אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ: אלעזר הכהן ויהושע בן נון

"האם כל יוצאי מצרים הבוגרים, מלבד יהושע וכלב, מתו במדבר? מדוע אלעזר הכהן נכנס לארץ זבת חלב ודבש ולא מת במדבר ככל יוצאי מצרים הבוגרים?"

מאיר דויטש 22/07/14 12:57 כד בתמוז התשעד

אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ: אלעזר הכהן ויהושע בן נון
מאיר דויטש, צילום: מאיר דויטש

שנים עשר התרים את ארץ כנען חזרו ומסרו את הדיווח שלהם. המרד של קורח ודתן ואבירם הסתיים. העם צמא ומשה מכה בסלע במקום לדבר אל הסלע, ואהרון ומשה נענשים בשל כך כי לא יבואו אל הארץ המובטחת.

רש"י מפרש את עונשם של משה ואהרון: "[...] כדי שלא יאמרו בעבור דור המדבר נגזר עליהם שלא ייכנסו."

בפרשת המרגלים נאמר מי ייכנס לארץ המובטחת, האם משה הוא אחד מהם? מה שרש"י אומר כאן הוא שמשה ואהרון נענשו, ככל עדת ישראל, לא להיכנס לארץ בגלל המרגלים, אבל ה' רוצה להוציאם מכלל העדה ומוצא עבורם חטא אחר - מי מריבה.

האם כל יוצאי מצרים הבוגרים, מלבד יהושע וכלב, מתו במדבר? השאלה באה מהעיון בפרשת השבוע, פרשת מסעי, והפסוק שבכותרת: " אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ: אלעזר הכהן ויהושע בן נון" . מדוע אלעזר הכהן נכנס לארץ זבת חלב ודבש ולא מת במדבר ככל יוצאי מצרים הבוגרים?

נחזור לפרשת המרגלים וננסה להשיב לשאלה. שנים עשר ראשי שבטים הלכו לתור את ארץ כנען, אבל ביניהם לא היה נציג של שבט לוי. שבט לוי לא הלך לתור את הארץ, לכן הוא לא הוציא את דיבת הארץ רעה. אם שבט לוי לא חטא בהוצאת דיבה על הארץ הוא כנראה גם לא נענש בעונש שלא ייכנס ארצה כשאר יוצאי מצרים.

קורח, שהוא משבט לוי, יודע כי ייכנס לארץ והוא תוקף את מנהיגותו של משה. אין לו תלונות כמו לדתן ואבירם שהם משבט ראובן. דתן ואבירם יודעים כי ימותו במדבר ולא ייכנסו לארץ כנען. הם תוקפים את משה על אי קיום הבטחה: "אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאותנו ותתן לנו נחלת שדה וכרם."

בפקודי הנכנסים לארץ כנען שפקדו משה ואלעזר הכהן בערבות מואב לפני כניסתם לארץ נאמר: "ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני. כי אמר ה' להם: מות ימותו במדבר, ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון." (במדבר כו, סד-סה)

לכאורה נראה מהפסוק כי כולם מתו במדבר. האם הפסוק כולל גם את שבט לוי? הפסוק אומר: "מפקודי [...] בני ישראל במדבר סיני". רק אלה שנתפקדו שם במדבר סיני לא נכנסו לארץ כנען. בפיקודי מדבר סיני אנו מוצאים כי שבט לוי לא נתפקד שם: "והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם." (במדבר א, מז). מהפסוקים האלה אנו רואים כי רק אלה שהתפקדו במדבר סיני נענשו למות במדבר. מאחר והלויים לא התפקדו במדבר סיני, ודאי כמה מביניהם, וודאי אלעזר הכהן, נכנסו לארץ כנען.

לפיכך גם משה ואהרון כנראה לא נענשו בחטא המרגלים, ועונשם שלא ייכנסו לארץ כנען היא הכאה על הסלע - מי מריבה.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר