סטודנט - דע זכויותיך!

צו 8 נפל על המיבחן במיקרו? חופשת הלידה התחילה כבר ביום השני של הסמסטר? לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית ופרסום סקר הסטודנטים הדתיים הגדול של אתר כיפה, הכנו לכם לקט של זכויות הסטודנט הבסיסיות. שנת לימודים פוריה!

חדשות כיפה 25/09/17 10:19 ה בתשרי התשעח

סטודנט - דע זכויותיך!
סטודנטים, צילום: shutterstock

אם אתם סטודנטים, ולא משנה באיזה תואר ובאיזה מוסד לימודי, עליכם לדעת את זכויותכם. כל סטודנט/ית נתקל לפעמים במקרה של התנגשות בין מבחן וזימון למילואים, או לידה הנופלת בדיוק באמצע הסמסטר. בנוסף, אוכלוסיות מסוימות שאולי אתם משתייכים אליהן, כמו עולים מאתיופיה, אוכלוסיות מוגבלות או אם אתם פשוט הורים, זכאיות להטבות ולמימוש זכויות וכדאי לדעת על כך.

בנוסף, אנו ממליצים לכם לענות על סקר הסטודנטים הדתיים הגדול שלנו, וכך אנו ואתם נלמד יותר על המוסד בו אתם לומדים.

חוק זכויות הסטודנט תשס"ז חוקק ב2007. החוק מפרט את הזכויות הבסיסיות של הסטודנט ומסדיר את היחסים הבסיסיים בין הסטודנט למוסד לרבות רישום ללימודים, בחינות ועבודות, פעילות אגודות הסטודנטים במוסד ועוד. החוק מהווה את הבסיס לתקנונים המוסדיים שקובעים בפירוט את ההתנהלות במוסד האקדמי. לכל מוסד אקדמי תקנון המפורסם לסטודנטים והוא מכתיב את ההתנהלות המתאימה לאותו המוסד. כדי להכיר את זכויותיכם במלואן מומלץ לקרוא ולהכיר את התקנון המוסדי שלכם.

מדי פעם בפעם מתוקן החוק על-מנת להוסיף תקנות אשר יסדירו זכויות סטודנטים נוספות נחוצות, כגון התיקונים שהועברו ב2008 ו2012 בעניין זכויות משרתי מילואים וסטודנטים בתהליכי הורות. 

להלן עיקרי החוק שייתכן שיהיו רלוונטיים אליכם. החוק מפורסם גם במלואו וניתן לקרוא את כולו:

סטודנטים/ות עם מוגבלויות
על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשע"ז 2016 , מחויבים מוסדות השכלה גבוהה בהנגשת מבנים תשתיות סביבה ושירותים.

סטודנטים עם מוגבלות פסיכיאטרית                                                                                                                                              “חוק שיקום נכי נפש בקהילה”: נחקק בשנת 2000 ומטרתו לשקוד על שיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש. אדם בעל מוגבלות נפשית המעוניין בקבלת הזכויות וההטבות המגיעות לו מתוקף החוק יפנה למוסד לביטוח לאומי. על הסטודנט להיות מוכר כבעל 40% נכות על רקע פסיכיאטרי על מנת לקבל זכאות לסל השיקום לנפגעי נפש. השכלה נתמכת ניתנת במסגרת הסל לשיקום נפגעי נפש. שירותי החונכות האקדמית מיועדים לסטודנטים עם מגבלה נפשית, זכאי סל שיקום של משרד הבריאות, הלומדים לפחות חצי תכנית לימודים. התכנית מופעלת ע”י חברת “נתן” בחסות דיקנט הסטודנטים בכל האוניברסיטאות, בטכניון ובמכללת ספיר. בנוסף, ביתר המוסדות האקדמאים ניתן לקבל את השירות באופן פרטי. התכנית כוללת חונכות אישית דיסקרטית המסייעת בהתמודדות עם קשיים שעולים במהלך הלימודים.

סטודנטים/ות בשירות מילואים
ביולי 2012 פורסמו כללי זכויות הסטודנט המפרטים זכויות אשר עוגנו בחוק להן זכאים סטודנטים המשרתים במילואים.

עיקרי ההתאמות:
• על כל מוסד למנות רכז מילואים לשם יישום הוראות המוסד ועל מנת לשמש כתובת לסטודנטים.
• נקבעו נוהלי זכאות להיעדרות משיעורים, קורסים מעשיים ובחינות, ולדחיית המועד להגשת מטלות בשל שירות מילואים.
• נקבע כי מוסד יסייע לסטודנט שנעדר להשלים את חומר הלימוד באמצעות הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר וכיו"ב.
• נקבע כי מוסד יהיה רשאי להכיר בשירות מילואים כפעילות מזכה לצורך מלגות, מעונות ונקודות זכות אקדמיות.

על מנת למממש את זכויותיכם – כדאי לפנות לרכז המוסדי ולקבל את כל המידע הרלוונטי. המידע נמצא לרוב באתר האינטרנט של דיקן הסטודנטים במוסד. 
דחיית שירות מילואים בשל לימודים (ולת"ם): חשוב לדעת שכל סטודנט רשאי להגיש בקשה לדחיית שירות מילואים פעמיים בשנה, עצמאית או בעזרת דיקן הסטודנטים במוסד. בקשות תיאום שירות ניתנות מעתה רק באמצעות מייל. טופס בקשת המילואים מחייב אישור פקולטה או צירוף אישור לימודים שנופק עד שבוע לפני תאריך הגשת הטופס.

מתי כדאי להגיש? אם: 
• לא מצאתם פתרון מול המפקד הישיר במילואים
• שירות המילואים מתקיים בתקופת בחינות
• אתם לומדים לפחות 3 קורסים בסמסטר
• נקראתם ליותר מ-21 ימי מילואים

שילחו לפי ההנחיות בפורטל מילואים:
• אישור לימודים
• מערכת שעות
• לוח בחינות

לניגשים למבחן המתא"ם ניתן להגיש בקשה לתיאום שירות מילואים גם למבחן המתא"ם עבור שירות מילואים שנקבע עד 3 חודשים מיום המבחן. בהצגת: אישור הרשמה למבחן ואישור הרשמה לקורס עזר – במידה ויש.

באתר הביטוח לאומי ניתן למצוא מידע רב אודות הזכאות לתשלום עבור שירות המילואים, חישוב ימי המילואים וכן הטפסים הדרושים. 

סטודנטים

סטודנטים צילום: shutterstock

סטודנטים יוצאי אתיופיה
סטודנטים בני העדה האתיופית זכאים לסיוע מקיף וייחודי כחלק ממפעל מינוף ההשכלה הגבוהה בקרב יוצאי אתיופיה. הסיוע ניתן עד כה מטעם המנהל לסטודנטים עולים, הפועל במשרד לקליטת עלייה בשיתוף עם הסוכנות היהודית לפי קריטריונים מוגדרים והוא כולל בין היתר מימון שכר לימוד מלא, מתן מלגת קיום מצומצמת, שיעורי עזר, חונכות אקדמית ועוד.
כיום זכאים סטודנטים יוצאי אתיופיה למלגת לימודים מלאה מטעם המנהל לסטודנטים עולים ולמעטפת אקדמית מטעם המועצה להשכלה גבוהה.

סטודנטים/ות עולים
אזרחים עולים או קטינים שנולדו בחוץ לארץ להורה אזרח ישראל, שמעוניינים להשתלב באקדמיה בישראל זכאים לסיוע כספי וליווי של מנהל הסטודנטים והמשרד לקליטת עלייה. 

סטודנטים/ות הורים 
בשנת 2012 בעקבות תיקון חוק זכויות הסטודנט התשס"ז 2007 אישרה המועצה להשכלה גבוהה את כללי זכויות הסטודנט לגבי התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה.

הכללים מקבעים לראשונה את זכויותיהן האקדמיות של סטודנטיות וסטודנטים שנאלצו להתמודד עם השילוב מורכב בין הורות לרכישת השכלה ללא תמיכה מוסדרת מצד המוסדות האקדמיים, וכוללות בין היתר התאמות בבחינות והגשת מטלות, זכאות להיעדרות משיעורים, אפשרות להקפיא את הלימודים, הקמת תשתיות מתאימות לסטודנטיות לאחר לידה והארכת מלגת המחקר לסטודנטיות בחופשת לידה שלא על חשבון תקציבי המחקר. כללים אלו מחייבים את כלל המוסדות האקדמיים להשכלה גבוהה.

ב-2014 האריכה המועצה להשכלה גבוהה את משך חופשת הלידה מארבעה שבועות הקבועות בחוק לשישה שבועות או 30% מהסמסטר- הגבוה מביניהם. ההחלטה מחייבת כמובן היא כל המוסדות האקדמיים. 

סטודנטים עם לקויות למידה
בשנת 2008 נחקק “חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים”. בין היתר, קובע החוק:

• מועמד עם לקות למידה זכאי להתאמות בהליך הקבלה למוסד על תיכוני, לעניין זה, “הליך קבלה” – לרבות בחינות ומטלות שמטרתן הערכה ומיון של מועמדים למוסדות על תיכוניים, הנערכות על ידי גורם אחר ומשמשות בהליך הקבלה של המוסד.

• תלמיד עם לקות למידה זכאי להתאמות במסגרת לימודים במוסד על תיכוני שבו הוא לומד לפי התנאים הקבועים בחוק.

• מועמד או תלמיד רשאי להגיש בקשה להתאמות לגורם המקצועי המוסמך במוסד העל תיכוני, בהתאם לכללים שקבע המוסד לעניין זה, הבקשה תוגש בצירוף אבחון מוכר, והמבקש רשאי לצרף לה גם חוות דעת של מרכז התמיכה במוסד.

• המוסד העל תיכוני יבחן את הבקשה והמסמכים שצורפו לה, ויקבע את ההתאמות שלהן זכאי המבקש, בהתחשב באופיין ובמטרתן של הבחינות והמטלות הנדרשות במסגרת לימודי המבקש במוסד, ההתאמות ייקבעו על בסיס האבחון המוכר שהגיש המבקש זולת אם התקיים אחד מהתנאים הקבועים בסעיף 3 (ב) לחוק.

באילו תחומים אפשר לקבל עזרה?
• סיוע בתהליך ההרשמה והרכבת מערכת הלימודים
• עזרה בזיהוי ומיקוד חסמים להצלחה
• פיתוח ושיפור מיומנויות למידה
• תמיכה חברתית ורגשית
• היכרות והתמצאות עם שירותי האוניברסיטה
• תיווך וגישור לגורמים באוניברסיטה – מרצים ומנהלה
• בדיקת הצורך בהתאמות לימודיות
• תיווך וקישור לגורמים מחוץ לאוניברסיטה – צוות סל שיקום וגורמים מטפלים

אבחון מועמדים/סטודנטים כלקויי למידה ומימוש זכויות
החוק אמנם מסדיר את הצורך בהגדרת התאמות אחידות לכל המועמדים, סטודנטים ותלמידים בכלל המוסדות וכן את הצורך במנגנוני הכרה לגבי מהו אבחון מוכר ומיהו מאבחן מוכר, אך התקנות להגדרות אלו טרם תוקנו ע"י הכנסת. לכן, כיום כל מוסד בוחן קבלת אבחון באופן עצמאי, מוסדות אחדים מפנים מועמדים/סטודנטים למכונים פרטיים ועל פי זה מעניקים הקלות וסיוע לסטודנטים עם לקויות למידה. 

סטודנטים מהחברה החרדית
המועצה להשכלה גבוהה מקנה לסטודנטים בוגרי החינוך החרדי מעטפת אקדמית ותרבותית ייעודית כחלק מתוכנית הנגשת האקדמיה לחברה החרדית. בתכנית החומש של המל"ג להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחרדים נקבעו עיקרי המדיניות לשנים הקרובות וזכויות מיוחדות לחברה זו. חלק מההחלטות שהתקבלו: קיומן של תכניות המח"ר (מכללה חרדית) ופלטפורמות של מוסדות אקדמיים שונים, הגדרת "מיהו חרדי" לעניין הלימודים בתכניות המיוחדות, הקצאת מלגות ייעודיות למגזר המחולקות באמצעות קרן קמ"ח ועוד. 
בנוסף, קיימות מלגות ייעודיות נוספות מגופים שונים, כגון: ידידות טורנטו, מרמנת ועוד.

לסקר הסטודנטים הדתיים הגדול של אתר כיפה לחצו כאן

 

*כתבה זו מתבססת על מידע מאתר המל"ג ומאתר התאחדות הסטודנטים

 

 


 

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר