הרב אפרתי: לא יעלה על הדעת שארגון ציוני יפעל בדרך המחריבה את העם והתורה

הרב ברוך אפרתי, יו"ר הנהלת דרך אמונה מתיחס לידיעות על פתיחת בתי דינים מתחרים לרבנות הראשית

הרב ברוך אפרתי הרב ברוך אפרתי 14/05/15 10:28 כה באייר התשעה

הרב אפרתי: לא יעלה על הדעת שארגון ציוני יפעל בדרך המחריבה את העם והתורה
דוברות דרך אמונה, צילום: דוברות דרך אמונה

אינני מאמין שרבנים בוגרי ישיבותינו הציוניות ימרדו במלכות ויקימו מערך גיור כנגד הרבנות הראשית שיסד מרן הרב קוק.

מערך גיור שכזה הורתו אינה בקדושה, הן בשל הפגיעה באחדות התורה במדינה המתגלית ברבנות הראשית, הן בשל הפסיקה המקלה באופן מרחיק לכת בגיור אלפי קטינים ובגיור סיטונאי לא אמיתי, שלא כדעת גדולי הפוסקים בדורות האחרונים.

לא יעלה על הדעת שארגון ציוני כלשהו יפעל בדרך זו המחריבה את העם והתורה, וכולי תקווה ואמונה שהדבר עורבא פרח.

להוי ידוע לכל מאן דבעי-מי שירים ידו על הרבנות הראשית לישראל, על צור ישראל וגואלו הוא מרים יד.

אנו נאבק ביוזמה כזו אם תהיה, בכל כוחנו. לא ניתן לאף גורם להשפיל את מוסד הרבנות, או להפריט את יהדותה של המדינה במשאות שוא ומדוחים.

מי שמעוניין לגייר המונים לבדו ללא אישור ממלכתי וגיבוי גדולי התורה, יגרום במו ידיו לאונאת גרים תמימים אשר יחשבו את עצמם יהודים בעוד רוב הציבור הדתי לא יכיר בהם כיהודים.

גיור שכזה יגרום להפרדת האומה לשני עמים רח"ל- עם ישראל וגרי הצדק מחד, ועם הגיורים החשודים בקריצת עין.

מי שימשיך את דרכו של ירבעם אשר הציב עגלים בדן ובבית אל, כתחליף למקדש המאחד את הקודש הממלכתי בירושלים, מי שיפלג את עם השם, אנו נילחם בו.

ארגון 'דרך אמונה' עמד ותמיד יעמוד לימינה של הרבנות הראשית לישראל וראשיה, רבנות העושה קידוש השם בעצם קיומה כמזוזה על פתח ביתנו הלאומי, כמאחדת את הפסיקה הממלכתית ועושה אותנו גוי אחד בארץ.

כך היתה דרכו של רבינו הגדול הרצי"ה, ושל רבותינו הגאונים הרב שפירא והרב אליהו זצ"ל, אשר תמיד רוממו ערכה של הרה"ר גם כאשר היה מה לתקן, ומעולם לא פגעו בה.

גם אם יש ביקורת על דברים כאלו ואחרים, אזי יש דרך לומר אותה בנימוס ובישרות כלפי הרה"ר ולא בחתירה נגד הממסד כולו. הרבנות פתוחה לשמיעת ביקורת, ויש בה הארת פנים אמיתית.

לו יתברר שיש אמת בפרסומים אלו, רבני דרך אמונה יתכנסו לאלתר לדון בדבר חמור זה, ולגבש דרכי פעולה לעומתו