שאל את הרב

דתי לאומי או חרדי?

הרב שמואל אליהו 13/09/03 16:16 טז באלול התשסג

שאלה

לרב שלום!.

אני מגדיר את עצמי כדתי לאומי, אך יש לי שאלה שלא נותנת לי מנוח!

לפי המצב כיום נראה לי שהציבור החרדי הוא הציבור האידיאלי. החיים שלהם סובבים סביב התורה וכל היום הם לומדים בישיבות. הילדות מתלבשות בצניעות, וגם הגברים לובשים בגדים מכובדים. והם מקפידים על מצווה קלה כבחמורה!

החיסרון היחיד אצלם שהם מתנגדים לציונות ולמדינת ישראל. ואני שואל את עצמי האם הם באמת טועים? הרי מדינת ישראל כפי שהיא כיום, היא מדינה חילונית! רוב תושביה חילונים ואף גויים והציבור הדתי הוא בשוליים! זאת לא המדינה שאנו רוצים, זה לא עם ישראל! זה מדינה כמעט ככל מדינה מערבית אחרת, והמצב הולך ומתדרדר! אז אולי אנו (הדתיים לאומים) טועים באמונה שלנו במדינת ישראל? ועוד שהאמונה הזאת היא על חשבון התורה! שהרי אנחנו שלא כמו החרדים לומדים אולי חצי יום תורה. (רוב הציבור) ושאר היום אנחנו נראים כמו כל אחד אחר. אולי יש לנו כיפה ואולי מתפללים אבל עדיין זה רחוק מהאידיאל! למה אנחנו נחשבים באמצע בין החילונים לחרדים? למה אנחנו שונאים את החרדים? אולי יש בהם כמה חסרונות אולי הם לא משרתים בצבא. אבל הם עושים זאת מתוך אהבתם לתורה! הציבור שלנו נחשב תמיד באמצע! יש לנו בעיות רבות בצניעות (בני עקיבא וכו') באמונה ובעוד דברים אחרים!

אז לסיכום.

למה להאמין בשילוב של תורה ועבודה? ולמה להאמין במדינת ישראל שאינה אלא מדינה עם שלטון חילוני שאנו בשוליו! הרי כל זה גורם לנו לרדת בלימוד התורה ובדבקות בה'!

ומדוע אנו נחשבים באמצע? תן לי סיבה מדוע לא להיות חרדי? הרי כפי שזה נראה הוא (החרדי) היהודי האידיאלי!

(אני מודע לכך שרבים מהציבור שלנו הם תלמידי חכמים גדולים אך אני מדבר על הרוב הגדול)

אני מקווה שלא פגעתי באף אחד זוהי רק שאלה להבנה ולהתחזקות!

בתודה!

תשובה

שלום וברכה.

משאלותיך ניכר שאתה אדם חושב, שאינו נגרר אחרי הזרם. ניכר גם שאיכפת לך מאוד מהרוחניות של עם ישראל, שהחסרונות מאוד כואבים ונוגעים לליבך, וכוחות כמוך דרושים מאוד לעם ישראל בתקופה זו. הלואי שכולם היו אנשים חושבים כמוך!
העלית הרבה נושאים שכל אחד ראוי להתייחסות גדולה, שאינה אפשרית כ"כ דרך האינטרנט, ולכן דע שמה שאכתוב הוא מעט שבמעט.

יש לי כמה שאלות עקרוניות על דבריך, עוד לפני שנעסוק בעצם ההשקפה ה"דתית לאומית".
אתה מתחיל בכך שאתה מגדיר את עצמך "דתי לאומי", ושואל "למה לא להיות חרדי"? ובכן, יש לי עצה טובה בשבילך:
אל תתעסק בהגדרות חיצוניות. [תגדיר את עצמך עובד ה'!]
ראית משהו שאתה מאמין בו, משהו טוב, אצל 'חרדי'? קח!
ראית משהו שאתה מאמין בו, משהו טוב, אצל 'דתי לאומי'? קח!
למה לכלול מראש בחבילה אחת את כל הנושאים, ולהחליט על פי דבר אחד שלא מוצא חן בעיניך שהכל לא נכון?

[וכהמשך לכך, עוד נקודה עקרונית].
אתה כותב כי אמנם יש כאלו המאמינים שהמדינה היא ראשית צמיחת גאולתנו והם גם יראי שמים ותלמידי חכמים, אבל הם לא הרוב. ולכן יש להאמין שהעקרונות של הציבור הדתי לאומי אינם נכונים.
אבל גם נקבל את טענתך, היא יכולה רק להוכיח שאנחנו טועים באופן חינוכי – לא באידיאלים עצמם! הרי את העקרונות למדנו מגדולי ישראל, שבודאי אינם חשודים על זלזול במצוות! האם לא יתכן שיש דרך אמיתית אבל נמשכים אליה גם כאלו שאינם מבינים אותה או אינם מפנימים אותה לעומקה? כאשר אנו עוסקים בבירור אמוני או מחשבתי, כיצד להבין את מאורעות הדור, כיצד מהווה רמת שמירת המצוות של האנשים המאמינים בדרך זו – שיקול בבירור זה?
[באותה מידה יכול גם גוי שרואה יהודים שגונבים להסיק שדרך היהדות היא טעות!!! ]

[מדוע באמת הציבור שלנו נתפס כ"פשרן"?] הסיבה שיש הרבה "דתיים לאומיים" שעדיין אינם מדקדקים בכל פרטי המצוות אינה השתייכותם לציבור זה!!! אלא, הדרך הדתית לאומית קירבה אליה המון אנשים שבלעדיה לא ברור היכן הם היו היום.
האם ידעת שמוסדות החינוך "הציוניים" קלטו לקירבם עשרות אחוזים של ציבור מסורתי? אנשים שבלעדיו היו בכלל בלי כיפה?
האם ידעת ש"בני עקיבא" הצילה רבים מאוד מהתבוללות בחו"ל? או מ"חילוניות" בארץ?
האם שמעת על תנועת "דרך ארץ" שפועלת בשכונות מצוקה ברחבי הארץ, ומצילה באופן רוחני את הנוער שם?
האם שמעת על פרוייקט "הורים וילדים לומדים מבראשית"? זהו פרוייקט המופעל במאות בתי ספר, דתיים, מסורתיים ו"חילוניים", שבו מוקדשת שעה שבועית ללימוד מתוק של היהדות. ישר כחם של העוסקים בכך!
אתה יודע כמה ילדים, בזכות פרוייקט זה, יניחו על ראשם בגאווה את הכיפה, גם אם הם לא ידקדקו בכל פרטי המצוות?
פעם רק הציבור שלנו אמר את האמירה שאנחנו אחראים גם לאחינו בני ישראל שאינם שומרי תורה ומצוות? נכון שהיום זה השתנה ב"ה, ואפילו יש לנו הרבה מה ללמוד מהציבור החרדי בעניין של קירוב עם ישראל לאביהם שבשמים. אבל האם ידעת שיש אנשים שהתקרבו ליהדות רק בזכות שיש מי שאמר להם שאין סתירה בין האידיאלים שהם מאמינים בהם, על ארץ ישראל ועם ישראל, לבין התורה? (נכון שיש גם אנשים שמה שיקרב אותם זה דרכים אחרות, ומיניה ומיניה יתקלס עלאיה).
גם בזמן הקמת המדינה, לא היו כמעט אנשים שחיו לאור דברי הרב קוק. רוב מנהיגי התנועה הציונית לא היו שומרי תורה ומצוות, ומשום כך בקרב הציבור נוצרה תחושה שאם אתה ציוני - אתה לא דתי. הדבר הביא להדרדרות של רבים מהכיוון הדתי אל הכיוון הלא דתי, ועל כך יכולים להעיד מי שהיו בתקופת המחתרות והקמת המדינה. הרב קוק, והמשיכו אותו תלמידיו ותלמידי תלמידיו, באו ואמרו: תדעו לכם, אין סתירה בין הרצון להקים בית לאומי לעם ישראל, לבין שמירת תורה ומצוות! לא רק שאין סתירה, אלא כך היא תחילת הגאולה! בלי אמירה זו, הם היו אומרים – אם הדת סותרת את הציונות, אז איננו יכולים להיות דתיים!
התוצאה הסופית מכל זה היא שיש לנו הרבה מה לתקן, הרבה מה לעשות כדי שהדברים שאנו מאמינים בהם יתיישמו במציאות. אבל ככה זה גם אצל האדם הפרטי, שהוא שואף לגדולות ובפועל עדיין יש פער. לאט לאט אנחנו מתקדמים!
וב"ה יש בציבור הדתי לאומי התקדמות גדולה שהולכת ונמשכת. אם לפני כמה עשרות שנים כמעט לא היו ישיבות לציבור הזה, היום יש בהן אלפי תלמידים, ולא רק תלמידי ישיבות אלא גם אנשים שעוסקים בישובו של עולם, והם יראי שמים ומקפידים על קלה כבחמורה. לא מדובר על בודדים אלא על רבים רבים מאוד, שכונות וישובים שלמים, שהולכים ומתרבים ב"ה.
זה פשוט לא נכון לומר ש"אנחנו שונאים חרדים". יש מיעוט קטן שמרגיש כך, ולצערנו בדרך כלל המיעוט החזק והרעשני הוא הבולט יותר, במיוחד כשהתקשורת מחפשת רק מריבות בין יהודים. אבל ב"ה המציאות היא שיש כל כך הרבה קשר טוב בין "חרדים" ל"דתיים לאומיים" שחבל שכלפי חוץ נראה להיפך.

[ומכאן לעניין השאלות שהעלית על הדרך], שכאמור כדי לברר אותם עלינו להתבונן בדברים לגופו של עניין.
בעניין המדינה, שים לב לדברי הנביא יחזקאל בפרק ל"ו, טז – כט:
"ויהי דבר ה' אלי לאמר: בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם כטומאת הנידה היתה דרכם לפני: ואשפוך חמתי עליהם על הדם אשר שפכו על הארץ ובגילוליהם טמאוה: ואפיץ אותם בגוים ויזרו בארצות כדרכם וכעלילותם שפטתים: ויבוא אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו: ואחמול על שם קדשי אשר חללוהו בית ישראל בגוים אשר באו שמה: לכן אמור לבית ישראל כה אמר ה' אלוקים לא למענכם אני עושה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם שם: וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגוים אשר חללתם בתוכם וידעו הגוים כי אני ה' נאום ה' אלוקים בהקדשי בכם לעיניהם: ולקחתי אתכם מן הגוים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם: וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם: ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר: ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם: וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלוקים:"
שים לב למילים המודגשות. זה פשוט מדהים להווכח איך נבואה שנאמרה כשעם ישראל עוד היה בארץ מתארת בדיוק את ההסטוריה העתידית.
עם ישראל חטא, ולכן גלה מארצו, והופץ בגוים ובארצות. אבל, כשעם ישראל בגלות – שם ה' מחולל! הנצרות טענה כי העובדה שעם ישראל מושפל היא ההוכחה שה' החליף אותם בעם אחר! "עם ה' אלה ומארצו יצאו", ה' גירש אותם כי הם כבר לא הבנים שלו!
הנביא ממשיך: "לא למענכם, כי אם למען שמי המחולל בגויים". הגאולה לא תתחיל כתוצאה מצדקות גדולה של ישראל, אלא כדי למנוע חילול ה'. וקודם כל - קיבוץ גלויות: "ולקחתי אתכם מן הגוים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם על אדמתכם". מדינת ישראל מהווה את התיקון לחילול ה' הנורא שהיה בגלות כאשר עם ישראל היה מושפל ומבוזה, ועצם קיומה מוכיח את אפסותן של התאוריות הנוצריות.
רק אחרי קיבוץ הגלויות נאמר 'וזרקתי עליכם מים טהורים ורוח חדשה אתן בקרבכם'.
ואם בכל זאת ירצה המתעקש להתעקש ולומר- אולי זה מקרה? [אולי לא ה' מכוון את הקמת המדינה?]
הרי כל התנ"ך מלא בכך שעם ישראל וארץ ישראל מושגחים על ידי הקב"ה. איך אפשר לומר שתהליך שעובר כבר למעלה ממאה שנים על עם ישראל וארץ ישראל - אינו מכוון על ידי הקב"ה? נדמה לי שכמעט כל "החרדים" מודים בכך שהמדינה היא שלב לקראת הגאולה.
[האם בגלל שעדיין הגאולה לא נשלמה - נכפור בטובה שקיבלנו? ]

ספר יחזקאל אינו המקור היחיד ממנו עולה שכך הוא סדר הגאולה. הרב יששכר טייכטל הי"ד, שנספה בשואה, מעיד על עצמו שנמשך אחר הדעות החרדיות הרווחות, שלא יתכן שהגאולה תבוא בידי מי שאינו שומר תורה ומצוות וכו'. אולם כשפנה לברר את הדברים במקורותיהם - הוא גילה שגדולי ישראל במשך כל הדורות דיברו על כך שזה יהיה סדר הגאולה אם עם ישראל לא ישובו בתשובה! על כך הוא כתב ספר עב כרס "אם הבנים שמחה" ואתה מוזמן לעיין בו.
ועוד דבר. האם אפשר להתעלם מכל הטוב שצומח מקיומה של המדינה? מלבד ביטולו של חילול ה' הנורא שהיה בגלות, בוא נפקח את העינים: הרי בחו"ל אין כמעט מקום שבו אין אחוזים גבוהים של התבוללות. מדינת ישראל מצילה את עם ישראל מהתבוללות! גם בקרב הקהילות שנקראות "אורתודוקסיות" יש מצב נורא של טמיעה בגויים. במדינת ישראל פורח עולם התורה פריחה שלא היתה כמותה. וזה לא הכל.
אנחנו לא אומרים שהגענו אל המנוחה ואל הנחלה, אבל עלינו להביט ולראות את יד ה' המכוונת ופועלת במציאות, לראות שתהליך הגאולה התחיל. [לא אנחנו קובעים לה' איך לגאול את ישראל! ]

כתבת עוד – [למה להאמין בדרך של תורה ועבודה?] הרי אנחנו לומדים רק חצי יום? הרי האמונה במדינה פוגעת בתורה?
האם האידיאל הוא ש[כל] העם ילמד [כל] היום? האם כך היה בזמן דוד המלך, למשל? איך אפשר לחיות כעם בלי רופאים, מהנדסים וצבא? זהו נושא גדול וכבר הארכנו בתשובה זו מספיק. ראה על נושא דומה, היחס ללימודי חול, בקישור: http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=305
אגב, גם בתוך הציבור "הדתי לאומי" יש אלפי תלמידים שלומדים יום שלם, כי ודאי שחשוב שיהיו גם אנשים שיתגדלו בתורה.

קשה היה בתשובה אחת לכלול את כל הנושאים שהעלית, שכל אחד מהם הוא רחב וגדול. אבל אם תרצה להוסיף, להתבונן ולהעמיק, יש באתר זה הרבה תשובות על כך.


לסיום: אני מקוה שהסגנון לא היה "תוקפני" מידי, זה כמובן רק בשביל בירור והבהרת הדברים. ישר כוחך על השאלות החשובות ושאיכפת לך! המשך לעבוד את ה' מתוך אמונה בדרכך!
בהצלחה רבה בחיים ובעבודת ה'!

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר