נתוני המיצ"ב: ירידה בציוני החינוך הממלכתי דתי

נתוני בחינות המיצ"ב שמתפרסמים היום מעידים על ירידה בציונים בקרב בתי הספר בחינוך הממלכתי דתי

נתנאל לייפר, כיפה 17/11/15 12:40 ה בכסלו התשעו

נתוני המיצ"ב: ירידה בציוני החינוך הממלכתי דתי
Shutterstock, צילום: Shutterstock

נתוני בחינות המיצ"ב תשע"ה שפורסמו היום (ג') חושפים ירידה בחינוך הממלכתי דתי כמעט בכל המקצועות שנבדקו (עברית,מתמטיקה, אנגלית, מדעים). מבחני הידע נעשו לשתי שכבות גיל: כיתות ה' וכיתות ח' ונעשו גם השוואות בין תלמידים שמגיעים מרקע סוציואקונומי גבוה, בינוני או נמוך. מערכת כיפה ריכזה עבורכם את הנתונים.

עליה קלה בעברית לכיתות ה'

אחד המקצועות היחידים בו נרשמה עלייה קלה בכיתות ה', הוא מקצוע העברית בו נרשמה עליה של 9 נקודות שכמעט והשוו את רמת הציונים בין החינוך הממלכתי דתי לבין החינוך הממלכתי הרגיל.

בשנת תשע"ה הפער בהישגי תלמידי כיתה ה' בפיקוח הממלכתי-דתי מרקע חברתי-כלכלי גבוה בהשוואה לחבריהם מרקע נמוך הוא 49 נק' דבר שמהווה צמצום ניכר בפערי ההישגים בהשוואה לשנים קודמות. במשרד החינוך מסבירים את הצמצום בפער הנובע מעלייה בהישגי תלמידים מרקע נמוך ובינוני לצד יציבות בהישגי תלמידים מרקע גבוה. בקרב תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך ההישגים עלו ב-20 נק' ובקרב חבריהם מרקע בינוני ב-12 נק'.

בכיתה ח' לעומת זאת ישנה ירידה קלה בציוני החינוך הממ"ד ופער ההישגים לטובת הפיקוח הממלכתי, שנסגר בתשע"ג, נפתח שוב בתשע"ה והוא עומד על 11 נק'. הפער נובע מעלייה מזערית בהישגים בפיקוח הממלכתי וירידה מזערית (4 נק') בהישגים בפיקוח הממלכתי-דתי; שינויים אלו, שכל אחד בנפרד אינו משמעותי, מצטברים לכדי פער של ממש.

בשנת תשע"ה הפער בהישגי תלמידים דוברי עברית בפיקוח הממלכתי-דתי מרקע חברתי-כלכלי גבוה בהשוואה לחבריהם מרקע נמוך הוא 90 נק'. במשרד החינוך מצביעים על כך שבפיקוח הממלכתי-דתי, פערי ההישגים בין תלמידים מרקע נמוך לבין תלמידים מרקע בינוני, גדולים במידה ניכרת מהפערים בין תלמידים מרקע בינוני לבין תלמידים מרקע גבוה.

עליה נאה במתמטיקה לכיתות ח'

במתמטיקה לכיתה ה' נרשמה גם כן ירידה מזערית של 4 נקודות, אך הפער בין החינוך הממלכתי דתי לכללי הוא נמוך מאד ועומד על 6 נק' בלבד. לעומת זאת, הפער בין תלמידים לרקע גבוה לרקע נמוך צומצם מאד בשנת תשע"ה והוא נובע מעלייה של 11 נק' בהישגי תלמידים מרקע נמוך, לצד ירידה בהישגי חבריהם מרקע גבוה (של 12 נק').

בכיתה ח' לעומת זאת, נרשמה עלייה מתונה של 12 נק' בפיקוח הממלכתי-דתי, אך נפתח פער של 14 נק' מול החינוך הכללי. הפערים בהישגי תלמידים דוברי עברית בפיקוח הממלכתי-דתי מרקע חברתי-כלכלי גבוה בהשוואה לחבריהם מרקע נמוך הם ענקיים ועומדים על 96 נק'. פערי ההישגים במתמטיקה בכיתות ח' גדולים בהשוואה לפערים במקבילים בכיתות ה' (96 נק' בכיתה ח' לעומת 45 נק' בכיתה ה'). למרות זאת, במשרד החינוך מציינים כי גם בקרב תלמידים בפיקוח הממלכתי-דתי, חלה בשנת תשע"ה עלייה משמעותית בהישגי תלמידים מרקע נמוך.

ירידה מתונה בציוני האנגלית

באנגלית, בשנת תשע"ה, חלה ירידה בהישגיהם של תלמידים דוברי עברית בכיתות ה', תחת פיקוח הממלכתי-דתי ב-12 נקודות והפער בינם לבין תלמידי החינוך הכללי עומד על 34 נק'. הפער במקצוע זה בין תלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה ובינוני אל מול הישגי חבריהם מרקע נמוך מזערי ועומד על 7 נק' בלבד.

בכיתה ח' חלה גם ירידה מזערית של 4 נק', והפער בינם לבין תלמידי החינוך הכללי עומד על 39 נק'. בדו"ח מציינים, כי בין השנים תש"ע-תשע"ה נרשמה ירידה משמעותית של 29 נק' בהישגי תלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה בפיקוח הממלכתי-דתי, ועלייה קלה בהישגי תלמידים מרקע בינוני ונמוך. כתוצאה מכך, בין השנים תש"ע-תשע"ה חל צמצום גדול בפערי ההישגים בין תלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה לעמיתיהם מרקע בינוני ונמוך, אולם צמצום זה, בעיקרו, אינו רצוי שכן הוא מתבסס על קריסת ציוני התלמידים מהרקע הגבוה. בשנת תשע"ה הפער בין תלמידים מרקע גבוה לתלמידים מרקע נמוך עמד על 46 נק'

ירידה מתונה בציוני המדע והטכנולוגיה

בתחום המדעים והטכנולוגיה שנבדק רק בכיתות ח', בשנת תשע"ה חלה, לראשונה, ירידה מתונה של 14 נק' בהישגי תלמידים בפיקוח הממלכתי-דתי. בפיקוח הממלכתי לא חל שינוי של ממש בהישגי התלמידים.

בדו"ח מסבירים כי במהלך השנים תשס"ח-תשע"ה חלו עליות גדולות בהישגי תלמידים משני סוגי הפיקוח (בפיקוח הממלכתי 54 נק' ובפיקוח הממלכתי-דתי 55 נק') אך בשנת תשע"ה התרחב שוב פער ההישגים לטובת תלמידים בפיקוח הממלכתי, לאחר צמצום משמעותי שהתרחש בתשע"ג. הפער בתשע"ה עמד על 29 נק', בדומה לפער בשנת תשס"ח.

בשנת תשע"ה בפיקוח הממלכתי-דתי חלה ירידה בהישגי תלמידים מכל רמות הרקע החברתי-כלכלי הירידה התלולה ביותר, 26 נק', נרשמה אצל תלמידים מרקע גבוה והירידה המתונה, 9 נק', נרשמה אצל תלמידים מרקע בינוני.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר