הרב רוזן מציג: איך ייראה חוק הכשרות לפי פסיקת בג"ץ

דרישות בג"ץ בבואו להכריע במונופול של מערכת הכשרות הממלכתית של הרבנות הראשית מדבר על שקיפות ורגולציה. הרב רוזן ניסה לנסח את החוק כדי שיעבור את מבחן השופטים בעליון

הרב ישראל רוזן 09/03/17 14:07 יא באדר התשעז

הרב רוזן מציג: איך ייראה חוק הכשרות לפי פסיקת בג"ץ
הרב ישראל רוזן, צילום: הרב ישראל רוזן

מיהו מכ"ש (מוסמך כשרות)?

נושא הכשרות בישראל שוב עלה לסדר היום הציבורי בעת האחרונה. בחודש אייר (יוני) אימץ הבג"צ את עמדת הרבנות הראשית שלא לאפשר תעודות כשרות אלטרנטיביות, גם אם הן עומדות בסטנדרטים הלכתיים (כגון של הרב אהרן לייבוביץ מירושלים או הרב נתן-נחמן ישמח מאומן). כמה ח"כים וח"כיות כשרים (כמו רחל עזריה, עליזה לביא, אלעזר שטרן) האשימו את הבג"צ בהתנכלות למורשת היהדות ואי אמונה באחד מעיקריה,ב'השגחה הפרטית'. עוד טענו ששופטי הבג"צ הרימו ראש כנגדה'השגחה העליונה' שעמדה לאבותינו ולנו בכל דור ודור.

במחוזות הרבנות הראשית נרשמה ציפיה דרוכה לפסיקת הבג"צ בסוגיא זו; האם ינטוש את פסיקתו הקודמת שהעניקה לה בלעדיות, או שמא יחזרו למוטב ויתנו כבוד ל'השגחה דלעילא'?

כדי לקדם את פני הרעה שוקדים ברבנות על הצעת חוק כשרות שיקרא "כרצון איש ואיש". מנסחי הטיוטות נתבקשו לשלב בו את המילים האולטימטיביות 'שקיפות' ו'רגולציה'.

כאמור, בחדרי חדרים עובדים על ניסוחים מתאימים. אני חושף כאן אחת הטיוטות שהתגלגלה לידי בדרך לא דרך. היא עדין חסויה, ויתכן שבינתיים שונו בה פרטים רבים;

מסמך: חוק הכשרות המכילה

דברי הסבר: מסמך זה נכתב במגמה לרצות את הבג"צ, הרה"ר, המפלגות החרדיות בקואליציה והד"לים [=דתיים לאומיים] מתמרדי המימסד. מסמך זה מיועד לבתי אוכל, כולל קייטרינגים ווגלידריות-פיצריות. מסמכים דומים יתנו מענה למפעלים, למשחטות ולצרכני כשרות נוספים.

לכל תעודת הכשר בבית אוכל יצורף נספח שיוצג בגלוי (בחוברת על הדלפק, בטאבלט או בהקרנה רציפה רצה על הקיר) ובו רשימת כל העדות, כאשר סימון V מציין את העדה הרלבנטית אשר הכשרות המופעלת בבית האוכל מקובלת עליה. יכול שתסומנה כמה עדות.

לשם השקיפות ולצרכי פיקוח ורגולציה יש לסמן לפחות 2 רבנים זצוקלה"ה שהכשרות הכללית האמורה מסתמכת על פסיקתם. הסימון ייעשה בתוך כרך מיוחד של רבני ישראל לתפוצותיהם מאז המאה הי"ד שיוצב על הדלפק ויהיה נגיש לכל סועד. רשימת הרבנים תהיה ממוספרת, לטובת השקיפות, וכדלהלן.

בהכשר 'מהדרין' ומעלה (ראו להלן) קיימת חובת סימון גם למראה-מקום בספריהם או בתשובותיהם של הרבנים המכשירים נוחם עדן.

בכל רמות הכשרות, כל פריט מזון המוגש במקום, בין אם הוא מבושל/אפוי/מטוגן או מסופק באריזה מקורית (שלגון המכונה ארטיק למשל) יצויין בכרך הפריטים בליווי מספרו הסידורי של הרב המכשיר (לפחות שנים, כנ"ל).

קטיגוריות הכשרות ; הכשרות תחולק לפי תריסר קטיגוריות הלכתיות ראשיות; בשרי, חלבי, חרקים, שבת, תרומות ומעשרות, כלאים, תקרובת ע"ז, שמיטה, 'ונשמרתם', ערלה, בישול נכרי, שפחה כנענית. בכרך הקטיגוריות שיוצג במקום נגיש יופיעו הלכות כל קטיגוריה לפי השיטות השונות, ובראשן תמצית לחסרי הסבלנות.

רמות הכשרות ; בתי האוכל הסטנדרטיים יחולקו לי"ב רמות כשרות (יתכן שלפי תפיסת בג"צ על עומק ה'שקיפות' הנדרשת יתכן שמספר הרמות יעפיל לתרי"ג), כדלהלן; רגיל מינוס-מינוס, רגילה מינוס, רגילה, רגילה פלוס, רגילה פלוס-פלוס. מהדרין מינוס, מהדרין, מהדרין פלוס, מהדרין פלוס-פלוס, סופר מהדרין, אוכלי בחזקת טהרה אשכנזית, אוכלי בטהרה ספרדית.

השגחה : ההשגחה תתבצע במצלמות אינפרה. בבית אוכל תוצבנה י"ב עד פ"ד מצלמות, בהתאם להנחיות הרגולטור. מקור תקציבי: שכר המשגיחים הנוכחי שיתבטל מעת תחולת החוק.

הערה כללית : כל הנספחים וכרכי הרבנים והפריטים וספרות ההלכתית יוצגו לפי א"ב עברי, כולל הפניות לפי חתכים. במסעדות מדרגה 22 ומעלה יוצגו הכרכים גם בשפה האנגלית והרוסית. תרגום לשפות אחרות ימצא ברשת האינטרנט הפתוחה שתותקן כהוראת חובה בכל בית אוכל.

בברכת "ויאכלו ענבים"

(נכתב במוצ"ש תרומה)

טיוטת חוק הכשרות השקופה / הרב ישראל רוזן

מיהו מכ"ש (מוסמך כשרות)?

נושא הכשרות בישראל שוב עלה לסדר היום הציבורי בעת האחרונה. בחודש אייר (יוני) אימץ הבג"צ את עמדת הרבנות הראשית שלא לאפשר תעודות כשרות אלטרנטיביות, גם אם הן עומדות בסטנדרטים הלכתיים (כגון של הרב אהרן לייבוביץ מירושלים או הרב נתן-נחמן ישמח מאומן). כמה ח"כים וח"כיות כשרים (כמו רחל עזריה, עליזה לביא, אלעזר שטרן) האשימו את הבג"צ בהתנכלות למורשת היהדות ואי אמונה באחד מעיקריה,ב'השגחה הפרטית'. עוד טענו ששופטי הבג"צ הרימו ראש כנגד ה'השגחה העליונה' שעמדה לאבותינו ולנו בכל דור ודור.

במחוזות הרבנות הראשית נרשמה ציפיה דרוכה לפסיקת הבג"צ בסוגיא זו; האם ינטוש את פסיקתו הקודמת שהעניקה לה בלעדיות, או שמא יחזרו למוטב ויתנו כבוד ל'השגחה דלעילא'?

כדי לקדם את פני הרעה שוקדים ברבנות על הצעת חוק כשרות שיקרא "כרצון איש ואיש". מנסחי הטיוטות נתבקשו לשלב בו את המילים האולטימטיביות 'שקיפות' ו'רגולציה'.

כאמור, בחדרי חדרים עובדים על ניסוחים מתאימים. אני חושף כאן אחת הטיוטות שהתגלגלה לידי בדרך לא דרך. היא עדין חסויה, ויתכן שבינתיים שונו בה פרטים רבים;

מסמך: חוק הכשרות המכילה

דברי הסבר: מסמך זה נכתב במגמה לרצות את הבג"צ, הרה"ר, המפלגות החרדיות בקואליציה והד"לים [=דתיים לאומיים] מתמרדי המימסד. מסמך זה מיועד לבתי אוכל, כולל קייטרינגים ווגלידריות-פיצריות. מסמכים דומים יתנו מענה למפעלים, למשחטות ולצרכני כשרות נוספים.

  1. לכל תעודת הכשר בבית אוכל יצורף נספח שיוצג בגלוי (בחוברת על הדלפק, בטאבלט או בהקרנה רציפה רצה על הקיר) ובו רשימת כל העדות, כאשרסימון V מציין את העדה הרלבנטית אשר הכשרות המופעלת בבית האוכל מקובלת עליה. יכול שתסומנה כמה עדות.

  2. לשם השקיפות ולצרכי פיקוח ורגולציה יש לסמן לפחות 2 רבנים זצוקלה"ה שהכשרות הכללית האמורה מסתמכת על פסיקתם. הסימון ייעשה בתוך כרך מיוחד של רבני ישראל לתפוצותיהם מאז המאה הי"ד שיוצב על הדלפק ויהיה נגיש לכל סועד. רשימת הרבנים תהיה ממוספרת, לטובת השקיפות, וכדלהלן.

  3. בהכשר 'מהדרין' ומעלה (ראו להלן) קיימת חובת סימון גם למראה-מקום בספריהם או בתשובותיהם של הרבנים המכשירים נוחם עדן.

  4. בכל רמות הכשרות, כל פריט מזון המוגש במקום, בין אם הוא מבושל/אפוי/מטוגן או מסופק באריזה מקורית (שלגון המכונה ארטיק למשל) יצויין בכרך הפריטים בליווי מספרו הסידורי של הרב המכשיר (לפחות שנים, כנ"ל).

  5. קטיגוריות הכשרות ; הכשרות תחולק לפי תריסר קטיגוריות הלכתיות ראשיות; בשרי, חלבי, חרקים, שבת, תרומות ומעשרות, כלאים, תקרובת ע"ז, שמיטה, 'ונשמרתם', ערלה, בישול נכרי, שפחה כנענית. בכרך הקטיגוריות שיוצג במקום נגיש יופיעו הלכות כל קטיגוריה לפי השיטות השונות, ובראשן תמצית לחסרי הסבלנות.

  6. רמות הכשרות ; בתי האוכל הסטנדרטיים יחולקו לי"ב רמות כשרות (יתכן שלפי תפיסת בג"צ על עומק ה'שקיפות' הנדרשת יתכן שמספר הרמות יעפיל לתרי"ג), כדלהלן; רגיל מינוס-מינוס, רגילה מינוס, רגילה, רגילה פלוס, רגילה פלוס-פלוס. מהדרין מינוס, מהדרין, מהדרין פלוס, מהדרין פלוס-פלוס, סופר מהדרין, אוכלי בחזקת טהרה אשכנזית, אוכלי בטהרה ספרדית.

  7. השגחה : ההשגחה תתבצע במצלמות אינפרה. בבית אוכל תוצבנה י"ב עד פ"ד מצלמות, בהתאם להנחיות הרגולטור. מקור תקציבי: שכר המשגיחים הנוכחי שיתבטל מעת תחולת החוק.

  8. הערה כללית : כל הנספחים וכרכי הרבנים והפריטים וספרות ההלכתית יוצגו לפי א"ב עברי, כולל הפניות לפי חתכים. במסעדות מדרגה 22 ומעלה יוצגו הכרכים גם בשפה האנגלית והרוסית. תרגום לשפות אחרות ימצא ברשת האינטרנט הפתוחה שתותקן כהוראת חובה בכל בית אוכל.

בברכת "ויאכלו ענבים"

(נכתב במוצ"ש תרומה)

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר