הסוף להדלפות: הנציב אוסר הקלטת שיחות בין עובדי מדינה

נציב שירות המדינה פרסם הוראה לפיה חל איסור להקליט שיחות ללא אישור הנוכחים, וצעד כזה אף מהווה עבירת משמעת. "ההקלטה גורמת לחוסר אמון בין העובדים ופוגעת במרקם היחסים במקום העבודה", נימק הרשקוביץ

ישי אלמקייס ישי אלמקייס, חדשות כיפה 13/01/22 11:08 יא בשבט התשפב

הסוף להדלפות: הנציב אוסר הקלטת שיחות בין עובדי מדינה
הסוף להקלטות סתר, צילום: shutterstock

האם זה המהלך שישים סוף להקלטות והדלפות מישיבות ממשלה? נציב שירות המדינה דניאל הרשקוביץ הודיע כי בעקבות התפשטות התופעה בשנים האחרונות בה נעשות הקלטות חשאיות של שיחות ללא ידיעת נוכחים, מעתה מהלך זה יהווה עבירת משמעת. 

לפי מסמך שהפיץ הרשקוביץ, התופעה יוצרת מצב בו עובדים לא יכולים לדבר באופן חופשי ופתוח במקום העבודה ובתוך כך גורמת לחוסר אמון בין העובדים, פוגעת במרקם יחסי העבודה ועלולה אף לפגום במערך התקין של שירות המדינה.

"איסור הקלטה בין עובדי מדינה נדון זה מכבר בהליכים שונים בפני בתי המשפט", כתב הנציב, "אשר קבעו כי הקלטה בסתר של עובד מדינה היא פסולה, לא ראויה ועולה לכדי התנהגות שאינה הולמת את עובד המדינה".

איסור הקלטת שיחות פרטיות של עובדי מדינה

איסור הקלטת שיחות פרטיות של עובדי מדינה צילום: נציבות שירות המדינה

"לאור זאת, התעורר הצורך להגדיר את גבולות האיסור על עובד מדינה להקליט את עמיתו לעבודה, ולהבהיר כי הקלטה שבוצעה שלא בהתאם להוראות עשויה להוות עבירת משמעת", קבע הרשקוביץ.

הנציב הבהיר כי "הוראה זו נועדה לאזן בין שני אינטרסים חשובים: מחד, לאפשר שיח חופשי ופתוח בין עובדים מבלי שיידרשו לברור את דבריהם שמא ישמשו כראיה נגדם בהליך כזה או אחר ומאידך, לאפשר ביצוע הקלטות לצורך תיעוד דיונים רשמיים או לצורך הגשת תלונה או חשיפת עבירות. מובהר, כי אין באמור בתיקון זה כדי לגרוע מהאפשרות הקיימת ממילא להגבלת הכנסת מכשירי הקלטה או טלפונים ניידים לחללים סגורים שאינם ברשות הרבים".