ר' בנימין בייניש סלנט

דרך אישיותו של ר' בנימין נלמד עד כמה חשובה מצוות יישוב ארץ ישראל?!

חדשות כיפה 18/12/02 00:00 יג בטבת התשסג

רבי בנימין בייניש סלנט היה בנו יחידו של רבי שמואל סלנט, שכיהן כמורה הוראה ראשי של קהילת האשכנזים בירושלים במחצית השניה של המאה הי"ט ובראשית המאה הזאת. מגיל צעיר גילה כשרונות גדולים בלימוד תורה והוכר ברבים כתלמיד חכם מובהק שמעטים כמותו. אך בצד גדולתו בתורה, פעל רבי בייניש רבות להרחבת תחומי היישוב היהודי בירושלים והיה אחד משבעת המייסדים של שכונת "נחלת שבעה" שהוקמה באייר תרכ"ט (1869).
פעם נאלץ היה רבי בייניש לעזוב את ירושלים לכמה ימים, כדי לסייר באזור יריחו לצורך רכישת קרקעות להקמת יישוב יהודי. וכיוון ששימש באותו זמן כ"מגיד שיעור" קבוע בבית מדרש "מנחם ציון", דאג קודם צאתו מירושלים לממלא מקום ראוי, שיגיד את השיעור היומי עד שישוב מיריחו. אולם מתפללי בית המדרש "מנחם ציון" סרבו לקבל עליהם "מגיד שיעור" אחר, כי רבי בייניש היה מסביר נפלא מאין כמותו. בצר להם, פנו לאביו הדגול של רבם, רבי שמואל סלנט, והפצירו בו שיורה לבנו לא לעזוב את העיר וישלח במקומו אדם אחר, שיעסוק בענייני הקרקעות המוצעים באזור יריחו.
סירב רבי שמואל לביהתר לבקשת הפונים אליו וכה אמר להם: כידוע לכל, בני שיחיה בקי בענייני קרקעות ולכן חשוב שבעצמו יטפל ברכישה המוצעת לצורך הקמת ישוב יהודי באזור יריחו. ואפילו נאלץ לבטל זמן מה את השיעור היומי שלו, תעמוד לו הזכות הגדולה של ישוב ארץ הקודש; וכבר הורו לנו חז"ל, ששקולה מצוות יישוב הארץ כנגד כל שאר המצוות ובקיומה אנו עתידים לקרב בעזרת השם את הגאולה השלמה.