סגור

בישיבות ההסדר רוצים לחזור לבתי המדרש: "החזרה צריכה להיות מאוזנת"

ועדת השרים תתכנס היום ותדון גם על חזרת ישיבות ההסדר לישיבות ולבתי המדרש. ראש מטה איגוד ישיבות ההסדר: "אנחנו שמים על כף המאזניים את חשיבות לימוד התורה, זה קריטי לעם ישראל"

אלעד הומינר, חדשות כיפה
ג באייר התשפ
,
27 באפריל, 2020 14:24

צילום: Yossi Zeliger/FLASh90

בשעה זו (שני) מתחיל דיון בוועדת השרים על פתיחת מערכת החינוך, או לפחות חלק ממנה, על פי מתווה שר החינוך, הרב רפי פרץ. בדיון יעלה גם המתווה המתגבש בין המל"ל ומשרד החינוך ובשיתוף איגוד ישיבות ההסדר והישיבות החרדיות, לחזרת תלמידי הישיבות לבתי המדרש ולמוסדות.

בשיחה עם חדשות כיפה, אמר אוּרי פינסקי, ראש מטה איגוד ישיבות ההסדר כי "נכון לעכשיו הכל תלוי במתווה המוצע. אם המתווה יתקבל ודאי שזו לא תהיה חזרה רגילה. תהיה חזרה חלקית, בקפסולות. יש סעיפים שהוצעו, לא נפרט אותם עכשיו, הם יעלו היום וידונו על ידי נציגי המשרדים השונים".

לשאלה האם איגוד ישיבות ההסדר ילחץ על נציגי משרד החינוך כדי לחזור לישיבות, השיב פינסקי: "אנחנו מאוד מאוד רוצים לחזור לישיבות, זה ברור. יחד עם זה, אנחנו חושבים שחזרה צריכה להיות באופן מאוזן, כזה שלוקח בחשבון את הנושאים הבריאותיים. מצד אחד חשוב לנו מאוד, ואמרנו את זה בכל השיחות לכל הגורמים השונים, אנחנו שמים על כף המאזניים את חשיבות לימוד התורה, זה קריטי לעם ישראל, "תורה מגנא ומצלא" וכו'. יחד עם זה, זו אותה תורה שלימדה אותנו כי פיקוח נפש דוחה הכל". עוד אמר פינסקי: "חשוב לנו שהמתווה יעלה על שולחן הדיונים בצורה משמעותית ורצינית, שלא תהיה תחושה חס ושלום שהתורה היא אחרונה, לא התורה של הציונות הדתית ולא התורה של החרדים, זו אותה תורה. יחד עם זה, אני לא חושב שנכון ללחוץ באופן חריף ולהשבית מערכות. אנחנו רוצים דיון רציני".

ומה עושים בינתיים ראשי הישיבות? "אני מקבל כל יום המון טלפונים, בעיקר מראשי ישיבות, בעיקר המבוגרים יותר, הם מלמדים תורה כל הזמן ופתאום סוגרים להם את הישיבות, הם לא יודעים מה לעשות, כמו דג מחוץ למים".

נבהיר כי אין שום הבדל בחזרת הישיבות החרדיות וישיבות ההסדר. שבוע שעבר קיים שר החינוך הרב רפי פרץ, לבקשתו, היוועצות עם האיגודים. איגוד ישיבות ההסדר, איגוד הישיבות הגבוהות ואיגוד המדרשות. השר שמע את הרבנים והמתווה הועבר לאיגודים לצורך הוספת הערות. 

27.04.2020

1. ידוע שהמקובלים אומרים שהשכינה כבר לא נמצאת בחוץ לארץ, השכינה רק הגיע לא"י [לקראת המשיח…] ( די! די! די לשמד די, די, די!!!!!!)

ידוע שהמקובלים אומרים שהשכינה כבר לא נמצאת בחוץ לארץ, השכינה רק הגיע לא"י [לקראת המשיח…] אבל איך השכינה בא"י כשיש כ"כ חושך, זה חושך כמעט מוחלט, איך זה יכול להיות? איפה אנחנו? עוד מעט לא נוכל לראות אפילו לאן אנחנו הולכים, כ"כ הרבה חושך, זה בדיוק כמו במצרים שנתנו לגברים עבודות של נשים ולנשים עבודה של גברים בכדי שלא יביאו ילדים לעולם.

אבל זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, הקב"ה לא יתן לכופרים להרות הדעת עד היסוד. אני בטוח שהמשיח חייב להופיע, חייב להופיע בעתיד הקרוב, בעתיד הקרוב, ועַם ישראל, לא לעזוב את האמת, לא לעזוב את המסורת שלנו, את התורה שלנו. תרדו מכל הגשמיות המטומטמת שלכם, תברחו מרוב בתי – הספר המלמדים אפיקורסות מעורבת עם תורה ח"ו, תברחו מכל ה'בתי יעקב' ומכל בית-ספר אחר שמלמד דברים אסורים! רוב המורים והמורות שם, מזרע ערב-רב רח"ל יהודים הכשרים נא תקריבו את עצמכם למען האמת!

ד' הבטיח לנו נצח, ד' הבטיח לנו עולם הבא של חיים בלי יצה"ר, חיים כ"כ טובים, כ"כ טובים, ואנחנו מחליפים את זה בשביל כסף, בשביל דברים חומריים, כאלו אנחנו טיפשים! היהודים צריכים להיות חכמים, הם צריכים לראות את האמת, להרגיש האמת מכל הלב.

אנחנו חייבים לחזור ולסגור את עצמנו, לסגור את עצמנו מן העולם של הרישעות, אפילו אם מאיימים עלינו ברצח אסור לנו לעזוב את התורה שלנו. האם אתם חושבים שלא יאיימו עלינו ברצח ח"ו?! כן, לכאורה כן יאיימו! ברגע שירגישו שאנחנו חלשים יאיימו עלינו ברצח!

מנהיגי ישראל מבקשים מעם ישראל, כל יהודי שיודע שהוא יהודי אמיתי, קודם כל – לחזור בתשובה מיד, חוץ מזה, להקים משפחות חרדיות -אמיתיות, שקרובים לקב"ה ולתורה. ולסגור את עצמנו בגיטאות. חבל שבכלל פעם יצאנו מהגטו, כי אילו היינו נשארים בגטו – אז עם כל הגלות הזאת לא היינו מגיעים לזמן הזה שבו אנו נמצאים כ"כ הרבה שנים, אלפיים שנה בגלות, היינו כבר יכולים להיות בגאולה השלימה, אבל אנחנו המשכנו עם היצר הרע, נמשכנו לשקר, והנה אנחנו עִם מעט יהודים אמיתיים לעומת הרבה מאד ערב-רב, שמקלקלים לנו את הכל. אבל חייבם לזכור ש"לא אלמן ישראל".

עכשיו: יהודים אמיתיים! נא לשים קץ לשקר, וללכת לדרך האמת, אפילו אם אתם מקריבים את הגשמיות ואת החיים. צריכים ללכת לאמת! די! די! די לשמד די, די, די!!!!!!

דווח על תגובה לא ראויה
27.04.2020

2. "ואתה מקבל שכר כולם" (כך איתא בירושלמי ברכות פ"ט ה"ה ""ואתה מ)

כך איתא בירושלמי ברכות פ"ט ה"ה

"תני רשב"י אומר אם ראית את הבריות שנתיאשו ידיהן מן התורה, מאוד עמוד והתחזק בה, ואתה מקבל שכר כולם"

"ואתה מקבל שכר כולם"

דווח על תגובה לא ראויה
28.04.2020

3. יה"ר שיתקיים בנו במהרה "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ד' רופאך". (חייבים לחזור)

ע"פ פסקי כל הרבנים החשובים וגדולי התורה בא"י ברור, שבכל הנוגע לענייני קיום התורה והמצוות וענייני ההלכה בעת הזאת של קורונה, יש לנהוג אך ורק על פי הוראת מורי ההוראה המובהקים שנסמכו להוראה, אשר בקיאים ומורים תדיר בקלות וחמורות וגם בענייני הרפואה, ומורים עתה הוראותיהם לאחר שיקול הדעת כראוי בכובד ראש ובפלס ההלכה.

ומפאת האמור, הורו כל גדולי וותיקי מורי ההוראה וגדולי התורה בארה"ק שליט"א, שבהיות ואנו רואים שהרופאים המורים את ההוראות המחמירות בעת הזאת מתירים להמשיך הדברים שבעיניהם הם הדברים החשובים ("דברים חיוניים") כגון המקח וממכר בחנויות, מחנות השמד של הצבא שלהם ועוד ועוד, הרי שהדבר ברור שגם לפי דעתם אין סכנה להמשיך לקיים בתי הכנסיות ובתי המדרשות הישיבות ותלמודי התורה לתשב"ר, וכל מה שהם מורים שלא לעשות כן הוא מחמת שהם מזלזלים בלימוד התורה והתפילה שזה אינו נחשב אצלם ל"דבר חיוני" כלל רח"ל.

ואילו היה באמת המצב כפי שהם אומרים שיש סכנה בכל התקהלות והתכנסות של הרבים, הרי שהיו אוסרים ההתכנסות וההתקהלות גם לדברים החשובים לפי דעתם, וכפי שאנו רואים ש במדינות שפרצה שם המחלה במאוד מאוד אסרו הרופאים ההתכנסות בכל אופן שהוא ובכל המקומות גם בחנויות המזון ובשאר הדברים החשובים והנצרכים להם ביותר והכל מסוגרים בבתיהם באין יוצא ואין בא ללא יוצא מן הכלל. ואחר שלא הורו כן כאן, עולה בבירור שגם לדעתם אין זו סכנה. ואצלם הדברים החיוניים זה החנויות המשרדים והאוטובוסים, ואצלינו הדברים החיוניים זה בתי המדרשות התתי"ם הישיבות והתפילה בציבור.

וכן מבואר בפוסקים שכתבו דרכי ההנהגה והזהירות בעת המגיפות הנוראות שהיו בזמנם (שהיו מגיפות מתדבקות ומסוכנות לאין ערוך מהמחלה המצויה עתה), שהורו להמשיך לקיים הלימוד בישיבות ובתי המדרשות והת"ת לתשב"ר והתפילה בציבור בבתי הכנסיות גם בשעת המגיפה.

כן גם מבואר ממש"כ הרעק"א באגרותיו בשעת המגיפה שהיתה בזמנם שהורה הוראות מפורטות היאך לקיים התפילה בבתי הכנסיות, אע"פ שהיתה זו מגיפה נוראה ומתדבקת ומצב של סכנה כללית גדולה מאוד כמבואר שם בכל דבריו.

וז"ל שם: "בעניין תפילה בבית הכנסת, לדעתי זה אמת שהקיבוץ במקום צר אינו נכון, אבל אפשר להתפלל כיתות כיתות ובכל פעם במתי מעט, ערך ט"ו אנשים,
ויתחילו כאור הבוקר ואחריה כת אחרת, ויהיה מיוחד לאנשים אלו באיזהו זמן יבואו להתפלל שם, וכן במנחה", עכ"ד הקדושים.

וביותר, שאם מבטלים את בתי המדרשות והישיבות ולימוד תורה של תשב"ר אז הסכנה גדולה יותר, וכפי שכתב מרנא החת"ס (דרשות חת"ס ח"א פרשת עקב ) בדברים מבהילים: "כל זמן שהישיבות בעולם, אעפ"י שהציידים רודפים תמיד ואין רגע בלא פגע, מ"מ זכות התורה מגין, אבל עתה הלביש את עצמו כשועל לייעץ לטוב לבטל כל הישיבות בכל המדינה ואם יבוא ח"ו ויגש הרעה והמגיפה או דברים שאנו יראים מי יגן ביבשה בלי מי התורה", עכ"ל. וגם מתוך דבריו למדנו הוראה ברורה לקיים הישיבות אף בעת מגיפה, וגם שזהו המגן מפני הרעה ח"ו.

וק"ו שהדברים אמורים על לימוד התורה של תינוקות של בית רבן, שאמרו חז"ל שעל הבל פיהם העולם קיים, ואין מבטלים ת"ת של תשב"ר אפילו לבנין בית המקדש, ובוודאי זכות התורה שלהם מגנא ומצלא על כל העולם ובפרט על יושבי העיר על החולים ועל הבריאים שלא יחלו בע"ה.

וכל זה מבואר בתוקף בתשובות רבינו הרשב"ש בן התשב"ץ מרבותינו הראשונים שבאר שזה מאמר הגמרא בב"ק שם (והרעק"א בגליון הש"ס שם ציין לדבריו אלו), שעוון ביטול ת"ת של תשב"ר וביטול התפילה בתוך בתי הכנסיות הוא הגורם למגיפה, והחובה במצב כזה הוא לימוד התורה [בהתמדה] בתוך בתי המדרשות והתפילה בציבור בתוך בתי הכנסיות. וז"ל הרשב"ש (שו"ת הרשב"ש סי' קצ"ה):

ומה שאמרו (ב"ק ס' ע"א) "דֶבֶר בעיר אל יהלך אדם לבית הכנסת יחידי, מפני שמלאך המוות מפקיד שם כליו, והני מילי דלא קרו בה דרדקי ולא מצלו בה עשרה" - הוא עניין תורני, וכוונת זה המאמר הוא, שבית הכנסת שאין שם מלמדי
תינוקות ראויים הם לעונש, וכמו שאמרו בפ"ב דשבת "בעוון ביטול תורה בנים מתים", שנאמר "לשווא הכיתי את בניכם מוסר לא לקחו", ושהעולם מתקיים בהבל פיהם כדאיתא בפרק כל כתבי הקודש, וכן בית הכנסת שאין מתפללין בו עשרה חייבים הם עונש כמו שאמרו בפרק השולח ובפרק שלושה שאכלו "כיון שהקב"ה בא לבית הכנסת ואינו מוצא שם עשרה מיד כועס", וזהו כוונת "שמלאך המוות מפקיד שם כליו", כלומר שזה מחייב מיתה. והתקנה היא שלא ילך יחיד אלא בציבור להתפלל ולחזור בתשובה, שתפילת ציבור נשמעת כדאיתא בפ"ק דכריתות "מדאמר רחמנא חלבנה בקטורת" וכו', כדאיתא התם", עכ"ד. ודבריו אמורים על המגיפות הנוראות שהיו בזמנם, ולמד כן בביאור דברי הגמרא שעוסקת בדֶבֶר ממש, עאכו"כ על שאר מגיפות וחולאים אחרים הקלים מזה.

וזאת ידענו, שבכל הדורות קיימו את לימוד התורה דרבים והתפילה בציבור גם כשהיו שרויים במצב של סכנה, ובכל עת צרה וצוקה עשו כל טצדקי וטיכסו עצה היאך לא לבטל ולא לסגור ח"ו על מנעול ובריח את בתי המדרשות והישיבות והת"ת לתשב"ר.

וכה כתב הגר"ח פאלאג'י זיע"א בספרו רפואה וחיים (דף י"ח אות מ"ח), וז"ל: "הבל תינוקות של בית רבן, ותפילה בציבור בעשרה, הוא ענין גדול ותקנה לזמן מגיפה כמו שכתב הרשב"ש", עכ"ד. ויש בדבריו אלו גם הוראה להלכה שבעת מגיפה יש לקיים הלימוד והתפילה בציבור , וגם עצה לשעת מגיפה להגביר הלימוד והתפילה בציבור לישועה ורפואה. ויה"ר שיתקיים בנו במהרה "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ד' רופאך".

דווח על תגובה לא ראויה
28.04.2020

4. שלוש שנות שירות בצבא גם למסלול ההסדר. (די להשתמטות)

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

מנדלבליט צילום: דוברות הכנסת, איציק הררי

מנדלבליט עוצר את ועדת הבדיקה בפרשת הצוללות

קרא עוד