סגור

דוח המבקר: פגמים בבחירת מדליקי המשואות לשנת ה-70 למדינה

רגע לפני טקסי יום העצמאות פרסם מבקר המדינה דוח ובו טען לכשלים בהכנת טקס הדלקת המשואות ביום העצמאות שעבר וביניהם: בחירת נציג צה"ל שלא כדין וחלוקה לא תקינה של כרטיסים. רגב: "אקים ועדה ציבורית שתקבע קריטריונים ברורים"

חדשות כיפה
כג בניסן התשעט
,
28 באפריל, 2019 16:02
חטפה ביקורת ותקים ועדה לטיפול בכשלים.

חטפה ביקורת ותקים ועדה לטיפול בכשלים. צילום: פלאש 90. יונתן זינדל

כשבוע וחצי לפני טקס הדלקת המשואות, פרסם היום (א') מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, דוח מיוחד שעסק בפגמים שלבדיקתו נפלו בטקס שנערך בשנה שעברה ביום העצמאות ה-70 של המדינה.

בבדיקה שנערכה במשך מספר חודשים נבדקו הליכי בחירת מדליקי המשואות, הקצאת ההזמנות לטקס המרכזי ולחזרות הגנרליות וחלוקתן, ובחירת נותני שירותים על ידי מרכז ההסברה שהיווה את הזרוע הביצועית של משרד התרבות והספורט.

טקסם הדלקת המשואות בשנה שעברה

טקסם הדלקת המשואות בשנה שעברהצילום: פלאש 90. הדס פרוש

תקציב טקס המשואות

בתקציב המדינה לשנת 2018 עמד לרשות מרכז ההסברה תקציב על סך 13.4 מיליון ש"ח לפעולות
המרכז, ועיקרו, כבכל שנה, יועד לקיום טקס הדלקת המשואות. בשנת 2017 לדוגמא, מתקציב זה וקצה לטובת הפקת טקס המשואות באותה כ-4.8 מיליון ש"ח.

המבקר ציין כי למרות שאירועי שנת ה-70 למדינה התפרסו על פני כל השנה, התקציב עצמו אושר רק בינואר 2018 "ןאף שלוח הזמנים לתחילת אירועי יום העצמאות מוכתב מעצם הגדרתו".

בחירת מדליקי המשואה

במשרד מבקר המדינה הדגישו כי "אין בהערות משרד מבקר המדינה כדי להטיל ספק בהיות המועמדים שנבחרו ראויים לכך. הביקורת התמקדה בפגמים שנפלו בהליך הבחירה ולא בטיב ההחלטות שהתקבלו".

לצד זה ציינו כי למרות הצורך שבמינוי ועדה ציבורית מיוחדת על ידי מרכז ההסברה לא נמצאה  אסמכתה שניתן ללמוד ממנה "כי יו"ר ועדת השרים אישרה את מינוי חברי הוועדה הציבורית כמתחייב בתקנון".

עוד נכתב בדוח כי "מהשוואת רשימת מדליקי משואה מומלצים בסיכום הוועדה הציבורית בדיונה האחרון במליאה למסמך ההמלצה ליו"ר ועדת השרים, נמצא כי מועמדותם של שלושה מועמדים חדשים הועלתה לראשונה רק במסמך ההמלצה ליו"ר ועדת השרים, ואושרה רק בשיחות הטלפוניות, והיא לא נבחנה קודם לכן במליאת הוועדה".

עוד נטען כי במקביל להוספת ארבעת המועמדים החדשים הושמטו שמותיהם של שבעה מועמדים שאישרה הוועדה הציבורית בדיון האחרון שקיימה במליאת הוועדה לצורך הבאתם לאישור יו"ר ועדת השרים. "השיחות הטלפוניות לא נעשו במתכונת של שיחת ועידה שהייתה מאפשרת לחברי הוועדה הציבורית לקבל החלטות על ידי שימוש ב"תבונתם הקיבוצית"16 תוך כדי החלפת דעות ועריכת דיון מקיף ומעמיק בנושא, ולהצביע כנדרש בתקנון הן לגבי המועמדים החדשים והן לגבי המועמדים ששמותיהם הושמטו".

הליך בחירה לא תקין, "מבלי לפגוע בטיב הבחירה". למצולמים אין קשר לכתבה

הליך בחירה לא תקין, "מבלי לפגוע בטיב הבחירה". למצולמים אין קשר לכתבהצילום: פלאש 90. הדס פרוש

בחירת נציג צה"ל

במסמך מרכז ההסברה מינואר 2018 ,העוסק בסיכום פגישה עם מזכירות הפיקוד העליון בצה"ל, נכתב כי הוחלט בצה"ל שוועדה של צה"ל לבחירת מדליק משואה תמליץ על 15 מועמדים, מהם יבחר סגן הרמטכ"ל שניים ושמותיהם יועברו להחלטת הוועדה הציבורית. "לעומת זאת", ציין המבקר, "צה"ל מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה כי סיכום כזה אינו ידוע לו וכי הליך בחירת נציג צה"ל מתבצע כך: ועדה מייעצת לרמטכ"ל בוחנת מועמדים מהפיקודים והזרועות ומביאה לסגן הרמטכ"ל רשימת מועמדים מצומצמת, סגן הרמטכ"ל מחליט על שלושה מועמדים סופיים, נציג צה"ל נבחר על ידי הרמטכ"ל, ושמו מועבר למרכז ההסברה".

חלוקת כרטיסים שלא כדין

בטקס ובחזרות הגנרליות היו כ-22 אלף מקומות ישיבה פוטנציאליים; לאחר הפחתת מושבים
לצורכי הפקה ואבטחה עמד מספרם הכולל של המושבים הזמינים על כ-20,570 .

בדוח המבקר נכתב כי "לטענת משרד התרבות, החלוקה המופחתת של מספר ההזמנות ביחס למספר המושבים הזמינים נעשתה מתוך רצון להימנע מעומס יתר וכמקדם בטיחות, וזאת נוסף על ההפחתה לצורך זה שהובאה בחשבון בחישוב המושבים הזמינים. בפועל, יותר מ-500 מושבים ביציע המרכזי בטקס שלא נמצאו אסמכתאות על הקצאתם אוישו, בין השאר, על ידי בעלי תפקידים במשרד התרבות, דבר המעורר חשש כי ההזמנות למושבים אלו ניתנו לבעלי תפקידים ולמקורבים להם, תוך מניעת זכות זו מהציבור הרחב".

כשלים בהכנת הטקס. טקס הדלקת המשואות לשנת ה-70

כשלים בהכנת הטקס. טקס הדלקת המשואות לשנת ה-70צילום: פלאש 90. הדס פרוש

תגובת משרד התרבות והספורט:

"שרת התרבות והספורט מירי רגב מברכת על דוח המבקר ותקים לראשונה מאז קום המדינה ועדה ציבורית שתקבע קריטריונים ברורים לחלוקת הזמנות לכל הטקסים הממלכתיים, ובהם טקס המשואות. "אנו מודים למבקר המדינה על ההערות, שאת חלקן כבר יישמנו עצמאית תוך כדי תנועה, ומזמינים את הציבור לצפות גם השנה בטקס שצפוי להיות מרגש, מרשים ומרהיב", נמסר מהמשרד.

"משרד התרבות והספורט מברך על ממצאי דוח המבקר, שחלקם כבר יושמו עצמאית על ידי המשרד ועל ידי מרכז ההסברה כחלק מהפקת הלקחים מהטקס בשנת 2018. פעילותם המהירה של המשרד ומרכז ההסברה זכו למחמאות מצד המבקר - שמציין זאת בדוח המפורט והחשוב שכתב. נציין עוד כי עם קבלת טיוטת הדוח לפני מספר שבועות, הוחל ביישום חלק ממסקנותיו, כחלק מהיותנו משרד המשפר תוך כדי תנועה את הטעון שיפור, מתוך אחריות ושליחות ציבורית.

"אין חולק כי הטקסים בארבע השנים האחרונות היו מהמרהיבים שראתה המדינה, שעה שהביאו  לידי ביטוי את הפסיפס הרחב שממנו מורכבת החברה הישראלית. הדבר התבטא גם בזהות מדליקי המשואות, שכפי שציין המבקר, לא נפל שום פגם בבחירתם. גם בהקשר זה, ולקראת הטקס הקרוב, התקנון השתנה בהתאם להפקת הלקחים וממצאי המבקר.

"לראשונה השרה רגב פתחה את טקס חגיגות השבעים לציבור הרחב על ידי  הוספת חזרה גנרלית נוספת והגדלת כמות המושבים לטובת הציבור הרחב באמצעות  חברת בימות. כחלק מהפקת הלקחים ולאור מממצאי המבקר באשר לאופן חלוקת ההזמנות לטקס, יזמה השרה רגב, מתוקף תפקידה כיו"ר ועדת טקסים וסמלים, את הקמתה של ועדה ציבורית בראשות השופטת בדימוס נחמה מוניץ. הוועדה תבחן לראשונה את סוגיית חלוקת ההזמנות לכל הטקסים הממלכתיים כולל טכס הדלקת המשואות .

"חלוקת ההזמנות לארועי ה70 נעשתה באופן זהה לנוהג הקיים על פיו חולקו כרטיסים לטכס לגופים ממלכתיים שונים מאז קום המדינה, בתוספת של מרכז השלטון המקומי, זאת לאור שיתוף הפעולה והמעורבות של מספר רב של רשויות והסיוע שלהן בהפקת  הארועים הרבים שהיו ברחבי הארץ, כפי שאף עולה מהדוח. כל ניסיון להציג תמונה אחרת ולטעון או לרמוז לשיקולים זרים בחלוקת ההזמנות הינה שקרית, אין בה כל אחיזה במציאות ויש בה להטעות את הציבור ולגרום לעיוות מכוון של דוח המבקר, שאין בו כלל טענה כזו, כי אם רק דרישה לעשות סדר אחרי 70 שנה.

"ב-70 שנות קיומה של המדינה היה נוהג קבוע לפיו חולקו הכרטיסים למוזמנים בלבד והאחריות על חלוקת הכרטיסים הייתה על הגופים הממלכתיים שבאופן מסורתי קיבלו כרטיסים בהקצאה . הוועדה תקבע לראשונה אמות מידה גם לעניין זה. השרה מודה לשופטת מוניץ על היענותה לבקשה.

"במשרד לוקחים לתשומת הלב את הערותיו של המבקר ומודים לו על כך, כפי שהם מודים לו על המחאות שחילק באשר לארגון הטקסים, העמידה בתקציבים, הסדר המופתי, השמירה על הסדר והביטחון על אף המורכבות הגדולה.

"משרד התרבות והספורט והשרה רגב מודים לאנשי מרכז ההסברה ולכלל הגורמים המקצועיים של המשרד, שפעלו ללא דופי ועשו לילות כימים לקיום עשרות אירועים איכותיים ומרגשים לרגל חגיגות ה-70 למדינת ישראל. אנו מזמינים את כולם לצפות גם השנה בטקס החשוב, שצפוי להיות מרהיב, מרגש ומרשים".

עוד אין תגובות, היו הראשונים להגיב!
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

חגית משה צילום: יחצ

חגית משה היא יו"ר הבית היהודי

קרא עוד