Deprecated: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /srv/sites/kipa.co.il/public_html/cpt/maamar/single.php on line 454
בתי הספר יחוייבו בשקיפות מלאה של תשלומי ההורים - כיפה

בתי הספר יחוייבו בשקיפות מלאה של תשלומי ההורים

זאת על פי הנחייה חדשה של משרד החינוך, בעקבות המלצות הועדה הציבורית לבחינת תשלומי ההורים בחינוך הממלכתי דתי. ההנחיות יגבילו פתיחת בתי ספר חדשים בחינוך הממ"ד, כדי לחזק את הקיימים

חדשות כיפה אורי פולק, כיפה 31/12/12 14:50 יח בטבת התשעג

בתי הספר יחוייבו בשקיפות מלאה של תשלומי ההורים
stuartpilbrow-cc-by-sa, צילום: stuartpilbrow-cc-by-sa

משרד החינוך מפרסם הנחיות חדשות שיחייבו שקיפות מוחלטת של תשלומי ההורים: מחר (ג‘) יפורסם חוזר המנכ“ל המעגן הנחיות חדשות בנושא, בהתאם להמלצות הועדה הציבורית לבחינת תשלומי ההורים בחינוך הממלכתי דתי, שמינה שר החינוך, גדעון סער. את הוועדה מינה סער במטרה להוביל מהלך להורדת התשלומים.

במסגרת מהלך השקיפות, דורש משרד החינוך את פרסום חמשת מקבלי השכר הבכירים וקביעת מדיניות חדשה לחיזוק מוסדות החינוך הקיימים והמגוון בהם. בימים אלה מתקיימים דיונים נוספים לקראת צעדים נוספים שבכוונת שר החינוך לנקוט להורדת נטל התשלומים. בין הנושאים הנידונים היא סוגיית הסעות תלמידים על פי קריטריונים חדשים ובצעדים נוספים.

”בתי הספר יחויבו לשקיפות מלאה בכל הנוגע לתשלומי ההורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית בבתי הספר“, נכתב בחוזר המנכ“ל שהגיע לידי כיפה, ”בהתאם להנחיה המנהלים ידרשו למסור להורים מראש פירוט של כל סעיפי הגבייה והסכום שהוקצה לכל סעיף. כמו כן ימסרו המנהלים להורים דוח מפורט של הביצוע שנעשה מכספי ההורים“.

כמו כן, גובשה מדיניות חדשה של פתיחת מוסדות לימוד חדשים בחינוך העל יסודי בחמ"ד. ”המדיניות החדשה לפתיחת בתי ספר על יסודיים בחינוך הממלכתי- דתי נועדה לייצב ולחזק את בתי הספר הקיימים, למנוע ריבוי של בתי ספר קטנים ולאפשר קיום של מגוון תלמידים גדול יותר בכל בית ספר“, נכתב בהנחיות, ”על פי המדיניות פתיחת בית ספר על יסודי חדש ביישוב כלשהו תתאפשר רק אם אין בית ספר אחר הנותן מענה לצרכים ביישוב ובסביבתו“.

במשרד החינוך ציינו כי ”מדיניות חדשה זאת אמורה לסייע בהורדת תשלומי ההורים מאחר ומשאביהם של בתי ספר קטנים מצומצמים באופן יחסי, דבר הגורם להעלאת נטל התשלומים על ההורים“.