מפלגה צנועה - מפלגת נועם

הרב אבינר משיב לשאלה: מדוע אישה אינה יכולה לעמוד בראש מפלגה?  וכי הנשים אינן חכמות, אינן מסורות, אינן אידאליסטיות, אינן מוכשרות?

הרב שלמה אבינר
יז באב התשעט
,
18 באוגוסט, 2019 12:59
הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינרצילום: פלאש 90

שאלתוני למה אשה אינה יכולה לעמוד בראש מפלגה? או להיות חברת מפלגה? וכי הנשים אינן חכמות, אינן מסורות, אינן אידאליסטיות, אינן מוכשרות? איפה שמענו שרבנים אסרו הדבר?

התשובה פשוטה: הן מחוננות בכל המעלות האלה, לא פחות מגברים, ואולי יותר מגברים. אלא שתורתנו הקדושה הורתה לנו שלא לערבב גברים ונשים יחד, בגלל האידאל העליון והנשגבה של הצניעות.
לא נכתוב כאן אנציקלופדיה של כל הרבנים. אנו הולכים אחרי רבנו, מרן הרב קוק, ואיננו יותר ציונים ממנו, יותר דואגים לטובת עם ישראל ממנו, יותר חכמים ממנו.

והנה כמה מובאות קצרות מהספר "כרוזי ראי"ה":

- כרוז כו: "בחירות הועדים בערים שיש כת חרדי חשוב, יהיה רק על ידי גברים, וכמו כן הועידות העוסקות בעניני הדת, ואין צריך לומר, בחירות הרבנים יהיו רק על ידי גברים יראי ד'".
- כרוז כז: "שיטת הבחירה שלנו היא בבוחרים ונבחרים, אנשים ולא נשים. את כבוד האשה לא נשפיל להסתבך בנבכי הפוליטיקה המדינית וסכסוכיה".
-  כרוז לט: "גילוי דעת!  מאת רבנו הגאון מהרא"י הכהן קוק שליט"א, בנוגע לשאלה של השתתפות הנשים בבחירות הציבוריות העומדים על הפרק.  כבר בארתי את דעתי במכתב תשובתי להסתדרות ה'מזרחי', שדעתם של הרבנים שקדמוני, שפרסמו הדבר לאסור, היא מוסכמת על פי התורה וההלכה".
"פסק דין מאת רבותינו שבגולה... כי על פי דין תורתנו הקדושה, אין לה לאשה שום זכות לא לבחור ולא להיבחר...", חתומים: ישראל מאיר הכהן (החפץ חיים), מאיר שמחה הכהן (מדווינסק), יוסף ראזין (הרוגצ'ובי) ועוד.
- כרוז מ: "החלטת אספת רבני א"י באסיפה הכללית של רבני ארץ ישראל מכל העדות... הוחלט שהסעיף של השתתפות הנשים בבחירות... הוא נגד דת משה ויהודית, ונגד רוח האומה בכלל.. הנני לאשר... אברהם יצחק הכהן קוק...".
- כרוז מא: "מכתב גלוי! לכבוד ועד הסתדרות 'המזרחי'.
נתכבדתי בשאלתכם לחוות את דעתי ע"ד שאלת בחירת הנשים באספת נבחרי יהודי ארץ ישראל, העומדת כעת על הפרק, ועם כל מה שאני איני כדאי ששלחתם לי, הנני מוצא לצורך השעה לבאר את דעתי בזה, בקיצור היותר אפשרי.
הנני חושב שהשאלה מתחלקת לשלושה סעיפים:
א. בדבר הדין, אם הדבר מותר או אסור.
ב. בדבר טובת הכלל, אם תצמח טובה לישראל מן החיוב או מן השלילה.
ג. בדבר האידיאל, אם הכרתנו המוסרית היא שוללת את הענין או מחיבתו.
מוכרחים אנו לבאר את יחסנו לאלה שלושת הערכים, כי חפץ אני שהדברים יקיפו בשימת לבם את כל שדרותינו, בין שלומי אמוני ישראל שהכרעת ההלכה היא העיקרית אצלם, ובין אלה שטובת האומה היא אצלם המכרעת, ובין אותם שעיקר מבטם הוא האידיאל המוסרי כשהוא לעצמו.
והנה בדבר הדין אין לי מה להוסיף על דברי הרבנים שקדמוני.  בתורה בנביאים ובכתובים, בהלכה ובאגדה, הננו שומעים קול אחד, שחובת עבודת הציבור הקבועה מוטלת היא על הגברים ש'האיש דרכו לכבש ואין האשה דרכה לכבש' (יבמות סב ב), ושתפקידים של משרה, של משפט ושל עדות, אינם שייכים לה, וכל כבודה היא פנימה.  וההשתדלות למנוע את תערובות המינים בקבוצים היא כחוט חורז במהלך התורה בכללה. וממילא ודאי שנגד הדין כל התחדשות של הנהגה ציבורית המביאה בהכרח לידי התערבות של המינים בהמון, בקבוצה ובמסיבה אחת, במהלך החיים התדיריים של הכלל" (כל המכתב נמצא במאמרי הראיה 189).

יש לכם מה להגיד? שלחו מאמר דעה למערכת
18.08.2019

1. דת ומדינה (מנדי)

רק נעם המפלגה הדתית האמית! רק כ' בקלפי. משמרים על הזהות היהודית בארמינו הקדושה.

דווח על תגובה לא ראויה
18.08.2019

2. לא יפורסם אבל (המעניש)

אתם יוצרי כתות של פדופילים ותוקפי ילדים שרובם הגדול (האירוניה)בארון.

הבנת הרב ברוך בן קישקוש או משהו כזה?

רבע מהדברים שבהם אתה עושה שימוש ביום יום הומצאו על ידי נשים חכמות ממך פי מיליון.

אתה גרוע כמו ה BDS שצועק נגד ישראל ומשתמש בטכנולוגיות פרי ארצנו.

דווח על תגובה לא ראויה
18.08.2019

3. מפלגה חשוכה וקנאית (שימי)

מטיפה לשנאה ולפילוג

דווח על תגובה לא ראויה
18.08.2019

4. מפלגת חושך. בושה שאותם עדיין קיימים (מאי)

במאה ה-21.

דווח על תגובה לא ראויה
18.08.2019

5. תתביישו ( מתן)

לא יאמן שמישהו יכול לחיות כאן בארץ, לקרוא את השטויות שכתבת כאן ולחשוב שיש איזשהו היגיון בזה.. תתבייש בחושך ובשנאה ובעיוורון שאתה מביא לעולם
מזל שאתם מיעוט קטן ומוטרף שבסך הכל יודע להפעיל קבוצה של טרולים שיתקתקו בשבילכם תגובות באתרים
תתבישו תתביישו תתביישו

דווח על תגובה לא ראויה
19.08.2019

6. חזקו ואמצו (אשר)

חזקו ואמצו, אל תיראו מכל מיני תגובות של אנשים שחושבים שהם מבינים משהו מיהדות

דווח על תגובה לא ראויה
20.08.2019

7. אשריכם (מיקי)

א. אשרינו שיש לנו את הרב אבינר שלא מפחד ממה שיאמרו עליו\שיסגרו לו תקציבים והוא אומר את האמת לאמיתתה של תורה . ב.את הקב"ה לא מעניין דברים גשמיים כגון אחוז חסימה מעניין אותו האמת ג. הגמרא בשבת אומרת שבן אדם יגיע לעולם הבא ישאלו אותו האם הוא ציפה לישועה אז אני כתור פעיל של מפלגת נעם יגיד שכן, ישאלו אותי איך? אני יגיד שעמדתי בצמתים במרכז בשיא החום וניסיתי שיהיה קצת מידת רחמים על מידת הדין המצויה,הנה לפניכם קטע מפירושו של אור החיים הקדוש על חומש שמות פרק יד פסוקים טו טז בעניין קריעת ים סוף -(טו) "מה תצעק אליי" - קשה, ולמול מי יצעק, אם לא לה' אלהיו, ובפרט בעת צרה, דכתיב {{צמ|קראתי מצרה לי|יונה ב ג}], (תהלים קיח ה): "מן המצר קראתי יה". ואם לצד שהרבה להתפלל, הלא כל עוד שלא נענה מהעונה בצר לו, לא ירף מתפילה!

עוד רואני, כי נתקבלה תפילתו, ואמר לו ה' (שמות יד טז): "הרם את מטך" וגו', אם כן, קבלנות זו שאמר "מה תצעק אליי" למה?

עוד קשה אומרו "דבר אל בני ישראל וייסעו", להיכן ייסעו אם רודף מאחור והים לפניהם? ואם הכוונה אחר שייבקע הים, אם כן היה לו לומר "הרם את מטך" ואחר כך יאמר "דבר אל בני ישראל" וגו'!

אכן, יתבאר העניין על-פי מאמרם ז"ל, שישראל היו נתונים בדין, מה אלו כו' אף אלו כו', ודבר ידוע הוא כי כוח(?) הרחמים הוא מעשים טובים אשר יעשה האדם למטה, יוסיפו כוח במידת הרחמים, ולהיפך, בר-מינן, ימעיטו הכוח, והוא אומרו (דברים לב יח): "צור ילדך תשי".

והנה, לצד שראה אל עליון כי ישראל קטרגה עליהם מידת הדין, והן אמת כי חפץ ה' לצדק ישראל אבל אין כוח ברחמים לצד מעשיהם כנזכר, אשר על-כן אמר למשה תשובה ניצחת, "מה תצעק אליי?!" פירוש, כי אין הדבר תלוי בידי, הגם שאני חפץ עשות נס, כיוון שהם אינם ראויים, מידת הדין מונעת, ואין כוח ברחמים כנגד מידת הדין המונעת.

ואמר אליו "דבר אל בני ישראל", פירוש, זאת העצה היעוצה, להגביר צד החסד והרחמים, דבר אל בני ישראל ויתעצמו באמונה בכל ליבם, ויסעו אל הים קודם שייחלק, על סמך הביטחון כי אני עושה להם נס, ובאמצעות זה תתגבר הרחמים.

(טז) "ואתה הרם את מטך" - פירוש, באמצעות מעשה הטוב, נעשה להם הנס ובקע הים, כי גדול כוח הביטחון והאמונה הלז להכריעם לטובה. ותמצא שכן היה, וצדיק הראשון הוא נחשון בן עמינדב, ונכנס עד גרונו ולא נבקע הים, עד שאמר "כי באו מים עד נפש", כמאמרם ז"ל, ובזה נתיישבו הכתובים על נכון.

ונראה לי לומר, כי רשם ה' לומר להם טעם תגבורת הדין עליהם, לצד שהם המעיטו בליבם האמונה ואמרו (שמות יד יב): "כי טוב לנו עבוד את מצרים", לזה ציווה ה' לעשות כנגד עוון זה הצדקת האמונה בכל תוקף.

גם, בזה רמזם לדעת הסובב תגבורת הדין מחדש עד לפה דברי האור החיים הקדוש . אז אנחנו מנסים לתת מידת הרחמים ואז הקב"ה ילך לקראתינו בזה שציפינו לישועה וניסינו לפעול כמאמרו של האור החיים לעיל-(טו)"והנה, לצד שראה אל עליון כי ישראל קטרגה עליהם מידת הדין, והן אמת כי חפץ ה' לצדק ישראל אבל אין כוח ברחמים לצד מעשיהם כנזכר, אשר על-כן אמר למשה תשובה ניצחת, "מה תצעק אליי?!" פירוש, כי אין הדבר תלוי בידי, הגם שאני חפץ עשות נס, כיוון שהם אינם ראויים, מידת הדין מונעת, ואין כוח ברחמים כנגד מידת הדין המונעת.

ואמר אליו "דבר אל בני ישראל", פירוש, זאת העצה היעוצה, להגביר צד החסד והרחמים, דבר אל בני ישראל ויתעצמו באמונה בכל ליבם, ויסעו אל הים קודם שייחלק, על סמך הביטחון כי אני עושה להם נס, ובאמצעות זה תתגבר הרחמים." עוד קטע מהנזכר לעיל (טז) "ואתה הרם את מטך" - פירוש, באמצעות מעשה הטוב, נעשה להם הנס ובקע הים, כי גדול כוח הביטחון והאמונה הלז להכריעם לטובה. ותמצא שכן היה, וצדיק הראשון הוא נחשון בן עמינדב, ונכנס עד גרונו ולא נבקע הים, עד שאמר "כי באו מים עד נפש", כמאמרם ז"ל, ובזה נתיישבו הכתובים על נכון.

ונראה לי לומר, כי רשם ה' לומר להם טעם תגבורת הדין עליהם, לצד שהם המעיטו בליבם האמונה ואמרו (שמות יד יב): "כי טוב לנו עבוד את מצרים", לזה ציווה ה' לעשות כנגד עוון זה הצדקת האמונה בכל תוקף. אז אנחנו ציפינו לישועה

דווח על תגובה לא ראויה
20.08.2019

8. אשריכם (מיקי)

אז תוציאו לכם מהראש את הסטיגמה שאנחנו פלגנים משסעים וכו אנחנו מנסים לתקן את כל מה שקורא פה במדינה ורוב המוחלט של הדברים שאנו אומרים בעניין משפחה(להט"ב),גיור,שבת,הכותל,צהל וכדומה אין פוצה פה ומצפצף בכנסת שיגיד דברים אלו בלי לפחד על משרתו וכסאו בכנסת כי כנראה הכסא בכנסת יותר חשוב מלדבר על הזהות היהודית במדינה ועל זה יצאנו לדרך לנסות באמת לתקן ולא להסתנוור מאיחודים בימין שלא כ"כ מדברים על הנושאים הללו(אנו מעריכים מאוד את הרב רפי ,ואת בצלאל סמוטריץ שפעל למען הכותל)אבל יש דברים חשובים שעומדים על הפרק בעניין הזהות היהודית פה במדינה שצריך להתחיל לפעול עליהם

דווח על תגובה לא ראויה
21.08.2019

9. לכל המסיתים נגד נעם (יהודי)

לא מדובר בכלל על המפלגה בכתבה, רק בכותרת שצ"ע האם הרב כתב אותה או האתר.
בכ"מ זה לא הדגל המרכזי עליו קמה המפלגה וצעקות ע"כ הם הסטה מהדיון הגורלי

דווח על תגובה לא ראויה
27.08.2019

10. מה לגבי נביאות? (הלנה ברבי)


במקרא מוזכרות במפורש שלוש נביאות: מרים, דבורה וחולדה. מן הסתם נבואה דורשת חיבור של דת ומדינה. איך ההלכה מסבירה את זה?
שלא להזכיר את הציפיה שהנשים תבאנה את הגאולה. איך בדיוק הן אמורות לעשות את זה?
דבא אחרון, כיום כשהקהילה הלהט"בית שולטת בכיפה, תרתי משמע, לא כדאי לשקול אולי לקרב קצת בין הנשים לגברים במקום לחזק את ההפרדה?

דווח על תגובה לא ראויה
01.09.2019

11. להלנה מתגובה 10 (ענת)

מה הבעיה עם הנביאות? גם הן הקפידו ושמרו על ההלכה (דבורה למשל שפטה תחת האלה כדי שלא תהיה בעיה של יחוד).
ההלכה מאד מקפידה על דיני צניעות והנביאות על אחת כמה וכמה

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

השר ארדן. פגיעה בבחירות - עבירה פלילית צילום: פלאש 90. יונתן זינדל

כוננות הקורונה: "הפצת שמועות כוזבות ביום הבחירות - עבירה פלילית"

קרא עוד