"שופטים ושוטרים": טור מיוחד של המפכ"ל רוני אלשייך לפרשת השבוע

האם השוטר שייך לרשות המבצעת או לרשות השופטת? מפכ"ל המשפטרה, רב ניצב, רוני אלשייך בטור מיוחד לפרשת "שופטים" על תפקידו ואחריותו של השוטר על פי הפוסקים

חדשות כיפה
ד באלול התשעו
,
07 בספטמבר, 2016 18:07
Yonatan Sindel/Flash90

Yonatan Sindel/Flash90צילום: Yonatan Sindel/Flash90

"שופטים ושוטרים תתן לך..."- מה תפקיד השוטרים?

תפקיד אחד הוא הוצאה לפועל. רש"י: "הרודין את העם אחר מצוותן". מכאן ניתן לשער כי שוטר - לשון שטר, שהרי דואג לפירעון ( אף כי בקרב הבלשנים מקובל כי השוטרים היו כותבי השטרות ומכאן הקרבה בין המילים author - סופר ובין authority- - סמכות). וכך גם אונקלוס: "פורענין".

אכן, הפסוק מקדים את השופט לשוטר, שמממש את פסק הדין. ברוח זו הולך המדרש (פסיקתא רבתי-פסקה לג'): "אמר רבי אלעזר אם אין שוטר אין שופט, [השופט] דן את הדין והשוטר מעשה את הדין".

הרמב"ם מרחיב מאד את תפקידיו: "השוטרים אלו בעלי מקל ורצועה, והם העומדים לפני הדיינין המסבבין בשווקים ועל החנויות לתקן השערים והמידות, ולהכות כל מעוות; וכל מעשיהם על פי הדיינים וכל שיראו בו ערוות דבר--מביאין אותו לבית דין, ודנין אותו כפי רשעו".

מכאן, שעל פי הרמב"ם, תפקידו של השוטר איננו רק לפרוע השטר, אלא גם לפעול בשטח על פי מצוות הדיינים ואפילו ליזום לחקור ולתבוע. יש לדייק בדבריו, כי השוטרים הם חלק מהרשות השופטת וכן פירש רשב"ם על הפסוק בפרשתנו: "שופטים מצווים לשוטרים".

דברי המאירי (סנהדרין טז:) חדים עוד יותר: כשם שמצוה מן התורה למנות שופטים ... כך מצוה למנות עמהם בכל מקום שוטרים, והם בעלי מקל ורצועה, שחובטין את המסרב במקלות על פי השופטים, ומחזרין בעיר ומפשפשים במעשי העם ומביאין את דבתם לפני בית דין והם דנין את האדם כפי הראוי".

גם מהמאירי משמע, שהשוטרים הם חלק מהרשות השופטת ולא כנהוג כיום.

לעומתו האבן עזרא פירש: "ושוטרים הם המושלים מגזרת 'שוטר ומושל' וכן 'משטרו בארץ' והטעם כי השופט ישפוט והשוטר יכריח המעוות", וייתכן להבין שהשוטר הוא חלק מהרשות המבצעת.

חיזוק אפשרי ניתן למצוא בדעת זקנים מבעלי התוספות בפרשתנו: "ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו ויואב בן צרויה על הצבא" (שמו"ב ח:טו-טז). מה עניין זה לזה? אלא, "דוד עושה את הדין ויואב מכריח לקיים גזרת הדין". אמנם מדובר במשפט ו"הוצאה לפועל", אך הפסוק מביא את הדברים לגבי המלך.

כך לפחות מבין הרא"מ את האבן עזרא: "השוטרים הם המושלים... והם אשר בידם הכח והממשלה להוציא לאור משפט השופטים ובזולתם, אין לשופטים שום כח ושום ממשלה על בעלי הריב כלל, אלא להורות את הדין בלבד. ואחרי הוראתם את הדין, אז השוטרים הם שבידם הכח והממשלה להכות ולרדות את החייב לקבל עליו את הדין... כי הם [השופטים] אין להם כח לצוות, רק להורות".

כך או אחרת, על פי התפיסה המרחיבה, השוטר עוסק במניעה ואכיפה ולא רק בהוצאה לפועל, בין אם מקור הסמכות -הדיינים ובין אם מקור הסמכות-הדין. תפיסה זו נותנת עומק נוסף לקביעה "אם אין שוטר אין שופט". דווקא כשישנו פסק דין, רובא דאינשי יקיימו אותו. אך האם הציבור יקיים את הדין ביומיום?

דומה שהתשובה ברורה. הנתבע מקיים את פסק הדין, לא פעם בשל "סמכות האכיפה" שברקע. כך הם הדברים ביחס לקיום הדין: אם אין שוטר - אין שופט, "שאלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו" (אבות ב' ג').

שמעתי על דרך החידוד- כי הפסוק הבא בפרשה, מבהיר את הקושי של האדם עם השוטר: "...ולא תקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים....". כאשר הוא אוכף את החוק על זולתנו- אנו מקבלים זאת בקלות רבה יותר מאשר כאשר הדברים נעשים מולנו... ה"נגיעה" שלנו היא היא השוחד אשר מעוור אותנו.

עלינו להכיר שאנו מעוניינים בשיטור, כדי שחוק יישמר בכל מקום, גם כאשר יש לכך מחיר בנורמות הנדרשות מאיתנו.

הטור המלא יתפרסם השבוע בשבתון

.

עוד אין תגובות, היו הראשונים להגיב!
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

נתניהו וטראמפ.  צילום: צילום מסך מיוטיוב

בעוד שנה וחצי: זה התפקיד הבא של נתניהו

קרא עוד