הריסת העולם: אין סיבה לגאווה אלא בושה נוראה

"המחאה הטהורה נגד מצעד התועבה הגדולה": זה לא נורמלי, הם מיעוט קטן, אפסי ורעשני, ומי שקרא להם סוטים אומר זאת מאהבה. הרב שלמה אבינר מפרסם את דעתו על מצעד הגאווה בירושלים

הרב שלמה אבינר
י באב התשעז
,
02 באוגוסט, 2017 10:38

צילום:

במצעד הגאוה, אין שום סיבה לגאוה, אלא אדרבה בושה נוראה, בכך שאדם עושה את הרע.  לא רק רע מצד התורה, אלא מצד כל המוסר אנושי, שהרי גם  גוי אסור במשכב זכור, - ואגב, גם אשה אסורה במשכב נקבה.

זה לא נורמלי, זה הריסת המשפחה, זה הריסת העולם.  בשביל זה אין צורך בתורה, די בדרך ארץ שקדמה לתורה, כלומר בינה טבעית ומוסר טבעית.

שמא תטען: אבל יש הרבה כאלה, אם כן זה נורמלי.  לא נכון!  קודם כל, אין הרבה, אלא מיעוט קטן אפסי, אבל זהו מיעוט רעשני, קולני ומשתלט.  אם אדם רוצה לחטוא, ד' כבר יחליט מה לעשות איתו, אך שלא יזהם לנו את המרחב הציבורי.

אך גם לו היו הרבה נוהגים בדרך זו, הרי לא קובעים את הטוב ורע על פי דעת הציבור.  כי יש להחליט, מהי ההגדרה של נורמלי?  - על פי אמת מידה סטטיסטית או אמת מידה מוחלטת.

לכן גם לו יבואו מיליון פסיכולוגים ויטענו שמיליון אנשים נוהגים כן, זה לא ייהפך בגלל זה לנורמלי.  וב"ה אין מיליונים, אלא מיעוט אפסי. אך גם אם היו מיליונים, זה רק היה סימן רע מאוד שלצערנו, העולם כולו הפך ללא נורמלי. וכבר היו דברים מעולם, וזה נגמר, לצערנו, עם מבול.

ושמא תאמר: אותו רב שכינה את האנשים האלה סוטים או חולים, הוא אכזרי, -  בדיוק ההיפך! הוא מאוד מרחם על אותם מקולקלים.  הוא אוהב אותם ומודיע להם: אתם חולים, שובו וחיו!  כי אם אדם חולה אינו יודע שהוא חולה, אם אדם סוטה אינו יודע שהוא סוטה, אין לו תקוה לחזור אל הדרך הנכונה ולהיות באמת מאושר.

וגם אם אותו אדם יש לו כיפה על הראש, אין זה מכשיר את יצרא דעריות שלו.  אדרבה, אם יש לו כיפה על הראש, כדאי שיפתח חומש ויראה מה כתוב שם.  ואולי הוא יטען: אני יודע שלאיש יש איסור משכב זכור, ולאשה משכב נקבה - אבל אני רק חי חיים משותפים בלי יחסי אישות, ככה בתמימות.  סליחה, אבל איני מאמין לו שניה אחת.

ושמא תטען: מה אשם אדם זה, כך הוא נולד, עם נטיה הפוכה.  קודם כל, רוב החוקרים סוברים שזה לא נכון, המרכיב המולד הוא מאוד שולי.  אבל לו יהיה כן, כדאי לזכור שלאדם יש בחירה חופשית.  כולנו נולדים עם יצרים רעים, אך לכולנו יש חובה להתגבר בעזרת הבחירה החופשית.  לפעמים זה לא קל, אך זה אפשרי.  להתגבר – פירוש למצוא את זהותו האמיתית, להתחתן בצורה נורמלית.  ואם יש מקרה יוצא דופן שנטיה זו לא ניתנת לריפוי, אז יש להתגבר כמו בשאר תחומי החיים.

כי זה גם איסור וגם אומללות.  יש שם יותר התאבדויות - ולא בגלל דחיה חברתית, כי בעיר חופשית כמו סן פרנציסקו, גם שם יש יותר דכאונות והתאבדויות.  כי פשוט, זה לא טבעי.

ואל תאמרו לי, שזה כן טבעי, כי עובדה שהקוף בונובו Bonobo הוא פן-סקסואל וחי לו טוב מאוד כזה.  כי, במחילה, אנו לא קופים, אולי אנו באים מן הקוף, אבל עתה אנו בצלם אלהים, לכן אנא אל תלמד מן הקוף הזה, כי אולי תלמד ממנו גם פדופיליה.

ולא ניכנס כאן בניתוח הסיבות לנטיות ההפוכות.  זה באמת עניין לפסיכולוגים.  ואכן תיתכנה סיבות שונות וכן טיפולים שונים.  ודאי בזה אנו סומכים על פסיכולוגים כדי לעזור  להיחלץ מן המיצר.  אך אינינו סומכים עליהם כדי לקבוע מה טוב ומה רע, מה נורמטיבי ומה סטייה.  זה לא תחום הפסיכולוגיה, זה תחום המוסר.  זה תחום המוסר לקבוע מה יצר טוב ומה יצר רע. 

לא נכון להכחיש.  אדם גם נולד עם יצר הרע.  קראנו על סדום וקראנו על פלגש בגבעה.  קראנו על יצרא דעריות, לפעמים עם אלימות, לפעמים בלי אלימות.  קראנו על חיפוש חויות.  קראנו על החלפת זוגות, Partner Swapping, Swinging.  קראנו על היצירתיות האין סופית של היצרים.  די.  קץ לחושך.

הבעיה היא שבחברה המערבית הגוססת, אי אפשר להתבטא באורח חופשי.  אתה הומופוב, אתה חשוך בלתי נאור, נחסום לך את הקרירה, נפטר אותך, אתה תאבד לקוחות, אנו נחרים ספריך ועוד ועוד.

לכן אני מוחה בשם כל האנשים הטהורים, הנורמלים, הישרים.  הפה שלי אינו שלי אלא של כל אלה הכשרים, לכן הוא חופשי.

ולסיום נשפוך קצת מים זכים על נפש עייפה: "ויברא אלהים את האדם בצלמו, בצלם אלהים ברא אתו, זכר ונקבה ברא אתם.  ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ" (בראשית א כז-כח).  "ויאמר ד' אלהים: לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו...  ויבן ד' אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם. ויאמר האדם: זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אשה... על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו" (שם ב יח-כד), "שכל אדם שאין לו אשה אינו אדם" (יבמות סג א).

איש ואשה שכינה ביניהם.

02.08.2017

1. . (תמיר מדר)

נפלטה לו אנחת עצבות כשידע שאני כבר לא אלך בתלם / והיה בו צער מסוים על כך שבתמונת חיי אין אישה וילד ועוד ילד ועוד ילד... / ואז התעשת ואמר את הדבר החכם ביותר ששמעתי מזה זמן רב / סיבת בריאתו של העולם היא מטעם רצונו להטיב לנבראיו / ושבכל אחד הוא שם, את מה שהכי נכון בשבילו / ומי אנחנו, בשר ודם, שנקבע מה מקיים את התכלית ומה לא / ומי אנחנו, צרי מוחין, שנאמר לך שאתה לוקה בפגם או בנכות / הרי לא קיבלנו שום הכשרה בתחום בקרת האיכות / ומה אנחנו מבינים בתהליך היצור ומה אנחנו יודעים על המטרות והשיטה / ומי מינה אותנו לכהונת דיין ומי הפקיד בידינו את מלאכת השפיטה / ומה פתאום שנרצה שתהיה אחר, אם ריבונו של עולם, רצה שתהיה כמו שאתה?

תינוק נולד ככלי ריק ומשם הוא צריך לרכוש ערכים ודיעה / לצבור חוויות, ללמוד שיעורים, לתקן תיקונים - ולעתים בעמל ובזיעה / לרדת לתהומות ולטפס משם ולהעפיל אל ראשי ההרים / להכיר את תחתיות הסחי והרפש ולראות שמים ולהמריא / לעצב אישיות, לתרום לחברה, להיות חלק מהשלם / לחפש את האור הגנוז, לשמור על האור הנגלה / לעשות מהרע טוב ומהטוב- טוב יותר , וכך מראשית ועד קצו / ובשביל זה הוא צריך חוסן וכחות שרק בתוכו יוכל למצוא / כי מי שזורע בדמעה, בבוא היום - הוא ברינה יקצור

ויכול להיות שלזרוע בדמעה, זה להילחם ביצר עד חורמה / ולהתחתן עם רחם כדי להגדיל את צבאות האומה / ויכול להיות שזה לקחת את חיי הבדידות והשקר אל מחוזות מוארים / ולמרות הניכור והתרעומת, לבנות חיים יפים ומאושרים / ויכול להיות שלזרוע בדמעה, זה להיות החלוץ ההולך לפני המחנה / ולעמוד כחומה בצורה וכסלע איתן מול שונאי האחר והשונה / ויכול להיות שלזרוע בדמעה זה להזכיר לכל השוכחים / שיש כאן רק בעל בית אחד ואנחנו, בסך-הכל, אורחים / ואם הוא פתח את דלתו, אין לאף אחד את הזכות לגרש / כי גם גאוני הדור לא יודעים את כל הסודות שיש / ולכן קצת צניעות וענווה, זה המעט שניתן לבקש.

כך אמר, ונפלטה לו עוד אנחה של עצבות ושוב התעשת / העולם הזה טומן רזים והעולם הזה כל כך קשה / אבל אם תצליח את העוצמה הפנימית למצוא / את מה שזרעת בדמעה, אתה ברינה תקצור / וכשיבוא יומך להיפרד, המלאך העומד בשער ישאל שאלה פשוטה / עם יד על הלב, במאזן הכולל, מלידה ועד מיתה / האם ניסית להיות מישהו אחר או שהיית אתה ?

* * *

והיהודי הזה, אולי הוא לא רהוט כמו הרב אליקים לבנון או הרב דוב ליאור / ואולי את המלים הדלות שלו, כמעט אף אחד לא יזכור / ואולי הוא לא גדול כרב חיים דרוקמן. ואולי הוא שולי וקטן / ואולי הוא טמבל מדיי ולא מבין שהפכנו ללהט"ביסטן / ואולי הוא לא סוחף כרב יגאל לוינשטיין ולא נעים הליכות כמו הרב אליהו / ואולי בפנתיאון היהודים הנחשבים, אין מקום לאנשים כמוהו / והוא לא גדול בתורה, לא סופן ישיבות ולא תלמיד חכם / אבל האמונה שלו, עממית ולא מתוחכמת, היא בעצם כל הברכה / כי הוא מזכיר לי את מה שקסום במוסר אבי ובתורת אמי / ואיך זה נשארתי, למרות הכל, יהודי מאמין / ולא משנה לי שיש עדיין רבנים שמשקיפים מן הגגות / לראות איך עשבי הפרא שלהם מסתערים להכות, לדקור ולרגום / כי אני, ליהדות שהם מטנפים לי, כבר מצאתי סניגור.

דווח על תגובה לא ראויה
02.08.2017

2. התורה אומרת "זכר ונקבה ברא אותם" (תם)

אז איך חז"ל בחוצפתם היתרה במסכת ביכורים נותנים לגיטמיציה והכרה באנדרוגינוס?! זאת סטייה, רעה
נגד של המוסר והשכל האנושי ויש לאסור את זה!
אבל חז"ל פקחו עיניים על המציאות וידעו שהתורה היא נצחית.
הכחשת הומוסקסואליות כתופעה קיימת ונוכחת היא כפירה בתורה - הרב אבינר אומר בעצם שהתורה לא יודעת להתמודד עם הכול...

דווח על תגובה לא ראויה
03.08.2017

3. יישר כח גדול לרב אבינר שממשיך להשמיע את דעת התורה כנגד הטרור הלהט"בי (אסור להחריש)

דווח על תגובה לא ראויה
03.08.2017

4. כתבה מביכה ומזיקה (מאיר)

על פי מה אתה אומר שהומוסקסואליות זה לא מוסרי?
המוסר לא נקבע על פי חוקים שמישהו כתב לפני 2000 שנה.
מוסר זה דבר שמתפתח בעזרת אמפתיה וחשיבה ביקורתית פתוחה, והוא נגזר ממושגי הסבל והאושר.
אם שני גברים בגירים שוכבים בהסכמה ואהבה הדדית-
דבר ראשון אין בכך יצירת סבל, ודבר שני- יש בכך יצירת אושר.
משמע- זה מוסרי!
אם רבנים דורשים מנערים לציית לחוקי ההלכה, ובכך גורמים לחרדות, שנאה עצמית ודיכאון..
אז יש בכך יצירת סבל, ואין בכך יצירת אושר..
משמע- זה לא מוסרי!
הלכה ומוסר הם שני עולמות שונים. ההלכה נגררת אחרי המוסר בפער ניכר - זה במקרה הטוב, ובמקרה הרע- היא תוקפת אותו ומתרחקת למקומות מסוכנים.

דווח על תגובה לא ראויה
04.08.2017

5. לתגובה 2 (לתגובה 2)

אנדרוגינוס הוא משהו *פיזי* שנולדים איתו. אין פה מקום לבחירה
.

דווח על תגובה לא ראויה
05.08.2017

6. לתגובה 5 (לתגובה 5 )

גם נטיה הפוכה היא מולדת והיא גזרת הבורא.
ולא יבין אותה בעל נטיה ישרה כמו שלא ידע הסריס תאוות המשגל. ואין פה דבר מכוער שהרי נשים שוכבות עם גברים והם לא חשודות על גועל או כיעור ואם הן יכולות גם גברים יכולים!

דווח על תגובה לא ראויה
08.08.2017

7. מוחה על דברי הבלע שנכתבו בתגובה מעלי (יעקב, בית שמש)

גם אם הביקורת לגיטימית, יש דרך ראויה להביע אותה. לגדף את ספר הספרים ולפגוע באמונתם של רבים היא ממש לא כזו

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

שר הבריאות ליצמן צילום: פלאש 90

דיווח: השר ליצמן השתתף במניינים בניגוד להנחיות משרדו

קרא עוד