שאל את הרב

האם מותר לאכול חלב נוכרי? ומה זה אומר בכלל?

הרב יוסף אלנקווה 23/11/21 16:32 יט בכסלו התשפב

שאלה

האם מותר לאכול חלב נוכרי ומה זה אומר בכלל? ולמה יש כאלה שמותר להם לאכול וכאלה שאסור להם

אל תשחקו אותה: כך תוכלו ללמוד בקלות את ההלכה. כל הפרטים >>

תשובה

שלום רב.

רבותינו בזמן המשנה אסרו אכילת דברים שיש בהם חשש של ערבוב עם דבר טמא ולכן אסרו לאכול חלב שחלב אותו נכרי שמא ערב בו חלב טמא למשל חלב גמלים וכדומה יש עוד דברים שאסרו חכמים למשל פת עכום ויין עכום - עכו"ם היינו גויים הנקראים עובדי כוכבים ומזלות , מסיבות נוספות כמו שמא יתחתנו אלו עם אלו ועוד.

וכך נאמר במשנה במסכת עבודה זרה דף ל"ה:

"ואלו דברים של עובדי כוכבים אסורין ואין איסורן איסור הנאה: חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו ". אך למשל בימינו אם יש עובד גוי במחלבה של ישראל וישראל רואה אותו חולב הרי אין זה נחשב לחלב עכום.

וכך נפסקה ההלכה ברמב"ם בהלכות מאכלות אסורות פרק ג ובשולחן ערוך "חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו, אסור, שמא עירב בו חלב טמא " (יו"ד קטו, א)

הרמ"א והפוסקים הביאו מקרים בהם אפשר להקל.

לדעת כל הפוסקים אף על פי שבימינו אין חשש במחלבות מסודרות לערבוב חלב גזירת חכמים בעינה עומדת ואין לנו רשות לשנות אותה

ולמעשה לכל הפוסקים לאדם בריא ורגיל שיש לו אפשרות לשתות חלב ישראל אין שום מקום להתיר חלב עכום.

אלא שבימינו כבר הרבה שנים יש אבקת חלב שהיא איננה חלב ועליה יש דעות שונות בין פוסקי הדור האם היא בכלל איסור חלב נכרי.

לא אפרט את שמות הפוסקים לכאן ולכאן אך אומר לך שרוב רובם אינם מתירים את אבקת נכרי מלכתחילה כשיש אפשרות אחרת גם הרב צבי פסח פראנק שהיקל בזה יותר מהחזון איש שהחמיר בזה לא כתב זאת מלכתחילה שבלכתחילה עיין בשו"ת הר צבי יו"ד סי' קג.

דעתי הקטנה כדעת מורי ורבי הגאון רבי מרדכי אליהו שאין צורך להתיר לאדם רגיל לאכול ממתקים ושוקולדים של אבקת חלב נכרי.

ומה גם שיש היום כל כך הרבה שוקולדים טעימים ביותר ללא אבקת חלב נכרי , רק אספר לך שפעם היו יותר ממתקים בארץ עם חלב נכרי וברוך השם הציבור אמר את שלו והחברות עברו לחלב ישראל גם באבקת חלב ויש הרבה הרבה שוקולדים ממש טעימים בלי אבקת חלב נכרי.

לצערי עדיין רוב היוגורטים הנחשבים ליותר בריאים הם עם חלב נכרי אני מקווה שהציבור ישפיע גם בענין זה.

חשוב לציין שוב כי מי שאוכל ממתקים עם אבקת חלב נכרי יש לו פוסקים עליהם הוא מסתמך אבל לצערי הרב ראיתי ושמעתי על לא מעט אנשים שהתרגלו לאכול חלב נכרי ובחוצה לארץ הם אוכלים בכלל שוקולדים ללא כשרות שזה בוודאי אסור לכל הדעות וגם בארץ שי הרבה סוכריות ללא כשרות בכלל שעל זה אין שאלה.

אציין קצת מדברי הרב מרדכי אליהו בשו"ת מאמר מרדכי בענין זה ודעתו שאין להקל באבקת נכרי גם לא לילדים.

. כותב הרב ב שו"ת מאמר מרדכי כרך א יורה דעה סימן ד:

"ואף לקטנים יש ליזהר שלא ליתן להם מאכלים המכילים חלב נכרי או אבקת חלב נכרי (אם לא לצורך וכדלקמן)."

מדוע?

"והנה הרמב"ם (הלכות מאכלות אסורות פרק י"ז הל' כז' - כח') כותב: "קטן שאכל אחד ממאכלות אסורות או שעשה מלאכה בשבת, אין ב"ד מצווין עליו להפרישו לפי שאינו בן דעת. בד"א בשעשה מעצמו, אבל להאכילו בידים אסור, ואפילו דברים שאיסורן מדברי סופרים. וכן אסור להרגילו בחילול שבת ומועד ואפי' בדברים שהן משום שבות". וכן פסק השו"ע (או"ח סי' שמ"ג סעי' א').

והנה, יש קולא באכילת איסור לצורך הקטן כשאין אפשרות אחרת, כפי שכתב שם המשנ"ב (ס"ק ה'): "ואם התינוק צריך לכך, כגון שהוא קצת חולה, מותר לומר לעו"ג להאכיל אותם אפילו בדבר שהוא אסור מן התורה". אולם כתב הרמ"א (יו"ד סי' פ"א סעי' ז'): "חלב מצרית כחלב ישראל, ומ"מ לא יניקו תינוק מן הגויה, אם אפשר בישראלית, דחלב גויה מטמטם הלב ומוליד לו טבע רע (ר"נ פא"מ בשם הרשב"א). וכן לא תאכל המינקת, אפי' ישראלית, דברים האסורים (הגהות אשיר"י) וכן התינוק בעצמו, כי כל זה מזיק לו בזקנותו". הרי לנו שלפי ההלכה אסור לתת לתינוק חלב עכו"ם אלא אם כן אין חלב ישראל, ואף על פי כן כתב הרמ"א שזה מזיק לו בזקנותו.".

מביא הרב עוד את תשובת הרדבז ד קמה

"אבל אין מקום לשאלה אלא היכא דאיכא איסורו דרבנן כגון חלב שחלבו עכו"ם או שומנו של גיד או שאר איסורין דרבנן, ואפי' בזה אני אומר שחייב לתת כל ממונו עד שימצא דבר היתר, שהרי הוא עובר משום לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך וגו', דכל גזירות דרבנן אהאי קרא אסמכוהו".

כלומר לדעתו יש להחמיר לכל אדם להזהר באכילת חלב עכום ולרב אליהו גם באבקת חלב עכום

גם אם יוציא כסף נוסף.

ולבסוף , פעם שאלתי את הרב מרדכי אליהו עליו השלום מדוע הוא תקיף ומחמיר מאוד בענין זה

אמר לי הרב מי שזהיר בדברי חכמים בלי להתחכם ולפלפל ולהקל בהם תהיה בו יותר יראת שמים וזה חשוב יותר ממתיקות של שוקולד ועוד אמר לי שיירתי בכל הקהילות היהודיות בעולם וראיתי שבכל מקום שהקלו באכילת ושתיית מאכלי עכו"ם היו בהן יותר נשואי תערובת.

לכן אף שיש רבנים המתירים לאכול ממתקים עם חלב עכו"ם כמובן רק ממתקים שיש בהם כשרות הנני ממליץ להדר כי לכל הדעות מי שנזהר מאכילת ממתקים ומעדנים ועוגות שיש בהם אבקת חלב נכרי הוא בוודאי מהדר

ןלהמנע מהם.

כמובן שלאדם חולה שצריך תחליפי ויטמינים וחלב וכיוצא באלו מותר לקחת דברים אלו שיש להם כשרות אף שיש בהם אבקת חלב נכרי.

שנזכה להיות גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב אמן.

אל תשחקו אותה: כך תוכלו ללמוד בקלות את ההלכה. כל הפרטים >>

כתבות נוספות

/
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר