ג באייר התשעה

לומר הלל ביום העצמאות?
Shutterstock, צילום: Shutterstock

חז"ל אומרים שבפורים אין אומרים הלל מפני שלושה נימוקים: א. זה היה נס של חוץ לארץ (מגילה יד א). אמנם בפסח אומרים הלל, על אף שזה היה בחוץ לארץ, אך אז טרם הגענו לארץ עדיין כלל. ב. היינו עדיין עבדי אחשורוש ואין שייך לומר: "הללו עבדי ד'" ג. קריאת המגילה היא במקום הלל (מגילה שם).

יום העצמאות הוא נס של ארץ ישראל שבה אנו עבדי ד' ולא עבדי הגויים, ואין מגילה במקום הלל. אמנם רבינו תם מבעלי התוספות, קבע שהלל נאמר רק על נס כלל ישראלי (תוספות פסחים קיז א), ואם הנס אינו כלל ישראלי, יש לומר הלל בלי ברכה. כך גם סוברים המאיר והחיד"א (שו"ת חיים שאל). הרוגצ'ובי מסביר, שזאת הסיבה שחזקיהו מלך יהודה לא אמר שירה אחרי מפלת סנחריב, מאחר שהנס לא נעשה לכלל ישראל, כי כבר גלו מספר שבטים. אם כן לכאורה, אי אפשר לומר הלל בברכה אלא על נס שנעשה לאומה כולה, ולא רק לעם היושב בציון.

אלא שבאמת כלל ישראל הוא העם היושב בארץ ישראל והיהודים היושבים בגלות הינם אברים מדולדלים שאנו מתפללים לחזרתם אלינו. כך מוכיח הג"ר שלמה גורן (במאמרו "אמירת הלל בחג העצמאות", בספר הלכות יום העצמאות ויום ירושלים עמוד קמו) מדין "העלם של ציבור": אם הסנהדרין טעתה בהוראה והציבור נגרר אחריה, עליה להביא קרבן. מיהו ציבור? הדרים בארץ ישראל: "ובהוראה הלך אחרי רוב יושבי ארץ ישראל, שנאמר: ויעש שלמה בעת ההיא את החג לכל ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים לפני ד' אלוהינו" (הוריות ג א). הרמב"ם מדגיש כי כל החגים קיימים רק בזכות שיש יהודים בארץ ישראל, ולו יצוייר שלא יהיו שם יהודים כלל, כל סדר המועדים יתמוטט, מה שלא יקרה לעולם, חס ושלום, מפני ההבטחה האלוהית (ספר המצוות עשה קנג). ה"חתם סופר" מוסיף: "אפילו פשוטי עם ככורמים ויוגבים" (שו"ת חת"ס יו"ד קלד). וכן הרמב"ם סובר שבאופן תיאורטי תועיל הסכמת החכמים לחדש את ה"סמיכה" והסנהדרין, "ובלבד שיהיה זו בארץ ישראל" (פירוש המשניות סנהדרין פרק א). יש לנו הוכחה גם מחנוכה, שבזמן נצחון החשמונאים, רוב היהודים היו בחוץ לארץ ובכל זאת אמרו הלל. אמנם יש דוחים: חנוכה היתה הצלה כלל ישראלית, בשל הניצחון על המתיוונים וחנוכת בית המקדש, ושני אלה נוגעים לכלל ישראל. ויש להשיב: גם קום מדינת ישראל נוגע לכלל ישראל ולא רק למי שגר בארץ!

חז"ל מגדירים: "אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד" (ברכות לד ב). בעולם הזה, הגויים פוקדים עלינו מה לעשות, ובימות המשיח אנו מחליטים בעצמנו. אם כן, האם קום המדינה יש לו שייכות לימות המשיח או לא? האם זה נוגע לכלל ישראל או לא? - ודאי וודאי!!

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר