מצפה נבו(מצ

כיפה מהממת יפפה לסניף מצ" ב כבווד שולטים!!