למה מתחפשים בפורים?

מה מקור המנהג להתחפש בפורים? האם זה מתאים ליהדות שכל כך מקפידה על האמת והיושר? מה לגבי להתחפש לבן המין השני והאם מותר להתחפש לגוי?
על שאלות אלו ואחרות, ועל טעמים עמוקים למנהג ההתחפשות בפורים - במאמר שלפניכם

יוני אלטמן, חברים מקשיבים
ב אדר ב´ תשס"ה, 13/03/2005 00:00

     מספרים שפעם בפורים נכנס אחד מן החסידים לר' חיים מצאנז בעל ה"תורת חיים". אותו חסיד, עיסוקו  היה במסחר ובמשך כל השנה היו לו עסקים קרובים עם הגויים, ולא היה מונע את עצמו מלהתקרב אליהם מאוד, להיות מושפע מהם וללכת בדרכיהם. הוא הגיע אל הרבי בפורים כשהוא מחופש (כמה מפתיע...) בבגדי נוכרי. הרבי ניצל את ההזדמנות כדי לשגר לעברו 'עקיצה' על התנהגותו כל השנה: "לְמַה התחפשת? לגוי? הלא זוהי תלבושתך האמיתית המתאימה לך לכל ימות השנה. אם ברצונך להתחפש בפורים למשהו שונה, עצתי לך שתתחפש דווקא ליהודי..."

________________________________

אחד הדברים המאפיינים את חג הפורים הוא המנהג להתחפש. החנויות מלאות בתלבושות שונות ומשונות ובאביזרים שרק הולכים ונעשים משוכללים יותר ויותר משנה לשנה. אם פעם ההתלבטות הייתה פשוטה - האם להתחפש למרדכי היהודי או לכהן גדול, לאסתר המלכה או לכלה, בימינו הרפרטואר התרחב מאוד. מסדאם חוסיין ועד חיים יבין, ומחפיסת סיגריות ועד טלפון נייד, וכל המקורי והנועז יותר – הרי זה משובח.

שאלתם פעם את עצמכם מה המקור למנהג יוצא הדופן הזה? האם מתאים ליהדות שכל כך הרבה מדברת על יושר וכנות לשנות מן האמת ולהפוך עצמך פתאום למישהו אחר?

ובכן, למנהג ההתחפשות יש רמזים כבר במגילת אסתר. המוטיבים העיקריים במגילה הם ההיפוך וההסתר. ההיפוך הוא בגורל היהודים - "והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב", וההסתר מרומז בשם "אסתר" עצמו, המלמד על גודל ההסתר שקיים לאורך המגילה כולה. שם ה', כידוע, נעדר ממנה באופן מפתיע, אך ריבונו של עולם מסתתר מאחורי הקלעים ומושך בחוטים כל הזמן. יש מן המפרשים האומרים שבמילה "המלך" (לעומת "המלך אחשוורוש") שמופיעה במגילה רמוז מלכו של עולם הפועל ועושה.

הדסה, בת דודו של מרדכי, מחליפה את שמה לאסתר, מסתירה את מוצאה ומתחפשת ללא יהודייה. מרדכי שבתחילה יוצא בלבוש שק ואפר, הופך בהמשך את בגדיו ל"לבוש מלכות תכלת וחור ותכריך בוץ וארגמן". גם חרבונא שהיה מסריסי המלך, היא בעצם אליהו הנביא זכור לטוב שהתחפש לדמות זו, כמו שאומר המדרש.

 

בשם הבעש"ט אומרים שמתחפשים בפורים משום שמצווה לתת צדקה לאביונים, ומצוות צדקה בהידורה הוא "מתן בסתר" כדי שהעני לא ידע מי נותן לא את הצדקה ולא יתבייש, והנותן לא ידע למי הוא נתון את תרומתו ולא יתגאה עליו. לכן כולם מתחפשים בפורים ואין יודעים מיהו הנותן ומיהו המקבל, והצדקה הופכת להיות "מתן בסתר".

בספר "מנחת יצחק" הסביר באופן אחר – כוח הטומאה והרע בעולם (שהוא שורשו של המן ועמלק) מנסה להטעות את האדם על ידי זה שלוקח כל מיני עבירות ומעשים רעים, ובתחבולות מרמה מלביש אותם מחלצות כאילו זה רצון ה', ובזה מטעה את האדם לחטוא. "וכיוון שנצחו ישראל את המן והסירו את הלוט הצבוע מעל פניו וזכו לראות נכונה את דרך ה', ולא להיכשל בסמיית עיניים של השטן – לזכר כך משנים המלבושים".

בספרי המנהגים והחסידות ישנם עוד טעמים רבים ועמוקים לעניין שלא הבאנו כדי לא להאריך יתר על המידה, והמעוניין ימצא כל דבר במקומו.

 

ראוי להעיר שלעומת כל זה קיימת גם דעתו של הגר"מ מזוז שליט"א הטוען שלמנהג ההתחפשות אין מקור אמיתי, והוא נשתרבב ממנהגי הגויים יושבי אירופה אשר בימי חגיהם נהגו להתחפש בהמון רב לשם השעשוע. לכן דעתו היא לדחות את המנהג הזה, גם בגלל כל מיני מכשולים ואיסורים הבאים על ידי מנהג זה.

אך בפועל הדבר מקובל כמעט בכל תפוצות ישראל והתקבל אצל העם כחלק ממנהגי החג.

 

התחפשות למין השני

יש שנהגו להתחפש בפורים לבן המין השני – גברים לבשו שמלות, ונשים לבשו בגדי גברים. לכאורה יש בזה בעיה מצד איסור תורה של "לא ילבש גבר שמלת אישה", אך כבר כתב הרמ"א "מה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים, וגבר לובש שמלת אישה ואישה כלי גבר, אין איסור בדבר מאחר שאין מכוונים אלא לשמחה בעלמא (בלבד)... ויש אומרים שאסור, והמנהג כסברא ראשונה". כלומר, כיוון שמטרת ההתחפשות אינה לשם התערבות נשים בגברים ופגיעה בצניעות אלא לשם שמחה, אין לאסור את הדבר. היו עוד מן הפוסקים שסברו כמותו, אך היו גם רבים שהתנגדו לדבר, מהפוסקים הראשונים ועד לפוסקי דורנו (ביניהם הרבי מליובביץ' זצ"ל, ויבדל"א הרב עובדיה יוסף שליט"א). אחרים כתבו שגם אם בעבר לא נהגו איסור בדבר, היום כשיש פריצות גדולה והתדרדרות רבה בענייני צניעות יש להימנע מן הדבר לגמרי.

 

התחפשות לגויים

היה מנהג בקהילות ישראל מימי קדם להתחפש בפורים דווקא לגויים. היו שהסבירו שזה בא להראות שכל מה שישראל חוטאים ומתדמים לאומות העולם, זה רק כלפי חוץ, כמו המתחפשים האלה שנראים דומים לנוכרים אך מבפנים הם יראים ושלמים עם ה'.

טעם נוסף לדבר הוא שכל שנאת עמלק לישראל באה לו מאבי אביו עשו, ששנא את יעקב על אשר לבש את בגדיו ונכנס לקבל את הברכות. לכן עכשיו שוב אנחנו מתחפשים כדי להראות שלא היה זה חטא אלא ראויים אנחנו לרשת את נחלתו של עשו, ואפילו אם יעקב לבוש בגדי עשו "גם ברוך יהיה".

לעומת זאת היו שהתנגדו לדבר, וביניהם האדמו"ר ה"שפע חיים" שאמר שמי שירא אלוקים באמת אזי שיתחפש לצדיק, כי המלבוש החיצון מבטא את פנימיותו ומאוויו של האדם – "ונכנס יין יצא סוד", ומגלה בזה לכולם מה שטמון בלבבו. ואמר עוד שכל הגזירות שגזרו הגויים על היהודים יכולים היו הצדיקים לבטלם, מלבד גזירת הגיוס של בחורי ישראל לצבאותיהם, וזאת בגלל שרבקה הלבישה את יעקב את בגדי עשו החמודות, ומאז נותן הדבר כוח להם להלביש אותנו את בגדי שרד של צבאותיהם וכל מי שעושה כן לא יוצא מזה תועלת לעם ישראל.

מעניין מה שמסופר על הסבא משיפולי שכאשר היה צורך לפעול איזה דבר אצל השלטונות בעקבות איזו גזירה רעה, היה מגייס ביום הפורים כמה יהודים מאנשי שלומו, והיו מתחפשים לשרי הגויים, שופטיהם ומלכיהם והיו עושים מעין משחק ('פורים שפיל') והיו חורצים משפט כרצון הסבא הקדוש ובזה הצליח להפר כל מיני גזירות קשות. היו לו בזה סודות גדולים ופעל עבור עם ישראל ישועות גדולות ומופלאות על ידי זה.

 

ומה אתכם? לְמַה אתם מתחפשים השנה?

_________________________

 

- המאמר מבוסס על מאמרו של הרב יצחק יהודה מגליון "קולמוס". המעוניין בהרחבה נוספת יוכל לעיין במאמר המקורי. אין במה שנכתב כאן יומרה לפסיקת הלכה בנושא אלא רק להציג דעות שונות שהובאו, ולמעשה אם מתעוררות שאלות - כל אחד ישאל את רבו כיצד לנהוג.

לחצו על הלייק ותקבלו את כל הסיפורים לפייסבוק שלכם
תגובות
כתוב תגובהתמונה
1. כל הכבוד לכם!
מאיר ברמן 3/20/2005
כאדם חרדי השבע מלחמות אינטרנטיות , כאדם שלא מהסס להשתמש בשפה החריפה והקשה ביותר כדי להתריע בפני גישות שלדעתי הנן שגויות, כיהודי שהיו לו כבר לזרא כל ההתנצחויות האינסופיות על רקע פרשיות חדשות העולות חדשות לבקרים על שולחן המנתחים הצבורי והגוררות אחריהן תגובות שלעדין הנפש לא יהיה כל מנוס מלהגדיר אותן כמטונפות – שמחתי עד מאוד להתוודע לאתר זה. העובדה לפיה כל גדולי ישראל וכל עדות ישראל זוכים באתר זה לאותה רמת הערכה, כבוד ואהבה מהווה חידוש מרענן בדורנו למוד הסבל שלצערי נראה כי קולל בקללת הפלגנות וסובל עקב כך ללא סוף מהתכתשויות חסרות תוחלת וטעם. איני מתיימר לשאת עצות ואף לא לדבר בשמם של אחרים, כל שברצוני לומר לכן הנו כי חשוב שקולכם ישמע ויהי רצון שהקו אותו אתם נוקטים ביחס לכלל עם ישראל יאומץ על ידי כל הפלגים ביהדות. לעניות דעתי נזכה אז לגאולה ונהיה אכן ראויים לה. יישר כוח גדול. אל תפסיקו.
תמונה
2. ללא נושא
דני ורפאל 2/27/2006
הוא מתיחס יותר למה מותר ולמה אסור להתחפס בפורים.
אך בכול זאת הוא אומר שאחד מן הטעמים הוא להדגיש את מהפך גורל היהודים.
קיימת התייחסות לעניין של התחפסות בפורים למין השני והוא אומר שמותר משום שזה רק לשם שמחה ולא כל כך קשור לפסוק "לא ילבש גבר שמלת אישה" אך יש האומרים שבכול זאת אסור
תמונה
3. שעמום!
עינב 3/8/2006
איזה שעמום, יכולתם לעשות את זה יותר קצר למה אתם רושמים הכל?
נראה לכם שמישהו צריך כל כך אבל ממש כל כך הרבה מידע על החג הזה???
הייתם רושמים רק את הדברים הכי הכי הכי הכי הכי הכי חשובים!!!!!!!!!!!!!!!!!!
תמונה
4. תחפושות
נועה כהן 3/17/2006
אני חושבת שזה מאוד מעניין כל הכבוד
תמונה
5.
שני ברון 2/15/2007
תודה זה היה מאוד יפה ונחמד כל הכבוד וחג פורים שמח
תמונה
6. חמודים שלי
ליאל וטלי 2/21/2007
מווווווווווווואאאאאהההההההההה!!!!!
זה יפה מאוד וחכם???????.............
תמונה
7. ללא נושא
רונן 3/1/2008
איזה אתר יפה למרות שאני לא מכיר את כולו כל הכבוד
תמונה
8. הטללים
דור 3/18/2008
זה לכלל לא נכון
תמונה
9. כישרון גדול
טל אברהם 12/2/2008
בס"ד
יישר כח ידידי היקר ,
כתבה בטוב טעם רב .
המשך לזכות בע"ה
תמונה
10. עזר לי בש.ב חח
שירן מולא=] 2/16/2010
כן, זה אולי מוזר אבל זה חלק מהשיעורים שהמורה שלי נתנה לנו ובכל זאת למדתי המווווון דברים ואהבתי את הטקסט =] כל הכבוד =]=]=]
תמונה
11. כל הכבוד
ליעד ב 2/22/2010
בס"ד
ישתבח האל ויתרך היוצר אשר זיכנו בכתבי קודש כאלו.
כל הכבוד אשריכם.
תמונה
12. יפה ומלא טעם
ג´אן 2/25/2010
כל הכבוד.
תמונה
13. תודה רבה!
שרון 3/1/2010
גם לי זה עזר בש.ב תודה רבה!
הרבה הרבה חומר טוב!!..:)
תמונה
14. ל3
חלל 2/23/2011
זה ממש חשוב עניני החג תודה שלא ידעת למה מתחפשים בפורים קודם
תמונה
15. כלום
עמרי ברנר 2/23/2012 7:20:00 PM
אין לי תגובה
תמונה
16. דיייייייייייייייייייייייי
אופיר 3/1/2012 3:38:00 PM
לה באמת מיתחפשים בפורים זה לא ענה!!!
תמונה
17. ללא נושא
חיים ארז 3/7/2012 1:49:00 PM
נהניתי לקרוא ולהרחיב ידע וברשותכם, אשתף את הרבים מעל דפי הפייסבוק.פורים שמח לכם ולכל בית ישראל בארץ ובתפוצות.
תמונה
18. ללא נושא
זה סודי 3/7/2012 5:29:00 PM
פורים שמח!!!
תמונה
19. יפה
שחר ים 2/18/2013 8:22:00 AM
האמת ראיתי אבל לא קראתי את הכול קראתי חלק אבל מי שאמר שזה שעמום צודקאולי קצת אבל האתר אחלה
תמונה
20. תודה לאל
ברוך השם 4/7/2013 2:31:00 PM
כשבני האדם חוטאים למלך בשר ודם,אותו מלך טובח בהם והורג בהם באותו רגע,אך אין מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כן,כשחוטאים לו בני האדם,הוא נותן להם חיים,ועושה איתם ניסים רבים בשעה שחוטאים לו,בשעה שעושים נגד רצונו,ונותן לבריות זמן רב בכדי לתקן מעשיהם הרעים,עד שמגיע העונש.וגם אין אנו יודעים מעשינו הרעים שעשינו בגלגולים קודמים.

מצווה גדולה,לומר בכוונה(ואפשר לומר פעם אחר פעם ברציפות,כמו פרקי תהילים).
בורא עולם, אילו פינו,של כל הנבראים כולם,מלא ברכות כגודלך,זה עדיין לא יספיק להודות לך ולברך אותך מלך העולם,על אפס קצהו של דבר אחד שעשית איתנו הנבראים.
בורא עולם,אילו פינו,של כל הנבראים כולם,מלא שירה כגודלך,ולשוננו רינה כגודלך,ושפתותינו שבח כגודלך,עדיין זה לא יספיק להודות לך מלך העולם,על אפס קצהו של דבר אחד שעשית איתנו הנבראים.
בורא עולם,ברוך תהיה כגודלך:מהולל תהיה כגודלך:משובח תהיה כגודלך:מפואר תהיה כגודלך:
ברוך,אתה בורא עולם,ושמך*הגדול והקדוש תמיד,ביותר מכל הברכות,וביותר מכל התשבחות-נחמות-הילולים- פארים-הודאות-שירות-זמירות-ותהילות,שנכתבו ושנאמרו,מרגע שנבראת**,ועד עתה,ושיכתבו ושיאמרו,ושלא יכתבו ושלא יאמרו ***,לעולמי עולמים לנצח נצחים לעד,
בורא עולם תהיה ברוך תמיד בברכה הזו,יותר ממספר כל הנבראים **** שבראת ,ושתברא,ושלא תברא ,לעולמי עולמים ,לנצח נצחים , לעד.
*( שם שנאמר בסיני,ושאר שמותיו של ה´)
**(לה´ אין בורא,השם ברא את עצמו,ולפניו לא היתה שום בריה).
***(שלא יאמרו,הם בין היתר ברכות שהבריות חשבו עליהם ולא אמרו אותם).
****(חלק מהנבראים הם,מלאכים,שרפים,אופנים,חיות הקודש,שמש,ירח,כוכבים,בני אדם,חיות,צמחים,כל גרגיר אבק-בריה בפני עצמה היא,כל גרגיר חול-בריה בפני עצמה היא,כל טיפת גשם-בריה בפני עצמה היא,וכו´).
(אין זכויות שמורות,מצווה להדפיס,לצלם,להעתיק,ומצווה להפיץ לזיכוי הרבים)
תמונה
21. auo s
מעריץ סודי 3/6/2014 9:36:00 AM
כל הכבוד עזרתם לי מאוד
תמונה
22. תחפושת
אחת שיודעת 3/13/2014 7:15:00 PM
אני מתחפש לדר. פרנקנפורטר
תמונה
23. ללא נושא
2/27/2017 2:50:00 PM
מה ניש

כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד