"שינוי פרדיגמה": רפורמת ייבוא התמרוקים עברה בקריאה ראשונה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק הנוגעת לרפורמה בייבוא תמרוקים | על פי הצעת החוק תוחלף החובה לקבל רישיון תמרוק ממשרד הבריאות ויתאפשרו ייצור וייבוא של תמרוקים בהודעה בלבד מבלי לקבל אישור מקדים

חדשות כיפה חדשות כיפה 17/06/24 21:27 יא בסיון התשפד

"שינוי פרדיגמה": רפורמת ייבוא התמרוקים עברה בקריאה ראשונה
מצטיידים לשעת חירום, צילום: Avshalom Sassoni,Flash90

מליאת הכנסת אישרה היום (ב') בקריאה ראשונה את הצעת החוק הנוגעת לרפורמה בייבוא תמרוקים. הצעת החוק גובשה במשרד הבריאות כחלק מהמדיניות להסרת חסמים רגולטוריים והגדלת מגוון המוצרים המוצעים לצרכן. על פי הצעת החוק, תוחלף החובה לקבל רישיון תמרוק ממשרד הבריאות ויתאפשרו ייצור וייבוא של תמרוקים בהודעה בלבד מבלי לקבל אישור מקדים מהמשרד באמצעות יצירת מסלול נוסף לייבוא תמרוקים במסלול האירופי וקביעה כי הוראות האיחוד האירופי בעניין תמרוקים יחולו בישראל.

פירוט הרפורמה

יצירת מסלול נוסף לייבוא תמרוקים במסלול האירופי: מיועד ליבואנים נאותים כהגדרתם בחוק המוצע, המקיימים תכנית בקרת איכות ובטיחות מקיפה עבור כל תמרוק המיובא על ידם. מסלול זה יאפשר ליבואן נאות לייבא תמרוק מבלי שנערכה לתמרוק הערכת בטיחות ומבלי להחזיק תיק תמרוק, בכפוף לתנאים המפורטים בחוק, ובכללם התנאי כי התמרוק המיובא במסלול זה הוא תמרוק המשווק כדין במדינות האיחוד האירופי, שוויץ או בריטניה. ההכרה בעוסק בתמרוקים כיבואן נאות, תחייב אותו בניהול סיכונים מקובל, ניהול מידע באופן שוטף וקבלת אחריות מלאה ובלעדית על בטיחות ויעילות התמרוקים אותם הוא מייבא. תיקון זה יקל את הנטל האסדרתי החל על יבואנים, ויאפשר להם לייבא תמרוקים לשוק באופן מהיר ויעיל יותר.

קביעה כי הוראות האיחוד האירופי בעניין תמרוקים, יחולו בישראל. בתנאים, בהגבלות ובשינויים המפורטים בחוק. תכלית התיקון, ליצור הרמוניזציה בין הוראות האיחוד האירופי החלות בעניינם של חומרי גלם בתמרוקים ובין הוראות הדין בישראל. אימוץ הוראות אלו יתרום להבטחת רמת בטיחות גבוהה בתמרוקים והקפדה על סטנדרטים בין-לאומיים גבוהים. בנוסף, התאמת הדין הישראלי להוראות הדין באיחוד האירופי תאפשר ליבואנים וליצרנים לפעול בתנאים זהים לאלה שבאירופה ותקל על התנהלותם המסחרית בשוק הגלובלי.

מנכ"ל משרד הבריאות: "מדובר בשינוי פרדיגמה מהותי"

שר הבריאות אוריאל בוסו: "בשורה משמעותית לאזרחי ישראל, תקל על ייבוא נוסף, תגביר את התחרות ותוביל להורדת מחירים, כאשר בו בעת תשמור על בטיחות התמרוקים המשווקים בישראל. מצאנו את הדרכים ליצירת התאמה בין הדין הישראלי לזה האירופי, במטרה לפשט את הייבוא ולייצר ודאות מלאה אצל היבואנים בנוגע לדין שלפיו יש לנהוג". מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב: "מדובר בשינוי פרדיגמה מהותי שפותח חסמי ייבוא, משפר את הרגולציה שמטיל המשרד על השוק ומפשט את מנגנון אימוץ הדין האירופי לחוק הישראלי".