מתווה משרד החינוך ללמידה מרחוק: קשר רציף עם ההורים ותכנון למידה | כל הפרטים

לקראת המעבר ללמידה מרחוק, מפרסם משרד החינוך "דגשים פדגוגיים" ללמידה. על פי המשרד, "הלמידה תעשה בהתאם לצרכים המשתנים של שכבות הגיל", ויופעל קו לתמיכה רגשית עבור התלמידים, המורים וההורים

חדשות כיפה 16/09/20 22:21 כז באלול התשפ

מתווה משרד החינוך ללמידה מרחוק: קשר רציף עם ההורים ותכנון למידה | כל הפרטים
למידה מרחוק, צילום: פלאש 90

החל ממחר (ה') מערכת החינוך תעבור למתכונת של למידה מרחוק, תוך התאמתה לצרכים המשתנים של שכבות הגיל השונות. לקראת המעבר ללמידה מרחוק משרד החינוך מפרסם את הדגשים לתכנית הפדגוגית של הלמידה מרחוק שפורסמה טרם פתיחת שנת הלימודים. בנוסף, מפרסם המשרד את קו הטלפון למתן סיוע רגשי. הוא יעמוד לרשות תלמידים, עובדי הוראה והורים לכל אורך תקופת החגים.

הממשלה החליטה: מערכת החינוך תיסגר כבר ביום חמישי

הקו יפעל בימים: א-ו, בין השעות: 14:00-08:00 מספרו: 073-3931888. בנוסף, מפרסם השירות הפסיכולוגי ייעוצי שבמשרד דגשים למתן מענים רגשיים וטיפוליים לתלמידים במהלך תקופת הלמידה מרחוק.


(המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו, עושה סדר בהנחיות)

לצד המעבר ללמידה מרחוק על רקע הסגר הכולל, הוחרגו פעילותם החינוכית של מוסדות החינוך המיוחד, מרכזי נוער לנוער בסיכון, פנימיות, מועדוניות לילדים בסיכון, מרכזי חינוך טכנולוגיים ומפת"נים, יחידות קידום נוער ותכנית היל"ה, כיתות אתגר ומב"ר. מוסדות חינוך אלה ילמדו על פי המתווים. בחינות הבגרות שיתקיימו לאורך הסגר הנוכחי הוחרגו אף הן. יצויין, כי מוסדות החינוך יישארו פתוחים ועובדי הוראה יוכלו להגיע אליהם כדי לקיים מתוכם את הלמידה מרחוק. בבתי הספר הללו ישמרו על כללי המרחק, ההיגיינה והבריאות.

שר החינוך, יואב גלנט, אמר כי "מאז כניסתי לתפקיד נקטנו בשורה ארוכה של צעדים  כדי להבטיח את פעילותה של מערכת החינוך בשגרת קורונה. למדנו את הבעיות שהיו בגל הראשון ובכלל זה את הפערים בתחום הלמידה מרחוק. לאור זאת, החלטנו להקצות כ- 1.2 מיליארד ש"ח לשם טיפול בתשתיות טכנולוגיות חדשניות, פיתוח תוכן דיגיטלי, הכשרת מורים ורכישה של מחשבים אישיים לתלמידים. אנחנו פועלים כדי לתת מענה למחסור רב שנים, ולפיכך המענה יתמשך כשנה. יעד הביניים הוא להגיע ליישום של 50% מהתכנית בינואר 2021.
במהלך תקופת הסגר מערכת החינוך תיתן את המענה הנדרש לבתי הספר ולתלמידים. אנשי החינוך המצויינים שלנו ימשיכו לפעול במחויבות ובמסירות למען התלמידים ויעמדו גם באתגר הלמידה מרחוק בתקופה הקרובה".

מנכ"ל משרד החינוך, עמית אדרי, הוסיף: "גיבשנו שורה של מענים, ובכלל זה פדגוגיים ורגשיים המותאמים לצרכים המשתנים של התלמידים. כדי להבטיח שתהליך הלמידה יתבצע באופן מיטבי, קבענו עקרונות ברורים של גמישות ניהולית ופדגוגית, מענים ושותפות עם ההורים. המחויבות שלנו כלפי התלמידים ועובדי ההוראה אינה מסתיימת בתוך בית הספר והגן היא ממשיכה גם בעתות של חירום, ולכן במהלך הסגר נמשיך ללוות אותם, ולתת להם את כל המענים הנדרשים".

מתווה משרד החינוך - כל הפרטים

במשרד החינוך פרסמו מתווה מפורט ובו 'דגשים פדגוגיים' לכל שכבת גיל, שנועד לתת לצוותים אפשרויות מעשיות להתמודדות עם הלמידה מרחוק והאתגרים שהיא מביאה עמה. המתווה המלא מצורף בתחתית הכתבה.

גני הילדים

ימי הלימוד: 6 ימים בשבוע ימים א-ו

 • הגננת תייצר סדר יום הכולל פעילויות חברתיות, רגשיות לימודיות והעשרה
 • הפעילויות יתקיימו בקבוצה קטנה, באופן אישי ובמליאה
 • סדר היום יהיה גמיש ומותאם לצורכי הילדים והוריהם.
 • התכנית השבועית תפורסם בתחילת השבוע להורי הגן.

הקשר עם הילד יתבסס על:

 • יצירת קשר באופן יחידני עם כל ילד
 • איתור צרכים ייחודיים וקשיים ומתן מענים מותאמים
 • תמיכה רגשית בילדים וחיזוק החוסן שלהם
 • קידום ילדים בתחומי הליבה בדגש על שפה ומתמטיקה לגילאי 5 לקראת המעבר לבית הספר
 • מתן מענה מותאם לילדים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים

קשר עם הורים:

 • ביסוס הקשר בין הורים לבין הצוות החינוכי הוא אבן יסוד בהתפתחות הילדים, בתפקודם, בהישגיהם ובבריאותם הנפשית. לאור זאת, צוות הגן ישתף אותם בתוך תהליכי הקשר עם הילד ויקיים עימם בין היתר אסיפת הורים כללית, שיחות אישיות, העשרה והעברת דיווחים והדרכות.

בתי הספר היסודיים

ימי הלימוד: 5 ימים בשבוע, ימים א-ה

הדגשים ברמת התלמידים:

 • מיפוי וניטור תלמידים בנוכחות ובהיבטים רגשיים ומתן מענים
 • מעקב אחר התקדמות לימודית ברמה הכיתתית וברמה האישית של כל תלמיד
 • מתן מענים לתלמידים ללא אמצעי קצה
 • מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות

המלצות למורים בתכנון הלמידה:

 • בתכנון מערכת השעות חשוב לדאוג לאיזון בין הוראה מקוונת ולא מקוונת.
 • במערכת השעות ייקבעו זמנים בהם המורים יוכלו לתת הנחייה וסיוע לתלמידים במענה על שאלות וקשיים כאשר התלמידים עוסקים בלמידה העצמית בבית.
 • כדאי ליצר זמן של " דלת פתוחה" בו המורה זמין לתלמידיו ללא תיאום ,ולצד זה לדאוג לתיאום מסודר עם כל תלמיד בנפרד.
 • לתכנן מערכת אישית לתלמידי החינוך המיוחד,  ותיאום עבודת הסייעת לתלמידים עם זכאות לתמיכה זו.
 • לתכנן מערכת אישית לתלמידים עם צרכים מיוחדים בשילוב אישי בשיתוף מורת השילוב.

הקשר עם ההורים:

 • עדכון שוטף של ההורים במידע כללי ופרטני
 • שיתוף והיוועצות בשגרה
 • העשרה

חטיבות הביניים וחטיבה עליונה

ימי הלימוד: 5 ימים או 6 בשבוע (על פי בחירת בית הספר), ימים א-ה/ו

ביומיים הראשונים לסגר:

 • היומיים הראשונים יוקדשו למעבר הדרגתי מפעילויות לחיזוק החוסן ודגש על הקשר האישי למעבר ללמידה.
 • חשוב לקיים מבנה יום סדור הכולל פתיחת יום וסגירת יום.
 • ניתן להקדיש את השעות הפרטניות לעבודה בקבוצות קטנות להנחיית תלמידים המתקשים בארגון זמן הלמידה.

בשבוע הראשון והשני לסגר:

 • קיום מערכת שעות הכוללת פתיחת יום וסגירת יום
 • ככל שיתארך הסגר יש להעלות את היקף הלמידה העצמית ולעודד את
 • התלמידים לעבוד באופן עצמאי וללוות אותו.
 • ניטור יומיומי ואיתור תלמידים עם קשיים ותלמידים בסיכון הן בהיבטים
 • הרגשיים והן בהיבטים הלימודיים

הקשר עם ההורים:

 • עדכון שוטף של ההורים במידע כללי ופרטני
 • שיתוף והיוועצות בשגרה
 • העשרה

החברה הערבית

תלמידי החברה הערבית שיש ברשותם אמצעי קצה ילמדו מרחוק (לרבות באמצעות טלפונים). במקומות בהם אין ברשות התלמידים אמצעי קצה הם ילמדו מספרי לימוד, מחוברות עבודה בתחומי הליבה (כמו למשל: שפה, מתמטיקה, מדעים ואנגלית) או מקבצים שבית הספר יעמיד לרשותם. הקבצים יודפסו ויחולקו לבתי התלמידים.

המתווה המלא של משרד החינוך:


להורדת הקובץ

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר